Calitatea Apei Potabile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13069
Mărime: 861.88KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hompot Monika

Cuprins

CUPRINS 1

ARGUMENT 2

CAPITOLUL 1. NOtIUNI GENERALE DESPRE APA POTABILÃ 5

CAPITOLUL 2. RESURSE DE APÃ 5

CAPITOLUL 3. FACTORII POLUANtI 10

CAPITOLUL 4. PROPRIETÃtILE APEI 12

CAPITOLUL 5. CONDItIILE DE CALITATE IMPUSE APEI DE BÃUT 17

CAPITOLUL 6. DETERMINAREA INDICATORILOR FIZICO-HIMICE PENTRU APA POTABILÃ ZONA DACIA 18

6.1 RECOLTAREA 18

6.2 PROPRIETÃtI ORGANOLEPTICE 18

6.2.1 Determinarea transparentei apelor 18

6.2.2 Determinarea culorii 19

6.2.3 Determinarea mirosului apei 20

6.2.4 Determinarea pH-ului apei 22

6.3 PARAMETRII CHIMICI DE CALITATE A APELOR 23

6.3.1 Determinarea alcalinitãtii apei 23

6.3.2 Determinarea aciditãtii apei 26

6.3.3 Duritatea totalã 27

6.3.4 Determinarea continutului ionilor de calciu si magneziu 29

6.3.5 Determinarea clorurilor 32

6.3.6 Determinarea nitratilor 34

6.3.7 Determinarea fluorurilor 34

6.3.8 Determinarea oxigenului dizolvat si gradului de saturatie 35

CAPITOLUL 7. NOtIUNI DE PROTECtIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE CHIMIE 39

CONCLUZII 40

BIBLIOGRAFIE 41

ANEXE 42

Extras din document

LABORATOR DE DETERMINÃRI FIZICO-CHIMICE 42

Argument

,,Apei i-a fost datã puterea magicã

de a deveni seva vietii pe Pãmânt!”

Leonardo

Apa este un factor de mediu indispensabil vietii- Fãrã apã nu ar putea exista viatã- În

organism apa intrã în compozitia organelor, tesuturilor si lichidelor biologice- Ea dizolvã si

transportã substantele asimilate si dezasimilate; mentine constantã concentratia sãrurilor în

organism si, evaporându-se pe suprafata corpului, ia parte la reglarea temperaturii- Lipsa

de apã sau consumul de apã poluatã are multiple consecinte negative asupra omului si sãnãtãtii

sale.

Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante si are o deosebitã importanta în

procesul de fotosintezã.

Apa este folositã în aproape toate procesele industriale sau activitãtile casnice cotidiene:

- Prepararea solutiilor, fiind cel mai cunoscut solvent;

- Obtinerea oxigenului si hidrogenului prin electrolizã;

- Prepararea celor mai importanti acizi anorganici;

- Producerea energiei electrice;

- Spãlat, albit, colorat, prepararea hranei., etc.

- În agriculturã pentru irigatii;

Fãrã discutie, apa de pe planeta noastrã „Pãmânt” este indispensabilã vietii umane de zi

cu zi- Fiecare aspect al vietii noastre este legat de apã- Pe lângã aer si lumina Soarelui, apa este

un element esential al existentei oricãrei fiinte- Sã nu uitãm cã în mediul acvatic au apãrut

primele forme de viatã de pe Terra.

Dacã toatã apa de pe pãmânt ar fi turnatã în 16 pahare cu apã, 15 si jumãtate dintre ele ar

contine apa sãratã a oceanelor si mãrilor- Din jumãtatea de pahar rãmasã, mare parte este

înglobatã fie în gheturile polare, fie este prea poluatã pentru a fi folositã drept apã potabilã si

astfel, ceea ce a mai rãmâne pentru consumul omenirii reprezintã continutul unei lingurite- Din

consumul mondial de apã, 69% este repartizat agriculturii, 23% industriei si numai 8% în

domeniul casnic.

Apa în naturã se gãseste într-un circuit permanent- Astfel, apa râurilor, mãrilor si

oceanelor se evaporã dând nastere apei atmosferice (vapori de apã din aer)- Aceasta circulã fiind

purtatã de curentii de aer pânã când ajunge într-o zonã mai rece unde se condenseazã si cade la

suprafata solului sub formã de apã meteoricã (ploaie, zãpadã)- Ajunsã pe sol, apa meteoricã

3

dacã întâlneste un strat permeabil îl strãbate pânã ajunge la unul impermeabil si

formeazã apa subteranã- Dacã însã întâlneste un strat impermeabil rãmâne la suprafatã unde

împreunã cu apa subteranã ajunsã la suprafatã (izvoare) formeazã apa de suprafatã.

Apa naturalã contine dizolvate cantitãti variate de diferite sãruri.

