Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Apostu Fanel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

REZUMAT
Aceasta lucrare cuprinde o mica introducere a semnificatiei Deseu, si in special deseuri municipale, situatia exitenta sub aspecte calitative si cantitative a deseurilor municipale. Am discutat de asemenea despre valorificare, tratarea si depozitarea deseurilor municipale.
O analiza a managementului deseurilor in tara noastra si despre aspectele legislative in raport cu deseurile municipale.
In continuare, lucrarea mea cuprinde un sumar al procesului de digestie anaeroba si a stadiului actual de dezvoltare a tehnologiilor de tratare a deseurilor solide municipale prin digestie anaeroba. Sunt prezentate o serie de sisteme care functioneaza la ora actula in lume, de diferite tipuri si capacitati.
Lucrarea presinta informatii cu privire la tipurile de sisteme detaliate prinh studiu de caz. Exemplele sunt impartite in instalatii mari (cu o capacitate >2000 tone/an) si instalatii mici(cu o capacitate <2000 tone/an).
Din informatiile colectate rezulta ca sistemele de digestie anaeroba sunt foarte raspandite in intreaga lume. Majoritatea instalatiilor opereaza la scara mare si implica o proiectare complexa. Majoritatea statiilor de digestie anaeroba sunt concentrate in Europa, in special in Germania si Danemarca, unde aceste instalatii functioneaza cu succes.
Cu toate ca cele mai multe sisteme industriale mari proceseaza numai deseuri solide municipale, sistemele mii si implicit simple, aumai mult succes cand se foloseste co-digestia cu deseuri zootehnice.
In incheiere am discutat despre impactul depozitelor de deseuri municipale asupra mediului.
Cuprins:
1.Introducere
1.1.Definitie
1.2. Deseuri municipale si asimilabile
1.3. Situatia existenta
1.3.1. Aspecte cantitative
1.3.2. Aspecte calitative
1.4. Deseurile biodegradabile
1.5. Valorificarea deseurilor municipale
1.6. Tratarea deseurilor municipale
1.6.1. Incinerarea deseurilor municipale
1.7. Depozite de deseuri
1.7.1. Depozite de deseuri municipale
1.8. Tendinte privind generarea deseurilor
1.8.1 Prognoza privind generarea deseurilor municipale
1.9. Prognoza privind colectarea deseurilor :
1.10. Imbunatatirea calitatii managementului deseurilor
1.10.1.Depozite de deseuri urbane si rurale:
1.10.2.Incinerarea deseurilor:
1.10.3.Reciclarea maselor plastice, a hârtiei si a metalelor:
2.Managementul deseurilor
2.1.Introducere
2.2. Managementul deseurilor solide
2.2.1 Structuri de management
2.2.2 Deseul solid municipal
3.Aspecte legislative
3.1.Normativ pentru compostarea deseurilot municipale - Introducere
3.1.1. Modul de colectare a deseurilor compostabile
3.1.2. Predarea, stocarea si manevrarea deseurilor
3.1.3. Tehnici pentru compostare
3.1.4 Scopul compostarii
3.1.5. Cerinte constructive minime
3.1.6. Elemente specifice protectiei mediului
4.Digestia anaeroba
4.1. Istoric
4.2. Tehnologia Digestiei Anaerobe
4.2.1. Generalitati
4.2.2. Obiective, beneficii si limitari ale digestiei anaerobe
4.2.2.1. Obiective si limitari
4.2.1.2. Avantaje si dezavantaje ale DA
4.2.3. Mecanismul digestiei anaerobe
4.2.3.1. Hidroliza / lichefiere
4.2.3.2. Formarea acizilor (acidogeneza)
4.2.3.3. Formarea metanului (metanogeneza)
4.2.4. Factorii care influenteaza digestia anaeroba
4.3. Digestia anaeroba. Stadiu actual. Studii de caz
4.3.1. Clasificarea sistemelor de digestie anaeroba
4.3.2. Exemple de sisteme de digestie anaeroba existente
4.4. Concluzii
5.Impactul depozitelor de deseuri industriale si urbane asupra
mediului
5.1.Initiative adoptate pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului
6.Bibliografie

Extras din document

1.Introducere

1.1.Definitie

În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, în categoria deseurilor municipale si asimilabile din comert, industrie si institutii, namolul orasenesc si deseurilor din constructii si demolari sunt cuprinse tipurile de deseuri care se regasesc la codurile:

- Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si îmbracaminte de protectie, nespecificate în alta parte – cu exceptia ambalajelor din deseurile industriale si a codurilor 15 02 02 si 15 02 03

- Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente

contaminate)

- Namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere

- Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

Deseurile sunt substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, pe care detinatorul le înlatura, are intentia sau obligatia de a le înlatura, dintre care unele sunt refolosibile. De regula, deseurile reprezinta ultima etapa din ciclul de viata al unui produs. Ciclul de viata al produsului reprezinta perioada cuprinsa între data de fabricatie a produsului si data la care acesta devine deseu.

Una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului este reprezentata de generarea deseurilor în cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a acestora.

Dezvoltarea economica din ultimii ani, cresterea productiei si a consumului, dar si existenta tehnologiilor si a instalatiilor deja învechite din industrie, care consuma energie si materiale în exces, au condus, anual, la generarea de cantitati mari de deseuri. Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului si a apelor subterane si de suprafata, amenintând totodata si sanatatea populatiei.

Conform legislatiei în vigoare si a experientei europene în domeniu, deseurile pot fi reutilizate de catre agentul economic generator, pot fi tratate si reciclate sau transferate catre o statie de tratare (pentru reducerea gradului lor de periculozitate) sau catre un incinerator (pentru reducerea volumului). Deseurile nerecuperabile sunt, de obicei, depozitate, dar numai ca ultima optiune de eliminare. Fiecare etapa din gestiunea deseurilor poate prezenta un potential risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implica eliberarea poluantilor în mediu.

Agricultura, mineritul, industria si activitatile gospodaresti sunt surse importante de generare a deseurilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât si din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Conform politicilor actuale de dezvoltare durabila se impune necesitatea stabilirii unor indicatori de mediu, care sa reflecte tendintele starii mediului si sa monitorizeze progresele facute în domeniul respectiv.

Indicatorii de mediu ce caracterizeaza categoria deseurilor (conform cadrului „Driving Force – Pressure – State – Impact – Response”) sunt prezentati în tabelul 8.1.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor realizeaza rapoarte anuale privind gestiunea

deseurilor în România. Aceasta activitate are la baza atât Legea Mediului, cât si reglementarilor specifice din domeniul deseurilor:

- Ordonanta de Urgenta 78/2000 privind regimul deseurilor,

- Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta 78/2000 privind regimul deseurilor,

- Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea Listei

cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor organizeaza, împreuna cu agentiile judetene de protectie a mediului, anchete anuale pe baza de chestionare, la care raspund atât generatorii de deseuri industriale, cât si gestionarii de deseuri urbane si industriale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale.doc