Degradarea Solului

Proiect
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3334
Mărime: 508.45KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ardelean Camelia

Cuprins

1.Noţiuni introductive 3

2. Eroziunea solului 5

2.1Eroziunea şi alunecările de teren 5

2.2 Eroziunea hidrică 6

2.3 Eroziunea eoliană 6

3.Degradarea Solului 7

Tipuri de degradare a solului 9

3.1 Degradarea solului pe cale naturală 10

Seceta 10

Excesul periodic de umiditate 10

Degradarea prin alunecări de teren 10

Excesul de apă 11

3.2 Tipuri de degradare a solului datorate lucrărilor agricole neadecvate 11

Compactarea 11

Deteriorarea structurii si compactarea solului 11

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole şi silvice 11

Pesticidele 11

3.3 Alte tipuri de degradare a solului 12

Conţinutul excesiv de schelet 12

Starea agrochimică 12

Acidifierea 13

Sărăturarea 13

Carenţele 14

4. Concluzie 15

Bibliografie 16

Extras din document

1.Noţiuni introductive

Solul s-a format din roci, sub influenţa factorilor pedogenici: climă, microorganisme, vegetaţie şi relief. Deoarece transformările rocilor în timp au fost profunde, solul apare ca un corp natural, distinct, deosebit de roca mamă. Durata de generare a solului este mare, astfel încât pentru a se forma pe cale naturală 3 cm de sol sunt necesari 300-1.000 de ani, iar pentru 20 cm, 70.000 de ani.

Din compoziţia solului fac parte, în principal, următoarele:

- substanţe minerale: SiO2, FexOy, CaCO3, CaSO4 etc. - rezultate din degradarea şi alterarea rocilor şi a mineralelor;

- substanţe organice: acizi humici, celuloză, hemiceluloză, aldehide, alcooli, fenoli, grăsimi, aminoacizi, albumine etc. - produse prin descompunerea resturilor vegetale şi animale de către microflora şi microfauna existente în sol.

Compoziţia chimică a solului este în continuă schimbare, prin procese rapide, sau lente de pedogeneză, cu implicaţii asupra ecosistemelor.

Solul poate îndeplini următoarele funcţii:

- sursă de elemente nutritive pentru plante;

- participă la circulaţia apei şi a altor elemente în natură;

- depozit şi sursă regenerabilă de energie fosilă, prin fitomasă transformată în humus

Uscatul – este format din continente si insule, nu constituie numai suport pentru desfăşurarea vieţii omului si a mai multor vieţuitoare adaptate respiraţiei in aer liber , reprezentând si principalul depozit al unor resurse minerale .

Omul a exploatat din timpuri vechi sarea si unele minereuri metalifere ( aur, fier apoi mercur la sfârşitul sec al XIX-lea) . Cărbunii încep a fi exploataţi din primele secole ale mileniului nostru . Petrolul începe a fi exploatat in secolul XIX. Gazele încep a fi exploatate in secolul XX .

După 1950 s-au extins exploatările de hidrocarburi pe platforma continentală . Solurile sunt rezultatul interacţiunii de la suprafaţa uscatului .

Solul este un strat dinamic in cuprinsul căruia se desfăşoară fără întrerupere numeroase si complexe procese chimice, fizice, biologice .

Pe uscat, unde scoarţa terestră se află in strânsă interferentă cu aerul atmosferic, cu umiditatea si schimbările regimului termic, s-a dezvoltat o pătură subţire de sol ( 30 pana la 200 cm ).

In alcătuirea solului intră :

- particule anorganice : provenite din alterarea rocilor din suport

- particule organice : rezultate din substanţe vegetale si animale descompuse ( rădăcini, ciuperci, bacterii, viermi, insecte, rozătoare) ce se pot fărâmiţa pană la dimensiuni coloidale , contribuind la formarea humusului ce dă fertilitatea solului .

- apa : care in sol poate deveni o soluţie chimică complexă, ce asigură reacţiile necesare funcţiilor solului .

