Deșeuri Periculoase

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6030
Mărime: 870.45KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Claudia Vonica
Prezentarea problemei pe care o constituie deseurilor periculoase in contextul dezvoltarii durabile, clasificarea lor si conditiile speciale de manevrare, transport si depozitare pe care le impun.

Cuprins

Cuprins pag. 1

Capitolul I- Definiţia şi clasificarea deşeurilor pag. 2

Capitolul II- Managementul deşeurilor pag. 5

II.1.Problema transportului deşeurilor pag.6

II.2. Depozitele de deşeuri pag.7

Capitolul III- Deşeurile în România pag.9

III.1. Problema deşeurilor în Romania pag 9

III.2. Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor pag 11

Capitolul IV- Deşeuri periculoase pag 12

IV.1.Legislatie privind Gestiune Deseuri si Substante Chimice Periculoase pag.14

IV.2.Listele deşeurilor periculoase pag 15

IV.3.Caracteristicile deşerilor periculoase pag 16

Capitolul V- Transportul deşeurilor periculoase pag 18

Capitolul VI- Reducerea şi minimizarea deşeurilor periculoase pag 19

VI.1.Metode de tratare a deşeurilor periculoase pag 20

Capitolul VII- Depozitarea deşeurilor periculoase pag 21

Concluzii pag 23

Bibliografie pag 24

Extras din document

Capitolul I

Definiţia şi clasificarea deşeurilor

Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o caracteristică inevitabilă a unei societăţi industrializate sau în curs de industrializare.

Compoziţia şi cantitatea de deşeuri sunt puternic dependente de natura consumului, precum şi de structura industrială şi economică.

Deşeurile reprezintă o pierdere enormă de resurse, atât sub formă de materiale cât şi de energie. Deoarece generarea excesivă de deşeuri este un simptom al proceselor de producţie ineficiente, al durabilităţii reduse a bunurilor şi al structurii consumului, cantităţile de deşeuri pot fi considerate ca indicator pentru eficienţa cu care societatea utilizează materiile prime.(Oros, Draghici-2002)

Termenul “deşeu “ este definit în legislaţia europeană în articolul 1 al Directivei Consiliului 74/442/CEE privind deşeurile: “deşeu reprezintă orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează conform prevederilor legislaţiei în vigoare”. Definiţia a fost modificată de Directiva Consiliului 91/156/CCE (Directiva cadru) astfel : “deşeu va însemna orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau intenţionează sau este obligat să-l arunce”. (XXX-2005)

În momentul de faţă nu există o clasificare general acceptată a deşeurilor. Cea mai bună clasificare generală pare a fi Reglementarea deşeurilor propusă de Comunitatea Europeană, care propune clasificări pentru: a.producătorii de deşeuri; b.colectorii de deşeuri; c.tratarea şi depozitarea deşeurilor.

Directivei Consiliului 74/442/CEE privind deşeurile, amendată de Directiva Consiliului 91/156/CCE clasifică deşeurile după sursă, procese şi direcţii din care provin, furnizând baza pentru obţinerea de statistici comparabile şi compatibile privind deşeurile în Ţările Membre ale Comunităţii Europene.(XXX-2005)

Dupa provenienţă , se pot deosebi următoarele tipuri de deşeuri:

1. Deşeuri municipale şi asimilabile ,care sunt deşeuri generale în mediul urban si rural.

1.1 Deşeuri menajere,provenite din activitatea caznică ,magazine, hoteluri, restaurante, instituţii;

1.2 Deşeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii,mase plastice,frunze,praf);

1.3 Deşeuri din construcţii si demolări, provenite din activitatea de construcţii şi modernizare şi întreţinerea străzilor;

1.4 Nămol oraşenesc , rezultat din staţiile de tratare a apelor uzate şi menajere;

2. Deşeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare şi cabinete medicale;

3. Deşeuri de producţie , rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole;

3.1.Deşeuri industriale stocabile ,pe care normele europene le clasifica în :

- Deşeuri industriale periculoase ,dar netoxice, de exemplu azbest;

- Deşeuri industriale nepericuloase şi netoxice;

- Deşeuri inerte,de exemplu cele provenite din construcţii;

- Deşeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive ;

- Deşeuri industriale produse în cantitaţi foarte mari,de exemplu cenuşile produse de termocentralele care funcţioneaza pe carbine;

3.2. Deşeuri agro-zootehnice provenite din agricultură şi în special, din zootehnie;

3.3. Deşeuri speciale, categorie în care intră explozibilii şi substanţele radioactive;

După destinaţie deşeurile constituie două subgrupe: recuperabile şi irecuperabile, iar după origine pot fi grupate de asemenea în două subgrupe: rebuturi şi reziduuri. Rebut poate fi o maşină, un utilaj sau un produs care nu mai poate fi folosit direct. Reziduuri sunt materiile prime, materiale sau produse care sunt respinse în cursul unei fabricaţii sau a unor acţiuni umane (menaj, comerţ, ramuri industriale, agroalimentare etc.).

