Deșeurile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7376
Mărime: 909.13KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I – Deşeurile 2

1.1. Denifiţia deşeurilor 2

1.2. Clasificarea deşeurilor 3

Capitolul II - Gestionarea deşeurilor 4

2.1. Date generale privind gestionarea deşeurilor 4

2.2. Colectarea şi transportul deşeurilor 4

2.3. Transportul deşeurilor pe teritoriul României 10

2.4. Metode de tratare ale deşeurilor 11

2.5. Reciclarea materialelor din deşeurile municipale 12

2.6. Depozitarea gunoiului 12

Capitolul III - Problema deşeurilor din România 14

3.1. Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor 15

3.2. Poluarea mediului prin deşeuri 16

3.3. Principii de valorificare 16

3.4. Deşeu rezidual 18

Capitolul IV - Impactul deşeurilor asupra mediului în România 18

Concluzii 21

Bibliografie 22

Extras din document

Introducere

Evoluţia generală a societăţii umane s-a realizat pe baza exploatării resurselor naturale, iar exploatarea acestor resurse s-a putut face datorită creării de unelte tot mai evoluate, de maşini tot mai puternice, de instalaţii tot mai complexe şi de tehnologii tot mai evaluate. Raportul om-natură a evoluat în sensul diminuării relaţiei de dominare a omului de către natură, omul reuşind să-şi realizeze un mediu ambiental şi socio-economic propriu, seminatural. Până în etapa industrializării (secolul al XVIII-lea) evoluţia a fost relativ lentă, activitatea umană răsfrangându-se de o manieră nepericuloasă asupra mediului.

Dezvoltarea societăţii umane s-a accelerat în etapa industrializării, motorul dezvoltării constituindu-l dualismul dintre exploatarea tot mai intensă a resurselor naturale care aduceau un surplus de valoare reinvestită în dezvoltarea capacitatilor, în crearea de noi maşini mai evoluate şi mai puternice care, la rândul lor, dădeau posibilitatea intensificării în continuare a exploatării resurselor naturale. Pe baza exploatării resurselor naturale, omul a devenit tot mai independent faţă de natură, el şi-a creat sisteme ecologice noi, sisteme socio-umane industriale, cu ajutorul cărora omul a început să domine natura. Această inversare a raportului om-natură, în care omul domină natura, s-a concretizat însă printr-o agresiune continuă şi tot mai accelerată asupra ecosistemelor naturale. Cantităţile crescute de deşeuri au început să ridice probleme tot mai mari, mai evidente şi mai comlexe pentru comunităţile umane şi pentru ecosistemele naturale.

În etapa revoluţiei tehnico-ştiinţifice din secolul al XX-lea ritmul de dezvoltare şi de exploatare a resurselor naturale s-a accelerat şi mai mult, puterea omului de a transforma natura în sens distructiv (dar şi in sens constructiv) fiind tot mai evidentă. Aceasta a condus la conştientizarea pericolului pe care dezvoltarea, fără a ţine cont de degradarea mediului îl poate avea pentru om, pentru dezvoltarea omenirii. Prin urmare, raportul om-natură a devenit acum un raport dezvoltare-mediu.

După Conferinţa de la Stockholm (1972) şi mai ales după Conferinţa de la Rio (1992) asupra mediului, s-a făcut legătura între dezvoltare şi resursele naturale limitate ale planetei şi s-au stabilit reguli de conduită internaţionale pentru a se evita sau a se diminua poluarea mediului, astfel s-a abandonat conceptul potrivit căruia dezvoltarea era inevitabil legată de degradarea mediului şi s-a instituit conceptul dezvoltare durabilă, care ţine cont de resursele limitate neregenerabile şi de necesitatea dezvoltării în limita acestor resurse.

Deşeurile reprezintă una dintre problemele cele mai presante în activitatea de protecţie a mediului, respectiv în asigurarea unei dezvoltări sustenabile.