- gazele : din porii deschişi reprezentând aer atmosferic transformat ca urmare a reacţiilor din sol .

Solurile s-au format intr-o perioadă lungă de timp. Rocile de la suprafaţa litosferei, in urma unor procese de dezagregare (diferenţele de temperatura, îngheţul) precum si a unor procese de descompunere chimică (datorită apelor de infiltraţie)se fărâmiţează în particule mai mari sau mai mici : pietrişuri, nisipuri, argilă, praf .

Sunt alcătuite si din resturi vegetale si animale. La transformarea resturilor vegetale un rol important îl au nişte organisme mici numite bacterii, ce transformă aceste resturi in humus . O contribuţie in formarea solurilor o are apa de infiltraţie, ce dizolvă anumite substanţe hrănitoare din sol. Rădăcinile plantelor absorb odată cu apa substanţele hrănitoare. Aerul din sol provine din atmosferă si este necesar pentru aerisirea solului .

Factorii care contribuie la formarea solurilor (factori pedogenetici) se împart în :

- materialul parental (roca pe care s-a transformat )

- formele de relief

- clima ( influenţează prin precipitaţii )

- activitatea biologică

Preview document

Degradarea Solului - Pagina 1
Degradarea Solului - Pagina 2
Degradarea Solului - Pagina 3
Degradarea Solului - Pagina 4
Degradarea Solului - Pagina 5
Degradarea Solului - Pagina 6
Degradarea Solului - Pagina 7
Degradarea Solului - Pagina 8
Degradarea Solului - Pagina 9
Degradarea Solului - Pagina 10
Degradarea Solului - Pagina 11
Degradarea Solului - Pagina 12
Degradarea Solului - Pagina 13
Degradarea Solului - Pagina 14
Degradarea Solului - Pagina 15
Degradarea Solului - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Degradarea Solului.doc

Alții au mai descărcat și

Compostarea Deșeurilor

1. Introducere 1.1 Scurt istoric Compostarea, ca o practica recunoscuta, dateaza cel putin din timpul Imperiului Roman Timpuriu, de la Pliniu cel...

Depozite pentru Deșeuri

1. Introducere Dezvoltarea economică, creşterea producţiei şi a consumului au condus anual la generarea de cantităţi mari de deşeuri, devenind o...

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Depozitarea Deșeurilor

ARGUMENT În prezent, deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului. Mari cantităţi de deşeuri sunt...

Ecosisteme Antropizate

ARGUMENT În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când darnica, când ostila,o...

Degradarea Mediului Inconjurator

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Eroziunea Solului

Introducere Una dintre cele mai importante componente ale biosferei este solul. Solul este stratul afânat, moale şi friabil, care se găseşte la...

Te-ar putea interesa și

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din...

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de...

Politici de Gestionare a Deșeurilor

INTRODUCERE Salubrizarea mediului urban constituia, până în urmă cu puţin timp, o temă care se discuta doar în dezbaterile publice, odată cu...

Solul

SOLUL 1. Notiuni introductive Relatia om – mediu Schimbarea teraiectoriei actuale de dezvoltare socio-economica presupune construirea unor...

Efectele Juridice și Implicațiile Economice ale Protecției Solului și Subsolului

CAP I. SOLUL SI MONITORIZAREA CALITATII SOLURILOR 1.1. SOLUL Una din componentele deosebit de importante ale biosferei este solul. Ca support si...

Eroziunea Solului

Introducere Una dintre cele mai importante componente ale biosferei este solul. Solul este stratul afânat, moale şi friabil, care se găseşte la...

Factorii artificiali ai degradării solului

Introducere Schimbarea teraiectoriei actuale de dezvoltare socio-economică presupune construirea unor modele de percepţie şi interpretare a...

Amenajarea Teritoriului - Valea Jiului - Zona Defavorizata

I.PREZENTARE GENERALA. VALEA JIULUI Valea Jiului este principala poarta de intrare in Parcul National Retezat si accesul in muntii Parang, Retezat...

Ai nevoie de altceva?