Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10686
Mărime: 83.28KB (arhivat)
Publicat de: Teodora Burlacu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Panainte Mirela

Cuprins

 1. I. Date generale
 2. Denumirea societăţii
 3. Amplasament, suprafaţa ocupată
 4. Profilul de activitate
 5. Forma de proprietate
 6. Regimul de lucru
 7. 2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului
 8. 2.1 Activităţi desfăşurate
 9. 2.1.1 Situaţia existentă
 10. 2.1.2 Activităţi desfaşurate pe timpul dezafectării
 11. 2.2 Dotări
 12. 2.3 Bilanţul de materiale
 13. 2.4 Utilităţi
 14. 3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu
 15. 3.1 Protecţia calităţii apelor
 16. 3.1.1 Sursele de ape uzate
 17. 3.1.2 Staţii şi instalaţii de epurare
 18. 3.1.3 Evacuarea apelor
 19. 4. Protecţia aerului
 20. 4.1 Surse şi poluanţi pentru aer
 21. 5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor
 22. 6. Protecţia solului şi subsolului
 23. Surse posibile de poluare a solului şi subsolului
 24. 7. Protecţia împotriva radiaţiilor
 25. 8. Protecţia fondului forestier
 26. 9. Protecţia ecosistemilor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii
 27. 10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional
 28. 11. Gestionarea deşeurilor
 29. 12. Gestionarea substanţelor toxice si periculoase
 30. 13. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului
 31. 14. Protecţia aşezărilor umane
 32. 15. Protecţia împotriva incendiilor
 33. II. Lista de control
 34. Caracteristicile proiectului
 35. Amplasarea proiectului
 36. III. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului ecologic
 37. Identificarea posibilităţii ca proiectul să aiba efecte asupra mediului
 38. 1. Informaţii generale
 39. Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei
 40. Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice
 41. Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul
 42. 2. Procese tehnologice
 43. Procese tehnologice de producţie
 44. Activităţi de dezafectare
 45. 3. Deşeuri – generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor
 46. 4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componenţilor mediului şi măsuri de reducere a acestora
 47. Apa. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului
 48. Aerul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului
 49. Solul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului
 50. Geologia subsolului. Măsuri de diminuare a impactului
 51. Biodiversitatea. Măsuri de diminuare a impactului
 52. Peisajul. Măsuri de diminuare a impactului
 53. Mediul social şi economic. Măsuri de diminuare a impactului
 54. Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural
 55. 5. Analiza altenativelor
 56. 6. Monitorizarea
 57. 7. Situaţii de risc
 58. 8. Descrierea dificultăţilor
 59. 9. Rezumat fără caracter tehnic

Extras din proiect

Etapa I

I.Date generale

1.1 Denumirea societăţii

: S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA

1.2 Amplasarea

Punctul de lucru se afla in aval de amenajarea in functiune A.H.E. Drăgan - Iad, avand punctul de situatie in dreptul localitatii Poieni, judetul Bihor in bazinul hidrografic, este situată în zona de N-V a României în bazinul superior al Crişului Repede.

A.H.E. Dragan - Iad este amplasata în bazinul superior al râului Crişul Repede şi anume pe afluenţii de stânga Iad, Drăgan şi Săcuieu, el apartine de Sucursala Hidrocentrale Oradea

1.3 Profilul de activitate

. Productia de energie are trei mari surse: energia hidroelectrica, energia termoelectrica (pe baza de carbune, pe baza de hidrocarburi sau pe gaze naturale) si energia nucleara. Pe langa acestea mai exista si alte surse neconventionale de energie precum energia eoliana, energia solara sau energia marina.

Puterea energetica instalata în Romania este de 20500 MW. Din aceasta aproximativ o treime este produsa în hidrocentrale pe baza potentialului hidroenergetic al apelor în cadrul Hidrotehnica, ca fiind cea mai ieftina sursa de energie.

Lucrarea de baza de la A.H.E. Dragan - Iad consta in o utilizare complexă a debitelor disponibile pe râurile Drăgan, lad şi Săcuieu.

1.4. Forma de proprietate

. Înfiintata la 1 iulie 2000 prin HG. nr. 627 din 1 .07.2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate S.A, publicata în Monitorul Oficial nr. 57 din 1.07.2000 S.C. Hidroelectrica S.A. este persoana juridica româna având drept principal obiect de activitate producerea energiei hidroelectrice si furnizarea acesteia pe baza de licente, în conformitate cu legile în vigoare.

