Agenție de turism - Regency Travel

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 25843
Mărime: 175.78KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE p. 3

CAP. I. LOCUL AGENŢIILOR DE TURSIM ÎN INDUSTRIA

CĂLĂTORIILOR ŞI TURISMULUI p. 5

1.1. Funcţiile agenţiilor de turism p. 5

1.2. Contribuţia agenţiilor de turism

la derularea călătoriilor şi sejururilor organizate p. 7

1.3. Aportul agenţiilor de turism la realizarea volumului total

al serviciilor de piaţă prestate pentru populaţie p. 8

CAP. II. TEHNICA TRANZACŢIILOR CU SERVICII TURISTICE

2.1. Particularităţile ofertei turistice p. 10

2.2. Strategii de dezvoltare a firmelor de turism p. 14

2.3. Strategii de creştere a firmelor de servicii p. 15

CAP. III. AGENŢIA DE TURISM p. 22

3.1. Obiect de activitate, clasificare, cadrul juridic de funcţionare p. 22

3.2. Organizarea agenţiei de turism p. 22

3.3. Prezentarea generală a S.C. REGENCY TRAVEL S.A p. 25

CAP. IV. STRATEGIA DE PIAŢĂ A AGENŢIEI

S.C. REGECY TRAVEL S.R.L. p. 33

4.1. Strategia adoptată p. 33

4.2. Strategii propuse p. 35

4.3. Program de dezvoltare a activităţii agenţiei

REGENCY TRAVEL p. 37

4.4 Indicatori economico-financiari ai agenţiei de turism

REGENCY TRAVEL p 48

CONCLUZII p. 53

ANEXE p. 55

BIBLIOGRAFIE p. 63

Extras din document

INTRODUCERE

Multe din ţările lumii privesc în prezent turismul ca un element important al strategiilor lor de dezvoltare. În literatura de specialitate, cele mai multe studii pun accent pe beneficii derivate din turism. Acestea constau în crearea de venit naţional, aportul valutar la balanţa de plăţi, dezvoltarea pieţei muncii, utilizarea pe plan local a disponibilului forţelor de muncă, dezvoltarea anumitor zone din ţară.

Turismul determină obţinerea unor efecte economice directe (venituri nete ale agenţilor economici) şi a unora indirecte prin impulsionarea celorlalte ramuri şi sectoare ale economiei (industrie, agricultură) un aşa numit efect multiplicator al turismului. În România cadrul juridic al agenţiilor de turism se bazează pe reglementările privind acordarea licenţelor şi brevetelor de turism, prevăzut în O.G. 634 şi în ordinul ministerului nr. 92/1996, precum şi în ordinul nr. 185/1993 privind constituirea garanţiei financiare (cu modificările ulterioare).

Agenţiile de turism contribuie direct la sistemul de livrare al serviciilor prestate de către deţinătorii de baze materiale sau care livrează serviciile de suport, fără de care nu ar fi posibilă materializarea consumului turistic.

Dezvoltarea cadru a produsului turistic al României urmăreşte trei direcţii principale:

- Realizarea unui produs turistic nou, de nivel internaţional, bazat pe valori turistice culturale şi naturale, cu precădere în zonele montane;

- Modernizarea produsului turistic al staţiunilor de pe litoral şi al staţiunilor balneare;

- Dezvoltarea ofertei turistice interne în concordantă cu specificul local şi regional.

Cu prioritate se are în vedere îmbunătăţirea şi consolidarea produsului turistic în zonele care sunt cele mai cunoscute turiştilor străini şi români şi unde există, în general facilităţi turistice şi infrastructura.

În lucrarea de faţă am considerat necesară tratarea tehnicii tranzacţiilor turistice: componentele produsului turistic, oferta turistică, ofertanţi de produse turistice, formarea şi evoluţia preţurilor, fabricarea produselor turistice, cât şi strategiile de dezvoltarea a firmelor de turism.

Elaborarea acestor strategii reprezintă un proces complex deoarece serviciile oferite sunt diversificate şi variabile în cadrul fiecărei categorii, în timp şi spaţiu.

Strategia are la bază sistemul economic al firmei, cu o organizare specifică, cu totalitatea resurselor obţinute şi a slăbiciunilor proprii. Ea se concepe şi se realizează pe fondul culturii de întreprindere şi a valorilor proprii, urmărindu-se atingerea scopurilor pe termen lung, dar ţinând cont de misiunea firmei în contextul socio-economic, ceea ce impune anumite limitări şi orientări date de responsabilitatea socială.

Dintre direcţiile de acţiune (obiectivele) pe care pot să se concentreze eforturile strategice de organizare şi funcţionare în afacerile cu servicii, enumerăm:

- punctele forte şi punctele slabe ale întreprinderii;

- analiza stării firmei, a situaţiei economice şi a riscurilor;

- analiza capacităţilor;

- analiza evoluţiei firmei;

- problema productivităţii;

- calitatea, riscul şi gradul servirii;

- analiza pieţei.

