Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 9366
Mărime: 2.03MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: METAXA ISABEL
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR SPECIALIZAREA ECOLOGIA SI PROTECTIA MEDIULUI

Cuprins

Introducere 4

1. Caracteristici fizico – chimice ale lacului de baraj natural Cuiejdel 11

1.1. Parametri fizico - chimici ai sedimentelor actuale 11

1.2. Conditii hidrochimice 12

2. Particularitati biologice ale lacului de bartaj natural Cuiejdel 14

2.1. Fitoplanctonul 14

2.2. Flora si vegetatia cormofitelor din zona lacului de baraj Cuiejdel 19

2.2.1. Flora 19

2.2.2. Vegetatia 22

2.3. Fauna lacului Cuiejdel si a împrejurimilor sale 23

2.3.1.Fauna de nevertebrate 23

2.3.1.1.Zooplanctonul 23

2.3.1.2.Contributii la studiul insectelor din zona lacului de baraj Cuiejdel 25

2.3.2. Fauna de vertebrate 26

2.4. Microorganismele acvatice 27

3. Analiza chimica si biochimica a biomasei algale si a macrofitelor

acvatice din zona lacului Cuiejdel 30

4. Concluzii 32

Bibliografie 33

Extras din document

INTRODUCERE

Lacul de baraj natural Cuiejdel, situat la 25 km de Piatra Neamt, s-a format recent (1978), prin surpare si alunecare. Este cel mai mare lac de baraj natural din tara noastra.

Particularitatile deosebit de interesante si unice ale acestui lac justifica realizarea studiului stiintific complex privind biodiversitatea floristica, fitocenologica, faunistica si caracteristicele de mediu ale ecosistemelor din arealul respectiv.

L a c u l C u i e j d e l, asociat cu complexul de lacuri mai mici, toate formate prin baraje naturale, reprezinta în acest moment, un “ m a r t o r ” în studiul si evolutiei lanturilor trofice din primul stadiu de formare a acestor ecosisteme lacustre.

Lacul Cuiejdel (Lacul Crucii) este amplasat în Muntii Stânisoarei, în bazinul superior al râului Cuiejdi, respectiv, în cursul mijlociu al Cuiejdelului ( afluent de stânga al Cuiejdiului)-( Fig.1), la cca. 21 km NNV de Piatra Neamt. are o lungime de 1 km,o suprafata de 2,2 ha, o adâncime maxima de 16 m si un volum de un volum de 907.000 mc.

Fig.1 – Pozitia geografica a lacului Cuiejdel ( dupa N.Radoane-2002, MS.)

Lacul de pe pârâul Cuiejdel are la origine o alunecare de teren de mari dimensiuni, cu o suprafata de 35 ha, ce s-a produs pe versantul stâng al vaii, în mai multe etape, începând cu anul 1978, culminând cu cea din 1991, când a barajul natural format a blocat întreaga vale, determinând acumularea unei mari cantitati de apa

Datorita precipitatiilor abundente din perioada calda a anului 1991 ( mai- august- valoare cumulata de 741,4 mm precipitatii), procesul de alunecare s-a amplificat, astfel ca fundul albiei pârâului Cuiejdel, între km 0,5 si 1,5 amonte de confluenta Cuiejdiului, a fost umplut cu materiale provenite de pe versant prin alunecare. Grosimea depozitelor variaza între 5- 25 m sau chiar mai mult în zona barajului.

În aval de lacul Cuiejdel s-au format înca 4 mici lacuri, cu suprafete de câteva sute de m2.

Bazinul de alimentare al lacului Cuiejdel are o suprafata de 8,75 km2 (48,22% revine subbazinului paraului Cuiejdel,29,25 % provine de la subbazinul paraului Glodu,22,53 % revine afluentilor mai mici si apelor de precipitatii de pe varsanti. Barajul natural are o înaltime cuprinsa între 25 si 30 m, cu valori mai mari spre malul stâng si mai reduse spre cel drept si lungime de circa 80 m. Nivelul apei din lac a fost constant si s-a situat la altitudine absoluta de 665,5 m pâna în anii 1994-1995, când au avut loc mai multe viituri care au adâncit deschiderea sub forma de albie. La acelasi nivel, suprafata determinata topografic era de 12,2 ha. Lungimea lacului ajungea la 1,0 km, iar latimea medie la 102 m. Valorile maxime de latime ating 185 m la confluente. Exceptând sectorul situat între prof. III si baraj, unde latimile nu depasesc 80 m, în rest se încadreaza în general între 125 si 140 m (Radoane 2002-MS.) Scurgerea apei din cuveta lacului in continuare prin albia paraului Cuejdel se realizeaza printr-o deschidere lata de aprox. 3 m situata la contactul barajului cu versantul drept al vaii.

Faza actuala a alunecarii nu poate fi considerata de stabilizare totala, fenomenul putându-se, în anumite conditii, activa din nou, mai ales în conditiile în care, în perioada prezenta ( 2003 - 2004 ) s-a construit un nou drum, care începe de la Cracaoani si acum înconjoara aproape întreg malul stâng al lacului Cuiejdel.

