Termene și sancțiuni procedurale

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 23554
Mărime: 80.46KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Manea
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar I
Lucrare de nota 10

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. CAPITOLUL I NOTIUNEA SI CLASIFICAREA TERMENELOR PROCEDURALE
 3. 5
 4. Sectiunea 1. Notiunea, trasaturile comune si utilitatea termenelor procedurale
 5. 5
 6. 1. Notiunea de termen procedural 5
 7. 2. Trasaturile termenelor procedurale 7
 8. 3. Utilitatea termenelor procedurale 8
 9. Sectiunea 2. Categorii de termene de procedura. Asemanari si deosebiri între termenele de procedura si termenele de prescriptie
 10. 9
 11. 4. Categorii de termene de procedura 9
 12. 4.1. În functie de sursa lor sau de modul în care ele sunt stabilite
 13. 9
 14. 4.2. În functie de caracterul lor sau, într-o alta formulare, potrivit cu scopul lor
 15. 11
 16. 4.3. În functie de efectul pe care îl produc 11
 17. 4.4. În functie de modul de determinare a duratelor 11
 18. 4.5. Dupa modul de calcul termenele 12
 19. 4.6. Dupa cum exista sau nu posibilitatea cunoasterii momentului când se va împlini termenul
 20. 12
 21. 4.7. Functie de modalitatea tehnica de stabilire 13
 22. 4.8. Dupa cum ele pot fi modificate sau nu 13
 23. 4.9. Daca exista sau nu posibilitatea întreruperii ori a suspendarii
 24. 13
 25. 4.10. Potrivit cu unitatea de masurare a timpului 13
 26. 5. Asemanari si deosebiri între termenele de procedura si termenele de prescriptie
 27. 13
 28. 5.1. Asemanari 13
 29. 5.2. Deosebiri 14
 30. CAPITOLUL II DURATA TERMENELOR DE PROCEDURA 16
 31. Sectiunea 1. Elementele constitutive ale termenelor de procedura 16
 32. 6. Momentul de pornire al termenelor procedurale 16
 33. 7. Momentul de împlinire a termenelor procedurale 17
 34. Sectiunea 2. Calculul termenelor de procedurale 18
 35. Sectiunea 3. Întreruperea si suspendarea termenelor procedurale 19
 36. 8. Întreruperea termenelor procedurale 19
 37. 8.1. Cauzele generale ale întreruperii termenului de procedura 19
 38. 8.2. Cauzele speciale de întrerupere 21
 39. 9. Suspendarea termenelor procedurale 21
 40. 9.1. Definitie 21
 41. 9.2. Cauzele de suspendare pot fi cauze generale si cauze speciale
 42. 22
 43. CAPITOLUL III SANCTIUNI PROCEDURALE 24
 44. Sectiunea 1. Notiunea, functiile si rolul sanctiunilor procedurale 24
 45. 10. Notiunea de sanctiune procedurala 24
 46. 11. Functiile sanctiunilor procedurale 25
 47. 12. Rolul sanctiunilor procedurale 25
 48. Sectiunea 2. Identificarea principalelor sanctiuni procedurale 26
 49. 13. Decaderea 26
 50. 13.1. Notiunea si caracterul decaderii 27
 51. 13.2. Clasificarea decaderilor 29
 52. 13.3. Functiile decaderii 30
 53. 13.4. Repunerea în termen 30
 54. 13.5. Cazuri în care intervine decaderea si obiectul decaderii 34
 55. 13.6. Ipotezele în care decaderea poate fi înlaturata 36
 56. 13.7. Invocarea si constatarea decaderii 36
 57. 13.8. Efectele decaderii 38
 58. 13.9. Modificarea duratei termenului procedural 39
 59. 13.10. Asemanari si deosebiri între decadere si alte institutii procesuale
 60. 41
 61. 14. Nulitatea 42
 62. 14.1. Conceptul de nulitate procedurala 42
 63. 14.2. Clasificarea nulitatilor procedurale 44
 64. 14.3. Conditiile generale ale nulitatii 51
 65. 14.4. Valorificarea nulitatilor în procesul civil 52
 66. 14.5. Efectele nulitatii în procesul civil 56
 67. 15. Perimarea procesului civil 58
 68. 15.1. Conceptul de perimare 59
 69. 15.2. Conditiile perimarii 60
 70. 15.3. Procedura perimarii 65
 71. 15.4. Invocarea perimarii 66
 72. 15.5. Solutiile pronuntate asupra perimarii 68
 73. 15.6. Efectele perimarii 69
 74. 16. Amenzi judiciare 72
 75. 16.1. Notiunea si trasaturile amenzilor judiciare 72
 76. 16.2. Amendarea partilor 73
 77. 16.3. Amendarea altor participanti la procesul civil 74
 78. 17. Sanctiuni disciplinare 75
 79. 17.1. Conditiile raspunderii disciplinare a judecatorului 75
 80. 17.2. Conditiile raspunderii disciplinare a functionarului judecatoresc
 81. 77
 82. Concluzii 78
 83. Bibliografie 80

Extras din proiect

Introducere

Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate drepturile si obligatiile procesuale ale partilor precum si cunoasterea sanctiunilor aplicabile în cazul nerespectarii termenelor.

