Toate proiectele din domeniul Ecologie

 • Monitorizarea Calitii Apei Potabile in Statia Santamaria Orlea

  CAPITOLUL I APA CA MEDIU DE VIAŢĂ Prin mediu înconjurător se înţeleg totalitatea influenţelor externe care acţionează asupraunui organism sau asupra unei părţi a organismului. Factorii externi care acţionează asupraorganismului se mai numesc şi factori de mediu sau factori ecologici. Cea de a doua denumire provine de la termenul de ecologie care defineşte ştiinţa care studiază relaţiile dintre organisme şimediul lor înconjurător. Factorii externi sau factorii de mediu formează obiectul...

 • Particularitatile Poluarii Mediului Marin in Cadrul Accidentului Naval Erika

  INTRODUCERE În această lucrare este analizată şi dezbătută o problemă deosebit de importantă în transportul maritim – particularităţile poluării mediului marin cu petrol în cadrul accidentelor navale. Comerţul mondial a cunoscut o creştere fără precedent în ultimele decenii, înregistrând un avânt economic în primul rând a traficului de materii prime de bază necesare industriei: minereuri, cărbune, petrol, gaze naturale. Astfel, transportul maritim a jucat un rol important, atât cantitativ,...

 • Dreptul Comunitar al Mediului

  I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de o conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la Stockholm, în acelaşi an. În 1973 a fost elaborat primul Program de Acţiune pentru Mediu - PAM (1973-1977), sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a...

 • Strudiu de Caz - Ceramica Iasi

  Cap 1. Prezentarea generală a întreprinderii (obiect de activitate, piață și concurență). Ceramica Iași este unul dintre cei mai cunoscuți si renumiți producatori de materiale de construcții din Romania, a primit certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (SSO). Obținerea acestui certificat atestă faptul că, pe lângă investirea în calitatea produselor, Ceramica Iași pune un accent important și investește în îmbunătățirea condițiilor de lucru ale...

 • Poluarea Mediului

  INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător. Astfel de proiecte bazate pe fapte reale sunt foarte utile deoarece simulează producerea unor catastrofe şi efectele acestora, ajutând astfel la aflarea concentraţiilor pe suprafeţe mari. Astfel pot fii luate măsuri de protecţie şi reducere asupra poluării în cazul unor înteprinderi care poluează. În cazul deschiderii unor noi firme cu potenţial mare...

 • Statii de Epurare

  CALCULUL LOCUITORILOR ECHIVALENTI PENTRU ZONA 3 SI ZONA 4 Locuitori echivalenti zona 3: 67:100 * 35530 = 23805 Locuitori echivalenti zona 4: 33:100 * 35530 = 11725 Se determina debitele caracteristice conform SR 1846/2006; SR1343/2006. CALCULUL DEBITULUI APELOR UZATE MEDIU ZILNIC m /zi = 0,05 m /s CALCULUL DEBITULUI APELOR UZATE MAXIM ZILNIC CALCULUL DEBITULUI APELOR UZATE ORAR MAXIM Kor,z3 Kor,z4 1500025000 10000.15000 1,5.1,32.1,3 25000-15000=1000015000-10000=5000...

 • Evaluarea Impactului de Mediu

  MEMORIU DESCRIPTIV 1. INTRODUCERE Studiul de evaluare a impactului asupra mediului prezintă impactul rezultat prin implementarea proiectului. ,,EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU DETERMINAT DE EXECUŢIA UNEI LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTRETINERE LA CONDUCTA MAGISTRALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE ÎN PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI.” Datorită versanţilor abrupţi din bazinul hidrografic al pârâului Prăpastiei, la ploi cu intensitate mare, timpul de concentrare a scurgerilor în albie este foarte mic,...

