Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania

Proiect
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 19287
Mărime: 3.10MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Statescu Florian
UNIVERSITATEA TEHNICA “GH. ASACHI,, IASI FACULTATAEA DE HIDROTEHNICA, GEODEZIE SI INGINERIA MEDIULUI SPECIALIZAREA: INGINERIA MEDIULUI IN AGRICULTURA

Cuprins

1.ASPECTE GENERALE PRIVIND POLUAREA AERULUI 7

2.ACIDIFIEREA.EMISII DE DIOXID DE SULF,OXIZI DE AZOT SI DE AMONIAC (SO2,NOX,NH3) 9

2.1. EMISII ANUALE DE DIOXID DE SULF (SO2) 10

2.1.1.CARACTERISTICI GENERALE 10

2.1.2 SURSE NATURALE 10

2.1.3.SURSE ANTROPICE 10

2.1.4.EFECTE ASUPRA SANATATII POPULATIEI 10

2.1.5.EFECTE ASUPRA PLANTELOR 11

2.1.6. EFECTE ASUPRA MEDIULUI 11

2.1.7.NORME 11

2.1.8.LEGISLATIA PRIVIND NORMELE DE EMISII DE NOXE 13

2.1.9.ARDEREA COMBUSTIBILILOR FOSILI.FORMAREA SO2 SI SO3 14

2.1.10.PRELUCRAREA COMBUSTIBILILOR PENTRU REDUCEREA CONTINUTULUI DE SULF 14

2.2.EMISII ANUALE DE MONOXID SI DIOXID DE AZOT 15

2.2.1.CARACTERISTICI GENERALE 15

2.2.2.SURSE ANTROPICE 15

2.2.3.EFECTE ASUPRA SANATATII POPULATIEI 15

2.2.4.EFECTE ASUPRA PLANTELOR SI ANIMALELOR 16

2.2.5.ALTE EFECTE 16

2.2.6.NORME 16

2.3.EMISII ANUALE DE AMONIAC 18

2.3.1.EMISII DE AMONIAC 19

3. EMISIILE DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI NEMETANICI (NMCOV) 20

4.POLUAREA CU METALE GRELE (MERCUR,PLUMB,CADMIU) SI POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI(POPs) 22

4.1. EMISII DE METALE GRELE(MERCUR ,CADMIU,PLUMB) 22

4.2. EMISII DE POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI (POPs) 26

5. CALITATEA AERULUI AMBIENTAL 29

5.1. CONCENTRATII ALE DIOXIDULUI DE SULF 29

5.2.CONCENTRATII ALE DIOXIDULUI DE AZOT 31

5.3. CONCENTRATII ALE AMONIACULUI 31

5.4.PRODUCEREA OZONULUI TROPOSFERIC (POLUAREA FOTOCHIMICA). 33

5.4.1.POLUAREA AERULUI AMBIENTAL CU OZON 33

5.5.PULBERI IN SUSPENSIE (PM10 SI PM2,5) 36

5.5.1.CARACTERISTICI GENERALE 36

5.5.2.SURSE NATURALE 36

5.5.3.SURSE ANTROPICE 36

5.5.4.EFECTE ASUPRA SANATATII POPULATIEI 36

5.5.5.NORME 37

5.6. CALITATEA AERULUI AMBIENTAL ¬METALE GRELE 40

6.DEPRECIEREA STRATULUI DE OZON STRATOSFERIC 42

7.SCHIMBARI CLIMATICE 44

7.1.CADRUL GENERAL 44

7.2. SCHIMBARI CLIMATICE.PROTOCOLUL DE LA KYOTO 46

7.2.1.EFECTE ASUPRA AGRICULTURII 47

.

7.2.2.EFECTE ASUPRA SILVICULTURII 48

7.2.3.EFECTE ASUPRA GOSPODARIRII APELOR 48

7.2.4.EFECTE ASUPRA GOSPODARIRILOR UMANE 48

7.3. EMISII TOTALE ANUALE DE GAZE CU EFECT DE SERA 49

7.4.GAZE CU EFECT DE SERA SI SCHIMBARI CLIMATICE 52

7.4.1.GAZE CU EFECT DE SERA 52

7.4.1.1.GAZUL CARBONIC (CO2) 52

7.4.1.2. METANUL (CH4) 52

7.4.1.3. OXIDUL DE AZOT (N2O) 53

7.4.1.4. OZONUL STRATOSFERIC (O3) 53

7.4.1.5.CLUOROFLUORCARBONUL(CFC) 53

7.4.2. SITUATIA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA 54

7.4.2.1.EMISII ANUALE DE DIOXID DE AZOT 56

7.4.2.2.EMISII ANUALE DE METAN 56

7.4.2.3.EMISII ANUALE DE PROTOXID DE AZOT 57

7.4.3.ACTIUNI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA 58

7.4.3.1. PARTICIPAREA LA UTILIZAREA MECANISMELOR PROTOCOLULUI DE LA KYOTO 58

7.4.4. PARTICIPAREA ROMANIEI LA IMPLEMENTAREA SCHEMEI DE COMERCIALIZARE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA 61

8.ZONE AFECTATE SI ZONE CU RISC DE POLUARE ATMOSFERICA 62

8.1.REGIUNEA NORD-EST 62

8.2.REGIUNEA SUD-EST 64

8.3.REGIUNEA SUD-MUNTENIA 66

8.4.REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 66

8.5.REGIUNEA VEST 68

8.6.REGIUNEA NORD-VEST 69

8.7.REGIUNEA CENTRU 70

8.8.REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV 74

9.CONCLUZII 75

10.BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea societatii.

