Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie

Proiect
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 9361
Mărime: 670.05KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Melega Dutini

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I 3

1. Caracterizarea orasului 3

1.1 Amplasarea geografica .Nivelul socio-economic al orasului 3

1.2. Resursele naturale 5

Capitolul II 6

2. Cantitatea si compozitia deseurilor menajere si asimilabile 6

2.1. Cantitatea reziduurilor menajere si asimilabile 6

2.2.Compozitia deseurilor menajere si asimilabile 7

2.3. Cantitati si tipuri de deseuri colectate în România 8

Capitolul III 3

3. Colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilabile 3

3.1. Situatia actuala a colectarii si transportului 3

3.2. Metode moderne de colectare si transport 4

Capitolul IV 3

4. Fluxul tehnologic pentru tratarea si valorificarea deseurilor 3

4.1. Reciclarea hârtiei 3

4.2.Reciclarea sticlei 5

4.3. Reciclarea maselor plastice 6

4.4. Reciclarea textilelor 8

4.5. Reciclarea materialelor din cauciuc 8

4.6.Reciclarea deseurilor metalice 8

4.7. Compostarea deseurilor menajere organice 9

4.8. Cantitati de deseuri recuperate 10

Capitolul V 3

5.Conditii privind amplasarea depozitului de deseuri 3

5.1. Conditii igienico-sanitare 3

5.2. Studiul hidro-geologic al terenului 3

5.3. Suprafata necesara si timpul de exploatare a depozitului 3

Capitolul VI 3

6. Constructia centrului de stocaj 3

6.1.Pregatirea amplasamentului 3

6.2. Depozitarea in straturi a deseurilor 4

6.3. Sistemul de drenare a apelor 5

6.4. Folosinta ulterioara a terenului 5

Capitolul VII 3

7. Monitorizarea centrului de stocaj 3

7.1. Monitorizarea in cursul exploatarii 3

7.2. Monitorizarea post- închidere 3

BIBLIOGRAFIE 6

Extras din document

Introducere

În prezent deseurile reprezinta una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului. Mari cantitati de deseuri sunt generate anual. Operatorii economici pot valorifica deseurile proprii, care pot fi tratate, reciclate sau pot fi dirijate catre o instalatie de tratare sau un incinerator.

Deseurile nevalorificate sunt în general depozitate, unele activitati de gestionare a deseurilor pot prezenta un potential risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implica emisia unor poluanti în mediu.

Gestionarea neadecvata a deseurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului si apei subterane, amenintând sanatatea umana.

Agricultura, industria si alte activitati social-economice reprezinta surse importante de generare a deseurilor.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor trebuie sa implice schimbari semnificative ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbari necesita participarea tuturor segmentelor societati-persoane fizice, întreprinderi, firme, institutii social-economice, institutii de cercetare.

Informatiile privind generarea deseurilor si practicile actuale de gestionare a acestora sunt importante în identificarea riscurilor potentiale pentru mediu si sanatatea umana.

Capitolul I

1. Caracterizarea orasului

1.1 Amplasarea geografica .Nivelul socio-economic al orasului

Baia Sprie este un oras minier, atestat documentar din anul 1329. Este situat în partea central-vestica a judetului Maramures, la est de municipiul Baia Mare, pe axa de circulatie rutiera între depresiunea Baia Mare si depresiunea Maramuresului. Cu suprafata totala de 9.602 ha, orasul cuprinde din punct de vedere teritorial-administrativ localitatile Chiuzbaia, Tautii de Sus si Satu Nou de Sus . În conformitate cu recensamântul din martie 2002 orasul are o populatie de 16.626 locuitori.

Relieful. Pozitionat la poalele sud-estice a muntilor Gutîi, orasul Baia Sprie se situeaza în categoria oraselor dezvoltate în zona de contact a doua importante unitati de relief dintre întinsa depresiune colinara a Transilvaniei cu Carpatii Orientali. Altitudinea medie la care se afla orasul este de 380 metri.

Clima. Din punct de vedere al climatologiei, zona Baia Sprie se caracterizeaza printr-o temperatura medie anuala cuprinsa între 9 si 110C, precipitatii abundente media anuala a acestora fiind de 979 mm. Regimul eolian blând se datoreaza geomorfologiei favorizante, lipsind gerurile puternice si vânturile reci din nord sau sud-est.

Solul. Din punct de vedere pedologic in zona predomina solurile podzolice. Sunt identificate soluri pseudogleice si aluviale specifice depunerilor sedimentare ale vailor tributare râului Sasar, precum si solurile brune de padure si solurile montane acide specifice zonei forestiere si pasunilor.

