Analiza comparativa a doua arii protejate - Parcul National Domogled Valea Cernei si Parcul National Dolomiti Bellunesi

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza comparativa a doua arii protejate - Parcul National Domogled Valea Cernei si Parcul National Dolomiti Bellunesi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mădălina Lavinia Țală

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Introducere
Capitolul I - Date generale despre cele două arii
1.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei
1.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi
Capitolul II - Principalele atracții
2.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei
2.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi
Capitolul III - Valorificarea turistică în perimetrul ariilor
3.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei
3.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi
Capitolul IV - Punctele tari ale celor două arii
4.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei
4.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi
Capitolul V - Aprecieri cu privire la site-urile celor două arii
5.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei
5.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

În acest proiect urmărim realizarea unei analize comparative între două arii protejate. Cele două arii sunt asemănătoare în multe privințe, dar există și deosebiri între acestea, fiecare fiind unică în felul ei. Aria protejată din România este Parcul Național Domogled - Valea Cernei, iar cea din Italia este Parcul Național Dolomiti Bellunesi.

În primul capitol vom prezenta datele generale despre cele două parcuri, aceste date urmărind să furnizeze informațiile necesare cu privire la cele două zone și au rolul de a arăta primele asemănări și diferențieri între cele două arii protejate.

În cel de-al doilea capitol vom structura principalele atracții după potențialul turistic pe care acestea îl au. În primul rând vom enumera principalele atracții, iar după această etapă o să le clasificăm după tipul de pontețial (natural sau antropic), iar în final după natura acestora.

În capitolul al treilea o să analizăm valorificarea turistică din interiorul ariilor și dorim să observăm dacă aceasta este destul de dezvoltată. Dorim să observăm și diferențele dintre cele două arii cu privire la gradul de dezvoltare al valorificării turistice.

Capitolul patru este dedicat punctelor tari ale fiecărui parc în parte, deoarece dorim să arătăm punctele forte ale celor două arii și pentru a ne ajuta de acestea la realizarea comparației între cele două.

În capitolul al cincilea vom realiza o scurtă comparație între cele două site-uri ale parcurilor pe care le vom analiza și vom prezenta punctele tari, dar și punctele slabe ale acestora.

Alegerea de a compara Parcul Național Domogled - Valea Cernei cu Parcul Național Dolomiti Bellunesi din Italia s-a bazat pe dorința noastră de a vedea dacă o arie protejată din România se ridică la standardele unei arii protejate din altă țară.

Tabel 1. Arii protejate din România

Categorii de arii protejate

Număr

Suprafață (ha)

Rezervații științifice, monumente ale naturii, rezervații naturale

916

307973

Parcuri naționale

13

317419

Parcuri naturale

15

769842

Rezervații ale biosferei

3

661939

Zone umede de importanță internațională

9

1096640

Arii de protecție specială avifaunistică

148

3702474

Situri de importanță comunitară

383

4147368

Situri naturale ale Patrimoniului Natural Universal

1

311916

Sursă: INS, Anuarul statistic, 2016, p. 30.

4

Capitolul I - Date generale

De-a lungul timpului, problemele de conservare a naturii au fost rezolvate într-o manieră generală și globală în cadrul fiecărei țări, regiuni, zone sau localități. Deși întreaga natură ar trebui conservată, există unele zone în care trăiesc specii unice sau rare care aparțin florei și faunei, cu valoare deosebită, și care trebuie să beneficieze de o atenție suplimentară.

Aceste zone sunt denumite zone protejate însă, potrivit reglementărilor Consiliului Europei, nu pot dobândi acest titlu decât în măsura în care, în interiorul lor, sunt realizate efectiv lucrări de protejare a naturii.

Potrivit IUCN, o arie protejată reprezintă o suprafață terestră și marină dedicată în special protecției și menținerii diversității biologice și a resurselor naturale și culturale asociate și gospodărite legal sau prin alte mijloace eficiente. Principalele categorii de arii protejate, potrivit clasificării IUCN, sunt: Rezervație Naturală Strictă și Arie Naturală Sălbatică, Parc Național, Monument Național, Arie de Gestionare a Habitatelor/Speciilor, Peisaj Terestru/Marin Protejat și Arie Protejată cu Resurse Gestionate. În prezent la noi în țară există 30 de arii naturale protejate la nivelul anului 2016.

Pentru analiza comparativă a două arii protejate am ales Parcul Național Domogled - Valea Cernei din România, situat pe raza administrativă a județelor Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj și Parcul Național Dolomiti Bellunesi din Italia.

1.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

Parcul Național Domogled - Valea Cernei a fost înființat în anul 1990, dar preocupările în ceea ce privește activitatea de ocrotire a naturii în acest spațiu fiind mult mai vechi. Alexandru Borza, în anul 1932, este cel care a concretizat pentru prima oară într-un cadru legislativ și informal favorabil conservării naturii, stabilirea primelor rezervații științifice de pe teritoriul României. Acesta a avut administrație proprie începând cu anul 2003.

Acest parc este cel mai mare parc național din țară, cu peșteri unice, vârfuri calcaroase, izvoare termominarele, lacuri de acumulare montane, pajiști subalpine și mai mult de 100 de specii de plante și animale, printe care multe rare. Aici se găsesc mai mult de 30 de trasee montane, păduri de fag, goluri alpine cu jnepeniș și canione cu pârâie cu debit puternic fluctuant.

Parcul Național Domogled - Valea Cernei se află situat în estul județului Caraș-Severin, ocupând suprafața de 25.185 ha și în vestul județului Mehedinți ocupând suprafața de 8.220 ha și respectiv în județul Gorj o suprafață de 29.806 ha.

Deține 11 rezervații naturale Rezervația Domogled, Coronini-Bedina, Iauna-Craiova, Belareca, Peștera lui Ion Bârzoni, Vârful lui Stan, Valea Țesna, Piatra Cloșanilor, Ciucevele Cernei, Peștera Martel și Cheile Corcoaiei, arii naturale protejate al căror scop este „ protecția

5

și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza comparativa a doua arii protejate - Parcul National Domogled Valea Cernei si Parcul National Dolomiti Bellunesi.pdf

Bibliografie

http://www.romaniaturistica.ro/parcul-national-domogled-valea-cernei (accesat ultima
dată la 12/05/2018)
http://www.cunoastelumea.ro/cel-mai-mare-parc-national-din-romania-parcul-nationaldomogled-
valea-cernei/ (accesat ultima dată la 12/05/2018)
http://domogled-cerna.ro/index.html (accesat ultima dată la 12/05/2018)
http://www.dolomitipark.it/Eindex.php (accesat ultima dată la 12/05/2018)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolomiti_Bellunesi_National_Park (accesat ultima dată la
12/05/2018)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei (accesat
ultima dată la 12/05/2018)
Wikipedia, 2014. Ecoturism. [online] Disponibil la <https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoturism>
(accesat ultima dată la 12/05/2018)
Puiu Nistoreanu,Gabriela Tigu, Delia Popescu, Mihaela Padurean, Adela Talpes, Madalina
Tala, Cristina Condulescu, Ecoturism si turism rural, Editura ASE, Bucuresti, 2006