Determinarea unor Indicatori de Calitate dupa Componente pentru Ape Uzate de Spalatorie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Determinarea unor Indicatori de Calitate dupa Componente pentru Ape Uzate de Spalatorie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Amariscai Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Ecologie, Chimie Generala

Cuprins

Argument
1.Suprevegherea calitãţii apelor uzate
1.1.Apele uzate generale privind apele uzate
1.1.1.Apele uzate menajere
1.1.2.Apele uzate orãşenesti
1.1.3.Apele uzate industriale
1.2.Indicatori de calitate pentru apele uzate
2.Determinarea indicatorilor de calitate dupa componente
2.1.Prelevarea, conservarea şi transportul probelor de apã
2.1.1.Prelevarea probelor de apã
2.1.2.Conservarea probelor de apã
2.1.3.Transportul probelor de apã
2.2.Gaze dizolvate(02 )
2.3.Determinarea clorurilor din apã
2.4.Determinarea Ca2+ şi Mg2+ din apã dupã metoda complexometricã
2.5.Determinarea duritãţii
3.Determinãri practice pentru apa uzata de la spãlãtorie
Interpretarea rezultatelor
3.1.Determinarea O2 dizolvat
3.2.Determinarea Ca 2+
3.3.Determinarea Mg 2+
3.4.Determinarea clorurilor
3.5.Determinarea duritãţii
4.Mãsuri de SSM Şi PSI în laborator
5.Bibliografie

Extras din document

Argument

Apele uzate provin din întrebuinţãrile casnice sau din diferite procese industriale care au loc în fabrici şi uzine.Problema apelor uzate a dobândit o importanţã în creştere începând cu anul 1970, ca urmare a îngrijorãrii generale faţã de poluarea mediului în care trãim.

Dezvoltarea rapidã a industriei noastre, ridicarea continuã a nivelului de trai al populaţiei, construirea de noi localitãţi, introducerea pe scarã largã a irigaţiilor solicitã cantitãţi sporite de apã de calitate corespunzãtoare ; dar creşterea consumului de apã duce în acelaşi timp la sporirea condiderabilã a evacuãrii apelor uzate din canalizãrile oraşelor şi industriilor.

În trecut, evacuarea apelor uzate se fãcea fãrã ca sã se ia mãsurile necesare de apãrare împotriva impurificãrii apelor de suprafaţã sau subterane.Problema epurãrii apelor reziduale era consideratã ca ‘nerentabilã’ şi inutilã de cãtre fiecare beneficiar.

Apele murdare, încãrcate cu tot felul de substanţe şi materiale susceptibile putrefacţiei, erau aruncate în rîuri, care erau considerate ca adevãrate cãi naturale de transport ale rezidurilor.Din aceastã cauzã aceste râuri deveneau canale deschise insalubre, apele lor nu mai puteau fi folosite, provocând pagube economiei naţionale şi în acelaşi timp constituind un pericol pentru sãnãtatea locuitorilor şi viaţa animalelor.

Protecţia calitãţii apelor de pe teritoriul ţãrii noastre a devenit una dintre problemele de bazã ale economiei naţionale.În urma cercetãrilor asupra surselor de impurificare, s-a constatat cã industria chimicã, industria minierã cu spãlãtoriile de minereuri, industia petrolului, industria hârtiei şi a celulozei, industria siderurgicã şi metalurgicã, industria zahãrului provoacã grave impurificãri ale apelor.

În ţara noastrã s-a organizat acţiunea de înlãturare a stãrii de impurificare a apelor.Astfel, se studiazã şi se stabilesc cele mai potrivite metode de epurare a apelor uzate pentru industrii şi pentru oraşe.

Dupã epuizarea tuturor mijloacelor pentru reducerea volumului şi nocivitãţii apelor uzate evacuate prin canalizãrile oraşelor şi industriilor, se trece la epurarea acestor ape în staţiile de epurare respective.

Apele uzate sunt transportate de la origine pânã la uzinele de tratare prin sisteme de conducte care sunt clasificate de obicei în funcţie de tipul apei care curge prin ele.Dacã sistemele transportã atât apa de ploaie cât şi apa uzatã, se numesc sisteme combinate., şi deservesc de obicei zonelor mai vechi ale oraşelor.

Eu cred cã fiecare om ar trebui sã fie conştient de impactul pe care îl are asupra mediului şi sã încerce sã recicleze.În ceea ce priveşte problema poluãrii apelor, cãci este o problemã care ar trebui sã ne îngrijoreze pe toţi, cred cã ar trebui sã fim mai ponderaţi în consumul de apã şi sã nu mai aruncãm gunoaiele în apã.

1.SUPRAVEGHEREA CALITÃTII APELOR UZATE

1.1.Apele uzate generale privind apele uzate

Apele rezultate din activitãţile industriale,agricole sau casnice rãmân dupa utilizare cu substanţele cu are au venit în contact.Acestea se numesc ape uzate(reziduale).

În funcţie de provenienţa acestora, apele uzate uzate se împart în urmãtoarele grupe :

- efluenţi urbani ;

- efluenţi industriali ;

- ape meteorice ;

- nãmoluri.

1.1.1.Apele uzate menajere

Apele uzate menajere rezultã din utilizarea apei în instituţii publice, bãi, şcoli,

locuinţe, spãlãtorii, spitale, hoteluri etc.

Apa este un deosebit agent de spãlare pus la dispoziţie de naturã.Aceasta spalã

si singurã, ploile maturând gunoaiele, uleiurile, benzina de pe strãzi,fumul şi praful din aer, de pe plante.Rezultatul curãţeniei fãcute este poluarea apei.

Impuritãţile apelor uzate menajere sunt urmãtoatele :

-substanţe minerale (rezultate din operaţii casnice sau edilitare)

-substanţe organice (produse petroliere, detergenţi, pesticide etc.)

-substanţe de provenienţã biologicã (microorganisme,paraziti)

Apele uzate menajere sunt principala sursã de poluare a apelor naturale,prin evacuarea acestora în emisari.Acestea se clasificã în ape uzate menajere şi industriale, în funcţie de compoziţia lor şi sunt caracterizate prin indicatori fizico-chimici comuni cu cei

ai apelor de suprafaţã şi prin indicatori specifici, raportaţi la numãrul de locuitori.

Aceste ape provin din activitatea umanã, din satisfacerea nevoilor gospodãreşti

de apã ale locuinţelor individuale, ale centrelor populate mici, mijlocii şi mari precum şi a

nevoilor gospodãreşti, igienico-sanitare, administrative şi sociale ale unor entitãţi industriale mici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Determinarea unor Indicatori de Calitate dupa Componente pentru Ape Uzate de Spalatorie.doc

Alte informatii

״Determinarea unor indicatori de calitate dupã componente pentru ape uzate de spãlãtorie”