Toate proiectele din domeniul Ecologie

 • Sistemul de management de mediu SC Metal Construct SRL

  1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1. Date de identificare - Informatii generale Numele companiei: METAL CONSTRUCT S.R.L. Adresa: Sat Stejaru, Comuna Perieti, Str. Morii, nr. 158 Judetul Prahova 1.1.1. Descrierea instalatiilor si a fluxurilor existente pe amplasament. S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L. functioneaza ca societate privata din anul 2000 si are o traditie de 17 ani in activitatile din domeniile de fabricare de constructii metalice si partilor componente ale structurilor metalice si in...

 • Evaluarea mediului

  Să se realizeze un proiect de mediu, pentru amenajarea unui depozit de deșeuri în judetul Argeș care să conțină următoarele aspecte: - Nume proiect; - Localizare; - Titularul proiectului; - Caracteristicile proiectului; - Descrierea lucrărilor; - Realizarea proiectului propriu-zis; - Construcțiile anexă: - Pe platformă tehnologică; - Utilități. - Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu - în perioada de execuție și în perioada de...

 • Studiul de impact asupra mediului la fabrica de sucuri de fructe si legume SC Grande Bucovina

  INTRODUCERE Procesul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) este strâns legat de reglementarea activităților cu impact semnificativ asupra mediului și se realizează în baza legislației naționale de mediu care transpune prevederile legislației comunitare în domeniu. Practic, EIM este un process menit să identifice, să descrie și să stabilească, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu legislația în vigoare, atât efectele directe, cât și cele indirecte, sinergice, cumulative,...

 • Valorificarea subproduselor si deseurilor din industria sucurilor de fructe

  Introducere “Prin ''deșeu'' se înțelege orice obiect sau substanță [...] pe care proprietarul acesteia îl/o aruncă sau intenționează să îl/o arunce” [1]. În concordanță cu definiția UE, noțiunea de deșeu este definită asemănător și în alte state ale Uniunii. Vechea diferențiere între deșeuri a căror depozitare este generatoare de cheltuieli și deșeuri a căror depozitare este aducătoare de venituri nu mai există ca legiferare. Până nu de mult, deșeurile tipice rezultate prin prelucrarea...

 • Incediile

  CAPITOLUL 1 1.1. Definitii Incendiu se referă la un proces de ardere autoîntreținută, care se desfășoară fără control în timp și spațiu, care produce pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită o intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de ardere. Incendiul este un tip de risc special, generat la un moment dat de riscul potential de incendiu, producand un eveniment ce determina situatia de urgenta specifica prin modul de manifestare si gestionare....

 • Epurarea apelor

  1. Introducere Apa uzată poate fi numită și apa folosită sau apa de canalizare . Aceasta conține diferite încărcături, precum dejecții umane sau animale, resturi alimentare, uleiuri, săpun, detergenți și alte substanțe chimice. În gospodărie apa uzată provine de la toalete, dușuri, băi, chiuvete, mașini de spălat rufe și vase. Apa uzată industrială provine din diverse procese de producție și prelucrare. Stația de epurare este formată din stații și construcții care au rolul de a reține...

 • Poluarea solului si masuri de prevenire a poluarii

  1) Generalități Solul este stratul afânat, moale și friabil care se găsește la suprafața scoarței Pământului și care împreună cu atmosfera învecinată reprezintă mediul de viață al plantelor. Solul este un ecosistem bogat dar fragil și este supus unui proces neîntrerupt de transformare asupra căruia acționează plantele, aerul, apa și alți factori. Solul ca factor de mediu constituie: suportul și mediul de viață pentru plantele terestre superioare; principalul depozitar al substanțelor...

 • Metode de eliminare a fosforului din apele uzate

  Apa uzată conține o serie de poluanți, dintre care unii sunt îndepărtați mai mult sau mai puțin în treptele de epurare convențională, iar alții sunt reținuți extrem de puțin sau deloc, în stațiile de epurare clasice. Problemele acute legate de protecția apelor au condus la impunerea unor condiții severe legate de concentrațiile limită admise în efluentul epurat deversat în emisarii naturali, condiții ce sunt prezentate în tabelele 1. și 2. După amestecul cu apele uzate, apele emisarului...

