Tutelă și curatelă în dreptul român

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9352
Mărime: 44.61KB (arhivat)
Publicat de: Claudia Alexe
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Mata
A fost prezentat la facultatea de drept din cadrul Universitatii A.I.Cuza Acest documnet va servi drept informare celor care urmeaza aceasta specializare.

Extras din proiect

NOŢIUNI GENERALE

Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si curatela, erau pe vremea aceea instituţii prin care familia se proteja împotriva unor categorii de şefi de familie sau împotriva femeilor sui iuris. Lipsiţi de supraveghere, aceşti şefi de familie, pentru că erau nebuni, risipitori, impuberi, puneau în primejdie prin actele lor de dispoziţie adesea necugetate, averea comună a familiei a cărei conducere în baza cutumei o aveau . În ceea ce priveşte femeile sui iuris, erau socotite în concepţia romană primitivă, ca fiind nestatornice în gândire (levitas animi) şi în consecinţă fără posibilităţi de a-şi administra în mod corespunzător propriile afaceri.

Pentru a veni în ajutorul acestor incapabili, ordinea juridică a creat două instituţii: tutela şi curatela. Ideea cã tutela ar fi o instituţie de protecţie a incapabilului (impuberului) apare abia în definiţia dată de Servius Sulpicius. El definea tutela ca o putere instituită asupra copilului pentru a-l proteja, deorece el singur nu se putea apăra ( vis ac potestas in cupite libero ad tendum eum qui propter aetatem se defendere nequit). Definiţia se referă la aspectul patrimonial al protecţiei incapabilului, singurul aspect care interesa familia patriarhală.

Datorită schimbărilor social-economice survenite în sânul societăţii romane, între războaiele punice şi finele Republicii, familia agnatică (civilă) îşi pierde din importanţa ei, căci, pe primul plan se impune, ca o consecinţă a recunoaşterii treptate a rudeniei de sânge, familia cognatică. În noua familie cognatică interesele individuale ale membrilor de familie, şi cu atât mai mult ale persoanelor incapabile, se bucură de o atenţie deosebită. Tutela si curatela urmăresc din ce în ce mai mult asigurarea intereselor celor incapabili şi tot mai puţin a rudelor civile. Păstrându-şi structura, tutela si curatela se transformă treptat în adevărate sarcini publice (munera publica) menite să ocrotească interesele patrimoniale ale incapabililor lipsiţi de ajutor si supraveghere.

Există două feluri de incapacităţi: una de drept, alta de fapt. Incapacitatea de drept este caracterizată prin aceea că de obicei este o pedeapsă şi atinge nu numai exercitarea drepturilor, dar chiar posibilitatea de a avea drepturi. Din contră, incapacitatea de fapt atinge numai folosinţa sau exercitarea drepturilor, lăsând întreaga capacitate de a avea drepturi.

Incapacitatea de fapt era uneori absolută ca în cazul nebunului sau al copilului care nu poate vorbi corect (infans), adică până la vârsta de 7 ani. Alteori este relativă ca în cazul prodigilor, deoarece pot incheia acte prin care îşi fac condiţia mai bună, de pildă dobândesc un lucru, dar nu pot să-şi facă situaţia mai rea, de pildă nu pot să se oblige la plata unei sume de bani. Tutela a funcţionat când exista o incapacitate de fapt din cauza vârstei sau sexului: tutela impuberum şi tutela mulierum; curatela (cura) a fost întrebuinţată în cazuri de lipsuri mintale sau în alte cîteva împrejurări speciale.

I. TUTELA

Caracterul originar al tutelei romane se deosebea radical de cel al tutelei moderne. Tutela nu a fost o măsură de protecţie pentru incapabil, ci o potestas, ca puterea pãrinteascã, şi manus, o măsură luată în interesul celui chemat să o exercite. Tutela a fost un drept, iar nu o îndatorire. Este adevărat că destul de curând această noţiune primitivă se transformă, tutela devenind o ocrotire instituită de dreptul civil în folosul acelora care nu au experienţa necesară pentru a se apăra, spre a încheia un civile negotium, spre a figura intr-un proces . Cuvântul tutelă se formează de la verbul tueor, de unde vine şi forma tuitor, tutor, conţinând ideea de ocrotire, protecţie.

Instituirea tutelei

Tutela se instituie în trei moduri: prin testament, lege sau actul magistratului competent; de aici deosebirea: tutela testamentaria, legitima, dativa. Există şi alte tutele, care se numesc fiduciare, acelea care ne revin nouă când manumitem, un individ deja liber, mancipat nouă fie de ascendent, fie de un coempţionator .

- Tutela testamentară

Prin testament pater familias putea numi tutor pentru persoanele de sub autoritatea sa; aşadar, pentru impuberii care prin decesul părinţilor ar deveni sui iuris şi pentru femeia rămasă văduvă până la recăsãtorie. Tutoris datio era un atribut al puterii şefului de familie, al cărui exerciţiu a fost recunoscut in cele XII Table prin dispoziţia uti legassit super pecunia tutelave sua rei ita ius esto, şi se impunea printr-o formă sacramentală, în mod imperativ. Un tutore poate fi foarte bine dat astfel: „Eu dau tutore copiilor mei pe L. Titius”; sau: „Soţiei mele îi dau tutore pe L.Titius”. Dar chiar dacă s-ar fi scris aşa: „Copiilor mei sau soţiei mele, Titius sa le fie tutorele” , încă se inţelege că acela a fost dat corect .Când tutorele nu a fost numit în forma cuvenită, atunci avea loc confirmatio din partea autorităţii .

Preview document

Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 1
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 2
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 3
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 4
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 5
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 6
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 7
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 8
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 9
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 10
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 11
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 12
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 13
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 14
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 15
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 16
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 17
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 18
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 19
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 20
Tutelă și curatelă în dreptul român - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Tutela si Curatela in Dreptul Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Ius Personarum

INTRODUCERE În dreptul contemporan persoanele reprezintã subiectele raporturilor juridice. Ca subiecte de drept, oamenii participã la raporturile...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Căsătoria în Dreptul Roman

Noţiuni introductive Căsătoria (iustum matrimonium sau iustae nuptiae), pentru romani modul natural de creare a puterii părinteşti constă la...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Ius Personarum

INTRODUCERE În dreptul contemporan persoanele reprezintã subiectele raporturilor juridice. Ca subiecte de drept, oamenii participã la raporturile...

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Ai nevoie de altceva?