Deseuri din Surse de Lumina

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Deseuri din Surse de Lumina.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ovidiu Nemes

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Deşeuri din surse de lumină 3
1.1. Generalităţi 3
1.2. Legislaţia privind deşeurile din surse de lumină 4
1.3. Aplicarea legislaţiei în România 6
1.3.1. Timbrul verde 7
1.4. Colectarea, sortarea, transportul, reciclarea deşeurilor din surse de lumină 7
1.4.1. Colectarea deşeurilor din surse de lumină 7
1.4.2. Transportul şi reciclarea deşeurilor din surse de iluminat 12
2. Responsabilităţile Ministerului Mediului privind deşeurile din surse de iluminat 15
3. Prezentarea documentaţiei necesare obţinerii unui acord, aviz, autorizaţie sau autorizaţie integrată de mediu 22
4. Strategia naţională privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 25
4.1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 26
4.1.1. Generalităţi 26
4.1.2 Situaţia actuală 26
4.1.3. Prognoza generării DEEE 28
5. Program de finanţare nerambursabilă - ELENA 32
Bibliografie 39

Extras din document

1 Deşeuri din surse de lumină

1.1 Generalităţi

În ultimele două decenii numărul bolnavilor de cancer de piele s-a dublat şi urmează o linie ascendentă pentru următorii 30 de ani. Acesta este doar unul dintre efectele cauzate de distrugerea stratului de ozon, poluarea aerului, a apei şi a solului. Diminuarea acestor efecte este posibilă prin tratarea cu responsabilitate a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Acestea sunt mult mai periculoase decât celelalte tipuri de deşeuri deoarece conţin substanţe nocive şi nu sunt biodegradabile.

Depozitarea la întâmplare afectează grav mediul înconjurător. DEEE nu sunt simple gunoaie, ele trebuie colectate selectiv, în containere destinate fiecărei categorii. De aici, DEEE ajung în centre specializate unde sunt dezasamblate manual sau automatizat, iar piesele utilizabile sunt reciclate. Restul pieselor sunt duse în locuri dotate special unde sunt topite, iar materialele obţinute astfel sunt refolosite.

Echipamente electrice şi electronice sau EEE sunt echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ şi 1.500 volţi curent continuu. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) sunt echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri.

Fig. 1.1 Bec cu incandescenţă clar Fig. 1.2 Bec cu incandescenţă softone

a) b)

c)

d)

Fig. 1.3 Alte tipuri de becuri cu incandescenţă: a) bec dicroic halogen, b) bec pentru cuptor, c) bec halogen liniar, d) bulb halogen

1.2 Legislaţia privind deşeurile din surse de lumină

Echipamentele de iluminat care se încadrează ca deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt, conform Anexei nr. 1B ce cuprinde produsele care trebuie luate în considerare în sensul Hotărârii de Guvern nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice : (categoria 5)

• Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat

• Lămpi fluorescente drepte

• Lămpi fluorescente compacte

• Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice

• Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune

Sursele de iluminat au codul 20 01 21, conform Anexei nr. 2 – Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase la Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

La nivelul Uniunii Europene au fost luate măsuri de prevenire a generării deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, precum şi de promovare a refolosirii, reciclării şi a altor forme de valorificare a acestora. Aceste măsuri au fost stabilite prin Directiva CE nr. 2002/1996 adoptată la data de 27 ianuarie 2003, modificată de Directiva CE nr. 108/2003 adoptată în 8 decembrie 2003. În legislaţia naţională romanână, aceste directive au fost transpuse prin HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice precum şi prin Ordinele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi 1225/2003 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Legislaţia din România obligă atât producătorii, importatorii, consumatorii finali cât şi administraţiile locale la o serie de măsuri pentru colectarea selectivă şi reciclarea corespunzătoare a acestor echipamente. Astfel, producătorii/importatorii de echipamente electrice şi electronice sunt direct responsabili să asigure gestiunea deşeurilor, un sistem de colectare, reciclare a acestora, precum şi să implementeze măsuri pentru reducerea cantităţii produselor ieşite din uz şi a nocivităţii lor asupra mediului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Deseuri din Surse de Lumina.doc

Alte informatii

Gestionarea deseurilor din surse de lumina, autoritatile publice responsabile, autorizarea agentilor economici etc