Bilant de Mediu Nivel 1

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5201
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Modoi

Extras din document

Bilanţ de mediu nivelul 1 pentru extinderea carierei de cărbune Pinoasa

1. Utilizarea terenului în zona amplasamentului obiectivului şi în vecinătatea acestuia

Carierei PINOASA face parte din Complexul Energetic Rovinari şi furnizează lignitul necesar funcţionării grupurilor energetice de 330 MW ale centralei termoelectrice Rovinari.

Perimetrul carierei Pinoasa este situat la Sud-Vest de municipiul Târgu-Jiu, la Vest de centrala termoelectrică Rovinari, în apropierea oraşului Rovinari, în interfluviul dintre Jilţ şi Jiu.

Înălţimile maxime se situează la peste 300 m, clima fiind temperat continentală cu valori cuprinse între -350C iarna şi +400C vara,cu precipitaţii de 750 l / m2/ an.

Suprafaţa de teren atribuită Exploatării miniere Pinoasa este de 1823,8 ha.

1.1. Elemente de geologie

Teritoriul analizat face parte din Subprovincia Getică. Întreaga regiune este o singură unitate tectonică - o depresiune, rezultată din scufundarea cristalinului.

Fundamentul cristalin este acoperit de formaţiuni senoniene, paleogene şi neogene. Acestea încep cu conglomerate fine, gresii cenuşii şi marne de aceeaşi culoare, senoniene, şi conglomerate ori gresii eocene, în transgresiune necutată peste cristalinul munţilor şi se termină cu marnele, nisipurile, gresiile moi şi pietrişurile mio-pliocene.

Aproape întreaga depresiune Getică este o regiune de platformă cu excepţia zonei cutate dintre Olt şi Motru. O caracteristică a reliefului piemontului Getic este fragmentarea pe verticală de 150 - 200 m, văile fiind uneori strâmte, alteori largi, cu terase şi povârnişuri repezi, atacate de torente şi alunecări.

Rocile sedimentare datează din pliocen, era terţiară şi provin din dezgroparea rocilor metamorfice sărace în calciu din Munţii Parâng şi Retezat-Godeanu care apoi au fost transportate în această zonă, de râul Jiu.

Nivelul argilos lumachelic, din baza orizontului cărbunos, are continuitate în toată regiunea, fiind considerat orizont reper în bazin.

La alcătuirea geologică a perimetrului iau parte formaţiuni aparţinând Pliocenului şi Cuaternarului.

În regiunea cercetată, depozitele pliocene constituie un monoclin orientat NE-SV cu înclinări de 2-10° spre SE, mai mari în zonele de afloriment.

Substanţa minerală utilă cu cea mai mare importanţă economică identificată până în prezent, în regiune este lignitul, care aflorează la zi în mai multe puncte din zonă.

1.2. Solul

În urma prelevării şi analizei probelor de sol din suprafaţa solicitată pentru defrişare, s-au identificat trei tipuri de sol şi anume: solul brun roşcat luvice pseudogleizate, solul brun eumezobazic tipic şi solul brun luvic.

1.3. Resursele de apă

Teritoriul destinat extinderii Carierei Pinoasa este situat în bazinele văilor Boncea şi Valea Matca Roşie, ape care se varsă în Râul Jiu.

Văile afluenţilor acestora au dispărut parţial prin excavaţiile carierei. Cele care au supravieţuit nu au lungimi mai mari de câteva sute de metri şi sunt aprovizionate de izvoarele de coastă..

În afara acestor ape cu debit permanent, reţeaua hidrografică este dezvoltată printr-o mulţime de afluenţi ai acestora şi care au un debit variabil.

1.4. Clima

Climatul ce caracterizează regiunea este temperat continental de dealuri, cu influenţe mediteraneene. Iernile sunt moderate, primăverile sunt timpurii şi scurte, verile calde şi mai puţin umede, iar toamnele lungi, mai secetoase.

Vânturile predominante sunt: crivăţul care bate de la nord-est provocând scăderea temperaturii, aducând viscole şi vânturile calde din sud care bat din direcţia sud-vest spre nord-est cu 6 m/s viteză redusă şi prezintă pericol pentru vegetaţia forestieră, cauzând pe alocuri doborâturi la gorun şi fag, fiind afectaţi în special arborii uscaţi.

Vânturile calde din sud care bat din direcţia sud-vest spre nord-est, au viteză redusă şi nu prezintă pericol pentru vegetaţia forestieră.

