Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 25062
Mărime: 115.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Siminea
Problema calităţii şi a protecţiei mediului, a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului.Apele reziduale industriale sunt reprezentate de apele care au servit în diferite scopuri tehnologice, de la materie primă până la simpla apă de răcire şi spălare a ustensilelor şi agregatelor.

Cuprins

CAPITOLUL I: ARGUMENT..................................................................4

CAPITOLUL II: CONŢINUT PROPRIU-ZIS

1.ECOLOGIA AŞEZĂRII UMANE PITEŞTI......................................5

II.1.1.Poziţia şi localizarea geografică în asigurarea calităţii mediului..........................7

II.1.2.Relieful zonei şi influenţa sa asupra mediului......................................................7

II.1.3.Particularităţi climatice şi rolul lor în asigurarea calităţii mediului......................8

II.1.4.Hidrografia şi rolul în asigurarea calităţii mediului............................................10

II.1.5.Vegetaţia şi rolul în asigurarea calităţii mediului..............................................11

II.1.5.1.Substratul geologic..........................................................................................12

II.1.6.Factorii fizico-geografici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării.......13

II.1.7.Potenţialul economic şi de habitat al cadrului natural........................................14

II.1.8.Evoluţia numerică a populaţiei şi impactul asupra mediului..............................16

II.1.9.Funcţiile ecosistemului urban – industrie, transport, turism – şi modificările aduse

mediului........................................................................................................................17

II.1.10.Factorii socio-economici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării…..20

2.STUDIU COMPLEX PRIVIND ANALIZA APELOR INDUSTRIALE ÎN ECOSISTEMUL URBAN PITEŞTI

II.2.1.Poluarea apei în ecosistemul urban Piteşti..........................................................21

II.2.1.1.Surse de poluare ..............................................................................................25 II.2.1.2.Poluanţii apei ...................................................................................................27

II.2.2.Analiza fizico-chimică a apei..............................................................................31

II.2.2.1.Determinarea proprietăţilor organoleptice........................................................31

II.2.2.2.Determinarea proprietăţilor fizice.....................................................................34

II.2.2.3.Determinarea proprietăţilor fizico-chimice.......................................................35

II.2.2.4.Determinarea substanţelor chimice în compoziţia naturală a apei....................37

II.2.2.5.Determinarea substanţelor chimice potenţial toxice.........................................40

II.2.2.6.Determinarea substanţelor chimice indezirabile...............................................42

II.2.2.7.Determinarea micropoluanţilor chimici organici..............................................43

II.2.2.8.Determinarea indicatorilor chimici de poluare a apei.......................................44

II.2.2.9.Determinarea cadmiului din apă.......................................................................45

II.2.3.Impactul poluării asupra mediului.......................................................................46

II.2.4.Măsuri de ameliorare a mediului.........................................................................49

II.2.4.1.Poluarea industrială .........................................................................................50

II.2.4.2.Epurarea apelor. Procese şi metode de epurare................................................53

II.2.4.2.1.Epurarea mecanică.........................................................................................54

II.2.4.2.2.Epurarea chimică...........................................................................................55

II.2.4.2.3.Epurarea biologică.........................................................................................56

II.2.4.2.4.Scheme de epurare.........................................................................................57

II.2.5.Reglementări care caracterizează factorul apă.....................................................57

CAPITOLUL III: BIBLIOGRAFIE.................................................................................59

CAPITOLUL IV: ANEXE.............................................................................................60

1.Harta României

2.Harta poziţiei municipiului Piteşti în judeţul Argeş

3.Harta unităţilor de relief

4.Harta izotermelor

5.Harta distribuţiei precipitaţiilor

6.Harta zonării climatice în România

7.Harta sistemului Argeş

8.Harta râurilor din grupa de sud

9.Harta vegetaţiei

10.Harta solurilor

11.Harta Municipiului Piteşti

12.Harta planului oraşului Piteşti

13.Harta privind regimul de înălţimi al clădirilor

14.Harta privind materialele de construcţie al clădirilor

15.Harta zonelor funcţionale

16.Harta repartiţiei industriei de domenii

17.Harta reţelei stradale

18.Harta traseelor de transport public

19.Harta turistică şi culturală

Extras din document

CAPITOLUL I: ARGUMENT

Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest termen se are în vedere, în general, atât potenţialul productiv al mediului cât şi modul în care în care viaţa şi sănătatea oamenilor, ca şi diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecinţele unor activităţi economice care declanşează procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calităţii şi a protecţiei mediului, a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului.

