Violenta domestica

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Violenta domestica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptx de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Considerații generale privind violența domestică (definiții, clasificări)
Dreptul și practia internațională relevante privind violența domestică
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Extras din document

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește violența astfel: folosirea intenționtă a forței sau puterii, reală sau sub formă de amenințări, împotriva propriei persone, împotriva unei alte persone sau împotriva unui grup sau comunități, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a rezulta în rănirea, moartea, afectarea psihologică, afectarea dezvoltării sau deprivare.

Violența contra femeilor este “orice act de violență bazată pe deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferințe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv amenințările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitră de libertate, săvârșite fie în viața publică fie în viața privată” (Declarația pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993.)

Conform Platformei de acțiune de la Beijing adoptată la a patra Conferință Mondială asupra Problemelor Femeilor din 1995, termenul de „violență împotriva femeilor” înseamnă orice act de violență fundamentat pe diferența de gen, care rezultă sau care poate rezulta într-o vătămare sau suferință fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acte, coerciția sau privarea arbitrară de libertăți, indiferent dacă acestea apar în viața publică sau privată. (Națiunile Unite (Departamentul de Informare Publică), a patra Conferință Mondială asupra problemelor femeilor, Beijing, China, 4-15 septembrie 1995)

Violența în familie sau violența domestică este una din cele mai importante probleme cu care se confruntă societățile umane. Așa a fost dintotdeauna dar parcă lucrurile au devenit mai vizibile în ultimele decenii. Există forme diverse de violență, de la cele mai subtile, emoționale și psihice, până la cele fizice. Din păcate, cele dintâi sunt cele care au cele mai nocive repercusiuni asupra psihicului victimei.

Violența domestică constă într-o serie de comportamente sistematic repetate, de atac fizic, agresivitate verbală și psihologică, sexuală și economică, pe care un partener le manifestă asupra celuilalt în cadrul oficializat al familiei sau în relația de conviețuire în același spațiu. Violența este o problemă bine cunoscută în toată lumea, violența în familie

Violența domestică, potrivit prevederilor lit. b) art. 3 din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice de la Istambul însemnă toate acțiunile de violență fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foștii sau actualii soți sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același domiciliu cu victima

În opinia Comitetului pentru eliminarea discriminării față de femei (denumit în continuare Comitetul CEDAW), violența bazată pe sex este o formă de discriminare care împiedică serios femeile să fie egale cu bărbații, intrând astfel sub incidența dispozițiilor art. 1 CEDAW; Comitetul CEDAW încadrează ,,actele private” și ,,relele tratamente în familie” în categoria actelor de violență bazată pe sex; lupta împotriva violenței bazate pe sex impune statelor obligațiile enumerate în Recomandarea generală nr. 19, printre care figurează și obligația de a lua toate măsurile juridice necesare pentru asigurarea unei protecții eficiente a femeilor împotriva violenței bazate pe sex.

Tipuri de violență

Violența fizică se referă la atingeri sau contacte fizice dureroase inclusiv intimidarea fizică îndreptată asupra victimei. Violența fizică include și distrugerea bunurilor care aparțin victimei sau pe care cei doi parteneri le stăpânesc și le utilizează împreună.

Violența verbală se exprimă prin intermediul debitului verbal, violenței percepute în voce, ton, criză, altfel spus, ține de modul de comunicare. Violența verbalăse manifestă prin țipete, urlete, injurii, batjocoriri, porecle adresate victimei, amenințări, intimidări, insulte și umilire constantă.

Violența emoțională/Abuzul emoțional precede și acompaniază celelalte forme de violență/abuz, dar se poate manifesta și izolat prin comportamente ce terorizează victima și îi distrug încrederea în sine. Cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu responsabilități, degradarea, distorsionarea realității.

Violența sexuală/Abuzul sexual constă în orice contact sexual nedorit de către partener sau cu privire la care partenerul nu poate să-și exprime consimțământul valabil format. Contactul sexual fără consimțământ este considerat viol. Acest concept cuprinde violul marital, dacă relațiile dintre parteneri sunt oficializate, și violul în general, pentru alte tipuri de relații sexuale obținute fără consimțământ prin forță, amenințare/ constrângere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Violenta domestica.pptx