Biogazul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3947
Mărime: 27.89KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Musteret

Extras din document

Mileniul a III-lea începe cu o reconsiderare a resurselor energetice, pe fond

ecologic şi economic.

Progresul umanităţii se poate aprecia şi prin calitatea vieţii, dependentă de un consum energetic individual cu o creştere lentă dar continuă. Pentru asigurarea energiei necesare sunt reconsiderate resursele energetice alternative. În prima parte a anului 2008, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie privind agricultura durabilă şi biogazul, considerându-se necesitatea revizuirii legislaţiei europene ((2007/2107(INI)). Astfel se recunoaşte că biogazul este o resursă energetică vitală, care contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei, agriculturii şi a mediului rural şi la protecţia mediului, subliniindu-se contribuţia pe care o poate avea biogazul la reducerea dependenţei sectorului energetic al Uniunii Europene.

Totodată se consideră că folosirea biogazului în principal pentru producerea de electricitate şi energie termică ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivului obligatoriu de a obţine, până în 2020, o pondere de 20% a energiei regenerabile din consumul total de energie al UE. Cu acest prilej s-a încurajat, atât Uniunea cât şi statele membre să exploateze potenţialul uriaş al biogazului prin crearea unui mediu favorabil, precum şi prin menţinerea şi dezvoltarea regimurilor de sprijin pentru a promova investiţiile în instalaţiile de biogaz şi garantarea viabilităţii acestora.

Un mare accent s-a pus pe calitatea instalaţiilor de producere a biogazului în special pe bază de gunoi de grajd, nămol de epurare sau deşeuri organice, care pot duce la creşterea gradului de percolare a amoniacului.

Este necesar ca prin construcţie acest efect colateral să poată fi ţinut sub control. S-au emis recomandări pentru adoptarea unor măsuri în legislaţia naţională privind instalaţiile de biogaz, precum şi în cadrul condiţiilor de acordare a subvenţiilor pentru instalaţiile de biogaz. De asemenea, au fost îndemnate statele membre şi Comisia să ia toate măsurile pentru ca instalaţiile de biogaz să nu aibă scăpări de metan, deoarece prin aceasta s-ar compromite efectul benefic asupra încălzirii globale. Printr-un raport Parlamentul European prin Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală ca producţia de biogaz din gunoi de grajd, nămol de epurare, ape reziduale urbane, deşeuri de origine animală şi deşeuri organice să contribuie la diversificarea surselor de energie, reprezentând prin aceasta, într-o măsură semnificativă, un aport la securitatea, competitivitatea şi durabilitatea aprovizionării cu energie la nivel european, precum şi o oportunitate de creare de noi venituri pentru agricultori.

Sistemele tehnice de producere a biogazului se perfecţionează continuu, fiecare producător urmărind să aducă îmbunătăţiri care să determine creşterea calităţii prinperformanţe ridicate de valorificare superioară a materiei prime destinate producerii biogazului, precum şi de convertire a biogazului în energie electrică şi/sau termică.

Concurenţa pe piaţa constructorilor de instalaţii fiind destul de mare, inovările se aduc atât la nivel de principiu cât, mai ales la nivelul subansamblelor şi componentelor. Principiul de producere a biogazului, ce constă în formarea de gaze combustibile prin descompunerea substantelor organice umede în medii lipsite de oxigen molecular, este un proces care se produce în mod natural pe Terra. În figura 1 se prezintă ciclul de transformare a energiei în natură prin intermediul biogazului, cu posibilitatea de valorificare industrială, în instalaţii specializate de convertire în energie electrică şi căldură atât de necesară gospodăriilor.

1.Definiţia biogazului

Biogazul este amestecul de gaze obţinut prin fermentarea anaerobă a materiilor organice. Materiale cum sunt: bălegarul, deşeurile biodegradabile sau hrana furajeră sunt transformate în metan şi dioxid de carbon.

Compoziţia tipica de biogaz

- 50-75 % Metan, CH4

- 25-50 % Dioxid de carbon, CO2

- 0-10* % Nitrogen, N2

- 0-1 % Hidrogen, H2

- 0-3 % Hidrogen sulfurat, H2S

- 0-2* % Oxigen, O2

* deseori 5 % din aer este introdus pentru desulfurizare microbiologica

În procesul de fermentare anaerobă acţionează bacteriile metanogene. Condiţiile de mediu necesare sunt:

Preview document

Biogazul - Pagina 1
Biogazul - Pagina 2
Biogazul - Pagina 3
Biogazul - Pagina 4
Biogazul - Pagina 5
Biogazul - Pagina 6
Biogazul - Pagina 7
Biogazul - Pagina 8
Biogazul - Pagina 9
Biogazul - Pagina 10
Biogazul - Pagina 11
Biogazul - Pagina 12
Biogazul - Pagina 13
Biogazul - Pagina 14
Biogazul - Pagina 15

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Valorificarea deșeurilor agricole prin producere de biogas

Valorificarea deseurilor agricole prin producer de biogas Introducere Primele explicatii stiintifice privitoare la geneza gazelor combustibile...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Metode de Tratare Biologică a Deșeurilor

Obiectivul: • Valorificarea deşeurilor • Îndepărtarea deşeurilor • Deşeurile biodegradabile reprezintă un potenţial valorificabil ce poate fi...

Te-ar putea interesa și

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Biogazul - Energie Verde

BIOCOMBUSTIBILII În urmă cu 15-20 de ani noțiunile de biocombustibil, bioenergie, resurse de energie regenerabile și-au făcut loc către opinia...

Gestionarea Nămolurilor Provenite de la Fabricile de Biogaz

1. Introducere În ultimii ani, odată cu epuizarea resurselor convenţionale de energie, oamenii au conceput diverse metode de a obţine energie din...

Obtinerea Biogazului

Cap. 1. Scurt istoric Primele explicaţii ştiinţifice referitoare la gazele combustibile apar spre sfârşitul secolului al XVII-lea, perioadă în...

Posibilitati de Minimizare a Deseurilor din Epurarea Apelor Uzate - Biogazul

SUMAR JUSTIFICATIV Prezenta lucrare are drept scop prezentarea unor metode de minimizare, reducere a deşeurilor rezultate în urma depurării apelor...

Implementarea unei Instalații de Biogaz și Altor Instalații Aferente la O Fabrică de Creștere a Porcilor

Necesitatea folosirii energiei regenerabile din deşeuri regenerabile Una dintre principalele probleme de mediu ale societăţii de astăzi este...

Ai nevoie de altceva?