Caracteristicele geomorfologice, limnologice, biodiversitatea specifica a lacului care prezinta un mare interes stiintific si frumusetea deosebita peisagistica a zonei atesta unicitatea si importanta acestui lac , constituindu-se în tot atâtea argumente în favoarea acordarii pentru lacul Cuiejdel, a statutului care sa permita o protectie speciala , pentru a se pastra - si pentru urmasi - acest minunat dar al naturii.

În continuare prezentam unele elemente morfobatimetrice ale Lacului Cuiejdel, din care rezulta, comparativ cu alte lacuri asemanatoare ( în special Lacu Rosu ), ca este cel mai important lac de baraj natural din tara.

Situat în bazinul hidrografic al Cuiejdiului ( suprafata: 98 km2, lungime: 24 km ), afluent al Bistritei pe stânga, cu punct de confluenta lânga Piatra Neamt, lacul Cuiejdel , este cel mai mare lac de baraj natural din tara.

Zona de alimentare a lacului este delimitata de Varful Tarnitelor ( 1081 m) si Masivul Garcina ( 873 m ) la nord; culmea si Vârful Muncelul ( 1067 m) la est; Dealul Crucii si Piciorul Rotund la vest. Lacul Cuiejdel este alungit în lungul vaii principale, pe directia nord vest –sud est, iar la confluenta principalilor tributari, pârâurile Cuiejdel si Glodu, se ramifica pe cele doua vai, cu extinderea mai mare pe valea principala Are la origine o alunecare de teren de mari dimensiuni, cu o suprafata de peste 35 ha, care a afectat versantul stâng al vaii Cuejdiului, în mai multe etape incepând din anul 1978 si pana in anul 1991 când masa alunecarii de teren a barat in totalitate albia pârâului, fapt care a determinat marirea în mod considerabil a volumului apei acumulate.

Alunecarea a fost determinata de. particularitatile substratului geologic, precipitatiile abundente , cutremurul din anul 1990 etc. Lungimea sectorului pe care s-a produs aceasta perturbare a fost de circa 1km, iar grosimea pe care s-a realizat sectionarea deluviului a variat între 3-15 m.

Dar, consideram ca principala cauza a multiplelor alunecari o constituie actiunea omului , care prin constructia vechiului drum forestier în aceasta zona a sectionat deluviului de alunecare din baza versantului stâng, declansând alunecarea initiala si avalansa de alunecari care a urmat. Deci la formarea acestui lac de baraj natural, au contribuit în mod însemnat actiunile antropice, care se continua si acum, prin construirea noului drum forestier în perioada 2003-2004, defrisari, turism ne-ecologic etc

Lacul Cuiejdel (jud.Neamt) prezinta numeroase asemanari, dar si deosebiri, cu Lacu Rosu (jud.Harghita) – Foto 1,2,3 si tabel 1.

Preview document

Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 1
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 2
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 3
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 4
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 5
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 6
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 7
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 8
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 9
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 10
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 11
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 12
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 13
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 14
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 15
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 16
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 17
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 18
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 19
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 20
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 21
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 22
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 23
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 24
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 25
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 26
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 27
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 28
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 29
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 30
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 31
Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Analiza de Stare a Ecosistemului Lacul Natural de Baraj Cuejdel (Lacul Crucii) - Judetul Neamt.doc

Alții au mai descărcat și

Parcul Natural Vânători Neamț

I.Pozitionare geografica Parcul Natural Vânători Neamţ se află situat în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu Suceava,cu precădere în raza...

Monitorizarea Apelor Subterane

1. Monitorizarea apelor subterane 1.1. Definirea monitorizării calităţii apelor subterane Monitorizarea calităţii apelor subterane este o...

Ecotehnologii de protecție a mediului

INTRODUCERE Ingineria mediului sau protecția mediului în industrie este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, datorită condițiilor impuse...

Deșeuri urbane și gospodărirea acestora

Capitolul I : Argument De ce acest proiect ? Am ales acest proiet deoarece deseurile sau resturile umane au devenit o problema destul de...

Monitorizare Calitatii Aerului

1. Introducere Prin poluarea aerului se înţelege prezenţa în atmosferă a unor substanţe care, în funcţie de concentraţie şi/sau timp de acţiune,...

Impactul poluării radioactive asupra biodiversității din punct de vedere atmosferic, acvatic și terestru

1. Noțiuni introductive Ecologia este o știință transdisciplinară, care studiază relațiile dintre ființele vii și mediul lor. Apărut într-o...

Ecosisteme - Lacul Balea

Introducere Definitie: Lacul este o intindere permanenta de apa statatoare, caracterizat printr-un bazin relativ consolidat, o adancime destul de...

Omul și Mediul de Viață

OMUL SI MEDIUL DE VIATA Sanatatea fiecarui om este influentata de sanatatea mediului ; fiecare om afecteaza mediul în care traieste. Mediul...

Ai nevoie de altceva?