Apa poate fi de mai multe categorii, cum ar fi: apã de baritã (Ba(OH)2), apã de brom, apã de clor,

apã de cristalizare, apã de hidrogen sulfurat, apã de plumb, apã de var (Ca(OH)2), apã distilatã,

apã durã, apã grea (D2O), apã mineralã, apã oxigenatã (H2O2), apã potabil , apã regalã, apã

tare, apã amoniacale.

În stare purã, apa este un lichid incolor în strat subtire, albastru-verzui în straturi mai

groase, inodor si fãrã gust.

Apa potabilã, apa naturalã, subteranã sau de suprafatã, bunã de bãut- În acest scop ea

trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii principale:

- sã aibã o temperaturã între 7 si 12oC,

- sã fie incolorã,

- transparentã,

- fãrã miros,

- fãrã gust,

- sã nu continã suspensii minerale sau organice, sãruri solubile în cantitate mai mare decât

un gram la litru, substantele otrãvitoare (compusi de cupru, plumb, arsen etc.) si nici

microbi, care pot provoca îmbolnãvirea oamenilor sau a animalelor.

Pentru alimentare centrelor populare se utilizeazã ape filtrate si tratate cu substante

sterilizate.

Preview document

Calitatea Apei Potabile - Pagina 1
Calitatea Apei Potabile - Pagina 2
Calitatea Apei Potabile - Pagina 3
Calitatea Apei Potabile - Pagina 4
Calitatea Apei Potabile - Pagina 5
Calitatea Apei Potabile - Pagina 6
Calitatea Apei Potabile - Pagina 7
Calitatea Apei Potabile - Pagina 8
Calitatea Apei Potabile - Pagina 9
Calitatea Apei Potabile - Pagina 10
Calitatea Apei Potabile - Pagina 11
Calitatea Apei Potabile - Pagina 12
Calitatea Apei Potabile - Pagina 13
Calitatea Apei Potabile - Pagina 14
Calitatea Apei Potabile - Pagina 15
Calitatea Apei Potabile - Pagina 16
Calitatea Apei Potabile - Pagina 17
Calitatea Apei Potabile - Pagina 18
Calitatea Apei Potabile - Pagina 19
Calitatea Apei Potabile - Pagina 20
Calitatea Apei Potabile - Pagina 21
Calitatea Apei Potabile - Pagina 22
Calitatea Apei Potabile - Pagina 23
Calitatea Apei Potabile - Pagina 24
Calitatea Apei Potabile - Pagina 25
Calitatea Apei Potabile - Pagina 26
Calitatea Apei Potabile - Pagina 27
Calitatea Apei Potabile - Pagina 28
Calitatea Apei Potabile - Pagina 29
Calitatea Apei Potabile - Pagina 30
Calitatea Apei Potabile - Pagina 31
Calitatea Apei Potabile - Pagina 32
Calitatea Apei Potabile - Pagina 33
Calitatea Apei Potabile - Pagina 34
Calitatea Apei Potabile - Pagina 35
Calitatea Apei Potabile - Pagina 36
Calitatea Apei Potabile - Pagina 37
Calitatea Apei Potabile - Pagina 38
Calitatea Apei Potabile - Pagina 39
Calitatea Apei Potabile - Pagina 40
Calitatea Apei Potabile - Pagina 41
Calitatea Apei Potabile - Pagina 42
Calitatea Apei Potabile - Pagina 43
Calitatea Apei Potabile - Pagina 44
Calitatea Apei Potabile - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Apei Potabile.pdf

Alții au mai descărcat și

Tratarea Apei în Scopul Potabilizarii

TRATAREA APEI IN SCOPUL POTABILIZARII Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit. Aceste afirmatii nu sunt figuri de stil, ci citate...

Apa și Viața

1. Introducere Apa - sursă de viaţă şi bunăstare Apa este necesară pentru menţinerea vieţii şi a oricărei activităţi umane. Calitatea vieţii,...

Analiza Fizico-Chimica a Apei Naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Determinarea Proprietatilor Fizice ale Apelor Naturale

Capitolul 1 : Apa – Element al vieţii 1.1. Generalităţi Până la sfârşitul sec. al XlX-lea cererea de apă, calitatea acesteia şi eficienţa...

Surse de Apa și Criterii pentru Alegerea Lor

ARGUMENT Apa este foarte mult raspandita in natura, in toate trei straturile de agregare, sub forma de gaz sau vapori de apa - ceata, aburi si...

Indicatori Chimici Ape Naturale

ARGUMENT În natură, apa este cea mai răspândită substanţă compusă şi se găseşte in toate cele trei stări de agregare, dar mai ales în stare...

Deșerturile și Deșertificarea - Probleme Stringente ale Lumii Contemporane

1. Deşerturile şi deşertificarea – aspecte generale Deşerturile sunt zone cu ploi extrem de rare, în care trǎiesc puţine specii de plante şi...

Depoluarea Apelor Uzate Utilizând Nămolul Activ

1. ARGUMENT Calitatea mediului este o notiune complexa care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizand acest termen se are in...

Ai nevoie de altceva?