Termene si Sanctiuni Procedurale

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 23554
Mărime: 80.46KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar I
Lucrare de nota 10

Cuprins

Introducere 4

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI CLASIFICAREA TERMENELOR PROCEDURALE

5

Sectiunea 1. Notiunea, trasaturile comune si utilitatea termenelor procedurale

5

1. Notiunea de termen procedural 5

2. Trasaturile termenelor procedurale 7

3. Utilitatea termenelor procedurale 8

Sectiunea 2. Categorii de termene de procedura. Asemanari si deosebiri între termenele de procedura si termenele de prescriptie

9

4. Categorii de termene de procedura 9

4.1. În functie de sursa lor sau de modul în care ele sunt stabilite

9

4.2. În functie de caracterul lor sau, într-o alta formulare, potrivit cu scopul lor

11

4.3. În functie de efectul pe care îl produc 11

4.4. În functie de modul de determinare a duratelor 11

4.5. Dupa modul de calcul termenele 12

4.6. Dupa cum exista sau nu posibilitatea cunoasterii momentului când se va împlini termenul

12

4.7. Functie de modalitatea tehnica de stabilire 13

4.8. Dupa cum ele pot fi modificate sau nu 13

4.9. Daca exista sau nu posibilitatea întreruperii ori a suspendarii

13

4.10. Potrivit cu unitatea de masurare a timpului 13

5. Asemanari si deosebiri între termenele de procedura si termenele de prescriptie

13

5.1. Asemanari 13

5.2. Deosebiri 14

CAPITOLUL II DURATA TERMENELOR DE PROCEDURA 16

Sectiunea 1. Elementele constitutive ale termenelor de procedura 16

6. Momentul de pornire al termenelor procedurale 16

7. Momentul de împlinire a termenelor procedurale 17

Sectiunea 2. Calculul termenelor de procedurale 18

Sectiunea 3. Întreruperea si suspendarea termenelor procedurale 19

8. Întreruperea termenelor procedurale 19

8.1. Cauzele generale ale întreruperii termenului de procedura 19

8.2. Cauzele speciale de întrerupere 21

9. Suspendarea termenelor procedurale 21

9.1. Definitie 21

9.2. Cauzele de suspendare pot fi cauze generale si cauze speciale

22

CAPITOLUL III SANCTIUNI PROCEDURALE 24

Sectiunea 1. Notiunea, functiile si rolul sanctiunilor procedurale 24

10. Notiunea de sanctiune procedurala 24

11. Functiile sanctiunilor procedurale 25

12. Rolul sanctiunilor procedurale 25

Sectiunea 2. Identificarea principalelor sanctiuni procedurale 26

13. Decaderea 26

13.1. Notiunea si caracterul decaderii 27

13.2. Clasificarea decaderilor 29

13.3. Functiile decaderii 30

13.4. Repunerea în termen 30

13.5. Cazuri în care intervine decaderea si obiectul decaderii 34

13.6. Ipotezele în care decaderea poate fi înlaturata 36

13.7. Invocarea si constatarea decaderii 36

13.8. Efectele decaderii 38

13.9. Modificarea duratei termenului procedural 39

13.10. Asemanari si deosebiri între decadere si alte institutii procesuale

41

14. Nulitatea 42

14.1. Conceptul de nulitate procedurala 42

14.2. Clasificarea nulitatilor procedurale 44

14.3. Conditiile generale ale nulitatii 51

14.4. Valorificarea nulitatilor în procesul civil 52

14.5. Efectele nulitatii în procesul civil 56

15. Perimarea procesului civil 58

15.1. Conceptul de perimare 59

15.2. Conditiile perimarii 60

15.3. Procedura perimarii 65

15.4. Invocarea perimarii 66

15.5. Solutiile pronuntate asupra perimarii 68

15.6. Efectele perimarii 69

16. Amenzi judiciare 72

16.1. Notiunea si trasaturile amenzilor judiciare 72

16.2. Amendarea partilor 73

16.3. Amendarea altor participanti la procesul civil 74

17. Sanctiuni disciplinare 75

17.1. Conditiile raspunderii disciplinare a judecatorului 75

17.2. Conditiile raspunderii disciplinare a functionarului judecatoresc

77

Concluzii 78

Bibliografie 80

Extras din document

Introducere

Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate drepturile si obligatiile procesuale ale partilor precum si cunoasterea sanctiunilor aplicabile în cazul nerespectarii termenelor.

Termenele se regasesc în Codul de procedura civila în Cartea a II-a, titlul II – Dispozitii generale de procedura, capitolul III – Termenele.