Omul si mediul sunt entitati inseparabile, existenta omului fiind dependenta de mediu, iar factorii de mediu (aerul, apa, solul) se pot modifica, in urma folosirii lor de catre om.Astfel apare poluarea, aspect implicit al vietii, in desfasurarea careia unele produse, rezultate din procesele fiziologice si din activitatea omului si a animalelor, devin reziduuri care pot sa incomodeze bunul trai in functie de natura si cantitatea lor. Se poate spune ca poluarea a insotit omul inca de la aparitia lui pe Terra.

Proiectul de fata,cu tema :ANALIZE SI OBSERVATII PRIVIND STAREA ACTUALA DE CALITATE A AERULUI IN ROMANIA isi propune studiul calitatii aerului in Romania.

In Capitolul 1 se descriu aspectele generale privind poluarea aerului.Paluarea este una dintre cele mai grave probleme ale societatii ,avand efecte atat pe termen scurt cat si pe termen lung.

In Capitolul 2 se pune accent pe fenomenul de acidifiere,emisii de dioxid de sulf,oxizi de azot si de amoniac.

In Capitolul 3 apar emisiile de compusi organici volatili nemetanici.

Capitolul 4 se axeaza pe poluarea cu metale grele(mercur,plumb,cadmiu) si poluanti organici persistenti.

In Capitolul 5 se studiaza calitatea aerului ambiental care este foarte important pentru sanatatea populatiei.

Capitolele 6 si 7 trateaza deprecierea stratului de ozon si schimbarile climatice care au loc in atmosfera.

In Capitolul 8 sunt enumerate zonele afectate si zonele cu risc de poluare atmosferica.

Efectele poluarii aerului sunt resimtite in mod direct si indirect de catre om si celelalte componente ale mediului, poluarea atmosferei fiind potential una din cele mai grave probleme de mediu ,cu efecte pe termen scurt,mediu si lung.

1.ASPECTE GENERALE PRIVIND POLUAREA AERULUI

Poluarea mediului este o problema deosebit de importanta datorita evolutiei rapide a unor factori determinanti precum industrializarea ,urbanizarea,chimizarea,densitatea populatiei.

Efectele poluarii aerului sunt resimtite in mod direct si indirect de catre om si celelalte componente ale mediului, poluarea atmosferei fiind potential una din cele mai grave probleme de mediu ,cu efecte pe termen scurt,mediu si lung.

Pe termen scurt si mediu poluarea atmosferei are efecte negative de natura sa puna in pericol confortul si sanatatea oamenilor,sa dauneze resurselor biologice si ecosistemelor,sa provoace pagube economice.

Pe termen lung poluarea atmosferei produce efecte la scara regionala si globala cum sunt efectul de sera si schimbarile climatice,distrugerea stratului de ozon din stratosfera,ploile acide.

Dat fiind faptul ca atmosfera este cel mai larg si totodata cel mai imprevizibil vector de propagare a poluantilor si avand in vedere ca consecintele poluarii aerului se manifesta nu doar la nivel local ci si regional,national si global,este imperios necesar ca prevenirea si reducerea poluarii aerului sa devina preocupari prioritare de interes public in cadrul politicilor locale,nationale si internationale.

Poluarea atmosferei poate fi definita ca orice schimbare în compozitia acesteia cauzată de prezenta unei cantităti suficiente de substante chimice care poate altera compozitia normală a atmosferei.

Potential, poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societătii actuale, atât din punct de vedere temporal -are efecte atât pe termen scurt şi mediu cât şi pe termen lung, dar şi spatial – mobilitatea şi suprafetele afectate sunt mari.

Poluarea atmosferei afectează direct sănătatea umană, fondul agricol şi forestier în functie de tipul de poluanti, concentratiile acestora, durata şi frecventa expunerii.

În prezent, cei mai importanti indicatori privind poluarea aerului sunt:

- Emisii de substante acidifiante (SO2, NOx, NH3);

- Emisii de precursori ai ozonului;

- Emisii de precursori ai pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2.5);

- Depăşiri ale valorilor limită în arealele urbane;

- Expunerea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare şi ozon;

- Productia şi consumul de substante care depreciază stratul de ozon.

Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt determinati pe baza datelor din sistemul de monitorizare a calitătii aerului şi din inventarele de emisii şi au ca scop evaluarea situatiilor concrete, comparativ cu tintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare.

La nivelul anului 2006, monitorizarea calitătii aerului la nivel national s-a realizat atât prin prelevări manuale, urmate de analiza probelor în laborator cât şi în cadrul sistemului automat.

S-a monitorizat atât poluarea de fond cât şi cea de impact. Statiile pentru monitorizarea poluării de fond sunt amplasate în zone conentionale curate, situate la altitudini cuprinse între

1.000-1.500 m şi la distante de minimum 20 km fată de centrele populate, drumuri, căi ferate, obiective industriale etc. În aceste statii sunt realizate măsurători continue ale ozonului de la nivelul solului, dioxidului de azot, dioxidului de carbon şi ale pH-ului precipitatiilor.

Sistemul automat pentru monitorizarea calitătii aerului, functional în anul 2006, a cuprins Sistemul comun de monitorizare a calitătii aerului în localitătile de la granita româno-bulgară, de-a lungul Dunării de Jos şi Sistemul automat de monitorizare a calitătii aerului în aglomerările Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Cluj.

Sistemul comun de monitorizare a calitătii aerului în localitătile de la granita româno-bulgară, de-a lungul Dunării de Jos este alcătuit din şapte sisteme automate de monitorizare a calitătii aerului (14 statii) de tip DOAS (Differential Optical Absorption System), acoperind patru zone (oraşe perechi), amplasate de-a lungul celor două maluri ale Dunării. Fiecare din cele patru zone are în componentă câte un oraş din România – riveran Dunării, şi corespondent, oraşul din Bulgaria, amplasat pe celălalt mal al Dunării. Cele 4 zone în oglindă sunt: Giurgiu – Ruse, Turnu Măgurele – Nicopole, Zimnicea – Svistov şi Călăraşi – Silistra.

DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) este o metodă optică de analiză, care se bazează pe absorbtia radiatiei luminoase de către poluantii din aer. În functie de compozitia chimică a poluantilor, absorbtia acestora are loc la diferite lungimi de undă. Spectrul de poluanti analizati este foarte larg, cuprinzând: CO, NO2, SO2, O3, C6H6, PM10, NO, H2S, CS2, Cl2, HCl, NH3, C6H5OH, stiren, toluen şi xilen. Totodată statiile sunt dotate cu senzori meteorologici care dau informatii privind temperatura, umiditatea relativă, radiatia solară, directia şi viteza vântului.

Preview document

Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 1
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 2
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 3
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 4
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 5
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 6
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 7
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 8
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 9
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 10
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 11
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 12
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 13
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 14
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 15
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 16
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 17
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 18
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 19
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 20
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 21
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 22
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 23
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 24
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 25
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 26
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 27
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 28
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 29
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 30
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 31
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 32
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 33
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 34
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 35
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 36
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 37
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 38
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 39
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 40
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 41
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 42
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 43
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 44
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 45
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 46
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 47
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 48
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 49
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 50
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 51
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 52
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 53
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 54
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 55
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 56
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 57
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 58
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 59
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 60
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 61
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 62
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 63
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 64
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 65
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 66
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 67
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 68
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 69
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 70
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 71
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 72
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 73
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 74
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 75
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 76
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 77
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 78
Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul și riscul induse de minerit mediului înconjurător

Capitolul 1: Legislatia privind evaluarea impactului si a riscului de mediu 1.1 Cadrul legislativ pentru evaluarea impactului Contextul...

Calitatea Aerului si a Apei in Asezarile Urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Aerul - unul din cei mai importanți factori de mediu

Deteriorarea calităţii unei condiţii fundamentale a existenţei umane, poluarea aerului afectează în modul cel mai grav viaţa omului scurtândui-o.Ea...

Controlul stării aerului atmosferic

1.1 Poluarea atmosferei Aerul atmosferic este unul dintre factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii, odată ajunşi în atmosferă, se...

Protectia Calitatii Aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Automobilul – Factor Principal de Poluare a Mediului - Legislatie si Perspective

DIRECTIVA EC/2003/30 A CONSILIULUI SI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 8 mai 2003 privind promovarea utilizãrii biocombustibililor sau a altor...

Prevenirea și controlul integrat al poluării în industria mobilei pentru un flux gazos contaminat cu formaldehidă

1. Introducere O instalație trebuie să fie cât mai simplă, cu trasee și legături de conducte cât mai scurte. Simplitatea unei instalații indică o...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Mediului

1.Monitorizarea - sistem de supraveghere şi control a stării mediului ambiant Termenul monitorizare este întâlnit de relativ scurt timp în limba...

Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului - Hidrosfera ca Factor de Mediu

Teoria generală a geosferelor concentrrice ale Pământului a fost formulată pentru prima oară de geologul E. Suess (1875). Principalele geosfere de...

Ai nevoie de altceva?