Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4334
Mărime: 39.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: David Oana
Universitatea Politehnica Bucuresti; Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice; Specializarea:Ingineria Dezvoltarii Rurale Durabile

Cuprins

1.INTRODUCERE

1.1.Ce este dezvoltarea durabilă?

1.2.De ce avem nevoie de dezvoltare durabilă şi cine e responsabil?

2. PREZENTARE GENERALĂ

2.1.Asezare si acces;

2.2.Hidrografie;

2.3.Clima;

2.4.Solurile;

2.5.Vegetatia si fauna;

2.6.Spatiul agricol;

2.7.Spatiul forestier;

3.SCURT ISTORIC;

4.ANALIZA DE SITUATIE;

4.1.Asezarea geografica si cadrul natural;

4.2.Populatia si resursele umane;

4.3.Infrastructura;

4.4.Economia;

4.5.Turismul;

4.6.Mediul inconjurator;

5.ELEMENTE DE STRATEGIE;

5.1.demografie;

5.2.Starea de sanatate,servicii medicale;

5.3.Starea de ocupare a fortei de munca;

5.4.Educatia;

5.6.Cultura;

5.7.Telefonie.Servicii postale;

5.8.Agricultura;

5.9.Comertul;

6.CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

1.1 Ce este dezvoltarea durabilă?

În 1992 (Summitul Mondial din Rio de Janeiro) liderii din majoritatea ţărilor lumii au recunoscut importanţa centrală a acţiunilor locale pentru atingerea dezideratelor dezvoltării durabile. Începând cu acel moment “Agenda 21” a devenit catalizatorul a numeroase proiecte şi iniţiative ce promovează dezvoltarea durabilă la nivel local. Agenda 21 are propriul mecanism de implementare prin strategiile de dezvoltare

durabilă naţionale, regionale şi “Agenda 21 locală”.Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii pentru toţi, în prezent şi pentru generaţiile viitoare. Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia,mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente şi anume faptul că un mediu afectat din punct de vedere al calităţii va influenţa negativ, mai repede sau mai târziu, dezvoltarea economică şi mai ales calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea durabilă înseamnă şi asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor:locuinţe, străzi sigure, oportunitatea de împlinire prin educaţie, informare, participare, sănătate, şi loc de muncă. Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă capabilă să creeze mijloacele necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent cât şi pentru viitor.

Pe scurt, dezvoltarea durabilă presupune:

- Un nou rol pentru autorităţile locale şi leaderii comunitari

- Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a calităţii mediului în zonele de rezidenţă

- Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a acestora

- Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă împreună cu comunitatea locală

- Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc bunăstarea şi calitatea vieţii locuitorilor în zona de rezidenţă

Autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile comunitare şi de afaceri au nevoie în acest moment de facilitatori comunitari care să fie capabili să creeze puntea de legătură dintre politicile guvernamentale de dezvoltare şi nevoile şi dorinţele comunităţilor locale.

1.2 De ce avem nevoie de dezvoltare durabilă şi cine e responsabil?

Pentru realizarea tuturor celor menţionate e nevoie de aportul fiecăruia dintre noi. Toţi suntem responsabili, fie că reprezentăm autorităţile, fie că suntem simpli cetăţeni, angajaţi sau mici întreprinzători, fie că suntem organizaţi în grupuri locale formale sau informale sau nu. Autorităţile locale, ca puncte nodale şi leaderi ai comunităţilor locale, au un rol extrem de important. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie dezideratul oricărei administraţii moderne şi trebuie să se reflecte în pregătirea Strategiilor Locale de Dezvoltare Durabilă pentru a promova şi/sau îmbunătăţi bunăstarea socială şi economică şi calitateamediului în zonele de rezidenţă şi astfel să contribuie la dezvoltarea durabilă a României per ansamblu.Uniunea Europeană, organism spre care tinde şi România, acordă o importanţă majoră spaţiului rural,importanţă reflectată de politicile şi programele promovate de acest for. Unul din documentele ce stă la baza

tuturor acestor politici şi programe este Programul de dezvoltare rurală al Uniunii Europene.În acest cadru general îşi au originea şi programele de preaderare pentru ţările candidate. Schemele de finanţare cum sunt ISPA, PHARE dar mai ales SAPARD adresează toate problemele cu care se confruntă comunităţile rurale din ţările candidate, de la infrastructură până la educaţie, de la agricutură până la tradiţii.

Pentru a utiliza cu succes fondurile neramburabile ale UE comunităţile rurale din România trebuie să fie pregătite, iar un prim pas în acest proces de pregătire este formularea unor strategii de dezvoltare durabilă care să dea măsura nevoilor şi oportunităţilor pe care fiecare comunitate le are în parte.Documentul de faţă este o asemenea încercare şi un început de drum la care au contribuit toţi cei care sunt interesaţi de prezentul dar mai ales de viitorul lor, atât cel individual cât şi cel comun.

2. PREZENTARE GENERALĂ

2.1.Asezare si acces

Comuna Cocorastii Mislii este situata in partea central- vestica a judetului Prahova, fiind situata la o distanta de 17 km de municipiul Ploiesti, la7 km de orasul Baicoi si la 4 km de orasul Plopeni. Legatura cu orasul de resedinta a judetului se face prin DJ 100D. Ca marime comuna se situeaza in categoria comunelor mijlocii (cat.II-a), avand un teritoriu administrativ cu o suprafata de 3469 ha si o populatie de 3620 locuitori.

Localitatea se invecineaza cu urmatoarele localitati:

- la Nord-Vest cu satul Bustenari, comuna Telega ;

- la Sud-Vest cu satul Bordeni, comuna Scorteni ;

- la Nord-Est cu comunele Vilcanesti si Cosminele ;

- la Sud-Est cu comuna Dumbravesti;

- la Sud cu orasul Plopeni;

Comuna Cocorastii Mislii are trei sate componente:

- Cocorastii Mislii, resedinta de comuna;

- Goruna;

- Tiparesti;

Cele trei sate componente sunt dispuse grupat, pe partea stanga a paraului Mislea, fiind separate prin repere naturale, respectiv Valea Nucilor si Valea Burduza.

Preview document

Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 1
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 2
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 3
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 4
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 5
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 6
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 7
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 8
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 9
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 10
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 11
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 12
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 13
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 14
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 15
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 16
Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Durabila a Comunei Cocorastii-Mislii.docx

Alții au mai descărcat și

Ecoturismul in Romania - Studiu de Caz - Parcul Natural Portile de Fier

Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului...

Dezvoltarea Rurala Durabila. Studiu de Caz - Orasul Bolintin-Vale, Judetul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Analiza Fizico-Chimica a Apei Naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Materiale Reciclabile - Hartia

Hârtia Hârtia este un material subțire produs prin presarea împreună a fibrelor umede din pastă de celuloză și uscarea lor în foi flexibile. Pasta...

Surse de Radiatii si Tehnici de Protectie

Iradiere medicala 1. Surse de iradiere. Iradierea artificiala a populatiei neprofesional expusa se realizeaza pe cale medicala (radioterapie),...

Dezvoltarea Durabila a Comunitatilor Rurale

Dezvoltarea durabila este cea care urmareste nevoile prezentului,fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile...

Relatii Intra si Inter-Specifice

Introducere 1. Relatii inerspecifice in cadrul ecosistemului 2. Convietuirea in compania superiorilor 3. Viata in colectivitati 3.1....

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?