Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 31065
Mărime: 127.02KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 7
 4. 1.1. Noţiuni generale despre contractul individual de muncă 7
 5. 1.1.1. Definiţii ale contractului individual de muncă 7
 6. 1.1.2. Elementele contractului individual de muncă 8
 7. 1.1.3. Trăsăturile contractului individual de muncă 9
 8. 1.2. Condiţii legale pentru încheierea contractului individual de muncă 11
 9. 1.2.1. Capacitatea juridică a părţilor contractului individual de muncă 12
 10. 1.2.2. Consimţământul părţilor 25
 11. 1.2.3. Obiectul şi cauza contractului individual de muncă 26
 12. 1.2.4. Repartizarea în muncă 27
 13. 1.2.5. Avizul prealabil 29
 14. 1.2.6. Condiţiile de studii şi vechime în muncă 30
 15. 1.2.7. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale celui care solicită angajarea 35
 16. 1.2.8. Informarea persoanei care solicită angajarea 38
 17. 1.3. Conţinutul contractului individual de muncă 41
 18. 1.3.1. Partea legală şi partea convenţională ale contractului individual de muncă 42
 19. 1.3.2. Clauze legale şi ilegale la încheierea contractului individual de muncă 44
 20. 1.3.2.1. Felul muncii. 44
 21. 1.3.2.2. Locul muncii. 45
 22. 1.3.2.3. Salariul de bază lunar 46
 23. 1.3.2.4. Concediul de odihnă 46
 24. 1.3.2.5. Clauza de neconcurenţă. 47
 25. 1.3.2.6. Clauza de confidenţialitate 48
 26. 1.3.2.7. Clauza de mobilitate 48
 27. 1.3.2.8. Alte clauze facultative 49
 28. CAPITOLUL II
 29. VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 51
 30. 2.1. Eroarea 51
 31. 2.2. Dolul 53
 32. 2.3. Violenţa 55
 33. 2.4. Leziunea 56
 34. CONCLUZII
 35. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii sociale respectiv cele mai importante sunt reglementate de către stat, în sensul că nu sunt lăsate la bunul plac al indivizilor fie ei angajatori sau angajaţi ci sunt reglementate prin lege pe baza unor principii. Relaţiile sociale reglementate prin lege atunci când sunt concretizate, materializate devin raporturi juridice adică acele raporturi în care drepturile şi obligaţiile subiecţilor (efecte juridice) sunt stabilite prin norma juridică. Un exemplu edificator poate fi diferenţa dintre logodnă şi căsătorie. În timp ce relaţiile sociale de logodnă nu sunt reglementate de către stat, relaţiile sociale de căsătorie sunt reglementate de către stat, devenind raporturi juridice atunci când căsătoria se încheie, raporturi care presupun naşterea de drepturi şi obligaţii pentru părţi. Din această scurtă prezentare rezultă că raporturile juridice sunt raporturi între indivizi care presupun relaţii sociale concrete reglementate. Nu pot exista raporturi juridice între o persoană şi un obiect.

Legea reglementează relaţii sociale abstracte. Pentru a ne afla în faţa unui raport juridic concret este necesară concretizarea relaţiei sociale printr-o manifestarea de voinţă a unui individ concretizată într-un act sau fapt juridic. Dacă aceasta manifestare este făcută cu intenţia de a produce efecte juridice ne aflăm în faţa unui act juridic. Dacă nu este făcută cu intenţia de a produce efecte juridice ne aflăm în faţa unui fapt juridic.

Pentru unele acte juridice este suficientă manifestarea de voinţă a unei singure persoane (de exemplu testamentul), pentru altele este nevoie să se întâlnească voinţele a două sau mai multe părţi. Această din urmă specie a actelor juridice poartă denumirea de contract. Aşa cum se observă, ceea ce este esenţial în definirea unui contract este întâlnirea voinţelor concordante a două sau mai multe părţi. Astfel contractul sau convenţia, este acordul între două sau mai multe persoane, în scopul de a produce efecte juridice, respectiv naşterea sau stingerea de drepturi sau obligaţii.

