Toate proiectele din domeniul Ecologie

 • Analiza ecotoxicologica a probelor de apa

  Introducere Apa are o importanţă deosebită pentru existenţa vieţii. Calitatea apei este o coordonată importantă care depinde de domeniul în care este utilizată apa respectivă. Protecţia apelor de suprafaţă, subterane şi a ecosistemelor acvatice au ca obiectiv menţinerea şi ameliorarea calităţii productivităţii naturale a acestora si evitarea unor efecte negative asupra mediului,sănătăţii umane si a bunurilor materiale. Analiza apei În România apa potabilă este definită și reglementată...

 • Agricultura intensiva

  Cum arată agricultura viitorului: invenţia care a schimbat cursul civilizaţiei a devenit acum dăunătoare “Fără plug" este unul dintre principiile agriculturii conservative, care va înlocui agricultura clasică pe măsură ce seceta se va accentua . Condiţiile climatice dificile din ultimii ani au început să schimbe percepţia fermierilor români asupra agriculturii. Dacă în urmă cu câteva decenii mulţi nici nu puteau să-şi imagineze măcar că se poate semăna direct în mirişte sau că mai...

 • Studiu privind influenta poluarii factorilor de mediu asupra produselor agricole

  CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA IN LUME ȘI ÎN ROMÂNIA În ultimele decenii, poluarea a devenit o problemă des dezbătută de majoritatea cercetătorilor în domeniu. Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a aparut o dată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale. Problema majoră a...

 • Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova

  Ce se doreşte? Prin proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, firma SC. Adrepol S.R.L îşi propune implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova în conformitate cu standardele UE. Scopul este eliminarea impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane creat de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor practicat în momentul de faţă. Ce este Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID)? SMID este un sistem...

 • Tehnici de depoluare si reconstructie ecologica

  Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară pământul. În atmosferă, aerul ocupă 96% din volum, restul de 4% revenind vaporilor de apă. Aerul uscat este un amestec de gaze format din: 78% azot, 21% oxigen, din cantităţi mici de bioxid de carbon (0,03% în aerul normal) şi gaze rare (argon, neon, heliu). Poluarea atmosferei este determinată de deversarea şi acumularea în aer a unor substanţe străine care afectează în măsură mai mare sau mai mică compoziţia acestuia, determinând variaţii ale...

 • Tehnici de prevenire si control a poluarii - rafinarea petrolului - benzina

  Capitolul I.Descrierea procesului industrial I.1. Prezentarea generală a industriei Industria petrochimică este ramura industrială care se ocupă cuprelucrarea ţiţeiului şi a produselor rezultate.Ţiţeiul se utilizează în proporţie de 90% în scopuri energetice, subforma produselor de rafinărie - combustibili, carburanţi, lubrifianţi. Procesele tehnologice din industria petrochimică sunt procesecontinue al căror volum de producţie este de masă şi care se desfăşoară cuconsum de energie...

 • Tratarea si valorificarea deseurilor rezultate din industria maselor plastice

  Introducere in Industria Maselor Plastice Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870 a pus piatra de fundaţie a industriei de materiale plastice, realizând primul material plastic – celuloidul. Denumirea de NAILON a fost iniţial marca firmei DU PONT. Provenienţa numelui nu este exact cunoscută. După o relatare interesantă, denumirea ar aparţine inventatorului Nylonului, W.H. CAROTHERS care ar fi recunoscut că proprietăţile...

 • Poluarea apei

  1. Introducere În perioada în care trăim noi, oamenii poluează mediul din ce în ce mai mult. Defrișând păduri, aruncând deșeuri la întâmplare sau chiar construind fabrici și uzine dăunătoare. Principalul vinovat este omul, care pune natura în pericol prin indiferența sa. Poluând, întristăm natura și o distrugem încet, iar dacă oamenii nu se vor opri lumea va deveni un simplu glob fără păduri sau zăvoaie. Putem schimba asta inspirându-ne de la adevărații ecologiști, economisind resursele...

