Deseuri din Indrustria Miniera

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12034
Mărime: 318.07KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Deseu - cod, descriere. Sursa. Cantitati. Istoric 1

1.1. Cod si descriere 1

1.2. Sursa 2

1.3. Cantități 3

14. Sterile de extracţie 3

5.4. Sterile de procesare 4

1.5. Namolul de la stațiile de epurare 5

1.6. Solul 5

2. Legislația națională de încadrare a deseului 6

3. Legislația europeană de încadrare a deseurilor de la excavarea minereurilor metalifere 13

4. Comparație între legislația romanească si cea europeană de încadrare a deseurilor provenite de la excavarea minereurilor metalifere 19

5. Tehnologii de colectare si transport 21

5.1. Separarea deseurilor 21

5.2. Depozitarea deseurilor provenite de la extracția minereurilor metalifere 22

5.3. Haldele de steril 24

5.4. Iazurile de decantare 27

5.5. Sistemul de transport al deseurilor 28

6.Tehnologii de tratare si valorificare 29

6.1. Denocivizarea cianurii 29

6.2. Tehnici de tratare a namolului provenut de la stația de epurare a minei 31

6.3. Valorificarea solului 31

6.4 Remedierea in situ a haldelor de roci sterile 31

Bibliografie 39

Extras din document

1. Deseu - cod, descriere. Sursa. Cantitati. Istoric

1.1. Cod si descriere

România dispune de cantităti importante de resurse naturale, respectiv materii prime metalifere precum cărbuni bruni si lignit, sisturi bituminoase, petrol si gaze naturale, minereuri cu conținut aurifer, argint, magneziu, cupru, minereuri feroase si polimetalice, bauxită, minereuri de uraniu. Procesarea acestor resurse generează deseuri. Mineritul, industria si municipalitățile sunt principalii generatori de deseuri.

Deseuri de la excavarea minereurilor metalifere au codul 01 01 01 si fac parte din categoria deseurilor rezultate de la exploatarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor.

Deşeurile extractive sunt definite în Directiva privind managemetul deşeurilor din industria extractiva după cum urmează: “Deşeuri rezultate din prospectare, din extracţia, tratarea şi depozitarea resurselor minerale şi din exploatarea în cariere.” Acestea sunt discutate în Secţiunea 2.

Figura 1: Structura deşeurilor industriale generate în anul 2002

Sursa: Studiu privind gestionarea deşeurilor la nivel judeţean şi naţional din anul 2002., ICIM , Bucureşti 2003

1.2. Sursa

Unităţile miniere folosesc chimicale toxice, ca: cianură, mercur şi acid sulfuric pentru a separa metalul din minereu. Sterilul, respectiv restul de minereu îmbibat cu substanţe toxice care rămâne după separarea metalului, este descărcat, adesea, direct în lacuri sau râuri, cu consecinţe devastatoare.

Deşeuri provenite din procesul de extractie al minereurilor sunt::

- Steril de procesare;

- Rocă sterilă;

- Nămol de epurare a apelor acide;

- Nămol de epurare în carieră / la mal (folosind cariera inundată Cetate ca bazin de sedimentare):

- Sol (sol fertil, sol, decopertă).

Tabel 1: Clasificarea deşeurilor şi clasificarea unei instalaţii de deşeuri conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE, Art. 5(3), Art. 3(15), Anexei II şi Anexei III ale Directivei privind deşeurile miniere

Încadrarea deşeurilor din industria extractivă se poate face conform diagramei de mai jos.

Această schemă dă o imagine a efectelor potenţiale pe care le poate avea noua Directivă privind deşeurile din minerit. Această nouă directivă poate exclude sau include anumite tipuri de deşeuri miniere, ceea ce va afecta semnificativ operatorii din acest sector.

1.3. Cantități

Conform informaţiilor înregistrate la autoritatea centrală pentru protecţia mediului, în anul 2002 au fost generate 344,5 milioane tone deşeuri din activităţile miniere. Din această cantitate totală, cea mai mare parte o reprezintă deşeurile de la excavarea minereurilor de

cărbune, metalifere şi nemetalifere, aşa-numitul “steril minier”.

Având în vedere caracteristicile lor specifice, deşeurile generate din activităţile miniere sunt depozitate în instalaţii proiectate special în acest scop, după cum urmează:

- deşeurile de la exploatarea şi procesarea minereurilor metalifere şi nemetalifere sunt depozitate în halde de steril şi iazuri de decantare;

- deşeurile de la exploatarea ţiţeiului şi a gazelor naturale sunt depozitate în bataluri.

Informaţiile privind generarea şi gestionarea deşeurilor pentru anul 2002 arată că există aproximativ 200 halde de steril şi 70 iazuri de decantare în funcţiune. In ceea ce priveşte numărul batalurilor aferente industriei extractive, acesta nu poate fi estimat deoarece denumirea “batal” este utilizată şi pentru alte spaţii de eliminare a altor tipuri de deşeuri.

Din 1995 până în 2000, deseurile miniere au fost reduse de circa 14 ori de la 317,8 la 22,7 milioane tone

Preview document

Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 1
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 2
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 3
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 4
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 5
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 6
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 7
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 8
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 9
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 10
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 11
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 12
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 13
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 14
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 15
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 16
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 17
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 18
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 19
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 20
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 21
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 22
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 23
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 24
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 25
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 26
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 27
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 28
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 29
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 30
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 31
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 32
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 33
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 34
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 35
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 36
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 37
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 38
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 39
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 40
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 41
Deseuri din Indrustria Miniera - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Deseuri din Indrustria Miniera.doc

Alții au mai descărcat și

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Gestionarea Durabila a Deseurilor Urbane Solide, Gestionarea si Conditiile de Depozitare a Deseurilor Urbane Solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Tratarea și Valorificarea Deșeurilor din Industria de Prelucrare a Metalelor Neferoase

Introducere Metalurgia neferoaselor este o ramură a industriei ce se ocupă cu extragerea şi prelucrarea minereurilor, elaborarea şi prelucrarea...

Poluarea cu Cianură

Rezumat Prezentul referat abordeaza problema poluarii cu cianuri. Se urmareste expunerea aspectelor generale cu privire la toxicitatea si efectele...

Deșeuri

ARGUMENT Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei...

Reciclarea Uleiurilor Arse din Zonele Industriale

Pentru a putea vorbi despre uleiurile uzate trebuie intai mentionata modalitatea prin care se obtin uleiurile (uleiurile de uns). Ele deriva din...

Groapa de Gunoi Ecologica

1.Date generale ale proiectului 1.1 Titlul Proiectului Groapa de gunoi aecologica 1.2 Introducere.Scopul proiectului În prezent deseurile...

Iazuri de Decantare

1. CLASIFICAREA IAZURILOR DE DECANTARE Iazurile de decantare sunt construcţii hidrotehnice speciale de retenţie, de tip permeabil, având ca...

Ai nevoie de altceva?