Deșeuri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 7299
Mărime: 1.39MB (arhivat)
Publicat de: Flora Lungu
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Simona

Cuprins

 1. Argument 3
 2. Introducere 4
 3. Cap.I. Clasificarea deşeurilor
 4. 1.1. Deşeuri ce provin din diferite activităţi industriale 7
 5. 1.2. Deşeuri ce provin din minerit 7
 6. 1.3. Deşeuri din construcţii şi demolări 8
 7. 1.4. Deşeuri generate din activităţi medicale 8
 8. 1.5. Deşeuri ce provin din activităţi agrozootehnice 8
 9. 1.6. Deşeuri municipale 8
 10. Cap. II Impactul deseurilor asupra mediului
 11. Cap. III Gestionarea deseurilor
 12. 3.1. Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor 12
 13. 3.1.1. Metode de colectare a deseurilor 13
 14. 3.1.2.Metode de transport a deseurilor 16
 15. 3.2. Metoda de prelucrare si recuperare a deseurilor 19 3.2.1 Reciclarea deseurilor 19 3.2.2 Incinerarea deseurilor 22
 16. Studiu de caz 23
 17. Concluzii 26
 18. Bibliografie 28

Extras din proiect

ARGUMENT

Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei deşeurilor (de exemplu, prin incinerare sau depozitare a acestora), de obicei, duce la descărcarea acestora în sol, aer, apă şi este o sursă de poluare: atat locală, cat si globală. Problema este accentuată de tendinţele modelelor de consum şi ale producţiei, precum şi de urbanizarea continuă a lumii. În Republica Moldova, de asemenea, o problemă importantă ce ţine de mediu este impactul asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din cauza creşterii cantităţii de deşeuri formate în ţară. De fapt, cantitatea deşeurilor formate este proporţională nu doar cu creşterea economiei naţionale, ci şi cu eficienţa măsurilor întreprinse privind protecţia mediului, şi anume privind colectarea, acumularea şi prelucrarea deşeurilor. Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nicio indoiala deseurile si depozitarea acestora. Fiecare dintre noi, mic sau mare, arunca zilnic in pubela, obiecte care nu ne mai servesc, care sunt goale, sparte sau uzate. Serviciul de salubrizare actioneaza o singura data pe saptamana, golind pubela care adesea depaseste marginile si le depoziteaza in afara orasului, in locurile numite “gropi de gunoi”. In general, ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare, depozitele de deseuri se numara printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica. In termeni de biodiversitate, un depozit de deseuri inseamna eliminarea de pe suprafata afectata acestei folosinte a unui numar de 30-300 specii pe ha, fara a considera si populatia microbiologica a solului. In plus, biocenozele din vecinatatea depozitului se modifica in sensul ca:

- in asociatiile vegetale devin dominante speciile ruderale specific zonelor poluate;

- unele mamifere, pasari, insecte parasesc zona, in avantajul celor care isi gasesc hrana in gunoaie ( sobolani, ciori).

Actualele practice de colectare, transport/ depozitare a deseurilor urbane faciliteaza inmultirea si diseminarea agentilor patogeni si a vectorilor acestora: insecte, sobolani, ciori,caini vagabonzi. Problema cea mai dificila o constituie materialele periculoase ( inclusive namolurile toxice, produse petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate in comun cu deseuri solide orasenesti.

Aceasta situatie poate genera aparitia unor amestecuri si combinatii inflamabile, explosive sau corozive; pe de alta parte, prezenta reziduurilor menajere usor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe si reduce poluarea mediului. Un aspect negativ este acela ca multe materiale reciclabile si utile sunt depozitate impreuna cu cele nereciclabile;fiind amestecate si contaminate din punct de vedere chimic si biologic, recuperarea lor este dificila.

INTRODUCERE

Deşeurile - sunt substanţele, materialele, obiectele, resturile de materie primă provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, din care unele sînt reutilizabile după prelucrare. Creşterea continuă a efectivului populaţiei umane determină creşterea producţiei, implicit creşterea consumului de resurse, generând un impact semnificativ asupra mediului. De-a lungul timpului, omul a dezvoltat noi tehnici, diferite tehnologii sofisticate, cu scopul de a-şi satisface nevoile primare însă nu numai, ci mergând pe ideea creşterii confortului,a dezvoltării economice. Fabricarea oricărui produs presupune generarea anumitor presiuni asupra mediului, de la consumul resurselor naturale până la eliminarea acelor părţi ce nu mai pot fi utilizate denumite deşeuri. Cherubini şi colab. (2008) afirmă că „Ecosistemele reciclează orice tip de deşeuri, şi conceptul însuşi de deşeuri nu mai este adecvat. Produsele de la o anumită componentă sau compartiment sunt întotdeauna o resursă utilă pentru o altă componentă sau compartiment. Ecosistemele sunt sisteme auto-organizate în aşa fel încât toate resursele sunt utilizate cu maxim de eficienţă astfel încât nu rămâne nici o resursă neutilizată.” Aşadar, sistemele ecologice sunt capabile să recicleze si să utilizeze resursele cu maxim de eficienţă, însă intervenţiile antropice perturbă toate procesele „...procesele din ecosistemele naturale au un pregnant caracter ciclic. Spre deosebire de această situaţie, deşeurile activităţilor umane se acumulează în mare masură, neputând fi reintroduse în ciclurile biogeochimice în ritmul în care sunt produse." (Botnariuc şi Vadineanu, 1982).

