Audit de Mediu

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Audit de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 22 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Brandusa Robu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

INTRODUCERE. 1
FAZA 1. PREEVALUAREA. 2
PASUL 1. Pregatirea evaluării. 2
PASUL 2. Trecerea în revistă a operaţiilor unitare. 4
PASUL 3. Elaborarea schemei bloc. 6
FAZA 2. BILANŢUL DE MATERIALE: INTĂRI ŞI IEŞIRI DIN PROCES. 7
PASUL 4. Identificarea intrărilor. 7
PASUL 5. Inregistrarea consumului de apă. 7
PASUL 6. Măsurarea cantităţilor de deşeuri reutilizate reciclate. 8
PASUL 7. Cuantificarea ieşirilor din proces. 8
PASUL 8. Bilanţul apei uzate. 9
PASUL 9. Bilanţul emisiilor gazoase. 9
PASUL 10. Bilantul deşeurilor evacuate de pe platforma industrială. 11
PASUL 11. Ordonarea informatiei privind intrările şi ieşirile. 11
PASUL 12. Obţinerea bilanţului preliminar de materiale. 12
PASUL 13. Evaluarea bilantului de materiale. 13
PASUL 14. Desăvîrşirea bilanţului de materiale. 14
FAZA 3. SINTEZA. 15
PASUL 15. Examinarea măsurilor evidente de reducere a deşeurilor. 15
PASUL 16. Identificarea şi caracterizarea deşeurilor. 16
PASUL 17. Sortareadeşeurilor. 17
PASUL 18. Dezvoltarea unor altenative de reducere a deşeurilor pe termen lung. 17
PASUL 19. Evaluarea opţiunilor de reducere a deşeurilor din punct de vedere economic şi de mediu. 18
PASUL 20. Dezvoltarea şi implementarea unui plan de acţiune: reducerea deşeurilor şi creşterea eficienţei producţiei. 18

Extras din document

INTRODUCERE

Prevenirea poluării presupune diminuarea eforturilor privitor la tratarea şi îndepărtarea emisiilor şi multiplicarea preocupărilor pentru reducerea şi eliminarea produselor nedorite acţionându-se asupra însuşi procesului de producere.

În mare, prevenirea poluării prin minimizarea emisiilor generate şi utilizarea tehnologiilor mai curate este mult mai costisitoare decât metodele tradiţionale de control al poluării. Prevenirea poluării se aplică oricărui proces producător de bunuri şi variază de la modificări minore ale operaţiilor şi practicilor de bună gospodărire, la modificări majore precum înlocuirea substanţelor toxice, implementarea tehnologiilor curate şi dotarea cu echipamente dintre cele mai performante.

Auditul de prevenire a poluării reprezintă un concept care a evoluat din conceptul de "audit de mediu", folosit încă de acum două decenii; cu toate acestea cei doi termeni nu trebuie confundaţi.

Auditul de mediu are un alt obiectiv decât auditul de prevenire a poluării. Principalele obiective ale auditurilor de mediu sunt de a aprecia gradul în care o tehnologie aplicată într-o întreprindere sau bunurile rezultate, vin în contradicţie cu standardele de mediu, şi de a face recomandări care vor aduce întreprinderea în conformitate cu standardele de mediu.

În continuare se va prezenta auditul de prevenire a poluării pentru S.C. “ELMET INTERNATIONAL” S.R.L BACAU

În continuare se prezintă pas cu pas realizarea unui audit a poluării, urmând principiile de prevenire a poluării. Metodologia este concepută la modul general, pentru a putea fi aplicată în mai multe ramuri industriale.

Metoda prezentată nu este unica şi poate nici cea mai bună, dar este concisă şi uşor de aplicat. Conform acestei metodologii realizarea auditului se face în trei faze:

− fază de preevaluare;

− fază de documentare pentru obţinerea unui bilanţ de materiale;

− fază de sinteză în care, rezultatele bilanţului de materiale sunt folosite la conceperea unui plan de acţiune pentru reducerea deşeurilor

Fiecare faza presupune parcurgerea unor pasi.

FAZA 1. PREEVALUAREA

PASUL 1. PREGĂTIREA EVALUĂRII

1. Amplasamentul obiectivului evaluat, S.C. ELMET INTERNATIONAL SRL BACAU, este situat în strada Constanţei nr. 1, localitatea Bacău, în intravilanul municipiului Bacău, în partea vestică, în zona rezervată industriei şi zonelor de depozitare.

Amplasamentul obiectivului analizat se încadrează în categoria terenurilor cu destinaţie – industrie şi depozite.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J04/741/1998, cod fiscal RO10840889, cont virament IBAN RO 21BPOS04002951529 ROL 01, Banca POST Bacău, reprezentată prin director general ing. Ioan Florin Vornicelu.

Planul general al uzinei, este prezentat în Bilanţul de mediu de nivel I.

2. Schema tehnologică a procesului este prezentată în BM1 la pagina 17.

3. Deşeurile rezultate din activitatea de producţie desfăşurată în cadrul S.C. ELMET INTERNAŢIONAL S.R.L BACĂU sunt stocate, valorificate şi eliminate conform legislaţiei în vigoare: H.G. nr. 349/ 29.04.2002, Legea nr. 426/ 2001, O.U.G nr. 78/ 200 şi H.G nr. 845/ 2002.

Tipurile de deşeuri preluate de către firma S.C. APISORELIA S.R.L, clasificarea, cantităţile sunt prezentate în tabelul 1:

Tabel 1. Tipuri de deşeuri

Nr.

crt.

Tip deşeu Clasificare deşeu Cantitate (kg/an)

1. Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de vopsele şi lacuri 080111* 250

2. Nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici 080115* 570

3. Acizi de decapare (solutii diluate) 110105* 1500

4. Span feros 120101 30000

5. Span neferos 120103 160800

6. Deşeuri de decapare 110114* 1500

7. Răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate 110116* 134.4

8. Uleiuri neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere 130205 306

9. Alte emulsii 130802 230

10. Nămoluri metalice 120118* 850

Fisiere in arhiva (2):

  • Audit de Mediu.doc
  • CUPRINS1.doc

Alte informatii

Universitatea Tehnică Gh. Asachi Facultatea de Inginerie Chimică şi protecţia Mediului Catedra Ingineria Mediului Master Managementul Mediului