Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 17677
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra vieţii.

Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.

Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri ştiinţifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce afectează mediul ambiant.

Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea fie şi treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe Terra.

“Mediul natural”, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul şi subsolul şi formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună pe care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător.

O pădure, o baltă sau un lac, de exemplu, formează fiecare în parte un “ecosistem” care se intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru. Totalitatea factorilor naturali, determină condiţiile de viaţă pentru regnurile vegetale, animale şi pentru exponentul său raţional – omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural distingem componente fizice naturale – elemente abiotice: aer, apă, substrat geologic, relief, sol.

Componentele biotice reprezintă viaţa, organismele ce le dezvoltă pe fundalul sportului ecologic. Ele apar sub forma vegetaţiei şi animalelor depinzând atât de factori tereştri, cât şi cosmici (radiaţia solară de exemplu) ceea ce ne ajută să înţelegem implicaţiile care pot urma unor modificări fie terestre, fie cosmice, sau ambele în acelaş timp.

Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de “component” al mediului şi de “consumator”, de beneficiar al mediului.

Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor. Astfel noţiunea de “mediu înconjurător” cuprinde de fapt, toate activităţile umane în relaţia om-natură, în cadrul planetei Terra.

Natura reuşea până la urmă să refacă pădurile tăiate, vântul care unfla velele, râurile care puneau în mişcare roţile, deci sursele de energie utilizate de civilizaţiile agricole erau regenerabile.

Odată cu sporirea populaţiei globului, ce a decurs paralel cu perfecţionarea organizării sociale şi, în special odată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele două secole, încercarea omului de a domina în lupta aspră cu natura, de a-i smulge lacom bogăţiile ascunse, începe să aibă tot mai mult succes. Peste un miliard şi jumătate din populaţia actuală a Terrei aparţine civilizaţiei industriale.

Industrialismul a fost mai mult decât coşuri de fabrică şi linii de asamblare. A fost un sistem social multilateral şi bogat care a influenţat fiecare aspect al vieţii omeneşti. Creşterea economică, enorm accelerată, se bazează în majoritate nu pe surse regenerabile de energie, ci pe energia cheltuită prin folosirea combustibililor fosili, neregenerabili: cărbuni, ţiţei, gaze naturale.

Alvin Toffler observă cu sarcasm: “Pentru prima dată o civilizaţie consumă din capitalul naturii, în loc să trăiască din dobânzile pe care le dădea acest capital!”.

Prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare, bazată pe consumarea resurselor neregenerabile de energie, s-a ajuns, în unele ţări industrializate, la un grad de bunăstare ridicat, constatându-se practic că apare, cu iminenţă, ameninţarea consecinţelor acţiunii umane asupra mediului, poluarea lui la nivel global.

Deteriorarea mediului ambiant este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane cu reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcţionează după tehnlogii vechi, poluante, mari consumatoare de materii prime, apă şi energie, fenomene care sunt determinante, în ultima instanţă, de necesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în stare de explozie demografică şi îndeosebi de existenţa marilor aglomerări urbane.

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi reprezintă rezultatul interferenţelor unor elemente naturale – sol, aer, apa, climă, biosferă – cu elemente create prin activitatea umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii.

Orice activitate umană şi implicit existenţa individului este de neconceput în afara mediului. De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum şi a fiecărei componente a sa în parte, îşi pun amprenta asupra nivelului existenţei şi evoluţiei indivizilor.

Preview document

Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 1
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 2
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 3
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 4
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 5
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 6
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 7
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 8
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 9
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 10
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 11
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 12
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 13
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 14
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 15
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 16
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 17
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 18
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 19
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 20
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 21
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 22
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 23
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 24
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 25
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 26
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 27
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 28
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 29
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 30
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 31
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 32
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 33
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 34
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 35
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 36
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 37
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 38
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 39
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 40
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 41
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 42
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 43
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 44
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 45
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 46
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 47
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 48
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 49
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 50
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 51
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 52
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 53
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 54
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 55
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 56
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 57
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 58
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 59
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 60
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 61
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 62
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 63
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 64
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 65
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 66
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 67
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 68
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 69
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 70
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 71
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 72
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 73
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 74
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 75
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 76
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 77
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 78
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 79
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 80
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 81
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 82
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 83
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 84
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 85
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 86
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 87
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 88
Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact.docx

Alții au mai descărcat și

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Distrugere Stratului de Ozon

DISTRUGEREA STRATULUI DE OZON Prin absorbtia radiatiilor UV-B, molecula de ozon se rupe. Din pacate, acest fenomen nu este produs numai pe...

Freoni - Gaura de Ozon

Freonii – reprezintă cea mai răspândită clasă de agenți frigorifici. Freonii sunt derivați halogenați ai hidrocarburilor saturate (hidrocarburi...

Ozonul

Ozonul este un gaz avind molecula formata din trei atomi de oxigen. Este situat in straturile superioare ale atmosferei la altitudine peste 10-50...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?