Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4477
Mărime: 972.92KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Rădulescu
Cost: 8 puncte
MATERIA OPERATORI DE MEDIU-EAM-ASE BUCURESTI PROIECT REALIZAT CU AJUTORUL INFORMATIILOR FURNIZATE DE ASOCIATIA „Salvaţi Dunărea şi Delta ACADEMIA CAŢAVENCU” PROBLEMA DE MEDIU VIZATA: Degradarea Biodiversităţii din Delta Dunării

Extras din proiect

Asociatia „Salvati Dunarea si Delta

ACADEMIA CAŢAVENCU”

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (aka Salvati Delta) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în mai 2004, în scopul protejării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. În patru ani de activitate, si-au impus unul dintre cele mai influente grupuri de lobby pe probleme ecologice la nivelul autoritatilor nationale si au demonstrat prin rezultate concrete ca pot oferi solutii problemelor majore cu care se confrunta Delta Dunarii.

Asociaţia a fost numita “SALVAŢI DUNĂREA ŞI DELTA – ACADEMIA CAŢAVENCU”, conform dovezii de disponibilitate nr. 25807/21.04.2004 eliberată de Ministerul Justiţiei, iar sediul se afla în Bucureşti, strada Frumoasă, nr. 19, sector 1 si poate fi modificat în baza hotărârii Consiliului Director.

Asociaţia se înfiinţează în scopul de a contribui la salvarea rezervaţiei naturale a biosferei “Delta Dunării”, prin dezvoltarea de programe ecologice, ştiinţifice, culturale, menite să conducă la protejarea şi conservarea ecosistemelor biosferei Deltei Dunării, a florei, faunei, habitatului acesteia, să contribuie la dezvoltarea unui comportament ecologic prin activităţi proprii sau prin sprijinirea iniţiativelor care îşi propun obiective similare.

Prin comportament ecologic se va înţelege atât protecţia ecosistemului Delta Dunării, a componentelor sale de mediu: aerul, apa, solul şi subsolul, fauna, flora, peisajul, habitatul istoric şi monumental, cât şi promovarea unui limbaj şi comportament civilizat.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei a fost de 800 Ron, reprezentând aportul numerar, subscris şi vărsat al fondatorilor.

Resursele materiale şi financiare ale Asociaţiei constau şi în bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti obţinute din contribuţiile membrilor, donaţii, sponsorizări, subvenţii, activităţi proprii sau orice alte surse prevăzute de lege, destinate să servească exclusiv realizării obiectului de activitate.

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Asociaţia are patru categorii de membri:

-Asociaţi – membri fondatori semnatari – cei care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la constituirea acesteia şi a patrimoniului său şi au semnat actul de constituire;

-Asociaţi – membri fondatori – cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei;

-Membri de onoare – persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii deosebite Asociaţiei;

-Membri cotizanţi.

În vederea atingerii scopurilor, Asociaţia “Salvaţi Dunărea şi Delta – Academia Caţavencu” va desfăşura următoarele activităţi:

-va colabora cu asociaţii şi cluburi neguvernamentale având ca profil protecţia mediului înconjurător natural;

-va iniţia acţiuni pentru salvarea întregului bazin al Deltei Dunării (flora, fauna, apa, habitat), pentru conservarea zonei şi pentru readucerea acesteia în circuitul turistic internaţional;

-va iniţia şi va participa la dezbateri publice în cadrul unor publicaţii sau emisiuni radio-TV cu această tematică, şi va sensibiliza populaţia pentru a se integra în programele de salvare a ecosistemelor Deltei Dunării, de ecologizare a acestei zone;

-va sprijini proiecte de modernizare a unor instalaţii industriale, agricole sau de altă natură, care sunt învechite şi care poluează Delta;

-va contribui la popularizarea ideilor şi a conceptelor de protecţie a Deltei Dunării, de ecologizare a acestui spaţiu natural, parte din patrimoniul universal, de relaţie om-natură;

-va atrage resurse financiare pentru dezvoltarea de programe care se concentrează asupra protejării Deltei Dunării, în orice mod;

-va edita materiale publicitare, broşuri, pliante, reviste, în vederea realizării obiectivelor enunţate la punctele anterioare;

-va încuraja şi va susţine cercetările independente axate pe problematica protecţiei ecosistemului Deltei Dunării;

-va acorda burse, va finanţa proiecte de cercetare, stagii de documentare, va organiza colocvii, seminarii şi conferinţe publice;

-va stabili relaţii cu organizaţiile similare din ţară şi strainătate în vederea promovării coerente şi unitare a obiectivelor privind protecţia mediului înconjurator şi în mod special a celor legate de salvarea ecosistemelor de tip deltaic.

-va iniţia şi dezvolta programe interne şi internaţionale în vederea realizării obiectivelor enunţate la punctele anterioare.

-va colabora cu autoriăţile statului român ca şi cu instituţiile internaţionale implicate, în vederea realizării obiectivelor de salvare şi protejare a Deltei Dunării.

-va desfăşura orice alte activităţi de natură să contribuie la realizarea obiectivelor menţionate.

Obiective strategice (în ordinea priorităţii):

-Lobby pentru influenţarea politicilor publice în favoarea mediului.

-Dezvoltarea unor acţiuni favorabile mediului în rândul companiilor.

-Promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg.

-Desfăşurarea de acţiuni concrete de protecţie a Deltei şi a Dunării.

-Mediere între actorii şi factorii de interes la nivelul Deltei.

-Educarea, informarea şi dezvoltarea mass-media de mediu din România.

-Proiecte de mediu

Obiective operaţionale:

-Dezvoltarea unei activităţi integrate de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR), ca principală modalitate de atragere de fonduri pentru organizaţie.

-Dezvoltarea unei expertize în protecţia mediului la nivelul organizaţiei.

-Consolidarea poziţiei-cheie deţinută pe piaţa organizaţiilor neguvernamentale din Ro.

-Obţinerea statutului de utilitate publică.

-Fidelizarea personalului.

Preview document

Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 1
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 2
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 3
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 4
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 5
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 6
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 7
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 8
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 9
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 10
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 11
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 12
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 13
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 14
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 15
Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Durabila in Delta Dunarii.doc

Alții au mai descărcat și

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Conservarea biodiversității în condițiile crizei economico-financiare actuale

Introducere Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate. Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice,...

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental...

Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României

CAPITOLUL 1: APA 1.1. Calitatea apei fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Dunãrea, ecosistemul deltaic precum şi...

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Delta Dunării

Capitolul I. Necesitatea dezvoltării durabile în Delta Dunării Dezvoltarea durabilă reprezintă acea dezvoltare ce garantează satisfacerea...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Delta Dunării - viziune analitică prin prisma conceptului de dezvoltare durabilă

CAP.1 DELIMITARI CONCEPTUALE INTRE DEZVOLTAREA ECONOMICA SI DEZVOLTAREA DURABILA 1.1 Dezvoltarea durabila nu este un concept nou. Este cea mai...

Delta Dunării - dreptul mediului

DELTA DUNARII CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Străbătând canalele, gârlele, lacurile şi râurile Deltei, cu certitudine că turistul îşi va pune unele...

Ai nevoie de altceva?