Captarea si Tratarea Gazelor de la Rampele de Depozitare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Captarea si Tratarea Gazelor de la Rampele de Depozitare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alina Ritea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Obtinerea biogazului in contextul dezvoltarii durabile 3
2. Importanţa biogazului din deşeuri menajere 4
3. Deşeuri municipale 5
4. Selectarea şi depozitarea deşeurilor 6
5. Stocarea deşeurilor municipale 10
6. Clasificarea deşeurilor 11
7. Proprietăţile deşeurilor menajere solide (DMS) 12
8. Impactul global al deşeurilor asupra schimbărilor climaterice 14
9. Procesele microbiologice şi chimice desfăşurate în corpul depozitelor 15
10. Principii de bază privind formarea gazului rezidual 19
11. Compoziţia gazului rezultat de la rampele de depositare 21
12. Elementele unei instalatii de eliminare a gazului din deponie 23
13. Concluzii 27
14. Bibliografie 29

Extras din document

1. Obtinerea biogazului in contextul dezvoltarii durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului înconjurător se află în prim planul dezbaterilor politice.

Comunitatea internaţională a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective la nivel global, pe care a căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru internaţional adecvat

Acest nou concept "Dezvoltare Durabilă" are mai multe definiţii, dintre care cea mai uzuală este: „acea dezvoltare care asigură necesităţile prezentului fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de aşi satisface propriile nevoi".

Conceptul de dezvoltare durabila poate fi definit în mod concret cel puţin prin patru obiective majore ale conceptului:

- Realizarea de programe de stimulare a dezvoltării personalităţii populaţiei prin educaţie, prin etică sociala, prin dezvoltarea capacităţii de creaţie practică, prin stimularea creativităţii intelectuale etc.;

- Formarea unei conştiinţe universale - ecologice şi sociale bazate pe respectul faţa de natură, pe prevenirea poluării mediului, pe creşterea calităţii vieţii tuturora;

- Implementarea şi respectarea unor norme legislative universale privind dreptul mediului;

- Prezervarea capitalului natural prin reducerea consumurilor materiale şi de energie, prin reciclarea materialelor şi utilizarea unor resurse regenerabile de energie.

Încă din timpurile trecute omenirea a fost preocupată de problema deşeurilor casnice. S-a apreciat încă din antichitate că este o strânsă legătură între gunoaiele casnice şi răspândirea unor boli şi chiar a unor epidemii. Aceste aprecieri sunt rezultatul unor observaţii empirice şi de aceea din toate timpurile omenirea a acordat o atenţie specială depozitării gunoaielor.

Deficitul de materii prime prin care trece omenirea în momentul de faţă impune noi orientări privind utilizarea acestora. Materiile prime pot fi împărţite în două categorii: '"deficitare" şi "epuizabile". Cele deficitare sunt pe cale de dispariţie, iar cele epuizabile, deşi se găsesc din abundenţă, ar putea deveni deficitare într-un viitor apropiat.

In faţa acestei situaţii, oamenii de ştiinţă, tehnicienii şi cercetătorii au determinat căile de soluţionare ca fiind:

- recuperarea, prelucrarea şi recircularea deşeurilor materiilor prime consumate;

- înlocuirea materiilor prime deficitare prin materii şi materiale mai abundente, mai puţin cunoscute, sau prin înlocuitori mai uşor de găsit şi de preparat.

Tehnologiile de reciclare a deşeurilor destinate valorificării energetice este una din masurile impuse de dezvoltarea durabila Un procedeu de tratare biologică a deşeurilor este fermentarea anaerobă a deşeurilor cu conţinut de elemente organice. Acesta este procedeul de obţinere a biogazului recunoscut mult timp sub denumirea de "gaz de baltă" deoarece el se produce în natură pe fundul bălţilor şi poate fi recunoscut sub forma bulelor de gaz care ies la suprafaţa bălţilor. Se mai produce în natură prin fermentarea gunoaielor, când poartă denumirea de "gaz de gunoi".

Metoda valorificării deşeurilor privind extragerea biogazului sau a gazului metan din acestea este aplicată pe scară largă în multe state. în ţara noastră există instalaţii de biogaz în gospodării individuale şi puţine forte puţine instalaţii mari construite la ferme zootehnice care se folosesc doar pentru gazeificarea reziduurilor animaliere.

2. Importanţa biogazului din deşeuri menajere

Biogazul este gaz produs prin descompunerea materiei organice (deşeuri menajere, reziduri animale şi vegetale, etc) în absenţa oxigenului. Componentele principale ale biogazului sunt metanul (CH4) şi dioxidul de carbon (CO2). Metanul din biogaz perminte utilizarea acestuia pe post de combustibil, fiind una din sursele de energie regenerabile

Poate că nu ne dăm seama sau nu ne interesează dar anual oamenii produc zeci de tone de gunoaie care sunt depozitate fie în gropi speciale, care sunt apoi acoperite cu pământ, fie aruncate în mări şi oceane, fie incinerate. Desigur, gunoaiele degradează solul în zonele în care se află depozitate, au efecte grave asupra faunei acvatice iar gazele care se produc prin incinerarea lor sunt foarte toxice, asadar efectele sunt dezastruoase şi duc la poluare.

Una dintre soluţii este producerea biogazului, din aceste deşeuri, care poate ajuta considerabil mediul înconjurător prin faptul că s-ar diminua cantităţile de gunoaie depozitate şi s-ar reduce poluarea, dar totodată ar avea şi un efect benefic asupra economiei mondiale Nu trebuie să rămânem indiferenţi la acest fenomen care ar trebui să ne pună serios pe gânduri ci mai bine să dăm atenţie beneficiilor reciclării asupra mediului înconjurător.

- producerea biogazului reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitată în gropi de gunoi sau incinerată.

- producerea biogazului reduce numărul de agenţi poluanţi din aer şi apa.

- producerea biogazului reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin extragerea şi prelucrarea minereurilor.

- producerea biogazului ajută la conservarea resurselor naturale precum lemn, apa şi minereuri.

- producerea biogazului previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, a biodiversităţii şi previne eroziunea solului.

3. Deşeuri municipale

În conformitate cu Lista europeană a deşeurilor, deşeurile municipale se înscriu în categoria codurilor 20 - deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii).

Deşeurile municipale sunt formate, în general, dintr-un amestec de deşeuri menajere, deşeuri din comerţ similare celor menajere, deşeuri din pieţe, parcuri şi grădini, deşeuri stradale, deşeuri din demolări, nămol municipal, etc.

Caracterizarea deşeurilor municipale se poate face, în principal, prin:

- greutatea specifică [kg/m3]

- umiditate [%]

Fisiere in arhiva (1):

  • Captarea si Tratarea Gazelor de la Rampele de Depozitare.doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-NApoca, sectia Ingineria si protectia mediului in industruie.