Capitolul I – Deşeurile

1.1. Denifiţia deşeurilor

Deşeurile sunt substanţe rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, pe care deţinătorul le înlătură, are intenţia sau obligaţia de a le înlătura, dintre care unele sunt refolosibile. De regulă, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs. Ciclul de viaţă al produsului reprezintă perioada cuprinsă între data de fabricaţie a produsului şi data la care acesta devine deşeu.

Una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului este reprezentată de generarea deşeurilor în cantităţi mari şi gestiunea necorespunzătoare a acestora. Dezvoltarea economică din ultimii ani, creşterea producţiei şi a consumului, dar şi existenţa tehnologiilor şi a instalaţiilor deja învechite din industrie, care consumă energie şi materiale în exces, au condus, anual, la generarea de cantităţi mari de deşeuri. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului şi a apelor subterane şi de suprafaţă, ameninţând totodată şi sănătatea populaţiei.

Conform legislaţiei în vigoare şi a experienţei europene în domeniu, deşeurile pot fi reutilizate de către agentul economic generator, pot fi tratate şi reciclate sau transferate către o staţie de tratare (pentru reducerea gradului lor de periculozitate) sau către un incinerator (pentru reducerea volumului). Deşeurile nerecuperabile sunt, de obicei, depozitate, dar numai ca ultimă opţiune de eliminare. Fiecare etapă din gestiunea deşeurilor poate prezenta un potenţial risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implică eliberarea poluanţilor în mediu. Agricultura, mineritul, industria şi activităţile gospodăreşti sunt surse importante de generare a deşeurilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Conform politicilor actuale de dezvoltare durabilă se impune necesitatea stabilirii unor indicatori de mediu, care să reflecte tendinţele stării mediului şi să monitorizeze progresele făcute în domeniul respectiv.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor realizează rapoarte anuale privind gestiunea deşeurilor în România. Această activitate are la bază atât Legea Mediului, cât şi a reglementărilor specifice din domeniul deşeurilor:

- Ordonanţa de Urgenţă 78/2000 privind regimul deşeurilor,

- Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 78/2000 privind regimul deşeurilor,

- Hotărârea de Guvern 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea Liste cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor organizează, împreună cu agenţiile judeţene de protecţie a mediului, anchete anuale pe bază de chestionare, la care răspund atât generatorii de deşeuri industriale, cât şi gestionarii de deşeuri urbane şi industriale.

Anual se elaborează rapoarte privind gestionarea deşeurilor la nivel judeţean, regional sau naţional, atât pentru necesităţile interne de raportare, cât şi în vederea elaborării raportărilor pentru EUROSTAT, responsabilul european cu statistica deşeurilor.

Preview document

Deșeurile - Pagina 1
Deșeurile - Pagina 2
Deșeurile - Pagina 3
Deșeurile - Pagina 4
Deșeurile - Pagina 5
Deșeurile - Pagina 6
Deșeurile - Pagina 7
Deșeurile - Pagina 8
Deșeurile - Pagina 9
Deșeurile - Pagina 10
Deșeurile - Pagina 11
Deșeurile - Pagina 12
Deșeurile - Pagina 13
Deșeurile - Pagina 14
Deșeurile - Pagina 15
Deșeurile - Pagina 16
Deșeurile - Pagina 17
Deșeurile - Pagina 18
Deșeurile - Pagina 19
Deșeurile - Pagina 20
Deșeurile - Pagina 21
Deșeurile - Pagina 22
Deșeurile - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Deseurile
    • Cuprins.doc
    • Deseurile - continut.doc

Alții au mai descărcat și

Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Poluarea si Poluantii Mediului

Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa si...

Monitorizare Biodiversitate

ARGUMENT Prin biodiversitate intelegem intreaga gama a modalitatilor prin care se manifesta viata, cu toate formele ei de existenta si de...

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Apa și Viața

1. Introducere Apa - sursă de viaţă şi bunăstare Apa este necesară pentru menţinerea vieţii şi a oricărei activităţi umane. Calitatea vieţii,...

Analiza Fizico-Chimica a Apei Naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Ai nevoie de altceva?