 • Norii

  Un nor este o masă vizibilă de picături de lichid condensat sau de cristale de gheaţă condensate care se găseşte în atmosferă deasupra suprafeţei Pământului sau deasupra unei alte planete ce posedă atmosferă.Există o ramură specială a meteorologiei care studiază norii,nefologia. Norii sunt mase de vapori de apă din atmosferă. Ei fac parte din circuitul apei în natură. Vaporii de apă, evaporaţi din mări şi oceane, sunt prezenţi peste tot în atmosferă. Formarea norilor are loc prin încalzirea...

 • Plan de Afaceri SC Evergreen SRL

  Secolul XXI este secolul vitezei şi al stresului.Deşi s-a demostrat că viteza determină dilatarea timpului, noi trăim timpul în alte dimensiuni, atăt fizice cât şi psihologice şi sociale. Presiunile impuse de iureşul cotidian fac ca timpul liber să devină tot mai limitat şi mai preţios. Este foarte important când, unde şi cum ni-l petrecem? Din nefericire, condiţiile oferite de realitatea suceveană nu ne oferă prea multe opţiuni. Parcurile şi zonele de agrement sunt nesatisfăcătoare....

 • Deseuri Rezultate din Activitati Medicale

  Ordin Ministerului Sanatatii nr. 536 din 23 iunie 1997 Ordin Ministerului Sanatatii nr. 219 din 1 aprilie 2002 cu modificările și completările ulterioare. Toate deșeurile, periculoase sau nepericuloase care se produc în unitățile sanitare Producătorii mari: spitalele judeţene şi municipale, clinicile universitare, institutele de cercetare medicală şi farmaceutică, institutele de medicină legală, serviciile judeţene de medicină legală, unităţile preclinice din universităţile şi facultăţile...

 • Poluarea in Orasul Los Angeles

  Los Angeles are o formă inegală și acoperă o suprafață de 1,302 km2, dintre care 1,214 km2 de pământ și 88 km2 de apă. Orașul se întinde pe o suprafață de 71km longitudinal și 47 km latitudinal. Perimetrul orașului este de 550 km. Los Angeles are suprafețe drepte și suprafețe ce conțin dealuri. Cel mai înalt punct al orașului este de 1,547m pe Muntele Lukens, situat în partea de nord-est a văii San Fernando. Partea de est a Munților Santa Monica se întinde din centru până în Oceanul Pacific...

 • Situatia Utilizarii Energiilor Regenerabile in Romania

  Introducere Energiile regenerabile Energii regenerabile sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând...

 • Economia Verde

  In trecut, creșterea economică depindea, în general, de utilizarea resurselor naturale Rezultatul ar fi putut fi o „criză a resurselor”, cu efect apariția unor penurii sau creșterea prețurilor Astazi, se analizează modele economice diferite, care să permită crearea de bunuri fără a dăuna mediului. Mai bună gestionare a resurselor  prin: utilizarea unor instrumente economice favorabile mediului acordarea de sprijin pentru inovare adoptarea unor politici mai adecvate în domeniul apei și...

 • Poluanti din Apa

  Apa reprezinta sursa de viata pentru organismele din toate mediile. Fara apa nu poate exista viata. Calitatea ei a inceput din ce in ce mai mult sa se degradeze ca urmare a modificarilor de ordin fizic, chimic si bacteriologic. Daca toata apa de pe pamant ar fi turnata in 16 pahare cu apa, 15 si jumatate dintre ele ar contine apa sarata a oceanelor si marilor. Din jumatatea de pahar ramasa, mare parte este inglobata fie in gheturile polare, fie este prea poloata pentru a fi folosita drept...

 • Instalatii pentru Reciclarea Deseurilor. Depozitare Deseuri

  1. Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran,. In functie de tipurile de deseuri care sunt acceptate, depozitele de deseuri se clasifica dupa cum urmeaza: • depozite pentru deseuri periculoase (clasa a); • depozite pentru deseuri nepericuloase (clasa b); • depozite pentru deseuri inerte (clasa c). Pana in prezent, in practica mondiala ca si in tara noastra, predomina...

Pagina 6 din 94