 • Prevenirea poluarii si protectia mediului

  Se considera o situatie de referinta precum cea schematizata in Figura 1, pentru care se dau urmatoarele date initiale: Tip instalatie/ process de producere a aburului: in functiune din anul 1990; capacitate termica: 50 MWt; necesitate: abur incalzit; Date tehnice: debit gaz la emisie 75000 m3/h (cazan pe gaz), timp anual de functionare: 300 zile; Recuperarea caldurii/ energie electrice: neprevazuta; Tratarea gazelor de ardere: neprevazuta; Sistem de monitorizare emisii: neprevazut;...

 • Rezervatia 12 apostoli

  ARGUMENT Masivul Calimani, edificiu vulcanic cu o suprafaţă de aproximativ 2000 km2, revărsat pe aproape 60 km de la vest la est. Constituie o uriaşă barieră andezitică situată între Moldova şi Transilvania, de unde drumurile duc spre crestele înalte ale "furnalului" adormit de veacuri. Munţi de natură vulcanică, Calimanii reprezintă cel mai mare crater vulcanic (stins în prezent), cu un diametru de circa 10 km. Am ales ca temă a proiectului de certificare a competenţelor...

 • Prevenirea poluarii aerului in cazul unui proces de ardere pentru producerea aburului industrial

  În timpul procesării combustibililor în arzătoare speciale pentru producerea aburului, rezultă o serie de emisii gazoase cu impact negativ asupra mediului. Se impune minimizarea acestor emisii prin adoptarea unor măsuri de prevenire a poluării, în conformitate cu cel mai bune tehnici disponibile. Analiza procesului în vederea proiectării se va realiza considerând o situație de referință pentru o centrală termică în care combustibilul folosit este gazos ( gaz natural ). DATE INIȚIALE Se...

 • Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL

  Scopul întocmirii prezentului Raport de evaluare a impactului asupra mediuluiu consta în evaluarea potentialelor efecte semnificative asupra mediului ale implementarii proiectului si stabilirea masurii în care S.C.BIOPACK S.R.L. promoveaza principiile dezvoltarii durabile prin integrarea corespunzatoare a consideratiilor cu privire la mediu. Dezvoltarea activitatiI SC BIOPACK SRL prin realizarea de investitii productive ce vor conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea...

 • Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de carbuni din Valea Jiului

  Gazul metan care însoţeşte zăcămintele de cărbuni s-a format ca produs în stadiile succesive ale procesului de transformare anaerobă a materialului vegetal în cărbune la temperaturi şi presiuni mari, în timpul procesului de încarbonizare, fără aport de oxigen din exterior [32]. Acest proces poate fi descris prin relaţia [76]: Ca Hb Oc Nd Se - C H O N S + (H2O, CO2, CH4 ) (1.1.) În timpul procesului de metamorfism se modifică conţinutul de C, H, O astfel   a;  - b;  - c;   d;  ...

 • Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului Cuprom-Baia Mare

  Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din activitatea omului, numite poluanţi şi care provoacă prin natura lor sau prin concentraţia în care se găsesc dar de asemenea şi prin timpul lor de acţiune efecte nocive asupra sănătăţii oamenilor, creează disconfort dar şi împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii.[1] Din cuprinsul definitiei se poate constata clar ca cea mai mare...

 • Reciclarea uleiurilor uzate

  Mai multe tipuri de bioresurse si deşeuri agro-industriale ieftine şi accesibile sunt disponibile pentru biocombustibili lichizi şi gazoşi, inclusiv producţia de biodiesel, bioetanol şi biogaz. Acest proiect se va concentra asupra recicilarii uleiurilor vegetale uzate in vederea obţinerii de biodiesel. Producţia de biocombustibili, în general, şi biodiesel, în special, devine treptat o problemă vitală din cauza scăderii rezervelor de combustibili fosili şi nevoia urgentă de a reduce...

Pagina 1 din 92