Ultajul

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7781
Mărime: 61.18KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Costin
a fost prezentat la disciplina Drept penal partea specială la Facultatea de drept din cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir Tg.-Mureş art. 239 Cod Penal

Cuprins

CUPRINS 2

1. CONŢINUTUL LEGAL 3

2. CONCEPT ŞI CARACTERIZARE 3

3. SPEŢĂ 3

4. CONDIŢII PREEXISTENTE 5

A. OBIECTUL INFRACŢIUNII 5

1. Obiectul juridic 5

2. Obiectul material 5

B. SUBIECŢII INFRACŢIUNII 5

C. LOCUL ŞI TIMPUL SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII 6

5. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNII 6

A. SITUAŢIA PREMISĂ 6

B. CONŢINUTUL CONSTITUTIV 6

LATURA OBIECTIVĂ 6

1) Elementul material 6

2) Cerinţa esenţială 8

3) Urmarea imediată 9

4) Legătura de cauzalitate 10

LATURA SUBIECTIVĂ 11

1) Vinovăţia ca element a laturii subiective. 11

2) Mobilul ca element al laturii subiective 11

3) Scopul - componentă a laturii subiective 12

4) Dovada elementelor componente ale laturii subiective 12

6. FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI 12

6.1. FORMELE INFRACŢIUNII 12

6.2. MODALITAŢILE INFRACŢIUNII 13

a) Modalităţi normative. 13

b) Modalităţi faptice. 13

6.3. SANCŢIUNI 13

7. EXPLICAŢII COMPLEMENTARE 14

7.1. Legături şi asemănări cu alte infracţiuni. 14

7.2. Aspecte procesuale. 14

8. BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

1. CONŢINUTUL LEGAL

Constituie ultraj, potrivit art.239 C.pen., insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.

Fapta prezintă un caracter mai grav, când constă în lovirea sau orice acte de violenţă precum şi vătămarea corporală, vătămare corporală gravă săvârşită împotriva persoanei prevăzute în aliniatul 1.

Infracţiunea este şi mai gravă dacă faptele de mai sus sunt săvârşite împotriva unui magistrat, poliţist sau jandarm ori alt militar(aliniatul 3).

2.CONCEPT ŞI CARACTERIZARE

Ultrajul este fapta persoanei care aduce atingere demnităţii, libertăţii sau integrităţii fizice a unui funcţionar care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii, ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.

Ultrajul apare material ca o faptă săvârşită în contra unei persoane ce deţine în cadrul aparatului de stat anumite funcţii; conceptual şi normativ fapta este îndreptată contra "autorităţii de stat" pe care acea persoană este chemată să o exercite. Prin Legea nr. 140 din 1996 s-a introdus o enumerare de funcţionari publici care sunt protejaţi, săvârşirea infracţiunii de ultraj contra lor fiind agravantă (magistrat, poliţist sau jandarm ori alt militar).

Acţiunile săvârşite contra demnităţii, libertăţii sau integrităţii corporale a funcţionarului care exercita "autoritatea de stat" sunt mijloace prin care se loveşte în această autoritate.

Fiecare din aceste acţiuni sunt încriminate în grupul infracţiunilor contra persoanei (insulta, calomnia, ameninţarea, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă). Ele se absorb însă ca element material în cele două variante ale infracţiunii de ultraj, fapta aducând atingere în acest caz nu persoanei particulare, ci unei persoane care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Pericolul social pe care îl prezintă ultrajul rezultă aşadar nu numai din acţiunile prin care este săvârşită fapta, ci îndeseobi din situaţia specială a subiectului pasiv al infracţiunii.

Autoritatea de stat ca valoare socială presupune respect şi eficienţă, ori aceste însuşiri sunt serios ştirbite atunci când cei care o exercită ar putea fi lăsaţi fără apărare împotriva acţiunilor ce sunt de natură să le creeze o proastă reputaţie.

