Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5300
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Teodosia Teodorescu
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olaru Efim
Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere 2
 3. 1. Generalități 3
 4. 1.1. Poluanţi atmosferici primari şi activităţi economice care generează poluanţii atmosferici. 3
 5. 1.2. Instalațiile de ardere pentru conbustibili solizi 4
 6. 1.2.1. Pregătirea și depozitarea carbunilor 4
 7. 1.2.2. Principiile de ardere a combustibililor solizi 6
 8. 2. Calculul dispersarii nocivitaţilor evacuate cu gazele de ardere 8
 9. 2.1. Date iniţiale 8
 10. 2.2. Calculul substanţelor nocive evacuate în atmosferă cu gazele de ardere 10
 11. 2.3. Calculul degajărilor maxim admisibile 11
 12. 2.4. Calculul concentraţiei substanţelor nocive în stratul de aer la suprafaţa solului 12
 13. 3. Diferite procedee de curățare a gazelor de ardere 16
 14. 3.1. Metode și instalații de filtrarea uscată a aerului 16
 15. 3.1.1. Caracteristicile cicloanelor 16
 16. 3.1.2. Descrierea multicicloanelor 17
 17. 3.1.3. Filtre puls- jet cu saci 18
 18. 3.2. Metode și instalații de filtrarea umedă a aerului 20
 19. 3.2.1. Scurbere venturi 20
 20. 3.2.2. Scrubere din mase plastice 21
 21. 3.3. Filtrarea cu carbon activ 22
 22. Concluzie 23
 23. Bibliografie 24

Extras din proiect

Introducere

În prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul natural sub influienţa activităţii umane. în acest context, după cum afirmă profesorul V.I. Fiodorov, „ecologia se transformă dintr-o ştiinţă fundamentală în una complexă, sintetică, interdisciplinară despre legităţile existenţei vieţii pe Terra, în condiţiile influenţei crescânde a activităţii umane care modifică peisajele planetei".

Problema impactului negativ al factorului ecologic asupra dezvoltării economice şi social s-a acutizat încă din anii '60. pentru prima dată ea a fost discutată la Conferinţa mondială pentru mediu, care a avut loc la Stockholm în 1972. Peste mai bine de un deceniu a fost creată Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare în care s-a accentuat necesitatea schimbării radicale în abordarea concepţiilor de dezvoltare.

S-a ajuns la concluzia că o dezvoltare pe termen lung nu poate avea loc fără a se ţine cont de factorul ecologic, pentru care a fost propusă noţiunea de dezvoltare durabilă (ecodezvoltare). În prezent mai mult de 100 ţări ale lumii au elaborat sau definitivează concepţiile strategice ale unei atare dezvoltări în care tot mai frecvent se accentuiază rolul factorului ecologic.

Arderea sau combustia este o reacție chimică exotermă între un combstibil și un oxidant, însoțită de degajare de căldură și, uneori și de lumină(flacără).

În marea majoritate a arderilor din tehnică oxidantul este oxigenul din aer.În acest caz reacția de ardere se produce prin intermediul radicalilor reactivi. Condițiile necesare arderii se realizează prin însuși procesul de ardere, degajarea de căldură menținând temperatura înaltă, necesară producerii radicalilor.

Mecanismele arderii combustibililor reali sunt foarte complicate și nu sunt încă bine cunoscute. Tehnica arderilor obține însă rezultate satisfăcătoare luând în considerare doar compușii rezultați din ardere și efectele energetice, aspecte relativ simple.

În această lucrare se calculează dispersările nocivităţilor evacuate în atmosferă cu gazele de ardere și efectul lor asupra mediului. În scopul filtrării emisiilor de gaze sunt propuse diferite tehnici și metode de filtrare a gezelor de ardere provenite de la centralele termice.

1. Generalități

1.1. Poluanţi atmosferici primari şi activităţi economice care generează poluanţii atmosferici

Sursele principale de poluanţi atmosferici primari antropici (oxizi de sulf şi de azot, compuşii organici volatili –VHC, VOCx) sunt prezentate în tab.1

Tabelul 1. Procese generatoare de poluanţi atmosferici

Agentul nociv Activităţi umane generatoare

Bioxid de sulf Arderea combustibililor, topitorii, turnătorii, industria chimică

Oxizi de azot Explozivi, îngrăşăminte, curăţare metale, combustii la temperaturi ridicate (inclusiv motoare Diesel)

Hidrocarburi volatile (VHC) Gaze de eşapament, prelucrarea combustibililor

Aldehide (VOC) Descompunerea termică a grăsimilor şi a glicerinei

Compuşi organic volatili (VOCx) Agricultură (cultivarea plantelor, creşterea animalelor)

Din fig. 1 reiese că sunt două tipuri de poluanţi, poluanţii atmosferici primari (în primul rând oxizi de azot şi sulf, dar şi compuşi organic volatili) şi poluanţi atmosferici secundari (ozonul şi ploile / pulberile acide).

Preview document

Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 1
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 2
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 3
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 4
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 5
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 6
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 7
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 8
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 9
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 10
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 11
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 12
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 13
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 14
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 15
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 16
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 17
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 18
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 19
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 20
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 21
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 22
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 23
Calculul Dispersării Nocivităților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Calculul Dispersarii Nocivitatilor Evacuate in Atmosfera cu Gazele de Ardere.docx

Alții au mai descărcat și

Poluarea Atmosferică

MOTTO: “Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate.” (Constituţiea...

Efectele poluanților asupra sănătăți umane

I. Argumentul: Omul, ca existenta biologica, este strans legat de mediul sau de viata. Aceasta relatie indisolubila constituie astazi unul din...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Controlul stării aerului atmosferic

1.1 Poluarea atmosferei Aerul atmosferic este unul dintre factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii, odată ajunşi în atmosferă, se...

Poluarea Atmosferei

Atmosfera Mediul înconjurǎtor este format din patru mari elemente: atmosfera, hidrosfera, litosfera şi biosfera. Atmosfera este un înveliş gazos,...

Ecotoxicologie

POMPA ASPIRATIE AIER- utilizata ptr pulberi in suspensie. Zona in care este amplasat capul de aspiratie trebuie sa fie opstructionata de copaci...

Hidrosfera și calitatea apei - c1

Locul hidrologiei şi hidrogeologiei între ştiinţele mediului Hidrologia – este disciplina care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale...

Hidrosfera și calitatea apei c7

Temperatura apelor curgătoare – este dependentă de o serie de factori: variaţiile de temperatură ale aerului; relieful; sursele de alimentare;...

Te-ar putea interesa și

Protecția Mediului Ambiant

Introducere În prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul natural sub influienţa activităţii...

Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir

Partea I Calculul dispersarilor nocevitaţilor evacuate in atmosferă cu gazele de ardere (de la CT şi clădirea industrială) din oraşul Cantemir....

Calculul Dispersarilor Nocevitaților Evacuate în Atmosferă cu Gazele de Ardere de la CT și Clădirea Industrială din Orașul Chisinau

Partea I Calculul dispersarilor nocevitaţilor evacuate în atmosferă cu gazele de ardere de la CT din oraşul Chisinau 1.1Date iniţiale 1....

Ai nevoie de altceva?