Producţia şi utilizarea resurselor variază semnificativ de la o ţară la alta. Conform statisticilor EEA (European Environment Agency), se consideră următoarele sectoare economice, in ceea ce priveşte impactul asupra mediului: furnizarea energiei electrice, apa, gaze, serviciile de transport şi agricultură, însă şi mineritul, construcţiile precum şi diferitele activităţi industriale au un impact semnificativ asupra Capitalului Natural. În ceea ce priveşte eficienţa utilizării resurselor pe cap de locuitor, aceasta variază de asemenea, fiind de câteva ori mai mare în Europa de Vest şi Centrală faţă de Europa de Sud Est. Mai grav este faptul că se preconizează o creştere a utilizării resurselor spre anul 2020; consumul familial pe cap de locuitor este în creştere în toate ţările europene, atingând în ţările din Europa de Vest şi Centrală un nivel de circa patru ori mai mare decât din Estul Europei. Această situaţie este explicată de gradul de dezvoltare socio economice ale ţărilor respective, astfel, dacă în ţările mai sărace majoritatea populaţiei cheltuieşte puţin peste bunurile strict necesare, ţările dezvoltate îşi permit diferite tipuri de consum si confort. Consumul şi producţia, respectiv utilizarea resurselor implică seturi de activităţi în urma cărora rezultă deşeurile. Ciclul de viaţă al produselor de la extracţia resurselor la producţie şi consum, până la eliminarea deşeurilor este reprezentat în figura de mai jos(Fig.1.).

Preview document

Deșeuri - Pagina 1
Deșeuri - Pagina 2
Deșeuri - Pagina 3
Deșeuri - Pagina 4
Deșeuri - Pagina 5
Deșeuri - Pagina 6
Deșeuri - Pagina 7
Deșeuri - Pagina 8
Deșeuri - Pagina 9
Deșeuri - Pagina 10
Deșeuri - Pagina 11
Deșeuri - Pagina 12
Deșeuri - Pagina 13
Deșeuri - Pagina 14
Deșeuri - Pagina 15
Deșeuri - Pagina 16
Deșeuri - Pagina 17
Deșeuri - Pagina 18
Deșeuri - Pagina 19
Deșeuri - Pagina 20
Deșeuri - Pagina 21
Deșeuri - Pagina 22
Deșeuri - Pagina 23
Deșeuri - Pagina 24
Deșeuri - Pagina 25
Deșeuri - Pagina 26
Deșeuri - Pagina 27
Deșeuri - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Deseuri.doc
 • Deseuri.ppt

Alții au mai descărcat și

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Tratarea și valorificarea deșeurilor în industria minieră

Capitolul 1. Introducere in Industria Mineritului Industria minieră este una dintre cele mai vechi industrii ale omenirii. Această industrie are o...

Colectarea și Transportul Deșeurilor

ARGUMENT “DESEU” însemnă orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau intenţionează, sau este obligat sa-l arunce. Conform...

Deșeurile din Construcții și Demolări

1.Descriere Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de...

Evaluarea Raportului cost-beneficiu în Proiectul de Gestionare a Deșeurilor în Regiunea Centru

I. Prezentarea situației inițiale a obiectivului vizat de proiect 1.1. Noțiuni generale Regiunea de dezvoltare Centru, cu o suprafaţă totală de...

Incinerarea deșeurilor

Este o metodă termică de eliminare a deşeurilor prin oxidare completă la temperaturi înalte CARE ESTE SCOPUL INCINERARII DESEURILOR? Scopul...

Tehnologia de Demolare și Valorificarea Deseurilor. Molozul

1. Introducere Deşeurile municipale cuprind deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natura sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile...

Politici de mediu aplicate deșeurilor din demolări

I. Introducere Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor este elaborata de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, în...

Te-ar putea interesa și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Managementul deșeurilor municipale - depozite ecologice conforme cu cerințele UE

I. AUTORIZARE INTEGRATĂ 1. Directiva europeană privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC). Autorizare Integrată Aderarea la...

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Managementul deșeurilor de tip nămoluri de la stațiile de epurare a apelor uzate

INTRODUCERE În urma activitatilor desfasurate în industria petrolului, începând cu extractia, dar mai cu seama în sectorul de rafinare si...

Deșeuri Periculoase

Capitolul I Definiţia şi clasificarea deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Gestionarea deșeurilor la o unitate de desfacere și vânzare a produselor alimentare

Capitolul 1 Aspecte generale În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000...

Incinerarea Deșeurilor

1. Deșeuri Conform Dicționarului Explicativ Român, substantivul ”deșeu” are următorul înțeles : Rest dintr-un material rezultat dintr-un proces...

Ai nevoie de altceva?