Depoluarea Solului prin Bioremediere

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10197
Mărime: 208.35KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Onutu Ion
Proiectul a fost prezentat la cursul de Poluanti in petrol si petrochimie Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Solul. Proprietati generale

Capitolul II. Deseuri specifice industriei petrolului si remedierea solului

2.1. Surse si tipuri de deseuri specifice industriei petrolului

2.2. Depozitarea deseurilor din industria petrolului

2.3. Impactul prezentei deseurilor provenite din industria petrolului asupra calitatii factorilor de mediu

2.4. Distrugerea deşeurilor petroliere

2.5. Ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

Capitolul III. Compostarea – procedeu de bioremediere a solului

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema majora in zilele noastre iar punerea in aplicare a acestor metode reprezinta o solutie in rezolvarea problemei.

Remedierea actiunii poluarii asupra factorilor de mediu constituie o problema importanta, in condiţiile aderării României la Uniunea Europeană trebuie ca, în cel mai

scurt timp, să fie reglementat modul de realizare a reconstrucţiei ecologice a solurilor depoluate.

Lucrarea ‘’Depoluarea solului prin bioremediere’’ este structurata in 3 capitole, astfel:

• In capitolul I „Solul.Proprietati generale” sunt prezentate caracteristicile generala ale solului, inclusiv structura, compozitia chimica si un in ultimul rand factorii care influenteaza formarea solului.

• In capitolul II „Deseuri specifice industriei petrolului si remedierea solului” sunt prezentate deseurile specifice industriei petroliere , modul de depozitarea a acestora, impactul lor asupra calitatilor factorilor de mediu ( aer, apa, sol), metodele de distrugere a deseurilor precum si ecologizarea zonei poluate.

• In capitolul III „Compostarea – procedeu de bioremediere a solului” este prezentata pe amplu o metoda des folosita de remediere a solului.

Capitolul I. Solul.Proprietati generale

Solurile sunt rezultatul interacţiunii de la suprafaţa uscatului. Solul este un strat dinamic în cuprinsul căruia se desfăşoară fără întrerupere numeroase şi complexe procese chimice, fizice, biologice. Pe uscat, unde scoarţa terestră se află in strânsă interferentă cu aerul atmosferic, cu umiditatea si schimbările regimului termic, s-a dezvoltat o pătură subţire de sol ( 30 pana la 200 cm).

In alcătuirea solului intră :

1. particule anorganice : provenite din alterarea rocilor din suport

2. particule organice : rezultate din substanţe vegetale şi animale descompuse (rădăcini, ciuperci, bacterii , viermi , insecte , rozătoare) ce se pot fărâmiţă până la dimensiuni coloidale, contribuind la formarea humusului ce da fertilitatea solului.

3. apa : care în sol poate deveni o soluţie chimică complexă, ce asigură reacţiile necesare funcţiilor solului.

4. gazele : din porii deschişi reprezentând aer atmosferic transformat ca urmare a reacţiilor din sol.

Solurile s-au format intr-o perioadă lungă de timp. Rocile de la suprafaţa litosferei, în urma unor procese de dezagregare (diferentele de temperatură, îngheţul) precum şi a unor procese de descompunere chimică (datorita apelor de infiltraţie) se fărâmiţează în particule mai mari sau mai mici : pietrişuri, nisipuri, argila, praf.

Sunt alcătuite şi din resturi vegetale şi animale. La transformarea resturilor vegetale un rol important îl au nişte organisme mici numite bacterii, ce transforma aceste resturi în humus. O contribuţie în formarea solurilor o are apa de infiltraţie, ce dizolvă anumite substanţe hrănitoare din sol. Rădăcinile plantelor absorb odată cu apa substanţele hrănitoare. Aerul din sol provine din atmosfera şi este necesar pentru aerisirea solului.

Factorii care contribuie la formarea solurilor (factori pedogenetici) se împart în :

1. materialul parental (roca pe care s-a transformat )

2. formele de relief

3. clima ( influenţează prin precipitaţii )

4. activitatea biologica

Din punct de vedere fizic, solul este un sistem polidispers, structurat şi poros, alcătuit din trei faze: solidă , lichidă si gazoasă, fapt care influenţează aprovizionarea plantelor cu elemente nutritive.

Un centimetru de sol, în grosime, se realizează in zeci, sute de ani. Dar solul si humusul pot fi pierdute intr-un an, prin antrenarea lor in timpul vanturilor puternice, în urma unor precipitaţii de intensitate mare, a defrişării pădurilor.

Un kilogram de sol conţine în general :

- cca 0,78 Kg substanţe minerale, humă, argila, cuarţ, carbonaţi, oxizi de fier

- cca 0,015 Kg aer.

- cca 0,15 Kg apa.

- substanţe organice : humus, lignină, celuloză, grăsimi, răşini, antibiotice, vitamine, hidrocarburi, enzime.

Preview document

Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 1
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 2
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 3
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 4
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 5
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 6
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 7
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 8
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 9
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 10
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 11
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 12
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 13
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 14
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 15
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 16
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 17
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 18
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 19
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 20
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 21
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 22
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 23
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 24
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 25
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 26
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 27
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 28
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 29
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 30
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 31
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 32
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 33
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 34
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 35
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 36
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 37
Depoluarea Solului prin Bioremediere - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Depoluarea Solului prin Bioremediere.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Ingineria Mediului - Aer

1. NOTIUNI TEORETICE SI GENERALE PRIVIND POLUAREA INDUSTRIALA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Hazarde Naturale și Accidente Ecologice

I. Introducerea Hazardele naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secetele, care...

Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges

ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă ce cuprinde numeroase aspecte ale roaportului om-natura. Utilizând acest termen se are în...

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Introducere În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în...

Biotehnologii și Bioremediere - Fitoremedierea Solului

Fitoremedierea Solului Fitoremedierea se refera la bioremedierea botanica si implica utilizarea plantelor verzi pentru decontaminarea solurilor,...

Depoluarea Solului Contaminat cu Produse Petroliere

NOTIUNI INTRODUCTIVE Solul este un factor de mediu special, situat intre litosfera si atmosfera, in care se desfasoara numeroase cicluri...

Măsurile necesare pentru reabilitarea iazului Colbu I - Borșa

Lucrarea intitulată ’’Măsurile necesare pentru reabilitarea iazului Colbu I- Borșa’’ este realizată în cadrul disciplinei Reabilitarea siturilor...

Ai nevoie de altceva?