Toate proiectele din domeniul Ecologie

 • Prezentarea modelelor motivationale ale lui Maslow, Alderfer, Herzberg, McCllenad

  INTRODUCERE Resursele umane reprezintă una dintre cele mai mari investiții financiare ale firmei și este normal ca utilizarea lor eficientă să constituie o prioritate. Nici o organizație nu poate fi mai bună decât oamenii care o compun. De aceea, resursele umane trebuie să fie: - bine formate; - bine motivate; - dedicate companiei. Iar, într-o organizație climatul este mai important, uneori, chiar decât salariul, ceea ce reprezintă o componentă managerială; se lucrează în ”parteneriat”. A...

 • SC. Miculas SRL

  Protejarea mediului este esențială pentru calitatea vieții noastre și a generațiilor viitoare . Standardele de mediu sunt văzute din ce în ce mai mult ca o încurajare spre folosirea alternativelor mai puțin periculoase, spre utilizarea materiilor ecologice în stadiul de proiectare al unui produs, spre încurajarea reciclării și minimizarea depozitării deșeurilor. Deșeurile, din construcții și din activitățile de producție, sunt identificate ca un flux prioritar de deșeuri, deoarece pot...

 • Cultivarea pamantului si exploatarea terenurilor agricole

  REZUMAT Schimbarea climatică și securitatea alimentară globală se află într-o strânsă legătură. Acest lucru a devenit mai mult decât clar în anul 2008 când populații din Haiti până în Camerun au protestat împotriva ,,crizei alimentare”. Atât producția de alimente cât și cea de fibre naturale reprezintă principalele surse de emisii cu efect de seră (GES), acestea având o ,,amprentă climatică” mult mai mare decât sectorul transporturilor, de exemplu. Degradarea și pierderea pădurilor sau a...

 • Monitorizarea poluantilor particulati din aerul atmosferic

  INTRODUCERE Considerată mult timp resursă naturală inepuizabilă, atmosfera Pământului a devenit în cursul secolului XX tot mai expusă „supraexploatării”, adică unei „utilizări” iresponsabile, excesive. Și dacă cantitativ atmosfera poate fi încă considerată inepuizabilă, nu același lucru îl mai putem afirma în prezent cu privire la calitatea acesteia. Datorită proprietăților sale, aerul reprezintă vectorul major de propagare a poluării, deoarece acesta interferă permanent cu ceilalți...

 • Sursa de energie nepoluanta - Biodiesel

  1. BIOCOMBUSTIBILI Mai multe tipuri de bioresurse si deşeuri agro-industriale ieftine şi accesibile sunt disponibile pentru biocombustibili lichizi şi gazoşi, inclusiv producţia de biodiesel, bioetanol şi biogaz. Producţia de biocombustibili, în general, şi biodiesel, în special, devine treptat o problemă vitală din cauza scăderii rezervelor de combustibili fosili şi nevoia urgentă de a reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, preocupările de energie, creşterea gradului...

 • Impactul poluarii asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator in judetul Botosani

  Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. Actiunile pentru reducerea poluarii sunt esentiale daca vrem ca viata pe Pamant sa continue. Ele pot fi intreprinse numai de...

 • Analiza ecotoxicologica a probelor de apa

  Introducere Apa are o importanţă deosebită pentru existenţa vieţii. Calitatea apei este o coordonată importantă care depinde de domeniul în care este utilizată apa respectivă. Protecţia apelor de suprafaţă, subterane şi a ecosistemelor acvatice au ca obiectiv menţinerea şi ameliorarea calităţii productivităţii naturale a acestora si evitarea unor efecte negative asupra mediului,sănătăţii umane si a bunurilor materiale. Analiza apei În România apa potabilă este definită și reglementată...

 • Agricultura intensiva

  Cum arată agricultura viitorului: invenţia care a schimbat cursul civilizaţiei a devenit acum dăunătoare “Fără plug" este unul dintre principiile agriculturii conservative, care va înlocui agricultura clasică pe măsură ce seceta se va accentua . Condiţiile climatice dificile din ultimii ani au început să schimbe percepţia fermierilor români asupra agriculturii. Dacă în urmă cu câteva decenii mulţi nici nu puteau să-şi imagineze măcar că se poate semăna direct în mirişte sau că mai...

 • Studiu privind influenta poluarii factorilor de mediu asupra produselor agricole

  CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA IN LUME ȘI ÎN ROMÂNIA În ultimele decenii, poluarea a devenit o problemă des dezbătută de majoritatea cercetătorilor în domeniu. Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a aparut o dată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale. Problema majoră a...

 • Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova

  Ce se doreşte? Prin proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, firma SC. Adrepol S.R.L îşi propune implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova în conformitate cu standardele UE. Scopul este eliminarea impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane creat de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor practicat în momentul de faţă. Ce este Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID)? SMID este un sistem...

 • Tehnici de depoluare si reconstructie ecologica

  Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară pământul. În atmosferă, aerul ocupă 96% din volum, restul de 4% revenind vaporilor de apă. Aerul uscat este un amestec de gaze format din: 78% azot, 21% oxigen, din cantităţi mici de bioxid de carbon (0,03% în aerul normal) şi gaze rare (argon, neon, heliu). Poluarea atmosferei este determinată de deversarea şi acumularea în aer a unor substanţe străine care afectează în măsură mai mare sau mai mică compoziţia acestuia, determinând variaţii ale...

 • Tehnici de prevenire si control a poluarii - rafinarea petrolului - benzina

  Capitolul I.Descrierea procesului industrial I.1. Prezentarea generală a industriei Industria petrochimică este ramura industrială care se ocupă cuprelucrarea ţiţeiului şi a produselor rezultate.Ţiţeiul se utilizează în proporţie de 90% în scopuri energetice, subforma produselor de rafinărie - combustibili, carburanţi, lubrifianţi. Procesele tehnologice din industria petrochimică sunt procesecontinue al căror volum de producţie este de masă şi care se desfăşoară cuconsum de energie...

 • Tratarea si valorificarea deseurilor rezultate din industria maselor plastice

  Introducere in Industria Maselor Plastice Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870 a pus piatra de fundaţie a industriei de materiale plastice, realizând primul material plastic – celuloidul. Denumirea de NAILON a fost iniţial marca firmei DU PONT. Provenienţa numelui nu este exact cunoscută. După o relatare interesantă, denumirea ar aparţine inventatorului Nylonului, W.H. CAROTHERS care ar fi recunoscut că proprietăţile...

 • Poluarea apei

  1. Introducere În perioada în care trăim noi, oamenii poluează mediul din ce în ce mai mult. Defrișând păduri, aruncând deșeuri la întâmplare sau chiar construind fabrici și uzine dăunătoare. Principalul vinovat este omul, care pune natura în pericol prin indiferența sa. Poluând, întristăm natura și o distrugem încet, iar dacă oamenii nu se vor opri lumea va deveni un simplu glob fără păduri sau zăvoaie. Putem schimba asta inspirându-ne de la adevărații ecologiști, economisind resursele...

 • Prevenirea poluarii si protectia mediului

  Se considera o situatie de referinta precum cea schematizata in Figura 1, pentru care se dau urmatoarele date initiale: Tip instalatie/ process de producere a aburului: in functiune din anul 1990; capacitate termica: 50 MWt; necesitate: abur incalzit; Date tehnice: debit gaz la emisie 75000 m3/h (cazan pe gaz), timp anual de functionare: 300 zile; Recuperarea caldurii/ energie electrice: neprevazuta; Tratarea gazelor de ardere: neprevazuta; Sistem de monitorizare emisii: neprevazut;...

Pagina 3 din 94