Conceptul de Biodiversitate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4969
Mărime: 40.08KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Minculete
Proiect an studiu anul I Ecologie

Extras din document

Argument

Domeniul protecţiei mediului este definit de extensia practică a ecologiei în soluţionarea problemelor determinate de dezvoltarea sistemului socio-economic.

Din această perspectivă mediul este interpretat sectorial, cu referire precisă la factorii de mediu: apa, aerul, solul, biodiversitatea şi aşezările umane.

Pentru a putea lua măsuri practice de reducere şi combatere a unor fenomene negative ca poluarea, eroziunea solului, dispariţia speciilor de plante şi animale etc ingineria mediului face referire la acest mod de interpretare a mediului. Reglementările, aplicate fie la nivel naţional fie la nivel internaţional, privesc în mod separat apa, aerul, solul, plantele şi animalele, sănătatea umană.

Politica ecologică trebuie să încurajeze înţelegerea modului în care mediul, în sens ecologic, susţine existenţa societăţii umane şi a presiunilor pe care societatea umană le exercită asupra mediului.

Protecţia mediului este o componentă esenţială a dezvoltării durabile.

Punctul de pornire al istoriei conceptului de dezvoltare durabilă este reprezentat de Conferinţa de la Stockholm a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra Mediului Uman din 1972. Atunci a fost pentru prima oară când statele lumii au discutat despre problemele poluării, deşi această discuţie s-a purtat pe fondul unei dispute între Nord - ţările dezvoltate - şi Sud - ţările lumii a treia.

Una dintre consecinţele Conferinţei de la Stockholm a fost crearea Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare a Naţiunilor Unite. În 1982, această Comisie a dat la iveală documentul intitulat "Viitorul nostru comun" (Our Common Future), cunoscut mai târziu şi sub numele de Raportul Brundtland - după numele lui Gro Harlem Brundtland, membră a Comisiei, devenită în 1987 Prim-Ministru al Norvegiei. Acest document s-a dorit a fi un raport intermediar al rezultatelor Conferinţei de la Stockholm, încercând să pună în balanţă argumentele referitoare la responsabilităţile ţărilor dezvoltate şi a celor din lumea a treia, urmând să traseze linii directoare pentru viitor.

Concluzia raportului a fost oarecum şocantă pentru vremea aceea: dacă umanitatea va continua să utilizeze resursele naturale în acelaşi mod, dacă incidenţa ridicată a sărăciei va fi ignorată în continuare, dacă vor continua poluarea mediului şi acumularea de deşeuri, atunci este de aşteptat un declin al calităţii vieţii omului. Pentru a descrie modul de stopare a acestui declin, Comisia a utilizat, pentru prima oară, termenul de dezvoltare durabilă:

"Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabilă, de a garanta satisfacerea necesităţilor actuale fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi".

Cu alte cuvinte, dezvoltarea durabilă este un proces economic care respectă toate nevoile omenirii fără a diminua resursele actuale necesare generaţiilor viitoare.

De fap, acest concept statuează crearea unui mod de a trăi din venitul realizat de natură şi nu din capitalul său.

Noutatea adusă de dezvoltarea durabilă este alăturarea noţiunii de respectare a mediului celorlaltor două elemente esenţiale ale ecuaţiei: asigurarea securităţii economice pentru toţi şi crearea unei societăţi echitabile.

Conceptul dezvoltării durabile s-a afirmat plenar în cadrul Conferintei Naţiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare (UNCED) din 1992 de la Rio de Janeiro unde s-a reuşit definirea acestui concept, ca fiind acea dezvoltare care

"se confruntă cu nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile proprii".

Preview document

Conceptul de Biodiversitate - Pagina 1
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 2
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 3
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 4
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 5
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 6
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 7
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 8
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 9
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 10
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 11
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 12
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 13
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 14
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 15
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 16
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 17
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 18
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 19
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 20
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 21
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 22
Conceptul de Biodiversitate - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Conceptul de Biodiversitate.doc

Alții au mai descărcat și

Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Analiza fizico-chimică a apei naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Monitorizare Biodiversitate

ARGUMENT Prin biodiversitate intelegem intreaga gama a modalitatilor prin care se manifesta viata, cu toate formele ei de existenta si de...

Biodiversitatea ecosistemelor acvatice curgătoare și stătătoare

ARGUMENT Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii,...

Studiul pentru Determinarea Costurilor Privind Gestionarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice

STUDIUL PENTRU DETERMINAREA COSTURILOR PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE I. Introducere În ultimele două...

Deșeurile

Introducere Evoluţia generală a societăţii umane s-a realizat pe baza exploatării resurselor naturale, iar exploatarea acestor resurse s-a putut...

Biodiversitatea

Capitolul I Argument In momentele de necesarã recreere, natura este cea care ne ia de mânã, ca pe niste copii pierduti, sã ne arate verdele...

Te-ar putea interesa și

Conservarea biodiversității în condițiile crizei economico-financiare actuale

Introducere Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate. Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice,...

Conservarea biodiversității în Județul Gorj

Introducere “Se insala cine crede ca o priveliste e aceeasi vazuta in aceleasi conditiuni, ca rasariturile, amiezile si amurgurile se repeta. Cine...

Judetul Covasna

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe este institutie publica descentralizata a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu sarcini...

Monitorizare Biodiversitate

ARGUMENT Prin biodiversitate intelegem intreaga gama a modalitatilor prin care se manifesta viata, cu toate formele ei de existenta si de...

Diversitatea biologică și poluarea - lista roșie a specilor

Introducere Diversitatea biologică sau biodiversitatea este unul dintre termeni cheie în domeniul conservării incluzănd bogăţia vieţii şi...

Analiza riscurilor

INTRODUCEREA Fenomenele geografice de risc reprezintă, cu certitudine, o problemă actuală majoră a societății umane, iar înțelegerea modului lor...

Biodiversitatea în Parcul Național Piatra Craiului

Capitolul I: Introducere - Aspecte generale Diversitatea descrie, ca pe o componentă, proprietatea care reflectă deopotrivă numărul de specii...

Strategii de conservare a biodiversității

INTRODUCERE Necesitatea conservării biodiversității este o datorie, a noastră a tuturor deoarece comunitățile umane nu pot trăi și nu se pot...

Ai nevoie de altceva?