Audit de Mediu

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4860
Mărime: 43.39KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brandusa Robu
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Facultatea de Inginerie Chimică şi protecţia Mediului Catedra Ingineria Mediului Master Managementul Mediului

Cuprins

INTRODUCERE. 1

FAZA 1. PREEVALUAREA. 2

PASUL 1. Pregatirea evaluării. 2

PASUL 2. Trecerea în revistă a operaţiilor unitare. 4

PASUL 3. Elaborarea schemei bloc. 6

FAZA 2. BILANŢUL DE MATERIALE: INTĂRI ŞI IEŞIRI DIN PROCES. 7

PASUL 4. Identificarea intrărilor. 7

PASUL 5. Inregistrarea consumului de apă. 7

PASUL 6. Măsurarea cantităţilor de deşeuri reutilizate reciclate. 8

PASUL 7. Cuantificarea ieşirilor din proces. 8

PASUL 8. Bilanţul apei uzate. 9

PASUL 9. Bilanţul emisiilor gazoase. 9

PASUL 10. Bilantul deşeurilor evacuate de pe platforma industrială. 11

PASUL 11. Ordonarea informatiei privind intrările şi ieşirile. 11

PASUL 12. Obţinerea bilanţului preliminar de materiale. 12

PASUL 13. Evaluarea bilantului de materiale. 13

PASUL 14. Desăvîrşirea bilanţului de materiale. 14

FAZA 3. SINTEZA. 15

PASUL 15. Examinarea măsurilor evidente de reducere a deşeurilor. 15

PASUL 16. Identificarea şi caracterizarea deşeurilor. 16

PASUL 17. Sortareadeşeurilor. 17

PASUL 18. Dezvoltarea unor altenative de reducere a deşeurilor pe termen lung. 17

PASUL 19. Evaluarea opţiunilor de reducere a deşeurilor din punct de vedere economic şi de mediu. 18

PASUL 20. Dezvoltarea şi implementarea unui plan de acţiune: reducerea deşeurilor şi creşterea eficienţei producţiei. 18

Extras din document

INTRODUCERE

Prevenirea poluării presupune diminuarea eforturilor privitor la tratarea şi îndepărtarea emisiilor şi multiplicarea preocupărilor pentru reducerea şi eliminarea produselor nedorite acţionându-se asupra însuşi procesului de producere.

În mare, prevenirea poluării prin minimizarea emisiilor generate şi utilizarea tehnologiilor mai curate este mult mai costisitoare decât metodele tradiţionale de control al poluării. Prevenirea poluării se aplică oricărui proces producător de bunuri şi variază de la modificări minore ale operaţiilor şi practicilor de bună gospodărire, la modificări majore precum înlocuirea substanţelor toxice, implementarea tehnologiilor curate şi dotarea cu echipamente dintre cele mai performante.

Auditul de prevenire a poluării reprezintă un concept care a evoluat din conceptul de "audit de mediu", folosit încă de acum două decenii; cu toate acestea cei doi termeni nu trebuie confundaţi.

Auditul de mediu are un alt obiectiv decât auditul de prevenire a poluării. Principalele obiective ale auditurilor de mediu sunt de a aprecia gradul în care o tehnologie aplicată într-o întreprindere sau bunurile rezultate, vin în contradicţie cu standardele de mediu, şi de a face recomandări care vor aduce întreprinderea în conformitate cu standardele de mediu.

În continuare se va prezenta auditul de prevenire a poluării pentru S.C. “ELMET INTERNATIONAL” S.R.L BACAU

În continuare se prezintă pas cu pas realizarea unui audit a poluării, urmând principiile de prevenire a poluării. Metodologia este concepută la modul general, pentru a putea fi aplicată în mai multe ramuri industriale.

Metoda prezentată nu este unica şi poate nici cea mai bună, dar este concisă şi uşor de aplicat. Conform acestei metodologii realizarea auditului se face în trei faze:

− fază de preevaluare;

− fază de documentare pentru obţinerea unui bilanţ de materiale;

− fază de sinteză în care, rezultatele bilanţului de materiale sunt folosite la conceperea unui plan de acţiune pentru reducerea deşeurilor

Fiecare faza presupune parcurgerea unor pasi.

FAZA 1. PREEVALUAREA

PASUL 1. PREGĂTIREA EVALUĂRII

1. Amplasamentul obiectivului evaluat, S.C. ELMET INTERNATIONAL SRL BACAU, este situat în strada Constanţei nr. 1, localitatea Bacău, în intravilanul municipiului Bacău, în partea vestică, în zona rezervată industriei şi zonelor de depozitare.

Amplasamentul obiectivului analizat se încadrează în categoria terenurilor cu destinaţie – industrie şi depozite.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J04/741/1998, cod fiscal RO10840889, cont virament IBAN RO 21BPOS04002951529 ROL 01, Banca POST Bacău, reprezentată prin director general ing. Ioan Florin Vornicelu.

Planul general al uzinei, este prezentat în Bilanţul de mediu de nivel I.

