Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10686
Mărime: 83.28KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Panainte Mirela

Cuprins

I. Date generale

Denumirea societăţii

Amplasament, suprafaţa ocupată

Profilul de activitate

Forma de proprietate

Regimul de lucru

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului

2.1 Activităţi desfăşurate

2.1.1 Situaţia existentă

2.1.2 Activităţi desfaşurate pe timpul dezafectării

2.2 Dotări

2.3 Bilanţul de materiale

2.4 Utilităţi

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

3.1 Protecţia calităţii apelor

3.1.1 Sursele de ape uzate

3.1.2 Staţii şi instalaţii de epurare

3.1.3 Evacuarea apelor

4. Protecţia aerului

4.1 Surse şi poluanţi pentru aer

5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

6. Protecţia solului şi subsolului

Surse posibile de poluare a solului şi subsolului

7. Protecţia împotriva radiaţiilor

8. Protecţia fondului forestier

9. Protecţia ecosistemilor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii

10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

11. Gestionarea deşeurilor

12. Gestionarea substanţelor toxice si periculoase

13. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului

14. Protecţia aşezărilor umane

15. Protecţia împotriva incendiilor

II. Lista de control

Caracteristicile proiectului

Amplasarea proiectului

III. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului ecologic

Identificarea posibilităţii ca proiectul să aiba efecte asupra mediului

1. Informaţii generale

Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei

Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice

Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul

2. Procese tehnologice

Procese tehnologice de producţie

Activităţi de dezafectare

3. Deşeuri – generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor

4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componenţilor mediului şi măsuri de reducere a acestora

Apa. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului

Aerul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului

Solul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului

Geologia subsolului. Măsuri de diminuare a impactului

Biodiversitatea. Măsuri de diminuare a impactului

Peisajul. Măsuri de diminuare a impactului

Mediul social şi economic. Măsuri de diminuare a impactului

Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural

5. Analiza altenativelor

6. Monitorizarea

7. Situaţii de risc

8. Descrierea dificultăţilor

9. Rezumat fără caracter tehnic

Extras din document

Etapa I

I.Date generale

1.1 Denumirea societăţii

: S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA

1.2 Amplasarea

Punctul de lucru se afla in aval de amenajarea in functiune A.H.E. Drăgan - Iad, avand punctul de situatie in dreptul localitatii Poieni, judetul Bihor in bazinul hidrografic, este situată în zona de N-V a României în bazinul superior al Crişului Repede.

A.H.E. Dragan - Iad este amplasata în bazinul superior al râului Crişul Repede şi anume pe afluenţii de stânga Iad, Drăgan şi Săcuieu, el apartine de Sucursala Hidrocentrale Oradea

1.3 Profilul de activitate

. Productia de energie are trei mari surse: energia hidroelectrica, energia termoelectrica (pe baza de carbune, pe baza de hidrocarburi sau pe gaze naturale) si energia nucleara. Pe langa acestea mai exista si alte surse neconventionale de energie precum energia eoliana, energia solara sau energia marina.

Puterea energetica instalata în Romania este de 20500 MW. Din aceasta aproximativ o treime este produsa în hidrocentrale pe baza potentialului hidroenergetic al apelor în cadrul Hidrotehnica, ca fiind cea mai ieftina sursa de energie.

Lucrarea de baza de la A.H.E. Dragan - Iad consta in o utilizare complexă a debitelor disponibile pe râurile Drăgan, lad şi Săcuieu.

1.4. Forma de proprietate

. Înfiintata la 1 iulie 2000 prin HG. nr. 627 din 1 .07.2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate S.A, publicata în Monitorul Oficial nr. 57 din 1.07.2000 S.C. Hidroelectrica S.A. este persoana juridica româna având drept principal obiect de activitate producerea energiei hidroelectrice si furnizarea acesteia pe baza de licente, în conformitate cu legile în vigoare.

1.5. Regimul de lucru

Regimul de lucru este sezonier : 240 zile /an ; 10 ore /zi; 5 zile pe saptamana ( in perioada martie – noiembrie ) .

