Toate proiectele din domeniul Ecologie

 • Managementul deseurilor si strategia gestionarii lor in cadrul societatii SC Biosol Psi SRL

  1. Introducere Motto: „Un nou mod de gândire e necesar daca oamenii vor să supraviețuiască”. Einstein Albert Mediul înconjurător, este rezultatul combinării unor elemente naturale: - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin activitatea umană. Toate acestea interacționează și se influențează reciproc, rezultatele fiind vizibile în condițiile existențiale și posibilitățile de dezvoltare viitoare ale societății. Resursele naturale regenerabile ale Terrei, până nu demult au...

 • Tsunami - Efect al incalzirii globale

  Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului precum și a apei oceanelor. Efecte devastatoare ale încălzirii globale Conform studiilor unor reputați climatologi și geologi, accelerarea și accentuarea procesului de încălzire globală va provoca fără doar și poate, cutremure și valuri tsunami pe toata suprafața globului pământesc. Cutremurele Erupțiile vulcanice Gigantice alunecări de teren Valurile...

 • Impactul ecologic al produselor textile

  Eticheta ecologică: FLOAREA – este simbolul etichetei ecologice comunitare. Eticheta ecologică a Uniunii Europene (Floarea Europeană), creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele şi serviciile verzi, care nu afectează mediul. Eticheta ecologică comunitară nu se acordă pentru alimente şi produse medicale. Este o schemă facultativă, concepută să încurajeze afacerile să comercializeze bunuri şi servicii cu un...

 • Situatia padurilor in Romania

  I. Introducere: • PNDR 2007-2013 analiza socio-economica: În planul dezvoltării economice, RO este pe o poziţie modestă în UE27 ponderea în PIB-ul european în 2012 fiind de numai 1%. Chiar dacă după 2010 PIB-ul pe locuitor (euro) a înregistrat un trend ascendent (Anexa 1 figura 1), totuşi, raportat la media UE27 în termeni de PPS/locuitor, acesta reprezintă doar 49%. . În acest context, investiţiile şi competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a...

 • Programul de management de mediu

  1. Informatii generale asupra unitatii productive Profil de activitate Produsele realizate Stirom S.A. sunt reprezentate de sticlaria de ambalaj: butelii (pentru alcool, bere, vin, racoritoare, etc), borcane si flacoane. Produsele de ambalaj se pot realiza in urmatoarele culori: alb, brun, verde si olive green. De asemenea, Stirom S.A. comercializeaza produse de menaj achizitionate de la societatea afiliata New Glass SA Bulgaria. Produsele de menaj se impart in doua categorii in functie...

 • Strategii si politici de combatere a poluarii si protejare a mediului studiu de caz realizat in zona protejata Delta Dunarii

  Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socială a comunităţilor locale din spaţiul Deltei Dunării, autorităţile administraţiei publice locale din această zonă au iniţiat un dialog cu reprezentanţii organismelor centrale de specialitate, în scopul identificării unor soluţii pentru ameliorarea nivelului de dezvoltare. Aceste demersuri au avut ca rezultat adoptarea de către...

 • Amenajare parcului public Galata - Miroslava

  1. Date generale şi localizarea proiectului 1.1. Denumirea proiectului : Amenajarea Parcului public Galata - Miroslava 1.2. Amplasamentul proiectului şi adresa obiectivului: Amplasamentul pe care se propune realizarea parcului se aflã situat in partea de sud a intravilanului oraşului Iaşi şi în partea de nord-est a comunei Miroslava . Terenul aparţine domeniului public având o suprafaţă de 5.000.000 m2 (500 ha2 ), iar folosinta actuală a terenului este de spaţii verzi şi destinaţia...

 • Suportul de date al informatiilor climatice

  1. INTRODUCERE Guvernele lumii vor converge la COP21,Conferinta Climatica din Paris 2015, cu mari sperante ca pentru prima data in mai mult de 20 ani de negocieri ale Natiunilor Unite (ONU), am putea urmarii obtinerea unui acord juridic obligatoriu si universal asupra climei,cu scopul de a lupta impotriva schimbarilor climatice in mod eficient si stimularea tranzitiei catre societati flexibile cu emisii reduse de carbon si economii flexibile. Pentru a realiza acest lucru, viitorul acord se...