2. Schema tehnologică a procesului este prezentată în BM1 la pagina 17.

3. Deşeurile rezultate din activitatea de producţie desfăşurată în cadrul S.C. ELMET INTERNAŢIONAL S.R.L BACĂU sunt stocate, valorificate şi eliminate conform legislaţiei în vigoare: H.G. nr. 349/ 29.04.2002, Legea nr. 426/ 2001, O.U.G nr. 78/ 200 şi H.G nr. 845/ 2002.

Tipurile de deşeuri preluate de către firma S.C. APISORELIA S.R.L, clasificarea, cantităţile sunt prezentate în tabelul 1:

Tabel 1. Tipuri de deşeuri

Nr.

crt.

Tip deşeu Clasificare deşeu Cantitate (kg/an)

1. Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de vopsele şi lacuri 080111* 250

2. Nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici 080115* 570

3. Acizi de decapare (solutii diluate) 110105* 1500

4. Span feros 120101 30000

5. Span neferos 120103 160800

6. Deşeuri de decapare 110114* 1500

7. Răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate 110116* 134.4

8. Uleiuri neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere 130205 306

9. Alte emulsii 130802 230

10. Nămoluri metalice 120118* 850

Preview document

Audit de Mediu - Pagina 1
Audit de Mediu - Pagina 2
Audit de Mediu - Pagina 3
Audit de Mediu - Pagina 4
Audit de Mediu - Pagina 5
Audit de Mediu - Pagina 6
Audit de Mediu - Pagina 7
Audit de Mediu - Pagina 8
Audit de Mediu - Pagina 9
Audit de Mediu - Pagina 10
Audit de Mediu - Pagina 11
Audit de Mediu - Pagina 12
Audit de Mediu - Pagina 13
Audit de Mediu - Pagina 14
Audit de Mediu - Pagina 15
Audit de Mediu - Pagina 16
Audit de Mediu - Pagina 17
Audit de Mediu - Pagina 18
Audit de Mediu - Pagina 19
Audit de Mediu - Pagina 20
Audit de Mediu - Pagina 21
Audit de Mediu - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Audit de Mediu.doc
  • CUPRINS1.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul de Prevenire a Poluarii pentru Procesul de Fabricare a Zaharului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. BUZĂU – SUCURSALA ROMAN 1. Amplasament. Activităţi Amplasament nr 1: Str. Energiei,...

Evaluarea Impactului Asupra Mediului prin Metoda Indicelui de Poluare Globala - SC Elmet International SRL

INTRODUCERE Societatea ELMET INTERNATIONAL S.R.L. are sediul şi punctul de lucru în localitatea Bacău, str. Constanţei, nr. 1, jud. Bacău, fiind...

Studiu de Impact de Mediu al Societatii SC Bio Fuel Energy SRL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE 1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru: Denumire...

Proiectarea și Implementarea unui Sistem de Management de Mediu - SC Curierul SA

1. Stabilirea organigramei organizației S.C. CURIER SA. 2. Identificarea aspectelor de mediu și a aspectelor de mediu semnificative (întocmirea...

Audit de Mediu - SC Antibiotice SA Iasi

I.1 DESCRIEREA ORGANIZAȚIEI S.C. Antibiotice S.A. este unicul producător de antibiotice din România, prin biosinteză și semisinteză, de...

Protectia Mediului in Asezarile Umane

INTRODUCERE Aşezările umane pot fi considerate sisteme ecologice complexe (ecosisteme) create de populaţiile umane, alcătuiri antropice în care...

Impactul Deseurilor Medicale

I. Date generale privind ONG-ul Asociatia Expertilor de Mediu 1.1Caracterizarea ONG-ului Asociatia Expertiolor de Mediu este o persoana juridica...

Sisteme de Management de Mediu

1. INTRODUCERE Ce este un SMM ? Existã numeroase mijloace de Sisteme de Management de Mediu care pot fi aplicate în functie de marimea si...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activității Șantierului Naval Aker Tulcea SA pentru Implementarea unui Sistem de Managemet de Mediu

1. Prezentarea generală a firmei Şantierul naval Aker are sediul în Tulcea, str. Portului, nr. 8, este înregistrată la Camera de Comerţ şi...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Impactul Industriei Alimentare asupra Mediului Înconjurător în Județul Sibiu

1. Noţiuni generale de management Conceptul de management cunoaşte 3 accepţiuni: activitate, grup de oameni care conduc o întreprindere şi...

Principii Fundamentale privind Proiectarea și Implementarea Sistemului de Management de Mediu

Institutul National de Cercetare –Dezvoltare în Informatica - ICI, Bucuresti a realizat un sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe...

Instrumente Specifice Managementului de Mediu - Auditul de Mediu și Studiul de Impact Asupra Mediului

Definiţia auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte...

Certificarea de Mediu

Certificarea de Mediu Protejarea mediului inconjurator trebuie sa fie unul dintre obiectivele fiecarei companii, in conditiile in care integrarea...

Managementul Mediului - Aer

Capitolul I 1. Consideratii asupra managementului ca disciplina,stiinta, arta conducerii. 1.1. Scurt istoric al managmentului Se apreciaza ca...

Audit de Mediu în cadrul Laboratorului de Metrologie SC MetroPunct SA

I. Prezentarea generala a Laboratorului de Metrologie Laboratorul are personalitate juridică proprie, fiind autorizat de b.r.m.l (biroul roman de...

Ai nevoie de altceva?