Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 12623
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mădălina Lavinia Țală
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

Introducere

Capitolul I - Date generale despre cele două arii

1.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

1.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi

Capitolul II - Principalele atracții

2.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

2.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi

Capitolul III - Valorificarea turistică în perimetrul ariilor

3.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

3.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi

Capitolul IV - Punctele tari ale celor două arii

4.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

4.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi

Capitolul V - Aprecieri cu privire la site-urile celor două arii

5.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

5.2 Parcul Național Dolomiti Bellunesi

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

În acest proiect urmărim realizarea unei analize comparative între două arii protejate. Cele două arii sunt asemănătoare în multe privințe, dar există și deosebiri între acestea, fiecare fiind unică în felul ei. Aria protejată din România este Parcul Național Domogled - Valea Cernei, iar cea din Italia este Parcul Național Dolomiti Bellunesi.

În primul capitol vom prezenta datele generale despre cele două parcuri, aceste date urmărind să furnizeze informațiile necesare cu privire la cele două zone și au rolul de a arăta primele asemănări și diferențieri între cele două arii protejate.

În cel de-al doilea capitol vom structura principalele atracții după potențialul turistic pe care acestea îl au. În primul rând vom enumera principalele atracții, iar după această etapă o să le clasificăm după tipul de pontețial (natural sau antropic), iar în final după natura acestora.

În capitolul al treilea o să analizăm valorificarea turistică din interiorul ariilor și dorim să observăm dacă aceasta este destul de dezvoltată. Dorim să observăm și diferențele dintre cele două arii cu privire la gradul de dezvoltare al valorificării turistice.

Capitolul patru este dedicat punctelor tari ale fiecărui parc în parte, deoarece dorim să arătăm punctele forte ale celor două arii și pentru a ne ajuta de acestea la realizarea comparației între cele două.

În capitolul al cincilea vom realiza o scurtă comparație între cele două site-uri ale parcurilor pe care le vom analiza și vom prezenta punctele tari, dar și punctele slabe ale acestora.

Alegerea de a compara Parcul Național Domogled - Valea Cernei cu Parcul Național Dolomiti Bellunesi din Italia s-a bazat pe dorința noastră de a vedea dacă o arie protejată din România se ridică la standardele unei arii protejate din altă țară.

Tabel 1. Arii protejate din România

Categorii de arii protejate

Număr

Suprafață (ha)

Rezervații științifice, monumente ale naturii, rezervații naturale

916

307973

Parcuri naționale

13

317419

Parcuri naturale

15

769842

Rezervații ale biosferei

3

661939

Zone umede de importanță internațională

9

1096640

Arii de protecție specială avifaunistică

148

3702474

Situri de importanță comunitară

383

4147368

Situri naturale ale Patrimoniului Natural Universal

1

311916

Sursă: INS, Anuarul statistic, 2016, p. 30.

4

Capitolul I - Date generale

De-a lungul timpului, problemele de conservare a naturii au fost rezolvate într-o manieră generală și globală în cadrul fiecărei țări, regiuni, zone sau localități. Deși întreaga natură ar trebui conservată, există unele zone în care trăiesc specii unice sau rare care aparțin florei și faunei, cu valoare deosebită, și care trebuie să beneficieze de o atenție suplimentară.

Aceste zone sunt denumite zone protejate însă, potrivit reglementărilor Consiliului Europei, nu pot dobândi acest titlu decât în măsura în care, în interiorul lor, sunt realizate efectiv lucrări de protejare a naturii.

Potrivit IUCN, o arie protejată reprezintă o suprafață terestră și marină dedicată în special protecției și menținerii diversității biologice și a resurselor naturale și culturale asociate și gospodărite legal sau prin alte mijloace eficiente. Principalele categorii de arii protejate, potrivit clasificării IUCN, sunt: Rezervație Naturală Strictă și Arie Naturală Sălbatică, Parc Național, Monument Național, Arie de Gestionare a Habitatelor/Speciilor, Peisaj Terestru/Marin Protejat și Arie Protejată cu Resurse Gestionate. În prezent la noi în țară există 30 de arii naturale protejate la nivelul anului 2016.

Pentru analiza comparativă a două arii protejate am ales Parcul Național Domogled - Valea Cernei din România, situat pe raza administrativă a județelor Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj și Parcul Național Dolomiti Bellunesi din Italia.

