Deșeuri de la Construcții și Demolări

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 9205
Mărime: 2.59MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Deseu - cod, descriere. Sursă. Cantităti. Istoric 1

1.1. Cod si descriere 1

1.2. Sursa 2

1.3. Cantităti 2

1.4. Istoric 4

2. Legislatia natională de încadrare a deseului 6

3. Legislatia europeană de încadrare a deseului 20

4. Comparatie între legislatia europeană si legislatia românească 22

5. Tehnologii de colectare si transport cu instalatii, metode 23

5.1. Colectarea molozului 25

5.2. Stocarea molozului 26

5.3. Vehicule pentru transportul deşeurilor din construcţii şi demolări nepericuloase 27

6. Valorificare molozului din constructii si demolări 29

6.1. Valorificare betonului din molozul provenit de la constructii si demolări 30

6.2. Valorificare cărămizilor si pavelelor din molozul provenit de la constructii si demolări 31

6.3. Operaţiile tehnologice de recuperare a agregatelor din demolări, prin procedeul umed 33

7. Concluzii 35

Bibliografie: 36

Extras din document

1. Deseu - cod, descriere. Sursă. Cantităti. Istoric

1.1. Cod si descriere

Amestecuri de deseuri beton, căăamizi, tigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 se referă la amestecurile de deseuri provenite de la constructii si demolări ce nu contin substante periculoase. Acest tip de deseuri se încadrează în categoria deseurilor din constructii si demolari si are codul 17 01 07. Aceste amestecuri de beton, cărămizi, tigle si materiale ceramice mai poarta numele de moloz.

Figură 1. Moloz provenit din demolari

Molozul este materialul de construcţie, (cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolarea clădirii si este clasificat astfel:

- Moloz mineral neîncărcat poate fi supus, după o mărunţire corespunzătoare şi respectându-se cerinţele minimale privind granulaţia, unei valorificări în construcţia de drumuri, ca şi ca material de umplere. Pentru materialul care nu se caută, se recomandă depozitarea în zone speciale de la deponiile de materiale inerte;

- Molozul încărcat conţine substanţe care pot polua solul şi apa freatică. Amintim aici diverse elemente de echipamente şi instalaţii, zidărie de la coşurile de fum, materiale izolante, de vopsit, de lipit (de ex. bucăţi de lemn) cu impurităţi organice şi anorganice. Până când vor fi create în România posibilităţile corespunzătoare de tratare şi prelucrare, în privinţa depozitării acestui moloz sunt valabile aceleaşi cerinţe ca şi pentru pământul

încărcat. In privinţa tipului de încărcare, ar trebui să se realizeze o separare în funcţie de tipul de încărcare.

Betonul este un amestec de ciment si agregate. Este unul din cele mai utilizate materiale de constructie, iar atunci când este tratat ca deseu, ca urmare a demolarii cladirilor, podurilor, sau drumurilor, poate fi un deseu în cantitate apreciabila.

1.2. Sursa

Amestecuri de desuri beton, cărămizi, tigle si materiale ceramice provin din activitătile de constructii civile si edilitatare, renovări, modernizări, reabilitări sau demolari.

Activităţile din construcţii şi demolări sunt o sursă importantă de deşeuri, în unele ţări cantitatea generată fiind aproape egală cu cea de deşeuri municipale solide (Franţa, Germania etc.). Aproximativ 80% din cantitatea de moloz generată rezultă din constructii civile ( clădiri) si 20% din constructii edilitare si drumuri si poduri.

1.3. Cantităti

Conform raportărilor statistice în anul 2006 la nivelul întregii ţări au fost colectate circa 475.000 tone deşeuri din construcţii şi demolări, cantitate care a fost în întregime eliminată prin depozitare.

Generarea deşeurilor din construcţii şi demolări este un proces delimitat în timp. Cantităţile generate depind strict de mărimea construcţiei demolate, iar în cazul şantierelor de construcţii depind de disciplina tehnologică (construirea cu generarea unor cantităţi reduse de deşeuri). Generarea acestora este un proces cu caracter discontinuu.