Termenele de procedura reprezinta durata înauntrul careia trebuie îndeplinit actul sau trebuie realizat dreptul.

Din acest punct de vedere se observa faptul ca termenele de procedura pot fi clasificate functie de mai multe criterii precum: în functie de modul în care ele sunt stabilite; în functie de modul în care se calculeaza; daca exista posibilitatea întreruperii ori a suspendarii lor; etc.

Ca urmare a nerespectarii termenelor se remarca aplicarea unor sanctiuni precum: decaderea, nulitatea, perimarea, amenzile judiciare si sanctiunile disciplinare, fiind importanta determinarea unor asemanari si deosebiri între unele dintre aceste sanctiuni si alte institutii procesuale.

CAPITOLUL I

Notiunea si clasificarea termenelor procedurale

Sectiunea 1.

Notiunea, trasaturile comune si utilitatea termenelor procedurale

1. Notiunea de termen procedural

În limbajul comun, cuvântul „termen” are acceptiuni diferite. Prin „termen” se va întelege deci fie o „durata”, fie o „data” care marcheaza începutul sau sfârsitul „duratei”, ori pe amândoua, sau un anumit moment, o anumita etapa, o anumita faza procesuala.

Termenul procedural poate fi si o zi fixa (de exemplu: termenul de judecata sau termenul la care trebuie sa se înfatiseze martorul). Cum s-a spus, uneori, termenul este evocat prin expresii echivalente, precum: „de îndata” – art. 579 C. pr. civ.; „înainte de a pune concluzii în fond” - art. 108 C. pr. civ. etc. S-a considerat însa ca asemenea expresii au numai „aparenta de termen”, prin ele nedesemnându-se un interval aprioric, cunoscut si definit precis, ele reprezentând deci nu termene, ci o categorie de „dispozitii speciale de procedura”

Timpul considerat cândva o categorie ezoterica - este un atribut fundamental al materiei în miscare. Ca varietate a timpului social-uman exista si se manifesta un „timp juridic”. Raporturile juridice - ca si normele care le reglementeaza – sunt create, modificate sau stinse într-un spatiu temporal. Acestor „durate” marginite de „date”, normele le atribuie semnificatii juridice.

Termenul este perioada în care trebuie sa se faca sau sa se întâmple ceva ori, dimpotriva, în care nu trebuie sa se faca sau sa se întâmple ceva. Asadar, în spatiul vietii juridice, se poate spune ca înauntrul „duratei” sau la o anumita „data” trebuie sa se savârseasca fapte determinate, având semnificatie juridica, sau, dimpotriva, este interzisa savârsirea lor, ori, în fine, ramâne la aprecierea subiectului de drept alegerea conduitei pe care o considera adecvata. Nu se are în vedere aici termenul de gratie - humanitatis gratia- acordat debitorului de buna credinta.

Preview document

Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 1
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 2
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 3
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 4
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 5
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 6
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 7
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 8
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 9
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 10
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 11
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 12
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 13
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 14
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 15
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 16
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 17
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 18
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 19
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 20
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 21
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 22
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 23
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 24
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 25
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 26
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 27
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 28
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 29
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 30
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 31
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 32
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 33
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 34
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 35
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 36
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 37
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 38
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 39
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 40
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 41
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 42
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 43
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 44
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 45
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 46
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 47
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 48
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 49
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 50
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 51
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 52
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 53
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 54
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 55
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 56
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 57
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 58
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 59
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 60
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 61
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 62
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 63
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 64
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 65
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 66
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 67
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 68
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 69
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 70
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 71
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 72
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 73
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 74
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 75
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 76
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 77
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 78
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 79
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 80
Termene si Sanctiuni Procedurale - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Termene si Sanctiuni Procedurale.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Masuri Asiguratorii in Procesul Civil

Introducere Drepturile pe care o persoană le are asupra unei alte persoane şi in particular creanţele, indiferent de faptul că sunt de origine...

Organizarea si Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii

INTRODUCERE Sistemul judiciаr, reprezintă în orice stаt democrаtic o componentă esenţiаlă а civilizаţiei şi progresului sociаl, constituie o...

Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Nulitatea Actului de Procedura

1.Sanctiunile procedurale – precizari prealabile In materie procesual civila sanctiunile procedurale reprezinta "masuri cu caracter de...

Contractul de Închiriere a Locuintei

CAPITOLUL I NOTIUNEA, SEDIUL MATERIEI SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTEI 1.1 Notiunea contractului de închiriere...

Te-ar putea interesa și

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Decăderea

§ 1. Noţiune Potrivit art. 103 alin.1 din C. proc. civ. „ neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept penal - procedură

Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?