 • structura fermelor ecologice - Norme si recomandari in cadrul tehnologiilor de cultivare a terenurilor in sistem ecologic

  Cultivarea terenurilor continuă să-i intereseze pe toţi cei legaţi material şi spiritual de agricultură. Sunt interesaţi atât cei care practică, studiază sau/şi promovează metodele şi mijloacele de exploatare a terenurilor, a căror atenţie este concentrată, aproape în exclusivitate, asupra reducerii costurilor de producţie şi creşterii producţiilor, cât şi gospodarii, fermierii, cercetătorii si experţii/consultanţii agroecologişti ale căror eforturi sunt orientate spre soluţionarea de...

 • Atomizoare pentru tratamente DDD

  1. Scopul lucrării Se urmăresc tratamentele pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție și echipamentele necesare. • Deratizare Prin deratizare se întelege ansamblul de măsuri care urmăresc combaterea rozătoarelor dăunătoare. Termenul "deratizare" derivă de la numele ştiinţific al şobolanului de casă "Rattus" şi are că înteles strict acţiunea de distrugere a acestuia. Deratizarea, respectiv distrugerea rozatoarelor dăunatoare, are un rol deosebit de important,...

 • Studiul calitatii apei raului Suceava pe sectiunea Tisauti pe parcursul anului 2012

  Introducere Cea mai mare parte din apa de pe Terra e apă de suprafaţă. Pe noi ca oameni ne interesează mai ales apa dulce, şi în particular apa potabilă. Totuşi aceasta se obţine de cele mai multe ori din ape dulci de suprafaţă. Apele curgătoare cuprind pâraie, râuri şi fluvii, pentru toate acestea utilizându-se denumirea generică de râuri. Râurile contribuie la formarea reliefului. Erodează pământul, mută bolovanii şi depun pietre şi nisip în matcă pe ariile inundate. Ele pot schimba...

 • Energii regenerabile

  Scurt istoric al energiei În perioada de început a omenirii singura sursă de energie, pe scară largă, de care omul putea să dispună, în afară de forţa umană sau animală, era soarele, singurul care putea să furnizeze lumină şi căldură. Descoperirea focului, utilizat pentru prepararea hranei, pentru încălzire în perioadele reci, precum şi îmbunătăţirea progresivă a tehnicilor de producere a uneltelor sau armelor, transmise din generaţie în generaţie, au permis oamenilor să descopere şi alte...

 • Managementul calitatii mediului - Aviz de mediu

  1.INTRODUCERE Industria fermentativă ocupă un loc important în industria alimentară, prin procesele sale specifice la obţinere unei game largi de produse alimentare,cum ar fi: berea, alcoolul, vinul, drojdia, cidrul. România este una din marile ţări viticole ale Europei. Dezvoltarea viticulturii se datorează condiţiilor prielnice pe care viţa de vie le găseşte pe tot cuprinsul ţării. Aşezarea geografică şi relieful variat al tării noastre asigură condiţii naturale, favorabile viţei de vie,...

 • Monitorizarea Calitii Apei Potabile in Statia Santamaria Orlea

  CAPITOLUL I APA CA MEDIU DE VIAŢĂ Prin mediu înconjurător se înţeleg totalitatea influenţelor externe care acţionează asupraunui organism sau asupra unei părţi a organismului. Factorii externi care acţionează asupraorganismului se mai numesc şi factori de mediu sau factori ecologici. Cea de a doua denumire provine de la termenul de ecologie care defineşte ştiinţa care studiază relaţiile dintre organisme şimediul lor înconjurător. Factorii externi sau factorii de mediu formează obiectul...

 • Particularitatile Poluarii Mediului Marin in Cadrul Accidentului Naval Erika

  INTRODUCERE În această lucrare este analizată şi dezbătută o problemă deosebit de importantă în transportul maritim – particularităţile poluării mediului marin cu petrol în cadrul accidentelor navale. Comerţul mondial a cunoscut o creştere fără precedent în ultimele decenii, înregistrând un avânt economic în primul rând a traficului de materii prime de bază necesare industriei: minereuri, cărbune, petrol, gaze naturale. Astfel, transportul maritim a jucat un rol important, atât cantitativ,...

Pagina 5 din 94