Următoarea parte a lucrării tratează agenţia de turism. Aceasta reprezintă o societate comercială cu rol de intermediar între agenţii economici prestatori direcţi de servicii turistice şi turişti.

Activitatea sa constă în producerea, comercializarea şi promovarea unor aranjamente turistice diverse, precum şi în vânzarea unor servicii turistice izolate.

Organizarea agenţiei de turism este un proces de grupare a resurselor şi activităţilor agenţiei de turism în vederea unor rezultate economice şi sociale în condiţii de eficienţă.

Structura organizatorică a unei agenţii de turism depinde de mai mulţi factori, printre care putem enumera: obiectul de activitate, amplitudinea gamei de servicii oferite, numărul de angajaţi, competenţe managerială, etc.

Agenţia de turism asupra căreia ne-am oprit este societatea comercială REGENCY TRAVEL S.R.L. înregistrată la Registrul Comerţului, având ca principal obiect de activitate transportul intern şi internaţional de călători, organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului intern şi internaţional şi vânzarea către turişti a pachetelor de servicii proprii şi a celor contractate cu alte agenţii de turism licenţiate.

Agenţia de turism REGENCY TRAVEL este prestator direct de servicii de transport turistic rutier, asigurat prin autocarele proprii, clasificate pe categorii.

În funcţie de poziţia agenţiei pe piaţă, aceasta a adoptat o strategiei de menţinere a volumului de activitate. Ceea ce arată ca agenţia de turism REGENCY TRAVEL căuta să-şi mărească activitatea, dar nu neglijând segmentul de clientelă pe care îl are în prezent. Agenţia lucrează pe doua planuri, unul de menţinere a segmentului de clienţi prin diversificare şi înnoire a produselor şi altul prin atragerea de noi clienţi potenţiali prin fidelizarea acestora cu produsele agenţiei de turism.

În funcţie de poziţia agenţiei faţă de structurile pieţei, aceasta a adoptat o strategie diferenţiată. Ca urmare agenţia de turism REGENCY TRAVEL adresează produse, servicii, preţuri şi modalităţii de distribuţie şi promovare specifice fiecărui segment. Această diferenţiere nu se referă la clasele sociale ale societăţii, ci la segmentele de piaţă: clienţi fideli ai agenţiei şi potenţiali. În funcţie de poziţia agenţiei faţă de schimbările pieţei acesta a adoptat o strategie activă. Ca urmare a acestei strategii, agenţia de turism REGENCY TRAVEL se preocupă de înnoirea şi perfecţionarea produselor şi serviciilor oferite în cadrul pieţei. Pentru a implementa această strategie este necesar un efort susţinut din partea agenţiei de turism pentru a putea identifica schimbările apărute din cadrul pieţei şi a aduce în atenţie noi produse şi servicii atractive şi complexe cu care să lupte cu concurenta.

Modul în care agenţia de turism REGENCY TRAVEL concepe dezvoltarea activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice concrete vizează valorificarea potenţialului în concordanţă cu cerinţele pieţei şi caracteristicile politicii de marketing.

Implementarea acestor strategii în funcţie de poziţia agenţiei faţă de dinamica pieţei, structurile pieţei, schimbările pieţei, de exigentele pieţei şi nivelul concurenţei indică un grad ridicat de profesionalism şi dezvoltare a agenţiei de turism care face eforturi susţinute pentru a menţine ştacheta ridicată în faţa concurenţei. Conducerea agenţiei de turism REGENCY TRAVEL care prestează un management modern, apelează periodic la analize pentru depistarea punctelor slabe şi tari la nivel de agenţie, de compartimente şi management, cu scopul de a include obiective vizate de aceasta în modalitatea de promovare a produselor şi serviciilor pentru dezvoltarea capacităţii specifice a agenţiei.

Preview document

Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 1
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 2
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 3
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 4
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 5
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 6
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 7
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 8
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 9
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 10
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 11
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 12
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 13
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 14
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 15
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 16
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 17
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 18
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 19
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 20
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 21
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 22
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 23
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 24
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 25
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 26
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 27
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 28
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 29
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 30
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 31
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 32
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 33
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 34
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 35
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 36
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 37
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 38
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 39
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 40
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 41
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 42
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 43
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 44
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 45
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 46
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 47
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 48
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 49
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 50
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 51
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 52
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 53
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 54
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 55
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 56
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 57
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 58
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 59
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 60
Agenție de turism - Regency Travel - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Agentie de Turism - Regency Travel.doc

Alții au mai descărcat și

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?