Prin urmare, necesitatea încriminării ultrajului îşi are raţiunea în preocuparea de a asigura funcţionarilor care exercită autoritatea de stat posibilitatea de a-şi îndeplini în bune condiţiuni atribuţiile ce le revin, asigurare ce implică intervenţia legii penale ori de câte ori acest exerciţiu este periclitat.

3. SPEŢĂ

La data de 23.05.2001, în jurul orei 16,30, inculpatul P. I. se afla la magazinul SC "CRIOL" SRL din comuna Glodeni. La un moment dat, în incintă a intrat partea vătămată G. V., subofiţer în Ministerul de Interne, ajutorul şefului de post din comuna Glodeni. Acesta se afla cu soţia sa, G. L. M. Poliţistul era îmbrăcat în uniforma militară şi, întrucât se deplasa spre domiciliu, a intrat în magazin pentru a face diverse cumpărături.

Inculpatul, aflat în stare de ebrietate, s-a îndreptat (după ce şi-a făcut cumpărăturile) spre ieşirea din magazin. Ajuns în dreptul poliţistului, inculpatul s-a întors către acesta, abordându-l: "Mă V. ", după care a început să-i adreseze cuvinte vulgare. La un moment dat, inculpatul a întrebat: "mă V., eşti supărat pe mine?" , după care a adăugat: " eşti supărat pe mine că ţi-am f... nevasta? ". În acel moment, fără violenţă, G. V. l-a prins de braţ şi l-a scos din magazin pentru a înceta scandalul, în incintă, fiind mai multe persoane.

Conform declaraţiilor martorilor B. M. şi F. E., în faţa magazinului, inculpatul l-a prins de piept pe poliţist şi l-a trântit pe jos. Din declaraţia părţii vătămate reiese că, într-adevăr, inculpatul şi-a îndreptat mâna spre pieptul lui, însă l-a lovit peste faţă, lovitura care a determinat căderea poliţistului. În urma impactului cu solul, partea vătămată s-a lovit la braţul stâng.

Din raportul medico-legal întocmit în urma examinării victimei, a reieşit că acesta avea două plăgi excoriative facial drept, precum şi "factură 1/3 distală humerus stâng", necesitând pentru vindecare 70 - 75 zile îngrijiri medicale.

Deşi lovit, G. V. nu a reacţionat în nici un fel, ridicându-se şi, odată cu ieşirea soţiei din magazin, pornind spre staţia de autobuz din comună. Vis-a-vis de magazin, cei doi soţi s-au întâlnit cu martora C. C. L., persoană care a observat că partea vătămată avea lovituri pe obraz şi urme de praf pe haine. Totodată, l-a remarcat pe inculpat care venea la mică distanţă în urma celor doi - circa doi metri - înjurând încontinuu şi proferând ameninţări la adresa poliţistului. Din declaraţia acestei martore, precum şi din cea a martorei G. L. M., reiese că inculpatul s-a apropiat de mai multe ori - din spate - de poliţist, trăgându-l de haine şi provocându-i la bătaie. Mai mult, pe tot parcursul drumului până la staţia de autobuz, inculpatul a afirmat de mai multe ori că-l va "zbura " afară din poliţie pe G. V., că în " 24 ore" îl dezbracă de hainele de poliţist. Mai mult, îl înjura tot timpul pe poliţist, folosind cuvinte vulgare şi afirmând că nu-i este frică de acesta, chiar dacă are pistol, întrucât el (inculpatul) a făcut puşcărie. Întrucât inculpatul a continuat să se manifeste la fel de agresiv şi după ce cei trei au ajuns în staţie, partea vătămată împreună cu soţia sa au decis să meargă la postul de poliţie, în apropierea postului, inculpatul a renunţat, întrucât cei doi au intrat în sediu, luând legătura cu şeful de post. Imediat după aceea, inculpatul a dispărut din comună, fiind găsit abia în luna octombrie în localitatea Praid.

Atitudinea agresivă a inculpatului şi injuriile legate de calitatea de poliţist a părţii vătămate sunt confirmate şi de martorul L. K., care a surprins desfăşurarea incidentului după momentul în care poliţistul s-a îndreptat spre staţie.