De aceea, pe plan mondial cât şi naţional se acordă o atenţie din ce în ce mai mare a activităţilor de protecţie a mediului şi de supraveghere sinoptică a modificărilor aduse calităţii lui. Iată de ce am considerat util ca în lucrarea mea să mă refer la: „Analiza apelor industriale în ecosistemul urban Piteşti „

Apa are o deosebită importanţă atât pentru fiinţele vii, cât şi pentru industrie. O sursă de apă, de bună calitate poate asigura: apă pentru consumul populaţiei, apă pentru industria alimentară, productivitatea naturală a bazinelor acvatice, funcţionarea normală a ecosistemelor acvatice.

În formele ei naturale apa nu este pură, deoarece conţine dizolvate unele substanţe cu care a venit în contact. Dintre apele naturale, apa de ploaie este mai puţin impură, întrucât ea provine dintr-un proces de distilare naturală; ea conţine, dizolvate, unele gaze ca:oxigen, azot, bioxid de carbon şi săruri ca:azotit şi azotat de amoniu, urme de substanţe organice, pulberi antrenate din atmosferă etc.

Apele reziduale industriale sunt reprezentate de apele care au servit în diferite scopuri tehnologice, de la materie primă până la simpla apă de răcire şi spălare a ustensilelor şi agregatelor.

Cantitatea acestor ape este foarte variată fiind determinată de ramura de producţie respectivă, iar în interiorul acesteia de procesul tehnologic utilizat, de mărirea producţiei etc.

De aceea cantitatea se stabileşte de la caz la caz pentru fiecare unitate în parte. Ritmul de producere recunoaşte în mare aceeaşi variabilitate datorită aceloraşi factori. Se cunosc astfel, situaţii în care ritmul de producere este continuu sau intermitent, în şarje sau chiar periodic.

O caracteristică importantă a acestor ape constă în recircularea lor în vederea reducerii consumatorilor de apă, fapt care însă uneori poate duce la o încărcare suplimentară.

Compoziţia acestor ape îmbracă de asemenea o mare variabilitate. Se cunosc astfel, ape reziduale industriale încărcate cu germeni patogeni şi substanţe organice, mai ales în industria alimentară: ape încărcate cu suspensii organice sau minerale, dar cel mai frecvent apele reziduale industriale sunt încărcate cu substanţe chimice potenţial toxice, mai ales din industria chimică, metalurgică neferoasă, medicamentoasă, industria uşoară etc.

Importanţa sanitară a acestor ape constă în poluarea chimică a apei cu toată gama de consecinţe arătate şi în primul rând pericolul toxicologic pentru om, faună şi flora acvatică.

Preview document

Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 1
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 2
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 3
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 4
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 5
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 6
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 7
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 8
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 9
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 10
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 11
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 12
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 13
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 14
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 15
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 16
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 17
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 18
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 19
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 20
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 21
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 22
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 23
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 24
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 25
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 26
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 27
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 28
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 29
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 30
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 31
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 32
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 33
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 34
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 35
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 36
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 37
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 38
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 39
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 40
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 41
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 42
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 43
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 44
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 45
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 46
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 47
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 48
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 49
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 50
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 51
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 52
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 53
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 54
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 55
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 56
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 57
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 58
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 59
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 60
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 61
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 62
Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Analiza Apelor Industriale in Ecosistemul Urban Pitesti.doc

Alții au mai descărcat și

Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare

Apa constituie izvorul primar al vieţii pe pãmânt. Toate formele de viaţã cunoscute depind de apã., aceasta participând la toate procesele...

Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania

MEMORIU JUSTIFICATIV Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea...

Studiu Privind Evolutia Unor Indicatori se Calitate ai Apei pe Cursul Raului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Determinarea Proprietatilor Fizice ale Apelor Naturale

Capitolul 1 : Apa – Element al vieţii 1.1. Generalităţi Până la sfârşitul sec. al XlX-lea cererea de apă, calitatea acesteia şi eficienţa...

Determinarea Indicatorilor Chimici de Calitate ai Solului

ARGUMENT Solul reprezintă pătura superficială de la suprafaţa litosferei, în grosime variabilă de la câţiva cm până la 2-3 m. Este format din trei...

Poluarea Apelor cu Produse Petroliere

ARGUMENT Apa este un factor indispensabil vieţii. De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar civilzaţia...

Studiul Bicarbonatilor Carbonatilor Si Substantelor Oxidabile Din Apa Potabila Si De Rau Zona Piatra Neamt

Pe Pamânt nu exista organism animal sau vegetal care sa poata supravietui în absenta apei. Ca urmare, apa are o importanta covârsitoare pentru...

Poluarea cu Metale Grele la Sometra SA Copsa Mica

Consideratii generale Poluarea reprezinta o modificare daunatoare pentru om, pentru speciile din ecosistemele naturale sau artificiale a...

Ai nevoie de altceva?