Deseuri de la Constructii si Demolari

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Deseuri de la Constructii si Demolari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Ecologie, Constructii

Cuprins

1. Deseu - cod, descriere. Sursă. Cantităti. Istoric 1
1.1. Cod si descriere 1
1.2. Sursa 2
1.3. Cantităti 2
1.4. Istoric 4
2. Legislatia natională de încadrare a deseului 6
3. Legislatia europeană de încadrare a deseului 20
4. Comparatie între legislatia europeană si legislatia românească 22
5. Tehnologii de colectare si transport cu instalatii, metode 23
5.1. Colectarea molozului 25
5.2. Stocarea molozului 26
5.3. Vehicule pentru transportul deşeurilor din construcţii şi demolări nepericuloase 27
6. Valorificare molozului din constructii si demolări 29
6.1. Valorificare betonului din molozul provenit de la constructii si demolări 30
6.2. Valorificare cărămizilor si pavelelor din molozul provenit de la constructii si demolări 31
6.3. Operaţiile tehnologice de recuperare a agregatelor din demolări, prin procedeul umed 33
7. Concluzii 35
Bibliografie: 36

Extras din document

1. Deseu - cod, descriere. Sursă. Cantităti. Istoric

1.1. Cod si descriere

Amestecuri de deseuri beton, căăamizi, tigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 se referă la amestecurile de deseuri provenite de la constructii si demolări ce nu contin substante periculoase. Acest tip de deseuri se încadrează în categoria deseurilor din constructii si demolari si are codul 17 01 07. Aceste amestecuri de beton, cărămizi, tigle si materiale ceramice mai poarta numele de moloz.

Figură 1. Moloz provenit din demolari

Molozul este materialul de construcţie, (cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolarea clădirii si este clasificat astfel:

- Moloz mineral neîncărcat poate fi supus, după o mărunţire corespunzătoare şi respectându-se cerinţele minimale privind granulaţia, unei valorificări în construcţia de drumuri, ca şi ca material de umplere. Pentru materialul care nu se caută, se recomandă depozitarea în zone speciale de la deponiile de materiale inerte;

- Molozul încărcat conţine substanţe care pot polua solul şi apa freatică. Amintim aici diverse elemente de echipamente şi instalaţii, zidărie de la coşurile de fum, materiale izolante, de vopsit, de lipit (de ex. bucăţi de lemn) cu impurităţi organice şi anorganice. Până când vor fi create în România posibilităţile corespunzătoare de tratare şi prelucrare, în privinţa depozitării acestui moloz sunt valabile aceleaşi cerinţe ca şi pentru pământul

încărcat. In privinţa tipului de încărcare, ar trebui să se realizeze o separare în funcţie de tipul de încărcare.

Betonul este un amestec de ciment si agregate. Este unul din cele mai utilizate materiale de constructie, iar atunci când este tratat ca deseu, ca urmare a demolarii cladirilor, podurilor, sau drumurilor, poate fi un deseu în cantitate apreciabila.

1.2. Sursa

Amestecuri de desuri beton, cărămizi, tigle si materiale ceramice provin din activitătile de constructii civile si edilitatare, renovări, modernizări, reabilitări sau demolari.

Activităţile din construcţii şi demolări sunt o sursă importantă de deşeuri, în unele ţări cantitatea generată fiind aproape egală cu cea de deşeuri municipale solide (Franţa, Germania etc.). Aproximativ 80% din cantitatea de moloz generată rezultă din constructii civile ( clădiri) si 20% din constructii edilitare si drumuri si poduri.

1.3. Cantităti

Conform raportărilor statistice în anul 2006 la nivelul întregii ţări au fost colectate circa 475.000 tone deşeuri din construcţii şi demolări, cantitate care a fost în întregime eliminată prin depozitare.

Generarea deşeurilor din construcţii şi demolări este un proces delimitat în timp. Cantităţile generate depind strict de mărimea construcţiei demolate, iar în cazul şantierelor de construcţii depind de disciplina tehnologică (construirea cu generarea unor cantităţi reduse de deşeuri). Generarea acestora este un proces cu caracter discontinuu.

Monitorizarea cantităţii generate şi gestionate de deşeuri din construcţii şi demolări este un proces dificil, având în vedere existenţa a mii de mici antreprenori care efectuează aceste operaţii. Mai mult, la ora actuală în România nu există un depozit pentru deşeuri din construcţii şi demolări, eliminarea acestor deşeuri realizându-se, de cele mai multe ori, pe amplasamentul depozitelor pentru deşeuri municipale solide

Tabel 1: Cantitatile de deseuri provenite din constructii si demolari generate pe teritoriul Romaniei in perioada 2003-2006

Cantitate

2003

Mii tone Cantitate

2004

Mii tone Cantitate

2005

Mii tone Cantitate

2006

Mii tone

313.08 715.4 466.89 474.35

Sursa: Agentia Nationala de protectia Mediului

Molozul provenit din activitatea de demolare din constructii civile este de aproximativ 1,17 m3 moloz/ m2 suprafată construită.

Molozul provenit din activitatea de constructii reprezintă aproximativ 3% din cantitatea de materiale de constructie utilizată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Deseuri de la Constructii si Demolari.doc