Taxe si Impozite Datorate Statului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 22209
Mărime: 206.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Puscasu Gheorghe

Cuprins

CAP I Delimitări şi fundamentări privind fiscalitatea întreprinderii

Structuri calitative privind impozitele şi taxele . Sistemul fiscal .

Analiza raporturilor dintre contabilitate şi fiscalitate . Convergenţe şi divergenţe.

Prezentarea întreprinderii ca subiect al fiscalităţii şi contribuabil .

CAP II Contabilitatea impozitelor şi taxelor datorate statului

2.1 Sistemul de conturi privind sistemul de taxe datorate statului.

2.2 Contabilitatea impozitului pe profit . Calculare şi decontare .

2.3 Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată . Reglementare , metodologie, calcul şi contabilizare .

Contabilitatea altor impozite şi taxe suportate din cheltuielile întreprinderii . Reglementare , evaluare, calcul şi înregistrare .

CAP.III CONTROLUL FISCAL AL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR DATORATE STATULUI

3.1 Formele de exercitare a controlului fiscal .

3.2 Formele evaziunilor fiscale şi sancţionarea acestora .

Extras din document

CAPITOLUL I

1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII

1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul fiscal.

Impozitele şi taxele, subvenţiile şi alocaţiile bugetare de fonduri, împrumuturile de stat şi celelalte cheltuieli guvernamentale constituie componente tot mai importante ale vieţii economice şi sociale.

Prin intermediul lor se acumulează şi repartizează resursele financiare la dispoziţia statului. Totodată, ele se delimitează şi ca instrumente de gestiune macroeconomică şi de asigurare a echilibrului general economic.

În cadrul finanţelor publice ale unei ţări, fiscalitatea se delimitează ca un sistem de percepere şi încasare a impozitelor şi taxelor într-un aparat specializat, precum ca şi un ansamblu coerent de legi care reglementează impunerea contribuabilior şi fundamentează juridic impozitele şi taxele. În acest sens, prezintă interes definiţia privind fiscalitatea aşa cum este formulată în dicţionarul LAROUSSE: Fiscalitatea reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a reglementărilor de natură fiscală, precum şi a aportului fiscal ce vin să influienţeze direct sau indirect activitatea unui agent economic devenit contribuabil.

Definiţia de mai sus are un caracter limitativ. În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe noţiuni.

Alături de noţiunea fiscalitate este utilizată cea de fisc . Fiscul este definit ca administraţie în sarcina căreia revin calculul, perceperea şi mărirea plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului de către contribuabil. Este, de asemenea, utilizat termenul fiscal care priveşte fiscul, care aparţine acestuia.

Studiindu-le aceste noţiuni fac referiri la impozite şi taxe care reprezintă de fapt fundamentul şi motivaţia pe care este construită fiscalitatea.

Impozitele şi taxele sunt instituite prin legi, acestea nu pot lipsi ca elemente de bază la definirea celor trei noţiuni în domeniul fiscal.

Aplicarea reglementărilor cu caracter fiscal, aşezarea şi perceperea impozitelor şi taxelor nu se pot înfăptuii fără existenţa unui mecanism bazat pe tehnici, metode şi instrumente specifice desfăşurării activităţii de urmărire şi control.

În cuprinsul noţiunilor analizate este prezentă şi instituţia administraţiei de stat care stabileşte şi încasarea contribuţiilor către buget. Aria de cuprindere a întregii activităţii fiscale este dată de SISTEMUL FISCAL definit ca totalitatea impozitelor şi a altor venituri pe care statul prin organele sale specializate le percepe în baza surselor legislative.

Aşezarea şi preceperea impozitelor se pot realiza numai prin utilizarea şi punerea în funcţiune a unui mecanizm fiscal, a unor metode, tehnici şi instrumente fiscale, prin aplicarea cărora să fie respectate principiile fiscale.

Sistemul fiscal este structurat pe trei componente: impozite şi taxe ca venituri ale statului, mecanismul fiscal şi aparatul fiscal.

A. Impozitele şi taxele reprezintă veniturile bugetului de stat care provine de la persoanele juridice şi fizice în momentul încasării lor, impozitele şi taxele sunt utilizate în vederea efectuării cheltuielilor publice pentru utilizarea funcţiilor şi sarcinilor puterii şi instituţiilor sale.

Discutate ca venituri ale bugetului de stat, impozitele şi taxele stabilite prin lege se grupează în două mari categorii:

1. venituri curente;

2. venituri din capital;

Veniturile curente se grupează în:

- venituri fiscale;

- venituri nefiscale;

Veniturile fiscale au două componente:

- venituri din impozite directe şi impozite din venituri indirecte.

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Procedura Fiscala - Creante si Obligatii Fiscale - Inspectia Fiscala

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I Aspecte generale 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE 1.1.1. Noţiunea de finanţe publice: Formarea...

Taxa pe Valoarea Adaugată

Prezentare generală a taxei pe valoarea adaugată Taxa pe valoarea adaugată este definit în literatura de specialitate ca fiind acel impozit...

Drept Financiar

TEMA Nr. 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE INTRODUCTIVE PRIVIND RELATIA DINTRE ECONOMIE SI DREPTUL FINANCIAR FISCAL Pe o anumita treapta a dezvoltarii...

Drept Fiscal - C5

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale. Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care...

Drept Fiscal - C6

In toate procedurile de executare silita creditorul fiscal tb.sa indice titlul executoriu cu aratarea naturii si cuantumului debitului care face...

Drept Fiscal - Curs 10

Venitul net din dr.de propr.intelectuala se stabileste prin scaderea din V brut a urmatoarelor Ch: - o Ch deductibila = cu 40% din V brut -...

Drept Fiscal - Curs 11

Taxa pe valoare adăugată Avem de-a face cu un bun indirect, nu contează că se numeşte taxă. Se face venit la bugetul de stat şi este reglementat...

Ai nevoie de altceva?