Toate proiectele din domeniul Ecologie

 • structura fermelor ecologice - Norme si recomandari in cadrul tehnologiilor de cultivare a terenurilor in sistem ecologic

  Cultivarea terenurilor continuă să-i intereseze pe toţi cei legaţi material şi spiritual de agricultură. Sunt interesaţi atât cei care practică, studiază sau/şi promovează metodele şi mijloacele de exploatare a terenurilor, a căror atenţie este concentrată, aproape în exclusivitate, asupra reducerii costurilor de producţie şi creşterii producţiilor, cât şi gospodarii, fermierii, cercetătorii si experţii/consultanţii agroecologişti ale căror eforturi sunt orientate spre soluţionarea de...

 • Atomizoare pentru tratamente DDD

  1. Scopul lucrării Se urmăresc tratamentele pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție și echipamentele necesare. • Deratizare Prin deratizare se întelege ansamblul de măsuri care urmăresc combaterea rozătoarelor dăunătoare. Termenul "deratizare" derivă de la numele ştiinţific al şobolanului de casă "Rattus" şi are că înteles strict acţiunea de distrugere a acestuia. Deratizarea, respectiv distrugerea rozatoarelor dăunatoare, are un rol deosebit de important,...

 • Studiul calitatii apei raului Suceava pe sectiunea Tisauti pe parcursul anului 2012

  Introducere Cea mai mare parte din apa de pe Terra e apă de suprafaţă. Pe noi ca oameni ne interesează mai ales apa dulce, şi în particular apa potabilă. Totuşi aceasta se obţine de cele mai multe ori din ape dulci de suprafaţă. Apele curgătoare cuprind pâraie, râuri şi fluvii, pentru toate acestea utilizându-se denumirea generică de râuri. Râurile contribuie la formarea reliefului. Erodează pământul, mută bolovanii şi depun pietre şi nisip în matcă pe ariile inundate. Ele pot schimba...

 • Energii regenerabile

  Scurt istoric al energiei În perioada de început a omenirii singura sursă de energie, pe scară largă, de care omul putea să dispună, în afară de forţa umană sau animală, era soarele, singurul care putea să furnizeze lumină şi căldură. Descoperirea focului, utilizat pentru prepararea hranei, pentru încălzire în perioadele reci, precum şi îmbunătăţirea progresivă a tehnicilor de producere a uneltelor sau armelor, transmise din generaţie în generaţie, au permis oamenilor să descopere şi alte...

 • Managementul calitatii mediului - Aviz de mediu

  1.INTRODUCERE Industria fermentativă ocupă un loc important în industria alimentară, prin procesele sale specifice la obţinere unei game largi de produse alimentare,cum ar fi: berea, alcoolul, vinul, drojdia, cidrul. România este una din marile ţări viticole ale Europei. Dezvoltarea viticulturii se datorează condiţiilor prielnice pe care viţa de vie le găseşte pe tot cuprinsul ţării. Aşezarea geografică şi relieful variat al tării noastre asigură condiţii naturale, favorabile viţei de vie,...

 • Monitorizarea Calitii Apei Potabile in Statia Santamaria Orlea

  CAPITOLUL I APA CA MEDIU DE VIAŢĂ Prin mediu înconjurător se înţeleg totalitatea influenţelor externe care acţionează asupraunui organism sau asupra unei părţi a organismului. Factorii externi care acţionează asupraorganismului se mai numesc şi factori de mediu sau factori ecologici. Cea de a doua denumire provine de la termenul de ecologie care defineşte ştiinţa care studiază relaţiile dintre organisme şimediul lor înconjurător. Factorii externi sau factorii de mediu formează obiectul...

 • Particularitatile Poluarii Mediului Marin in Cadrul Accidentului Naval Erika

  INTRODUCERE În această lucrare este analizată şi dezbătută o problemă deosebit de importantă în transportul maritim – particularităţile poluării mediului marin cu petrol în cadrul accidentelor navale. Comerţul mondial a cunoscut o creştere fără precedent în ultimele decenii, înregistrând un avânt economic în primul rând a traficului de materii prime de bază necesare industriei: minereuri, cărbune, petrol, gaze naturale. Astfel, transportul maritim a jucat un rol important, atât cantitativ,...