Aceste chestiuni de ordin general se aplică şi contractelor individuale de muncă. La origine contractul individual de muncă era un contract de închiriere a forţei de muncă. Datorită inegalităţii de fapt dintre cele două părţi contractante, patron şi angajat, manifestarea de voinţă a angajatului era insignifiantă fiind la cheremul condiţiilor stabilite de cealaltă parte contractantă. Pentru a reechilibra situaţia statul a stabilit o serie de drepturi minime ale angajatului, de la care nu se poate deroga decât pozitiv. În această intervenţie necesară a statului stă raţiunea de a fi a dreptului muncii ca ramură independentă. Fără această intervenţie contractul individual de muncă ar fi continuat să fie un contract de drept civil adică

Fără o reglementare deosebită şi în care voinţa părţilor este mai puţin limitată.

Contractul individual de muncă a fost reglementat distinct pentru prima dată în Legea contractelor de muncă din anul 1929. Ulterior a fost reglementat în Codul muncii din 1950 şi Codul muncii din 1972.

În prezent, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii 25, de Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, şi de Legea 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.

Contractul individual de muncă se prezintă ca un instrument juridic prin care se concretizează drepturile şi obligaţiile a două subiecte de drept, angajator şi salariat, având menirea de a stimula părţile în urmărirea permanentă şi realizarea întocmai a clauzelor stabilite.

Viaţa confirmă că o înţelegere clară intervenită de la început între părţile contractante, cunoaşterea fără niciun echivoc a drepturilor şi obligaţiilor reciproce, respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, sunt de natură să evite nemulţumirile ulterioare sau litigiile, cu tot şirul de efecte nedorite pe care acestea le produc.

Importanţa contractului individual de muncă constă în faptul că prin încheierea lui devin aplicabile toate prevederile legale în raportul concret dintre doua subiecte de drept determinate care au consimţit în mod liber, după propria lor voinţă, să stabilească acest raport.

Preview document

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 1
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 2
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 3
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 4
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 5
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 6
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 7
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 8
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 9
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 10
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 11
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 12
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 13
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 14
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 15
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 16
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 17
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 18
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 19
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 20
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 21
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 22
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 23
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 24
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 25
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 26
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 27
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 28
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 29
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 30
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 31
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 32
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 33
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 34
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 35
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 36
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 37
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 38
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 39
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 40
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 41
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 42
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 43
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 44
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 45
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 46
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 47
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 48
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 49
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 50
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 51
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 52
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 53
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 54
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 55
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 56
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 57
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 58
Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Viciile de Consimtamant la Incheierea Contractului de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Te-ar putea interesa și

Condiții obligatorii de validitate ale contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,denumita salariat,se oblige sa presteze munca pentru si sub...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

„ Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

1.NOŢIUNE Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă,creatoare,dar în acelaşi timp reprezintă şi o necesitate vitală,sursă de...

Contractul de Societate Civilă

CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ Introducere Actualitatea subiectului abordat în prezenta lucrare poate fi explicată prin faptul că contractul de...

Organizarea contabilității datoriilor și creanțelor cu personalul și asigurările sociale la Petrom Service

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND RELATIA INTREPRINDERII CU PERSONALUL 1.1 Notiuni generale, recunoasterea si evaluarea veniturilor salariale...

Contractele de Muncă

Argument. Munca, înteleasa ca activitate creatoare de valori materiale sau spirituale este indisolubil legata de viata omului. Munca reprezinta o...

Condiții obligatorii de validitate a contractului individual de muncă

1. Definiţia contractului individual de muncă şi reglementarea acestuia în legislaţia română Pe masura ce munca salarizata a devenit o practica...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Ai nevoie de altceva?