Monitorizarea cantităţii generate şi gestionate de deşeuri din construcţii şi demolări este un proces dificil, având în vedere existenţa a mii de mici antreprenori care efectuează aceste operaţii. Mai mult, la ora actuală în România nu există un depozit pentru deşeuri din construcţii şi demolări, eliminarea acestor deşeuri realizându-se, de cele mai multe ori, pe amplasamentul depozitelor pentru deşeuri municipale solide

Tabel 1: Cantitatile de deseuri provenite din constructii si demolari generate pe teritoriul Romaniei in perioada 2003-2006

Cantitate

2003

Mii tone Cantitate

2004

Mii tone Cantitate

2005

Mii tone Cantitate

2006

Mii tone

313.08 715.4 466.89 474.35

Sursa: Agentia Nationala de protectia Mediului

Molozul provenit din activitatea de demolare din constructii civile este de aproximativ 1,17 m3 moloz/ m2 suprafată construită.

Molozul provenit din activitatea de constructii reprezintă aproximativ 3% din cantitatea de materiale de constructie utilizată.

Preview document

Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 1
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 2
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 3
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 4
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 5
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 6
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 7
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 8
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 9
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 10
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 11
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 12
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 13
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 14
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 15
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 16
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 17
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 18
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 19
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 20
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 21
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 22
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 23
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 24
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 25
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 26
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 27
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 28
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 29
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 30
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 31
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 32
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 33
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 34
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 35
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 36
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 37
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 38
Deșeuri de la Construcții și Demolări - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Deseuri de la Constructii si Demolari.doc

Alții au mai descărcat și

Schimbarile Climatice si Influenta Lor Asupra Mediului

ARGUMENT: Omul a intervenit în tulburarea unui echilibru delicat ce a generat schimbările climatice la masă planetară afectând deopotrivă,om şi...

Poluarea și Poluanții

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Procesarea Deseurilor ca Oportunitate de Afaceri

1.Generarea deseurilor  dimensiunea problemei Economia globala a lumii in care traim este pe cale sa depaseasca limita de suportabilitate a...

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL

Scopul întocmirii prezentului Raport de evaluare a impactului asupra mediuluiu consta în evaluarea potentialelor efecte semnificative asupra...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

PH-ul Solului

I. pH-ul solului 1.1. Definiţia pH-ului solului PH-ul solului sau de reacţie a solului este un indicator de aciditate sau alcalinitate a solului...

Relația biotop - biocenoză din cadrul diferitelor tipuri de ecosisteme

ARGUMENT Biocenoza reprezintă un nivel supraindividual de organizare a materiei vii şi descrie totalitatea organismelor vii, vegetale şi animale...

Gestionarea deșeurilor în Județul Ilfov

1. Scurta prezentare a judetului Ilfov Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în SE ţării, în centrul Câmpiei Valahe, cuprinzând...

Te-ar putea interesa și

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Gestionarea Deșeurilor Rezultate în Urma Procesului de Demolare a unui Spațiu Comercial

Capitolul I Introducere Deşeurile municipale sunt formate din deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri şi prin natură sau compoziţie pot fi...

Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială

CAPITOLUL 1 - Generalități privind energia si deșeurile 1.1 Deșeurile- definiții și clasificări Deșeurile reprezintă totalitatea substanțelor sau...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Reciclarea Materialelor de Constructii

Introducere Majoritatea activitatilor umane reprezinta o sursa de producere a deseurilor. Odata cu cresterea populatiei si dezvoltarea...

Deșeurile Provenite din Activitățile de Construire și Demolare

1.INTRODUCERE Gestionarea deseurilor reprezinta una dintre problemele importante cu care se confrunta Romania in ceea ce priveste protectia...

Metode si Tehnologie de Gestionare a Deseurilor

Metode de tratare termica Prin procedeele termice din cadrul tratarii deseurilor se numara incinerarea deseurilor, piroliza deseurilor,...

Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag

1.Caracterizarea orasului Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre...

Ai nevoie de altceva?