1.1 Parcul Național Domogled - Valea Cernei

Parcul Național Domogled - Valea Cernei a fost înființat în anul 1990, dar preocupările în ceea ce privește activitatea de ocrotire a naturii în acest spațiu fiind mult mai vechi. Alexandru Borza, în anul 1932, este cel care a concretizat pentru prima oară într-un cadru legislativ și informal favorabil conservării naturii, stabilirea primelor rezervații științifice de pe teritoriul României. Acesta a avut administrație proprie începând cu anul 2003.

Acest parc este cel mai mare parc național din țară, cu peșteri unice, vârfuri calcaroase, izvoare termominarele, lacuri de acumulare montane, pajiști subalpine și mai mult de 100 de specii de plante și animale, printe care multe rare. Aici se găsesc mai mult de 30 de trasee montane, păduri de fag, goluri alpine cu jnepeniș și canione cu pârâie cu debit puternic fluctuant.

Parcul Național Domogled - Valea Cernei se află situat în estul județului Caraș-Severin, ocupând suprafața de 25.185 ha și în vestul județului Mehedinți ocupând suprafața de 8.220 ha și respectiv în județul Gorj o suprafață de 29.806 ha.

Deține 11 rezervații naturale Rezervația Domogled, Coronini-Bedina, Iauna-Craiova, Belareca, Peștera lui Ion Bârzoni, Vârful lui Stan, Valea Țesna, Piatra Cloșanilor, Ciucevele Cernei, Peștera Martel și Cheile Corcoaiei, arii naturale protejate al căror scop este „ protecția

5

și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.”

Bibliografie

http://www.romaniaturistica.ro/parcul-national-domogled-valea-cernei (accesat ultima

dată la 12/05/2018)

http://www.cunoastelumea.ro/cel-mai-mare-parc-national-din-romania-parcul-nationaldomogled-

valea-cernei/ (accesat ultima dată la 12/05/2018)

http://domogled-cerna.ro/index.html (accesat ultima dată la 12/05/2018)

http://www.dolomitipark.it/Eindex.php (accesat ultima dată la 12/05/2018)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolomiti_Bellunesi_National_Park (accesat ultima dată la

12/05/2018)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei (accesat

ultima dată la 12/05/2018)

Wikipedia, 2014. Ecoturism. [online] Disponibil la <https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoturism>

(accesat ultima dată la 12/05/2018)

Puiu Nistoreanu,Gabriela Tigu, Delia Popescu, Mihaela Padurean, Adela Talpes, Madalina

Tala, Cristina Condulescu, Ecoturism si turism rural, Editura ASE, Bucuresti, 2006

Preview document

Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 1
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 2
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 3
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 4
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 5
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 6
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 7
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 8
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 9
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 10
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 11
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 12
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 13
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 14
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 15
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 16
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 17
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 18
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 19
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 20
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 21
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 22
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 23
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 24
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 25
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 26
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 27
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 28
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 29
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 30
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 31
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 32
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 33
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 34
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 35
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 36
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 37
Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Analiza comparativa a doua arii protejate - Parcul National Domogled Valea Cernei si Parcul National Dolomiti Bellunesi.pdf

Alții au mai descărcat și

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României,...

Poluarea datorată transporturilor aeriene

Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor...

Impactul poluării radioactive asupra biodiversității din punct de vedere atmosferic, acvatic și terestru

1. Noțiuni introductive Ecologia este o știință transdisciplinară, care studiază relațiile dintre ființele vii și mediul lor. Apărut într-o...

Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție

1. Introducere Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau indirect, materie sau energie cu efecte...

Poluare

I. INTRODUCERE : În filmul "The Day After Tomorrow", producătorul și regizorul Roland Emmerich ne spune povestea unui cercetător climatic, care -...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Capacitatea de adsorbție a solului

6.1 Coloizii solului, originea, compozitia, alcatuirea si proprietatile lor. Solul se caracterizeaza cu fertilitatea care se datoreaza...

Structura și proprietățile fizice ale solului

8.1. Structura solului, notiuni si tipurile de structura, procesele de formare si de degradare, masurile de mentinere a structurii pretioase...

Ai nevoie de altceva?