 • Studiul privind incalzirea heliotermica a piscinelor

  Tema proiect: Se considera o piscina in aer liber cu dimensiunile: lungimea L=20m, latimea l=10m, inaltimea h=1.5m. Se considera urmatoarele temperaturi si conditii climatice: - Temperatura apei din piscina: tw= 24șC - Temperatura aerului t= 18șC - Umiditatea relativa a aerului φ= 40% - Viteza medie a vantului w= 4m/s - Perioadele de exploatare: -descoperita si exploatata: 8h/zi -acoperita si neexploatata: 16h/zi CAPITOLUL I : INTRODUCERE Energii regenerabile sunt considerate în...

 • Decizia de amplasare a unui obiectiv civil in vecinatatea unei platforme industriale

  Introducere Pentru a amplasa/extinde un cartier de locuințe într-o zonă aflată în vecinătatea unei platforme industriale în care sunt agenți economici cu potențial de poluare, este necesar să se cunoască în ce măsură activitatea agenților economici respectivi afectează condițiile de mediu din zona de interes (daca există poluare). Schița de amplasament este prezentată în figura 3.1. Fig. 3.1. Schița de amplasare a obiectivului civil Agentii economici cu potențial de poluare sunt: I - o...

 • Valorificarea subproduselor si deseurilor din industria conservelor de caise

  Introducere Lucrarea are ca obiectiv prezentarea metodelor de reducere și minimalizare a deșeurilor din industria conservelor de fructe și valorificarea subproduselor care rezultă în urma fabricării gemului de caise. Poluarea reprezentată prin alterarea semnificativă a condițiilor de mediu ca urmare a activității umane, este în strânsă relație, om-mediu, în aceste condiții, poluarea apare ca un factor implicit al vieții. Produsele rezultate în urma proceselor fiziologice și a activităților...

 • Ecosistemul unei pesteri

  INTRODUCERE Prin peșteră se înțelege orice gol natural aflat în scoarța Pământului. Este vorba de goluri naturale, căci omul sapă mine, galerii, puțuri, tunele, dar nu peșteri. În același sens cu „peștera" se folosesc de multe ori cuvintele „cavernă" și „grotă". Unele peșteri păstrează urme de viețuire ale omului preistoric. Formarea peșterilor a început de când pe Pământ a căzut prima picătură de ploaie. Este nevoie de mii de ani pentru ca ploaia să poată săpa o peșteră așa...

 • Gestionarea ecologica a deseurilor periculoase

  1. Istoria deseurilor Încă din 1970 s-a conștientizat opinia că deșeurile constituie o problemă și că metodele de tratare prin depozitare sau incinerare nu sunt satisfăcătoare. De asemenea, s-a pus problema reciclării materialelor care intră în componența acestora. La Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992 s-au adoptat politici care au fost introduse pe plan mondial. În Uniunea Europeană preocupările erau mult mai vechi, primele directive...

 • Impactul asupra mediului - Fabrica de ciment

  Introducere și prezentare generală La 10 martie 1914 se ia hotărârea de a se construi o fabrică de ciment la Fieni, ca principale argumente fiind sursele apropiate de materii prime, existența unor surse de apă ce puteau asigura energia electrică pentru fabricarea cimentului, posibilitatea aprovizionării cu materiale și desfacerea cimentului, date fiind distanța mică față de calea ferată. Între anii 1914 - 1923 se pun bazele principalelor construcții și au loc acțiuni de extindere a...

 • Proiectare pentru mediu

  SimaPro este un instrument profesional pentru colectarea, analiza si monitorizarea perfomantelor ecologice a produselor si serviciilor. Se pot usor modela si analiza cicluri de viata complexe intr-o maniera sistematica si transparenta urmand recomandarile date de standardul ISO 14040. Acest soft a fost prima data utilizat in 1990, fiind un instrument sigur si flexibil folosit de majoritatea industriilor, universitatilor si firmelor de consultanta. Ultima versiune SimaPro 7.1 are toate...

Pagina 1 din 94