Clasificarea care consideră drept criteriu sursa are avantajul că, în multe cazuri, este în concordanţă cu modalităţile existente de colectare şi depozitare a deşeurilor.

Preview document

Deșeuri Periculoase - Pagina 1
Deșeuri Periculoase - Pagina 2
Deșeuri Periculoase - Pagina 3
Deșeuri Periculoase - Pagina 4
Deșeuri Periculoase - Pagina 5
Deșeuri Periculoase - Pagina 6
Deșeuri Periculoase - Pagina 7
Deșeuri Periculoase - Pagina 8
Deșeuri Periculoase - Pagina 9
Deșeuri Periculoase - Pagina 10
Deșeuri Periculoase - Pagina 11
Deșeuri Periculoase - Pagina 12
Deșeuri Periculoase - Pagina 13
Deșeuri Periculoase - Pagina 14
Deșeuri Periculoase - Pagina 15
Deșeuri Periculoase - Pagina 16
Deșeuri Periculoase - Pagina 17
Deșeuri Periculoase - Pagina 18
Deșeuri Periculoase - Pagina 19
Deșeuri Periculoase - Pagina 20
Deșeuri Periculoase - Pagina 21
Deșeuri Periculoase - Pagina 22
Deșeuri Periculoase - Pagina 23
Deșeuri Periculoase - Pagina 24
Deșeuri Periculoase - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Deseuri Periculoase.doc

Alții au mai descărcat și

Deseuri Radioactive

1.NOTIUNI GENERALE In procesul de deteriorare a mediului, un rol important il are poluarea, care se poate realiza pe cale fizica (radioactiva,...

Starea Padurilor din Romania. Efecte Majore ale Defrisarilor in Masa

I. SITUATIA PADURILOR IN ROMANIA. Romania avea in 1800, 8.5 mil. Ha de padure, adica 35-45% din teritoriu, suprafata care s-a redus, continuu,...

Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE 1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru: Denumire...

Reciclarea Uleiurilor Arse din Zonele Industriale

Pentru a putea vorbi despre uleiurile uzate trebuie intai mentionata modalitatea prin care se obtin uleiurile (uleiurile de uns). Ele deriva din...

Gestiunea deșeurilor periculoase

ARGUMENT Printre problemele care solicită o atenție deosebită, prin implicațiile majore asupra mediului înconjurător și, implicit, asupra...

Depozitarea Deșeurilor

ARGUMENT În prezent, deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului. Mari cantităţi de deşeuri sunt...

Deșeuri Periculoase

1. Noţiuni introductive Deşeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs, care...

Gestionarea Deseurilor si Perspectiva Ecologizarii in Judetul Braila

Deşeurile sunt materialele rezultate în urma proceselor de producţie sau consum, care nu mai pot fi folosite, în structura în care sunt, în acel...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Evaluarea Riscului Indus asupra Mediului de Activitatea de Incinerare si Depozitare a Deseurilor Periculoase - Studiu de Caz la SC Iridex Import Export SRL

Cap. 1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 1.1. Localizarea amplasamentului obiectivului evaluat Amplasamentul obiectivului evaluat ,, Incineratorul de...

Clasificarea Infracțiunilor Ecologice

1. DATE GENERALE ÎN DOMENIUL DREPTULUI DE MEDIU Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 defineşte „mediul“ drept „ansamblul de condiţii şi elemente...

Studiu de impact asupra mediului pe tronsonul de autostradă Mizil - Cornu din Județul Prahova

1. DATE GENERALE 1.1 Informatii despre titularul proiectului Titularul proiectului este Consiliul Judetean Prahova cu sediul in B-dul Republicii,...

Regimul Juridic al Deșeurilor

Regimul juridic national si international al deseurilor are ca obiective principale identificarea si analizarea instrumentelor juridice consacrate...

Gestiunea Deșeurilor Periculoase și Nepericuloase

1. Definiţia şi clasificarea deşeurilor Dreptul mediului este constituit din “ansamblul complex al normeleor juridice care regelementează...

Gestiunea deșeurilor periculoase

ARGUMENT Printre problemele care solicită o atenție deosebită, prin implicațiile majore asupra mediului înconjurător și, implicit, asupra...

Gestionarea ecologică a deșeurilor periculoase

1. Istoria deseurilor Încă din 1970 s-a conștientizat opinia că deșeurile constituie o problemă și că metodele de tratare prin depozitare sau...

Ai nevoie de altceva?