Termenele se regasesc în Codul de procedura civila în Cartea a II-a, titlul II – Dispozitii generale de procedura, capitolul III – Termenele.

Termenele de procedura reprezinta durata înauntrul careia trebuie îndeplinit actul sau trebuie realizat dreptul.

Din acest punct de vedere se observa faptul ca termenele de procedura pot fi clasificate functie de mai multe criterii precum: în functie de modul în care ele sunt stabilite; în functie de modul în care se calculeaza; daca exista posibilitatea întreruperii ori a suspendarii lor; etc.

Ca urmare a nerespectarii termenelor se remarca aplicarea unor sanctiuni precum: decaderea, nulitatea, perimarea, amenzile judiciare si sanctiunile disciplinare, fiind importanta determinarea unor asemanari si deosebiri între unele dintre aceste sanctiuni si alte institutii procesuale.

CAPITOLUL I

Notiunea si clasificarea termenelor procedurale

Sectiunea 1.

Notiunea, trasaturile comune si utilitatea termenelor procedurale

1. Notiunea de termen procedural

În limbajul comun, cuvântul „termen” are acceptiuni diferite. Prin „termen” se va întelege deci fie o „durata”, fie o „data” care marcheaza începutul sau sfârsitul „duratei”, ori pe amândoua, sau un anumit moment, o anumita etapa, o anumita faza procesuala.

Termenul procedural poate fi si o zi fixa (de exemplu: termenul de judecata sau termenul la care trebuie sa se înfatiseze martorul). Cum s-a spus, uneori, termenul este evocat prin expresii echivalente, precum: „de îndata” – art. 579 C. pr. civ.; „înainte de a pune concluzii în fond” - art. 108 C. pr. civ. etc. S-a considerat însa ca asemenea expresii au numai „aparenta de termen”, prin ele nedesemnându-se un interval aprioric, cunoscut si definit precis, ele reprezentând deci nu termene, ci o categorie de „dispozitii speciale de procedura”

Timpul considerat cândva o categorie ezoterica - este un atribut fundamental al materiei în miscare. Ca varietate a timpului social-uman exista si se manifesta un „timp juridic”. Raporturile juridice - ca si normele care le reglementeaza – sunt create, modificate sau stinse într-un spatiu temporal. Acestor „durate” marginite de „date”, normele le atribuie semnificatii juridice.

Termenul este perioada în care trebuie sa se faca sau sa se întâmple ceva ori, dimpotriva, în care nu trebuie sa se faca sau sa se întâmple ceva. Asadar, în spatiul vietii juridice, se poate spune ca înauntrul „duratei” sau la o anumita „data” trebuie sa se savârseasca fapte determinate, având semnificatie juridica, sau, dimpotriva, este interzisa savârsirea lor, ori, în fine, ramâne la aprecierea subiectului de drept alegerea conduitei pe care o considera adecvata. Nu se are în vedere aici termenul de gratie - humanitatis gratia- acordat debitorului de buna credinta.

Preview document

Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 1
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 2
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 3
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 4
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 5
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 6
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 7
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 8
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 9
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 10
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 11
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 12
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 13
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 14
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 15
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 16
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 17
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 18
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 19
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 20
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 21
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 22
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 23
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 24
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 25
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 26
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 27
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 28
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 29
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 30
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 31
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 32
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 33
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 34
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 35
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 36
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 37
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 38
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 39
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 40
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 41
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 42
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 43
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 44
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 45
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 46
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 47
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 48
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 49
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 50
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 51
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 52
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 53
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 54
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 55
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 56
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 57
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 58
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 59
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 60
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 61
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 62
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 63
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 64
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 65
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 66
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 67
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 68
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 69
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 70
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 71
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 72
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 73
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 74
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 75
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 76
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 77
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 78
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 79
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 80
Termene și sancțiuni procedurale - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Termene si Sanctiuni Procedurale.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Te-ar putea interesa și

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Decăderea

§ 1. Noţiune Potrivit art. 103 alin.1 din C. proc. civ. „ neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept penal - procedură

Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?