Nivelul socio-economic. Analiza mediului extern

În ceea ce priveste dezvoltarea si standardul de viata este de mult o realitate ce trebuieste analizat foarte atent. Regenerarea zonelor industriale în declin, dezvoltarea regionala în sens general, reducerea somajului, trainingul vocational si dezvoltarea locala sunt factori care pot stimula efectiv activitatea economica. Acest efort ramâne în primul rând de datoria investitorilor si a statelor membre a Uniunii Europene.

Factori Externi:

Atragerea investitorilor care au resurse financiare în implementarea tehnologiilor curate;

Implementarea unor programe, proiecte de mediu, zona finantata preponderent de organismele internationale;

Dezvoltari în industriile si serviciile nepoluante de tehnologii înalte inclusiv în sectoarele Eco-Bussines, Eco-turism, Recycling;

Aplicarea principiului Poluatorul Plateste;

Reformarea sistemului de învatamânt tehnic local, in directiile eco, turism;

Globalizarea;

Pericole/riscuri:

Scaparea de sub control a fenomenului poluarii;

Neconformarea cu cerintele legale de mediu a unor agenti/ activitati umane;

Riscuri aferente infrastructurilor urbane (apa, canal) inclusiv în zonele de colectare-deversare (Sasar);

Neaplicarea strategiilor modulare si a investitiilor mici cu impact mare asupra calitatii mediului;

Exploatarea irationala a resurselor forestiere in zonele apropiate, efecte in timp scurt, mediu, lung;

Pozitionarea geografica (lânga Ungaria si Ucraina) defavorabila din punct de vedere al mediului si poluarii (apa, aer).

Nivelul socio-economic. Analiza mediului intern

Dat fiind faptul ca orasul Baia Sprie este amplasat în apropierea minelor Baia Sprie, Suior precum si doua flotatii de preparare a concentratelor de minereuri neferoase, se poate considera ca orasul este într-o zona critica din punct de vedere al poluarii. Astfel valorificarea resurselor naturale, alaturi de controlul riguros al poluarii vor fi elemente cheie care vor influenta major strategia si planurile de actiune viitoare ale localitatii.

Factori interni

Capital si Mediu Natural (diversitate, varietate);

Suprafata forestiera si geomorfologia zonei;

Atractivitatea zonei urbane si periurbane;

Tendinte pozitive în reducerea poluarii;

Expertiza umana ridicata în domeniul economic, natura, turism;

Plan Judetean si Local de Actiune Pt. Mediu;

Existenta unor structuri-institutii organizate de: protectie civila, contra dezastrelor;

Degradarea mediului natural (aer, apa, sol) si a ambientului urban;

Functionarea în continuare a unor companii industriale poluatoare;

Lipsa programelor de conformare pentru toti agentii economici poluatori;

Utilizarea ineficienta a resurselor naturale, uzura a infrastructurilor specifice

Imaginea unui oras poluat;

Structura industriala (minerit) cu impact specific în arealul urban;

Inexistenta unor sisteme integrate de management al mediului (Eco-management);

Inexistenta unei gropi de gunoi ecologice;

Insuficienta unor resurse-fonduri de mediu locale;

Neaplicarea standardelor de mediu ISO14000.

Preview document

Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 1
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 2
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 3
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 4
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 5
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 6
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 7
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 8
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 9
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 10
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 11
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 12
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 13
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 14
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 15
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 16
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 17
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 18
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 19
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 20
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 21
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 22
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 23
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 24
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 25
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 26
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 27
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 28
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 29
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 30
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 31
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 32
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 33
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 34
Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Amenajare Groapa Deseuri Baia Sprie.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Produs Asupra Mediului Înconjurător de Activitatea Desfășurată pe Amplasamentul Meri

1.1. Localizarea amplasamentului Perimetrul de exploatare Bratcu-Meri este în suprafaţă de 0,217 km2 identificat de Agenţia Naţională pentru...

Colectarea, transportul, depozitarea, prelucrarea și recuperarea deșeurilor

Argument Pentru cei mai multi dintre noi, deseurile reprezinta pungile de gunoaie menajere pe care tu sau parintii tai le duc la tomberoane în...

Managemetul ciclului de proiect - realizarea unui spațiu de depozitare selectivă a deșeurilor municipale

1.Realizarea unui spatiu de depozitare selectivă a deseurilor Titlul complet al proiectului: Realizarea unui spatiu de depozitare selectivă a...

Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag

1.Caracterizarea orasului Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre...

Deșeurile din Construcții și Demolări

1.Descriere Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de...

Depozite de Deșeuri

ARGUMENT Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de...

Gestionarea și neutralizarea deșeurilor

NOTIUNI INTRODUCTIVE: Definirea termenilor: Prin deseu se întelege o parte dintr-o materie primă sau dintr-un material ce rămâne în urma unui...

Deșeu - materie primă - o necesitate pentru o dezvoltare durabilă

CAP. I Poluarea I.1.Definire,forme de manifestare si metode de combatere Problema raportului dintre om si mediul ambiant nu este noua.Ea a...

Ai nevoie de altceva?