Deoarece in anotimpul friguros nu pot executate lucrari de umpluturi si peree activitatea santierului va fi oprita in intervalul decembrie - februarie .

2. Date specifice activitatii din cadrul obiectivului

2.1. Activitati desfasurate

Amenajarea hidroenergetică Drăgan - Iad are drept scop producerea de energie electrică de vârf. Lacurile Drăgan şi respectiv Leşu asigură regularizarea debitelor pe cele două cursuri de apa Drăgan şi Iad, iar ansamblul captarilor secundare de pe Secuieu şi afluentii acestuia, de pe Dara de pe Zărnişoara şi din Iad, amonte de Lesu realizează un spor de stoc energetic în principalele acumulări. Debitele prelevate din prizele energetice sunt uzinate în CHE Leşu (Qi = 9,3 m3/s , H = 53,5 m) în CHE Remeti (Qi = 40 m3 /s, H = 335 m) şi în CHE Munteni (Qi = 49m3/s, H = 146 m) asigurând transformarea energiei hidraulice în energie mecanică şi apoi în energie electrică. Materia primă este apa, care în procesul uzinării nu este afectată de nici un fel de contaminări, fiind returnată în punctele de restitutie în râul Iad, prin intermediul bazinului redresor Bulz.

2.1.2. Situatia existenta

Schema amenajarii hidroenergetice valorifica integral potentialul hidroenergetic disponibil pe afluenţii Iad şi Drăgan ai Crişului Repede între cotele 851 mdM (acumularea Drăgan) şi 363 mdM (cota de restitutie la Bulz). Pe sectoral Drăgan, căderea totală de 488 m şi debitul modul propriu de 8,7 mc/s conduce la un potential brut de 358 GWh/an iar pe sectorul Iad, la o cădere totală de 213 m şi un debit modul de 3,1 mc/s potentialul brut este de 56 GWh/an. Faţă de resursa teoretica de 514 GWh/an, productia medie în CHE Remeti şi CHE Munteni este de 332 GWh/an, adică o valorificare de cca 65%, ceea ce reprezintă o valorificare excelentă ţinând seama de regimul de uzinare de vârf şi de satisfacerea celorlalte folosinţe (servicii de gospodarirea apelor) cum ar fi atenuarea viiturilor, regularizarea debitelor etc. În ceea ce priveste puterea instalată, de 161 MW, ea corespunde unui coeficient de instalare de peste 3, iar daca se raporteaza la debitul majorat prin captarile secundare, faţă de o putere medie disponibilă de 62 MW, coeficientul de instalare este 2,59. Datele confirmă regimul de exploatare la vârf de sarcina al potentialului hidroenergetic şi valorificarea aproape integrală a resursei naturale.

Din datele sintetizate rezultă că parametrii energetici sunt foarte buni, printre cei mai buni ai amenajarilor cu scheme mixte. Prin valorificarea potenţialului natural disponibil A.H.E. Drăgan - Iad contribuie cu o energie regenerabilă şi nepoluantă în Sistemul Energetic Naţional, fiind din acest punct de vedere un element de protecţie a mediului, prin înlocuirea unor alternative de producere a energiei cu impact negativ asupra mediului

Preview document

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 1
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 2
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 3
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 4
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 5
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 6
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 7
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 8
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 9
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 10
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 11
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 12
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 13
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 14
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 15
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 16
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 17
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 18
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 19
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 20
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 21
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 22
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 23
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 24
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 25
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 26
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 27
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 28
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 29
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 30
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 31
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 32
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 33
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 34
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Amenjarea Hidrotehnica a Raului Dragan-Iad.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Evaluarea de Impact pentru o Stație de Distribuție a Carburanților

A. Încadrarea proiectului 1. Date generale 1.1 Denumirea unităţii S.C. REFILL S.R.L. 1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată Amplasamentul pentru...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Studiul impactului - unitate de producere a hârtiei de ziar

Sa se realizeze evaluarea de impact pentru o unitate de producere a hârtiei de ziar. I. 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea unităţii: SC REZAC SRL...

Ai nevoie de altceva?