Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17986
Mărime: 14.72MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. RADU STANCU
UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI ŞTIINŢE AGRICOLE SPECIALIZAREA ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Cuprins

Capitolul 1. Introducere 1

Capitolul 2. Poluarea. 3

2.1. Generalităţi 3

2.2.Surse de poluare 6

2.3.Relaţiile nivel de poluare - simtomatologice fiziologică 18

2.4.Surse de poluare reprezentate prin unităţi

industriale din Piteşti 25

2.5. Surse de poluare reprezentate prin unităţi

ale industriei energetice 25

2.6. Surse de poluare reprezentate prin unităţi ale industriei

constructoare de maşini 26

2.7. Surse de poluare reprezentate prin unităţi

ale industriei chimice 27

2.8. S.C. Arpechim S.A. (industrie chimică) situat la sud

de municipiul Piteşti 28

2.9. Dezvoltarea vegetativă şi fenologică a unor culturi agricole din

zona de influenţa a S.C. Arpechim S.A 28

2.10. Rezistenţa plantelor la acţiunea nociva a noxelor 30

2.11. Măsuri de prevenire şi ameliorare a efectelor

provocate de noxe asupra vegetaţiei forestiere 38

2.11.1. Măsuri tehnice şi organizatorice 39

2.11.2. Măsuri amenajistice 41

2.11.3. Măsuri silviculturale 43

Capitolul 3. Cercetări personale cu privire la influenţa

poluării asupra desfăşurării proceselorfiziologice

la unele specii lemnoas 45

3.1. Materiale şi metode de cercetare 45

3.2. Rezultate obţinute 52

3.2.1. Determinarea intensităţii fotosintezei în zonele

Pădurea Trivale la pin şi molid 52

3.2.2. Determinarea lungimii acelor în zonele Pădurea

Trivale şi Petrochimie pin şi molid 55

Capitolul 4. Concluzii 58

Bibliografie 59

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Manifestările exterioare ale intoxicărilor cu diferite noxe pot fi explicate în mare parte prin cercetări de fiziologie privind, printre altele, creşterea şi dezvoltarea plantelor şi procesele esenţiale, componente ale metabolismului, ca de pildă fotosinteza sau regimul de apă.

Datorită sensibilităţii mecanismelor fiziologice, plantele au servit adesea drept indicatori ai poluării aerului, reducerea funcţiilor biologice fiind foarte promptă şi sesizabilă prin intermediul analizelor de laborator sau al observaţiilor şi testărilor în teren. Aceste modificări sunt corelate cu leziunile mici sau mai mari prezente pe limbul foliar, cu schimbările de culoare, cu distrugerea unor organe sau în cazuri extreme, cu dispariţia unor plante sau specii întregi.

Modificările pe care noxele atmosferice şi substanţele toxice antrenate de ape sau cele care îmbină solul le provoacă plantelor sunt extrem de diverse şi afectează multe din numeroasele mecanisme ale vieţii şi ale organismului vegetal.

Aproape în totalitatea lor, deşi în maniere diferite, noxele influenţează procesele de creştere şi dezvoltare ale plantelor, procesul de fotosinteză şi regimul de apă. Toate acestea sunt procese de maximă importanţă pentru productivitatea, vitalitatea şi existenţa vegetaţiei, cunoscute în interrelaţiile determinate de mediu şi substanţe toxice, pot oferi aspecte care să ducă la combaterea efectelor negative ale impurificării atmosferei.

Scopul cercetării noastre este de a stabili modul în care Combinatul Petrochimic Piteşti influenţează desfăşurarea unor procese fiziologice la unele specii lemnoase de plante, în comparaţie cu zona Pădurii Trivale.

Obiectivele cercetării:

1. Sistematizarea informaţiilor din literatura de specialitate cu privire la poluare.

2. Determinarea intensităţii fotosintezei, a dimensiunilor frunzelor plantelor din vecinătatea Combinatului Petrochimic Piteşti, comparativ cu determinări efectuate la plante din Pădurea Trivale.

3. Reprezentarea rezultatelor obţinute, interpretarea statistică şi stabilirea concluziilor.

CAPITOLUL 2

POLUAREA

2.1. GENERALITĂŢI

Mediul înconjurător constituie un sistem alcătuit din elemente ale cadrului natural şi antropic, strâns legate prin relaţii multiple, care îi asigură calităţile (însuşirile) şi evoluţia. Mediul reprezintă deci cadrul natural şi social în care se desfăşoară existenţa, viaţa în general.

Pe parcursul dezvoltării societăţii umane, mediul a suferit o serie de dezechilibre urmate de degradări, care au cunoscut o amploare deosebită în ultimul secol datorită poluării şi a unor activităţi distructive pentru stabilitatea ecosistemelor, ca de exemplu: supraexploatarea biodiversităţii, despăduririle etc.

Nu sunt lipsite de interes şi sursele de degradare naturale precum: erupţiile vulcanice, furtunile de praf, pulberile rezultate din dezintegrarea meteoriţilor, alunecarea terenurilor, incendierea în perioadele secetoase a mari suprafeţe de păduri etc.

Poluant este factorul care, produs de om sau de fenomene

naturale, generează disconfort sau are acţiune toxică asupra organismelor

şi/sau degradează componentele nevii ale mediului, provocând dezechilibre

ecologice.

Poluarea (polluo - polluere = a murdări, a degrada) este

fenomenul de apariţie a factorilor menţionaţi anterior şi de producere a dezechilibrelor ecologice.

Preview document

Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 1
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 2
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 3
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 4
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 5
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 6
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 7
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 8
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 9
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 10
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 11
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 12
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 13
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 14
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 15
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 16
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 17
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 18
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 19
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 20
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 21
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 22
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 23
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 24
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 25
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 26
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 27
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 28
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 29
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 30
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 31
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 32
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 33
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 34
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 35
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 36
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 37
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 38
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 39
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 40
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 41
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 42
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 43
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 44
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 45
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 46
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 47
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 48
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 49
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 50
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 51
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 52
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 53
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 54
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 55
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 56
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 57
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 58
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 59
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 60
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 61
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 62
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 63
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 64
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 65
Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Cercetari Privind Influenta Poluarii asupra Desfasurarii Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante
    • COPERTA 2.doc
    • Cuprins.doc
    • petrochimie.doc

Alții au mai descărcat și

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?