Din probele administrate s-a putut stabili că atitudinea agresivă a inculpatului a fost determinată de faptul că, înainte cu trei zile de incident, subofiţerul G. V. l-a întrebat pe inculpat dacă a fost liberat condiţionat sau se află în întreruperea executării pedepsei, cunoscând faptul că inculpatul fusese încarcerat. Cu acea ocazie, poliţistul i-a atras atenţia că este obligat să se prezinte la postul de poliţie din Glodeni cu biletul de liberare, pentru a fi luat în evidenţă. Inculpatul şi cu acea ocazie a avut o atitudine ostilă.

Tot în aceeaşi zi, subofiţerul G. V. a intervenit într-un scandal provocat de inculpat în barul martorului B. C.

Inculpatului, aflat în stare de ebrietate, i s-a refuzat de către B. C. servirea cu băuturi alcoolice, împrejurare în care a devenit violent, strigând şi provocând martorul la bătaie. Poliţistul a auzit scandalul şi intrând în bar, i-a cerut inculpatului să părăsească incinta. La refuzul acestuia din urmă, G. V. l-a prins de braţ şi fără a exercita vreo violenţă l-a scos din bar. Şi cu această ocazie, inculpatul a folosit cuvinte triviale, însă nu s-a putut stabili că acestea erau adresate direct poliţistului în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Din evidenţele postului de poliţie din comuna Glodeni, reiese că inculpatul fusese anterior sancţionat contravenţional de 6 ori în perioada 1995-1998, sancţiunile fiind aplicate tot pentru o atitudine neconformă faţă de organele de poliţie locale. De asemenea, în cursul anului 1998, împreună cu alţi infractori, inculpatul a fost cercetat de către organele de poliţie din Glodeni pentru mai multe furturi, la aceste cercetări a participat şi subofiţerul G. V., inculpatul fiind condamnat cu acea ocazie la pedeapsa de doi ani şi două luni închisoare, pedeapsă din care se liberase anterior incidentului din 23.05.2001.

Din toate aspectele sus menţionate, precum şi din desfăşurarea incidentului, reiese că atitudinea agresivă, atât verbal, cât şi fizic manifestată de inculpat faţă de G. V. a fost determinată de probleme avute de inculpat cu organele de poliţie locale, respectiv de exercitarea atribuţiilor de serviciu de către lucrătorii postului de poliţie, inclusiv de către subofiţerul G. V.

Fapta inculpatului P. I. de a insulta, ameninţa şi lovi partea vătămată G. V., ca urmare a unor fapte îndeplinite de către acesta din urmă în exerciţiul funcţiunii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj (art. 239, alin. 1,2,3 C. pen.).

Preview document

Ultajul - Pagina 1
Ultajul - Pagina 2
Ultajul - Pagina 3
Ultajul - Pagina 4
Ultajul - Pagina 5
Ultajul - Pagina 6
Ultajul - Pagina 7
Ultajul - Pagina 8
Ultajul - Pagina 9
Ultajul - Pagina 10
Ultajul - Pagina 11
Ultajul - Pagina 12
Ultajul - Pagina 13
Ultajul - Pagina 14
Ultajul - Pagina 15
Ultajul - Pagina 16

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Sistemul bugetar public național

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Asemanari și Deosebiri intre Infracțiunea de Primire de Foloase Necuvenite și Luarea de Mita și Ultraj

1. Conceptul legal şi caracterizare Primirea de foloase necuvenite în Codul Penal este incriminată într-o variantă simplă sau tip. Această...

Luarea de mită

CAPITOLUL I Infracţiunea de luare de mită Cinstea, corectitudinea, moralitatea functionarului, al oricarui salariat in exercitarea atributiilor de...

Bunurile proprii ale soților și dovada acestora

Bunurile proprii constiutie o exceptie de la comunitatea de bunuri asfel incat Codul Familiei prevede anumite categorii de bunuri care sunt poprii...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Omorul Calificat

1. Cadrul legislativ Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană, sanctionând pe cei care atentau la viata, integritatea corporală,...

Ai nevoie de altceva?