Tratatul internațional - izvor de drept

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9364
Mărime: 118.11KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI MASTER - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI EFICIENŢA SISTEMULUI

Cuprins

CAPITOLUL 1. PRELIMINARII

1.1. NOTIUNEA DE TRATAT 4

1.2. TRATATUL- IN SIAJUL SECOLELOR 5

CAPITOLUL 2. ELEMENTELE TRATATULUI

2.1. CLASIFICAREA TRATATELOR 7

2.2. PARTILE COMPONENTE ALE TRATATELOR 8

2.3. DENUMIRILE TRATATELOR 10

2.4. INCHEIEREA TRATATELOR 12

2.5. INTRAREA IN VIGOARE SI INREGISTRAREA TRATATELOR 17

2.6. REZERVA LA TRATAT 18

2.7. APLICAREA TRATATELOR 19

2.8. INTERPRETAREA TRATATELOR 20

2.9. EFECTELE TRATATELOR 21

2.10. MODIFICAREA TRATATELOR 23

2.11. SUSPENDAREA SI INCETAREA TRATATELOR 24

2.12. NULITATEA TRATATELOR 25

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ

3.1. TRATATUL INTERNATIONAL- IZVOR DE DREPT INTERNATIONAL PUBLIC, CONSTITUTIONAL, ADMINISTRATIV, COMUNITAR 28

CAPITOLUL 4. CONCLUZII 39

CAPITOLUL 5. BIBLIOGRAFIE 41

Extras din document

Capitolul 1. Preliminarii

1.1 Notiunea de tratat international

Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului internaţional contemporan, atât datorită clarităţii cu care exprimă normele de drept, tehnicii sofisticate şi precise folosite, cât şi frec¬venţei utilizării sale.

Tratatul poate fi definit ca forma expresă de manifestare a acordului de voinţă dintre două sau mai multe state, ori alte subiecte de drept internaţional, încheiat în formă scrisă şi guvernat de dreptul internaţional în scopul de a crea, a modifica sau a abroga norme de drept internaţional.

Tratatul internaţional este asadar, actul juridic prin care se creează, se modifică sau se sting norme şi raporturi juridice internaţionale. El consfinţeşte înţelegerea precisă şi liber exprimată între două sau mai multe state cu privire la drepturile şi obligaţiile reciproce în relaţiile lor politice, economice, culturale etc.

Art.2, Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, 1969:

„Prin expresia „tratat” se înţelege un accord incheiat in scris intre subiectele de drept internaţional ( in special intre state, state si organizatii international sau intre organizatii internationale) şi guvernat de dreptul internaţional, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat într -un singur instrument sau în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea lor particulară.”

Art.1 din Legea nr. 590/2003, privind tratatele:

“Prin tratat se înţelege actul juridic, indiferent de denumire sau de formă, care consemnează în

scris un acord la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel departamental , având

scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii juridice sau de altă natură,

guvernat de dreptul internaţional public şi consemnat într -un instrument unic ori în două saumai multe instrumente conexe.”

1.2 Tratatul - in siajul secolelor

Tratatele au fost folosite în relaţiile dintre state din cele mai vechi timpuri. Statele sclavagiste, de exemplu, recurgeau deseori la tratate pentru pecetluirea neînţelegerilor dintre ele. În feudalism, asistăm la o accentuată dezvoltare a practicii convenţionale a statelor.

Cel mai vechi tratat, al carui text este astazi cunoscut, este considerat a fi “tratatul sublim”, incheiat in anul 1296 i.HR intre Ramses al II-lea , faraonul Egiptului si Hattusil al III-lea, regele hititilor, in timp ce pe continentul european, cel mai vechi tratat stiut este tratatul de alianta intre eleni si hereeni (sec VI i.e.n).

În perioada capitalismului, ca urma a lărgirii considerabile a relaţiilor dintre state, determinată de dezvoltarea puternică a forţelor de producţie, tratatele internaţionale cunosc o aplicare din ce în ce mai întinsă. Extinderea rapidă a relaţiilor economice şi politice impunea stabilirea, într-un timp cât mai scurt, a unor noi reguli de drept internaţional.

