Amenajarea unui Foisor in Parcul din Localitatea Movila, Judetul Ialomita

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Amenajarea unui Foisor in Parcul din Localitatea Movila, Judetul Ialomita.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Introducere
I. Informații generale 4
II. Date generale privind conținutul si obiectivele principale ale planului urbanistic de detaliu 4
II.1. Aspecte generale 4
II.1.1. Analiza geotehnică 6
II.1.2. Analiza situației existente 6
II.1.3. Căi de comunicații 6
II.1.4. Rețele edilitare 6
II.2. Managementul spaţiilor verzi 6
II.3. Managementul utilităţilor 7
II.3.1. Alimentarea cu apă potabilă 7
II.3.2. Alimentarea cu energie electrică 7
II.3.3. Gestionarea apelor uzate 7
II.3.4. Gestionarea deşeurilor 7
III. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului propus 8
III.1. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului 8
III.2. Evoluţia probabilă a mediului în situaţia neimplementării planului propus 9
IV. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ 10
V. Arii de protecţie specială acvifaunistică 10
VI. Obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional 10
VI.1. Calitatea aerului 10
VI.2. Managementul deşeurilor 11
VI.3. Calitatea apei 12
VI.4. Protecţia naturii 12
VII. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului 13
VII.1. Aspecte generale 13
VII.2. Componenta de mediu apa 13
VII.2.1. Surse de alimentare cu apă 13
VII.2.2. Surse de poluare și potențiale efecte asupra factorului de mediu apa 14
VII.3. Componenta de mediu aerul atmosferic 14
VII.3.1. Potențiale efecte asupra factorului de mediu aerul atmosferic 15
VII.3.2. Măsuri de diminuare a impactului 15
VII.4. Componenta de mediu solul 16
VII.4.1. Surse de poluare a solului 16
VII.4.2. Potențiale efecte asupra factorului de mediu solul 16
VII.5. Biodiversitatea 17
VII.6. Măsuri asupra așezărilor umane și a sănătății populației 17
VII.7. Efectele semnificative potenţiale asupra mediului 17
VII.7.1. Matricea Leopold 18
VIII. Posibile efecte semnificative asupra mediului,inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontalier 20
IX. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului 20
IX.1. Factorul de mediu apa 20
IX.2. Factorul de mediu aerul atmosferic 21
IX.3. Factorul de mediu solul 21
IX.4. Factorul de mediu biodiversitatea 21
IX.5. Factorul așezării umane și a sănătății populației 21
X. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea 22
XI. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului 22
XI.1.Generalităţi 22
XI.2. Monitorizarea factorului de mediu aerul atmosferic 22
XI.3.Evaluarea impactului 23
XI.3. Analiza SWOT 27
XII. Rezumat fără caracter tennic 28
Bibliografie 29

Extras din document

Introducere

Evaluarea impactului asupra mediului pentru un Plan sau Program este un proces conform cu legislaţia naţionala de mediu si prevede ca activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sa fie supuse unui proces de evaluare a efectelor asupra mediului.

Raportul de Mediu conţine analize tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor si consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi viitoare, în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament.

Evaluarea impactului efectiv de mediu asupra unui amplasament are rolul de a furniza informaţii factorilor de decizie astfel încât să fie adoptate cele mai adecvate măsuri pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative care pot apărea.

Acest raport de mediu este destinat numai pentru scopul precizat şi numai pentru uzul destinatarului său.

Evaluatorul îşi asumă integral răspunderea asupra tuturor afirmaţiilor personale din raportul de mediu, iar acele date şi informaţii preluate din surse ce nu au putut fi verificate personal de evaluator sunt menţionate expres în text.

Autorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru informaţiile furnizate de către beneficiarul raportului. Se presupune că utilizarea terenului se realizează în cadrul limitelor proprietăţii descrise şi ca atare nu există încălcări sau violări ale altor proprietăţi.

Analizele, opiniile şi concluziile din raportul de mediu sunt obiective şi nepărtinitoare, dar limitate numai la ipotezele şi condiţiile limitative cunoscute şi prezentate în raport.

I. Informații generale

Denumire proiect – PLAN URBANISTIC DE DETALIU – FOIŞOR

Titularul proiectului – Dl.

TELEFON:

Autorul raportului – S.C. PROIECTE S.R.L.

45483 /21.11.2011

Str. CĂLĂRAŞI, Nr. 406, FETEŞTI

TEL/FAX: 0243-256123

Persoană de contact: Popescu Adina

II. Date generale privind conţinutul si obiectivele principale ale planului urbanistic de detaliu

II.1. Aspecte generale

Planul urbanistic de detaliu „Amenajarea unui foişor în parcul din localitatea Movila, judeţul Ialomiţa” analizează modul de amplasare al unui foişor în interiorul parcului din localitatea Movila, judeţul Ialomiţa, parc cu ieşire la drumul judeţean 212 Feteşti -Ţăndărei, având o suprafaţă de 1407 m2 , cu lungimi de 67 m şi o lăţime de 21 m (Fig.1).

Figura 1 – Localizare satelitară (Google Earth)

Terenul care constituie obiectul prezentei documentaţii este delimitat de următoarele elemente-reper (fig. 2):

- la vest de drumul judeţean 212 Feteşti - Ţăndărei;

- la nord de un drum de acces;

- la est de calea ferată;

- la sud de un ansamblu de imobile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Amenajarea unui Foisor in Parcul din Localitatea Movila, Judetul Ialomita.doc