Cantitatea de precipitaţii anuale variază între 600-700 mm anual, maximul în lunile mai-iunie şi cu minimul în lunile de iarnă şi sfârşitul verii (iulie-august).

Temperatura medie anuală variază între +10° şi +11°C, temperatura medie fiind de -1°, -2° în lunile ianuarie, iar maxima medie de +22° la +23° în luna iulie.

1.5. Elemente de ecologie acvatică şi terestră

Principalele specii constituente ale arboretului din suprafaţa solicitată pentru defrişare sunt: gorun, gârniţă şi cer la care se adaugă speciile de amestec şi ajutor: carpen, plop alb, paltin de munte, arţar şi mesteacăn, acestea din urmă apărând diseminat. S-a introdus prin plantaţii salcâm.

Protozoarele sunt reprezentate în trupul de pădure studiat, în cea mai mare parte prin infuzori (Ciliata), amibe (Rhizopodd) şi flagelate (FlageUata). Aceste organisme populează orizonturile superficiale ale solului, unde numărul lor la un gram de sol poate atinge câteva milioane.

Preview document

Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 1
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 2
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 3
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 4
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 5
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 6
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 7
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 8
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 9
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 10
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 11
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 12
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 13
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 14
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 15
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 16
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 17
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 18
Bilant de Mediu Nivel 1 - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Bilant de Mediu Nivel 1.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Metodologice si Practice ale Evaluarii Impactului Antropic a SC Antibiotice SA – Iasi asupra Mediului

INTRODUCERE Această lucrare se doreşte a fi o afirmare a motivaţiilor ce au stat la baza alegerii acestei teme, cât şi o transpunere a...

Audit de Mediu

INTRODUCERE Prevenirea poluării presupune diminuarea eforturilor privitor la tratarea şi îndepărtarea emisiilor şi multiplicarea preocupărilor...

Evaluarea Ciclului de Viata al Cimentului la SC Carpatcement Holding SA Bicaz

Introducere Cimentul este un material de construcţie sub formă de pulbere fină, obţinut prin prelucrarea materiei prime şi care, în contact cu...

Ciclul de Viață al unui Produs

Introducere Odata cu dezvoltarea exploziva, mai ales n ultimii 30 de ani a produselor materiale deci si a industriilor producatoare au aparut...

Ecotehnologii

Curs 1 – ecotehnologie Introducere in ecotehnologie Ecotehnologiile reprezinta totalitatea tehnologiilor din activitatea socio-economica, prin a...

Ecotoxicologie

ECOTOXICOLOGIA ca ştiinţă de sine stătătoare are o vârstă tânără. Se poate considera că acestă ramură ştiinţifică s-a născut odată cu apariţia în...

Reducerea Pierderilor de Elemente Utile în Sterilul Flotației prin Utilizarea Reactivilor Apolari

Introducere Gradul avansat de concreşteri dintre minerale impune o măcinare fină a minereurilor în vederea dezasocierii lor, fapt ce conduce de...

Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului

1. Definiţi si clasificaţi termenii: mediu, poluare, surse de poluare, factori poluanti Mediu, mediu înconjurător, mediu ambiant reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Vopsire - Tratamente Termice

CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI 1.1 Intoducere Cunoasterea produsului ce face obiectul proiectului de diploma prin cunosterea rolului sau...

Diagnosticul și strategiile societății comerciale Ceprohart Brăila

I. Caracterizarea strategică a societăţii. I.1 Scurt istoric şi descriere. Societatea comercială CEPROHART Brăila este continuatoarea...

Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATEA DE EVALUARE Definiţia activităţii de evaluare Evaluarea reprezintă o activitate prin care se estimează...

Raspunsuri la Subiectele de la Examenul de la Studiul Impactului

1. Definiţi dezvoltarea durabilă. „Raportul Bruntland”: dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei...

Evaluarea Impactului asupra Mediului

Partea întâi TERMINOLOGIE Impact – efect direct sau indirect al unei activitati umane care produce o schimbare a sensului de evolutie a starii de...

Bilant de Mediu de Nivel I - Rampa de Deseuri Pata Rat, Cluj-napoca

1. Introducere Deşeurile constituie o problemă de strictă actualitate datorită creşterii continue a volumului acestora, fapt ce ridică probleme...

Sistemele de Management ale Mediului

ISO 14001 Sistemele de Management de Mediu este oabordare... un instrument... un set de proceduri... un mod planificat si organizat de a face...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?