Deșeuri din Surse de Lumină

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 9982
Mărime: 378.48KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ovidiu Nemes
Gestionarea deseurilor din surse de lumina, autoritatile publice responsabile, autorizarea agentilor economici etc

Cuprins

1. Deşeuri din surse de lumină 3

1.1. Generalităţi 3

1.2. Legislaţia privind deşeurile din surse de lumină 4

1.3. Aplicarea legislaţiei în România 6

1.3.1. Timbrul verde 7

1.4. Colectarea, sortarea, transportul, reciclarea deşeurilor din surse de lumină 7

1.4.1. Colectarea deşeurilor din surse de lumină 7

1.4.2. Transportul şi reciclarea deşeurilor din surse de iluminat 12

2. Responsabilităţile Ministerului Mediului privind deşeurile din surse de iluminat 15

3. Prezentarea documentaţiei necesare obţinerii unui acord, aviz, autorizaţie sau autorizaţie integrată de mediu 22

4. Strategia naţională privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 25

4.1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 26

4.1.1. Generalităţi 26

4.1.2 Situaţia actuală 26

4.1.3. Prognoza generării DEEE 28

5. Program de finanţare nerambursabilă - ELENA 32

Bibliografie 39

Extras din document

1 Deşeuri din surse de lumină

1.1 Generalităţi

În ultimele două decenii numărul bolnavilor de cancer de piele s-a dublat şi urmează o linie ascendentă pentru următorii 30 de ani. Acesta este doar unul dintre efectele cauzate de distrugerea stratului de ozon, poluarea aerului, a apei şi a solului. Diminuarea acestor efecte este posibilă prin tratarea cu responsabilitate a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Acestea sunt mult mai periculoase decât celelalte tipuri de deşeuri deoarece conţin substanţe nocive şi nu sunt biodegradabile.

Depozitarea la întâmplare afectează grav mediul înconjurător. DEEE nu sunt simple gunoaie, ele trebuie colectate selectiv, în containere destinate fiecărei categorii. De aici, DEEE ajung în centre specializate unde sunt dezasamblate manual sau automatizat, iar piesele utilizabile sunt reciclate. Restul pieselor sunt duse în locuri dotate special unde sunt topite, iar materialele obţinute astfel sunt refolosite.

Echipamente electrice şi electronice sau EEE sunt echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ şi 1.500 volţi curent continuu. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) sunt echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri.

Fig. 1.1 Bec cu incandescenţă clar Fig. 1.2 Bec cu incandescenţă softone

a) b)

c)

d)

Fig. 1.3 Alte tipuri de becuri cu incandescenţă: a) bec dicroic halogen, b) bec pentru cuptor, c) bec halogen liniar, d) bulb halogen

1.2 Legislaţia privind deşeurile din surse de lumină

Echipamentele de iluminat care se încadrează ca deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt, conform Anexei nr. 1B ce cuprinde produsele care trebuie luate în considerare în sensul Hotărârii de Guvern nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice : (categoria 5)

• Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat

• Lămpi fluorescente drepte

• Lămpi fluorescente compacte

• Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice

• Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune

Sursele de iluminat au codul 20 01 21, conform Anexei nr. 2 – Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase la Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

La nivelul Uniunii Europene au fost luate măsuri de prevenire a generării deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, precum şi de promovare a refolosirii, reciclării şi a altor forme de valorificare a acestora. Aceste măsuri au fost stabilite prin Directiva CE nr. 2002/1996 adoptată la data de 27 ianuarie 2003, modificată de Directiva CE nr. 108/2003 adoptată în 8 decembrie 2003. În legislaţia naţională romanână, aceste directive au fost transpuse prin HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice precum şi prin Ordinele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi 1225/2003 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Legislaţia din România obligă atât producătorii, importatorii, consumatorii finali cât şi administraţiile locale la o serie de măsuri pentru colectarea selectivă şi reciclarea corespunzătoare a acestor echipamente. Astfel, producătorii/importatorii de echipamente electrice şi electronice sunt direct responsabili să asigure gestiunea deşeurilor, un sistem de colectare, reciclare a acestora, precum şi să implementeze măsuri pentru reducerea cantităţii produselor ieşite din uz şi a nocivităţii lor asupra mediului.

Preview document

Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 1
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 2
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 3
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 4
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 5
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 6
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 7
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 8
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 9
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 10
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 11
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 12
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 13
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 14
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 15
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 16
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 17
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 18
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 19
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 20
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 21
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 22
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 23
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 24
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 25
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 26
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 27
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 28
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 29
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 30
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 31
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 32
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 33
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 34
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 35
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 36
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 37
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 38
Deșeuri din Surse de Lumină - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Deseuri din Surse de Lumina.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Deșeurilor din Mase Plastice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE, SCURT ISTORIC Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870...

Colectarea, Transport, Depozitarea, Prelucrarea si Recuperarea Deseurilor

Argument Pentru cei mai multi dintre noi, deseurile reprezinta pungile de gunoaie menajere pe care tu sau parintii tai le duc la tomberoane în...

Gestionarea Deseurilor la o Unitate de Desfacere si Vanzare a Produselor Alimentare

Capitolul 1 Aspecte generale În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000...

Valorificarea deșeurilor electrice și electronice

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice o nouă provocare pentru societatea modernă Deşeurile de echipamente electrice şi electronice...

Studiul pentru Determinarea Costurilor Privind Gestionarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice

STUDIUL PENTRU DETERMINAREA COSTURILOR PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE I. Introducere În ultimele două...

Depozitarea Deșeurilor

ARGUMENT În prezent, deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului. Mari cantităţi de deşeuri sunt...

Colectarea și Transportul Deșeurilor

ARGUMENT “DESEU” însemnă orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau intenţionează, sau este obligat sa-l arunce. Conform...

Impactul Deseurilor Medicale

I. Date generale privind ONG-ul Asociatia Expertilor de Mediu 1.1Caracterizarea ONG-ului Asociatia Expertiolor de Mediu este o persoana juridica...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Instalații Termice cu Energie Solară

1. Introducere Producţia de energie este preocuparea de bază a societaţii industriale în secolul 21. În marea lor majoritate, problemele noastre...

Management Strategic

1 Resurse energetice Energia exprimă capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic atunci când suferă o transformare dintr-o stare în...

Logistica Inversa - Experiente de Succes sau Esecuri in Romania

LOGISTICA INVERSA Aspecte teoretice Logistica inversa (LI) se refera la un set de programe sau competente detinute pentru miscarea produselor în...

Monografie Tiriac Bank - Economie Bancara

CAPITOLUL 1 PREZENTARE UNICREDIT TIRIAC BANK 1.1 Istoric Istoria Băncii Tiriac începe în anul 1990 când binecunoscutul om de afaceri Ion Tiriac...

Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A.

S.C. Stirom S.A. a fost înfiinţată în anul 1968 în Bucureşti sub numele de Întreprinderea de Articole de Sticlărie Bucureşti.Începând cu anul 1990,...

Surse de Apa și Criterii pentru Alegerea Lor

ARGUMENT Apa este foarte mult raspandita in natura, in toate trei straturile de agregare, sub forma de gaz sau vapori de apa - ceata, aburi si...

Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice

1.Introducere Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a...

Ai nevoie de altceva?