 • Dreptul Comunitar al Mediului

  I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de o conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la Stockholm, în acelaşi an. În 1973 a fost elaborat primul Program de Acţiune pentru Mediu - PAM (1973-1977), sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a...

 • Strudiu de Caz - Ceramica Iasi

  Cap 1. Prezentarea generală a întreprinderii (obiect de activitate, piață și concurență). Ceramica Iași este unul dintre cei mai cunoscuți si renumiți producatori de materiale de construcții din Romania, a primit certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (SSO). Obținerea acestui certificat atestă faptul că, pe lângă investirea în calitatea produselor, Ceramica Iași pune un accent important și investește în îmbunătățirea condițiilor de lucru ale...

 • Poluarea Mediului

  INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător. Astfel de proiecte bazate pe fapte reale sunt foarte utile deoarece simulează producerea unor catastrofe şi efectele acestora, ajutând astfel la aflarea concentraţiilor pe suprafeţe mari. Astfel pot fii luate măsuri de protecţie şi reducere asupra poluării în cazul unor înteprinderi care poluează. În cazul deschiderii unor noi firme cu potenţial mare...

 • Statii de Epurare

  CALCULUL LOCUITORILOR ECHIVALENTI PENTRU ZONA 3 SI ZONA 4 Locuitori echivalenti zona 3: 67:100 * 35530 = 23805 Locuitori echivalenti zona 4: 33:100 * 35530 = 11725 Se determina debitele caracteristice conform SR 1846/2006; SR1343/2006. CALCULUL DEBITULUI APELOR UZATE MEDIU ZILNIC m /zi = 0,05 m /s CALCULUL DEBITULUI APELOR UZATE MAXIM ZILNIC CALCULUL DEBITULUI APELOR UZATE ORAR MAXIM Kor,z3 Kor,z4 1500025000 10000.15000 1,5.1,32.1,3 25000-15000=1000015000-10000=5000...

 • Evaluarea Impactului de Mediu

  MEMORIU DESCRIPTIV 1. INTRODUCERE Studiul de evaluare a impactului asupra mediului prezintă impactul rezultat prin implementarea proiectului. ,,EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU DETERMINAT DE EXECUŢIA UNEI LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTRETINERE LA CONDUCTA MAGISTRALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE ÎN PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI.” Datorită versanţilor abrupţi din bazinul hidrografic al pârâului Prăpastiei, la ploi cu intensitate mare, timpul de concentrare a scurgerilor în albie este foarte mic,...

 • Norii

  Un nor este o masă vizibilă de picături de lichid condensat sau de cristale de gheaţă condensate care se găseşte în atmosferă deasupra suprafeţei Pământului sau deasupra unei alte planete ce posedă atmosferă.Există o ramură specială a meteorologiei care studiază norii,nefologia. Norii sunt mase de vapori de apă din atmosferă. Ei fac parte din circuitul apei în natură. Vaporii de apă, evaporaţi din mări şi oceane, sunt prezenţi peste tot în atmosferă. Formarea norilor are loc prin încalzirea...

 • Plan de Afaceri SC Evergreen SRL

  Secolul XXI este secolul vitezei şi al stresului.Deşi s-a demostrat că viteza determină dilatarea timpului, noi trăim timpul în alte dimensiuni, atăt fizice cât şi psihologice şi sociale. Presiunile impuse de iureşul cotidian fac ca timpul liber să devină tot mai limitat şi mai preţios. Este foarte important când, unde şi cum ni-l petrecem? Din nefericire, condiţiile oferite de realitatea suceveană nu ne oferă prea multe opţiuni. Parcurile şi zonele de agrement sunt nesatisfăcătoare....

 • Deseuri Rezultate din Activitati Medicale

  Ordin Ministerului Sanatatii nr. 536 din 23 iunie 1997 Ordin Ministerului Sanatatii nr. 219 din 1 aprilie 2002 cu modificările și completările ulterioare. Toate deșeurile, periculoase sau nepericuloase care se produc în unitățile sanitare Producătorii mari: spitalele judeţene şi municipale, clinicile universitare, institutele de cercetare medicală şi farmaceutică, institutele de medicină legală, serviciile judeţene de medicină legală, unităţile preclinice din universităţile şi facultăţile...

Pagina 5 din 94