Analiza Apelor Industriale in Ecosistemul Urban Pitesti

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Apelor Industriale in Ecosistemul Urban Pitesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Siminea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CAPITOLUL I: ARGUMENT..................................................................4
CAPITOLUL II: CONŢINUT PROPRIU-ZIS
1.ECOLOGIA AŞEZĂRII UMANE PITEŞTI......................................5
II.1.1.Poziţia şi localizarea geografică în asigurarea calităţii mediului..........................7
II.1.2.Relieful zonei şi influenţa sa asupra mediului......................................................7
II.1.3.Particularităţi climatice şi rolul lor în asigurarea calităţii mediului......................8
II.1.4.Hidrografia şi rolul în asigurarea calităţii mediului............................................10
II.1.5.Vegetaţia şi rolul în asigurarea calităţii mediului..............................................11
II.1.5.1.Substratul geologic..........................................................................................12
II.1.6.Factorii fizico-geografici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării.......13
II.1.7.Potenţialul economic şi de habitat al cadrului natural........................................14
II.1.8.Evoluţia numerică a populaţiei şi impactul asupra mediului..............................16
II.1.9.Funcţiile ecosistemului urban – industrie, transport, turism – şi modificările aduse
mediului........................................................................................................................17
II.1.10.Factorii socio-economici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării…..20
2.STUDIU COMPLEX PRIVIND ANALIZA APELOR INDUSTRIALE ÎN ECOSISTEMUL URBAN PITEŞTI
II.2.1.Poluarea apei în ecosistemul urban Piteşti..........................................................21
II.2.1.1.Surse de poluare ..............................................................................................25 II.2.1.2.Poluanţii apei ...................................................................................................27
II.2.2.Analiza fizico-chimică a apei..............................................................................31
II.2.2.1.Determinarea proprietăţilor organoleptice........................................................31
II.2.2.2.Determinarea proprietăţilor fizice.....................................................................34
II.2.2.3.Determinarea proprietăţilor fizico-chimice.......................................................35
II.2.2.4.Determinarea substanţelor chimice în compoziţia naturală a apei....................37
II.2.2.5.Determinarea substanţelor chimice potenţial toxice.........................................40
II.2.2.6.Determinarea substanţelor chimice indezirabile...............................................42
II.2.2.7.Determinarea micropoluanţilor chimici organici..............................................43
II.2.2.8.Determinarea indicatorilor chimici de poluare a apei.......................................44
II.2.2.9.Determinarea cadmiului din apă.......................................................................45
II.2.3.Impactul poluării asupra mediului.......................................................................46
II.2.4.Măsuri de ameliorare a mediului.........................................................................49
II.2.4.1.Poluarea industrială .........................................................................................50
II.2.4.2.Epurarea apelor. Procese şi metode de epurare................................................53
II.2.4.2.1.Epurarea mecanică.........................................................................................54
II.2.4.2.2.Epurarea chimică...........................................................................................55
II.2.4.2.3.Epurarea biologică.........................................................................................56
II.2.4.2.4.Scheme de epurare.........................................................................................57
II.2.5.Reglementări care caracterizează factorul apă.....................................................57
CAPITOLUL III: BIBLIOGRAFIE.................................................................................59
CAPITOLUL IV: ANEXE.............................................................................................60
1.Harta României
2.Harta poziţiei municipiului Piteşti în judeţul Argeş
3.Harta unităţilor de relief
4.Harta izotermelor
5.Harta distribuţiei precipitaţiilor
6.Harta zonării climatice în România
7.Harta sistemului Argeş
8.Harta râurilor din grupa de sud
9.Harta vegetaţiei
10.Harta solurilor
11.Harta Municipiului Piteşti
12.Harta planului oraşului Piteşti
13.Harta privind regimul de înălţimi al clădirilor
14.Harta privind materialele de construcţie al clădirilor
15.Harta zonelor funcţionale
16.Harta repartiţiei industriei de domenii
17.Harta reţelei stradale
18.Harta traseelor de transport public
19.Harta turistică şi culturală

Extras din document

CAPITOLUL I: ARGUMENT

Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest termen se are în vedere, în general, atât potenţialul productiv al mediului cât şi modul în care în care viaţa şi sănătatea oamenilor, ca şi diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecinţele unor activităţi economice care declanşează procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calităţii şi a protecţiei mediului, a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului.

De aceea, pe plan mondial cât şi naţional se acordă o atenţie din ce în ce mai mare a activităţilor de protecţie a mediului şi de supraveghere sinoptică a modificărilor aduse calităţii lui. Iată de ce am considerat util ca în lucrarea mea să mă refer la: „Analiza apelor industriale în ecosistemul urban Piteşti „

Apa are o deosebită importanţă atât pentru fiinţele vii, cât şi pentru industrie. O sursă de apă, de bună calitate poate asigura: apă pentru consumul populaţiei, apă pentru industria alimentară, productivitatea naturală a bazinelor acvatice, funcţionarea normală a ecosistemelor acvatice.

În formele ei naturale apa nu este pură, deoarece conţine dizolvate unele substanţe cu care a venit în contact. Dintre apele naturale, apa de ploaie este mai puţin impură, întrucât ea provine dintr-un proces de distilare naturală; ea conţine, dizolvate, unele gaze ca:oxigen, azot, bioxid de carbon şi săruri ca:azotit şi azotat de amoniu, urme de substanţe organice, pulberi antrenate din atmosferă etc.

Apele reziduale industriale sunt reprezentate de apele care au servit în diferite scopuri tehnologice, de la materie primă până la simpla apă de răcire şi spălare a ustensilelor şi agregatelor.

Cantitatea acestor ape este foarte variată fiind determinată de ramura de producţie respectivă, iar în interiorul acesteia de procesul tehnologic utilizat, de mărirea producţiei etc.

De aceea cantitatea se stabileşte de la caz la caz pentru fiecare unitate în parte. Ritmul de producere recunoaşte în mare aceeaşi variabilitate datorită aceloraşi factori. Se cunosc astfel, situaţii în care ritmul de producere este continuu sau intermitent, în şarje sau chiar periodic.

O caracteristică importantă a acestor ape constă în recircularea lor în vederea reducerii consumatorilor de apă, fapt care însă uneori poate duce la o încărcare suplimentară.

Compoziţia acestor ape îmbracă de asemenea o mare variabilitate. Se cunosc astfel, ape reziduale industriale încărcate cu germeni patogeni şi substanţe organice, mai ales în industria alimentară: ape încărcate cu suspensii organice sau minerale, dar cel mai frecvent apele reziduale industriale sunt încărcate cu substanţe chimice potenţial toxice, mai ales din industria chimică, metalurgică neferoasă, medicamentoasă, industria uşoară etc.

Importanţa sanitară a acestor ape constă în poluarea chimică a apei cu toată gama de consecinţe arătate şi în primul rând pericolul toxicologic pentru om, faună şi flora acvatică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Apelor Industriale in Ecosistemul Urban Pitesti.doc

Alte informatii

Problema calităţii şi a protecţiei mediului, a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului.Apele reziduale industriale sunt reprezentate de apele care au servit în diferite scopuri tehnologice, de la materie primă până la simpla apă de răcire şi spălare a ustensilelor şi agregatelor.