Politica cutumiară, care necesita trecerea unui timp îndelungat pentru consacrarea normelor juridice internaţionale, nu mai corespundea noilor condiţii interne şi internaţionale, ceea ce a determinat statele să recurgă tot mai des la tratate. Tratatul internaţional îşi afirmă astfel superioritatea faţă de cutumă, prin faptul că el precizează drepturile şi obligaţiile convenite între părţi, înlesnind astfel corecta lor îndeplinire şi asigurând în acest mod stabilitatea raporturilor dintre state.

În zilele noastre, tratatul internaţional se manifestă tot mai mult ca principal izvor al dreptului internaţional contemporan, ca formă importantă a colaborării dintre state aparţinând unor sisteme sociale diferite, în cadrul coexistenţei paşnice.

Numărul tratatelor a crescut enorm în epoca modernă. Astfel, dacă în 1914 erau considerate în vigoare aproximativ 8.000 de tratate, iar în perioada Societăţii Naţiunilor au fost înregistrate 4.838 tratate, în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite au fost înregistrate, potrivit unui document al ONU, numai până în 1993 peste 30.000 de tratate internaţionale.

Această realitate isi gaseste ecoul in diverse cauze:

O primă cauză o constituie apariţia pe scena internaţională de după cel de-al Doilea Război Mondial a unui mare număr de state, cu deosebire ca o consecinţă a decolonizării şi afirmării depline a dreptului popoarelor la autodeterminare şi la constituirea de state noi.

A doua cauză rezidă în împrejurarea că în condiţiile vieţii contemporane, în care contactele dintre state au devenit tot mai frecvente, iar problemele de interes comun tot mai numeroase, tratatul internaţional a devenit principalul instrument juridic de concretizare a colaborării internaţionale în variate domenii: politic, economic, cultural, ştiinţific, protecţia mediului, reprimarea criminalităţii etc.

Un rol deosebit în promovarea legiferării internaţionale prin diverse forme de tratate revine Organizaţiei Naţiunilor Unite, a cărei Cartă (act fundamental cu caracter constituţional în relaţiile dintre statele membre, instrumentul juridic cel mai important în relaţiile dintre state) promovează relaţii bazate pe cooperare între toate ţările lumii, în cele mai variate domenii de interes internaţional.

Într-o tot mai mare măsură prin tratatele internaţionale sunt codificate şi dezvoltate reguli de drept cutumiar. Dreptul internaţional devine în acest fel tot mai clar şi mai precis.

Preview document

Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 1
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 2
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 3
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 4
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 5
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 6
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 7
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 8
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 9
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 10
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 11
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 12
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 13
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 14
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 15
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 16
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 17
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 18
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 19
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 20
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 21
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 22
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 23
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 24
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 25
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 26
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 27
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 28
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 29
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 30
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 31
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 32
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 33
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 34
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 35
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 36
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 37
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 38
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 39
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 40
Tratatul internațional - izvor de drept - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Tratatul International - Izvor de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Aplicarea Tratatelor de Drept International Public

APLICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE Problema obligaţiilor şi drepturilor ce decurg...

Tratatul internațional - încheierea și întrarea în vigoare

I. INTRODUCERE Dreptul internaţional este creaţia statelor şi a oganizaţiilor internaţionale- adică a subiectelor care îşi stabilesc regulilede...

Terorism internațional

• 1.Terorismul. Concept de bază în analiza relațiilor internaționale. Studiul relațiior internaționale cunoaște în ultimele decenii o amploare cu...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea de Izvor de Drept

Izvoarele sau sursele dreptului sunt manifestări ale relațiilor sociale care generează norma juridică,indiferent de natura ei (dreptul public sau...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Regimul Juridic al Spațiului Cosmic

INTRODUCERE Din octombrie 1957 ~ momentul de debut al activitatii spatiale - domeniul dreptului in general, si cel al dreptului international in...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Dreptul Aplicabil Administratiei Publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Ai nevoie de altceva?