1.5. Regimul de lucru

Regimul de lucru este sezonier : 240 zile /an ; 10 ore /zi; 5 zile pe saptamana ( in perioada martie – noiembrie ) .

Deoarece in anotimpul friguros nu pot executate lucrari de umpluturi si peree activitatea santierului va fi oprita in intervalul decembrie - februarie .

2. Date specifice activitatii din cadrul obiectivului

2.1. Activitati desfasurate

Amenajarea hidroenergetică Drăgan - Iad are drept scop producerea de energie electrică de vârf. Lacurile Drăgan şi respectiv Leşu asigură regularizarea debitelor pe cele două cursuri de apa Drăgan şi Iad, iar ansamblul captarilor secundare de pe Secuieu şi afluentii acestuia, de pe Dara de pe Zărnişoara şi din Iad, amonte de Lesu realizează un spor de stoc energetic în principalele acumulări. Debitele prelevate din prizele energetice sunt uzinate în CHE Leşu (Qi = 9,3 m3/s , H = 53,5 m) în CHE Remeti (Qi = 40 m3 /s, H = 335 m) şi în CHE Munteni (Qi = 49m3/s, H = 146 m) asigurând transformarea energiei hidraulice în energie mecanică şi apoi în energie electrică. Materia primă este apa, care în procesul uzinării nu este afectată de nici un fel de contaminări, fiind returnată în punctele de restitutie în râul Iad, prin intermediul bazinului redresor Bulz.

2.1.2. Situatia existenta

Schema amenajarii hidroenergetice valorifica integral potentialul hidroenergetic disponibil pe afluenţii Iad şi Drăgan ai Crişului Repede între cotele 851 mdM (acumularea Drăgan) şi 363 mdM (cota de restitutie la Bulz). Pe sectoral Drăgan, căderea totală de 488 m şi debitul modul propriu de 8,7 mc/s conduce la un potential brut de 358 GWh/an iar pe sectorul Iad, la o cădere totală de 213 m şi un debit modul de 3,1 mc/s potentialul brut este de 56 GWh/an. Faţă de resursa teoretica de 514 GWh/an, productia medie în CHE Remeti şi CHE Munteni este de 332 GWh/an, adică o valorificare de cca 65%, ceea ce reprezintă o valorificare excelentă ţinând seama de regimul de uzinare de vârf şi de satisfacerea celorlalte folosinţe (servicii de gospodarirea apelor) cum ar fi atenuarea viiturilor, regularizarea debitelor etc. În ceea ce priveste puterea instalată, de 161 MW, ea corespunde unui coeficient de instalare de peste 3, iar daca se raporteaza la debitul majorat prin captarile secundare, faţă de o putere medie disponibilă de 62 MW, coeficientul de instalare este 2,59. Datele confirmă regimul de exploatare la vârf de sarcina al potentialului hidroenergetic şi valorificarea aproape integrală a resursei naturale.

Din datele sintetizate rezultă că parametrii energetici sunt foarte buni, printre cei mai buni ai amenajarilor cu scheme mixte. Prin valorificarea potenţialului natural disponibil A.H.E. Drăgan - Iad contribuie cu o energie regenerabilă şi nepoluantă în Sistemul Energetic Naţional, fiind din acest punct de vedere un element de protecţie a mediului, prin înlocuirea unor alternative de producere a energiei cu impact negativ asupra mediului

Preview document

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 1
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 2
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 3
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 4
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 5
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 6
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 7
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 8
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 9
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 10
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 11
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 12
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 13
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 14
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 15
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 16
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 17
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 18
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 19
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 20
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 21
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 22
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 23
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 24
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 25
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 26
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 27
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 28
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 29
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 30
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 31
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 32
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 33
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 34
Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Amenjarea Hidrotehnica a Raului Dragan-Iad.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Evaluarea de Impact pentru o Stație de Distribuție a Carburanților

A. Încadrarea proiectului 1. Date generale 1.1 Denumirea unităţii S.C. REFILL S.R.L. 1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată Amplasamentul pentru...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Studiul impactului - unitate de producere a hârtiei de ziar

Sa se realizeze evaluarea de impact pentru o unitate de producere a hârtiei de ziar. I. 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea unităţii: SC REZAC SRL...

Ai nevoie de altceva?