Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale

Proiect
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 24462
Mărime: 1.37MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostu Fanel

Cuprins

REZUMAT

Aceasta lucrare cuprinde o mica introducere a semnificatiei Deseu, si in special deseuri municipale, situatia exitenta sub aspecte calitative si cantitative a deseurilor municipale. Am discutat de asemenea despre valorificare, tratarea si depozitarea deseurilor municipale.

O analiza a managementului deseurilor in tara noastra si despre aspectele legislative in raport cu deseurile municipale.

In continuare, lucrarea mea cuprinde un sumar al procesului de digestie anaeroba si a stadiului actual de dezvoltare a tehnologiilor de tratare a deseurilor solide municipale prin digestie anaeroba. Sunt prezentate o serie de sisteme care functioneaza la ora actula in lume, de diferite tipuri si capacitati.

Lucrarea presinta informatii cu privire la tipurile de sisteme detaliate prinh studiu de caz. Exemplele sunt impartite in instalatii mari (cu o capacitate >2000 tone/an) si instalatii mici(cu o capacitate <2000 tone/an).

Din informatiile colectate rezulta ca sistemele de digestie anaeroba sunt foarte raspandite in intreaga lume. Majoritatea instalatiilor opereaza la scara mare si implica o proiectare complexa. Majoritatea statiilor de digestie anaeroba sunt concentrate in Europa, in special in Germania si Danemarca, unde aceste instalatii functioneaza cu succes.

Cu toate ca cele mai multe sisteme industriale mari proceseaza numai deseuri solide municipale, sistemele mii si implicit simple, aumai mult succes cand se foloseste co-digestia cu deseuri zootehnice.

In incheiere am discutat despre impactul depozitelor de deseuri municipale asupra mediului.

Cuprins:

1.Introducere

1.1.Definitie

1.2. Deseuri municipale si asimilabile

1.3. Situatia existenta

1.3.1. Aspecte cantitative

1.3.2. Aspecte calitative

1.4. Deseurile biodegradabile

1.5. Valorificarea deseurilor municipale

1.6. Tratarea deseurilor municipale

1.6.1. Incinerarea deseurilor municipale

1.7. Depozite de deseuri

1.7.1. Depozite de deseuri municipale

1.8. Tendinte privind generarea deseurilor

1.8.1 Prognoza privind generarea deseurilor municipale

1.9. Prognoza privind colectarea deseurilor :

1.10. Imbunatatirea calitatii managementului deseurilor

1.10.1.Depozite de deseuri urbane si rurale:

1.10.2.Incinerarea deseurilor:

1.10.3.Reciclarea maselor plastice, a hârtiei si a metalelor:

2.Managementul deseurilor

2.1.Introducere

2.2. Managementul deseurilor solide

2.2.1 Structuri de management

2.2.2 Deseul solid municipal

3.Aspecte legislative

3.1.Normativ pentru compostarea deseurilot municipale - Introducere

3.1.1. Modul de colectare a deseurilor compostabile

3.1.2. Predarea, stocarea si manevrarea deseurilor

3.1.3. Tehnici pentru compostare

3.1.4 Scopul compostarii

3.1.5. Cerinte constructive minime

3.1.6. Elemente specifice protectiei mediului

4.Digestia anaeroba

4.1. Istoric

4.2. Tehnologia Digestiei Anaerobe

4.2.1. Generalitati

4.2.2. Obiective, beneficii si limitari ale digestiei anaerobe

4.2.2.1. Obiective si limitari

4.2.1.2. Avantaje si dezavantaje ale DA

4.2.3. Mecanismul digestiei anaerobe

4.2.3.1. Hidroliza / lichefiere

4.2.3.2. Formarea acizilor (acidogeneza)

4.2.3.3. Formarea metanului (metanogeneza)

4.2.4. Factorii care influenteaza digestia anaeroba

4.3. Digestia anaeroba. Stadiu actual. Studii de caz

4.3.1. Clasificarea sistemelor de digestie anaeroba

4.3.2. Exemple de sisteme de digestie anaeroba existente

4.4. Concluzii

5.Impactul depozitelor de deseuri industriale si urbane asupra

mediului

5.1.Initiative adoptate pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului

6.Bibliografie

Extras din document

1.Introducere

1.1.Definitie

În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, în categoria deseurilor municipale si asimilabile din comert, industrie si institutii, namolul orasenesc si deseurilor din constructii si demolari sunt cuprinse tipurile de deseuri care se regasesc la codurile:

- Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si îmbracaminte de protectie, nespecificate în alta parte – cu exceptia ambalajelor din deseurile industriale si a codurilor 15 02 02 si 15 02 03

- Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente

contaminate)

- Namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere

- Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

Deseurile sunt substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, pe care detinatorul le înlatura, are intentia sau obligatia de a le înlatura, dintre care unele sunt refolosibile. De regula, deseurile reprezinta ultima etapa din ciclul de viata al unui produs. Ciclul de viata al produsului reprezinta perioada cuprinsa între data de fabricatie a produsului si data la care acesta devine deseu.

Una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului este reprezentata de generarea deseurilor în cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a acestora.

Dezvoltarea economica din ultimii ani, cresterea productiei si a consumului, dar si existenta tehnologiilor si a instalatiilor deja învechite din industrie, care consuma energie si materiale în exces, au condus, anual, la generarea de cantitati mari de deseuri. Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului si a apelor subterane si de suprafata, amenintând totodata si sanatatea populatiei.

Conform legislatiei în vigoare si a experientei europene în domeniu, deseurile pot fi reutilizate de catre agentul economic generator, pot fi tratate si reciclate sau transferate catre o statie de tratare (pentru reducerea gradului lor de periculozitate) sau catre un incinerator (pentru reducerea volumului). Deseurile nerecuperabile sunt, de obicei, depozitate, dar numai ca ultima optiune de eliminare. Fiecare etapa din gestiunea deseurilor poate prezenta un potential risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implica eliberarea poluantilor în mediu.

Agricultura, mineritul, industria si activitatile gospodaresti sunt surse importante de generare a deseurilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât si din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Conform politicilor actuale de dezvoltare durabila se impune necesitatea stabilirii unor indicatori de mediu, care sa reflecte tendintele starii mediului si sa monitorizeze progresele facute în domeniul respectiv.

Indicatorii de mediu ce caracterizeaza categoria deseurilor (conform cadrului „Driving Force – Pressure – State – Impact – Response”) sunt prezentati în tabelul 8.1.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor realizeaza rapoarte anuale privind gestiunea

deseurilor în România. Aceasta activitate are la baza atât Legea Mediului, cât si reglementarilor specifice din domeniul deseurilor:

- Ordonanta de Urgenta 78/2000 privind regimul deseurilor,

- Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta 78/2000 privind regimul deseurilor,

- Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea Listei

cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor organizeaza, împreuna cu agentiile judetene de protectie a mediului, anchete anuale pe baza de chestionare, la care raspund atât generatorii de deseuri industriale, cât si gestionarii de deseuri urbane si industriale.

Preview document

Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 1
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 2
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 3
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 4
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 5
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 6
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 7
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 8
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 9
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 10
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 11
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 12
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 13
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 14
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 15
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 16
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 17
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 18
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 19
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 20
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 21
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 22
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 23
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 24
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 25
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 26
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 27
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 28
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 29
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 30
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 31
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 32
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 33
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 34
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 35
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 36
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 37
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 38
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 39
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 40
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 41
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 42
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 43
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 44
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 45
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 46
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 47
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 48
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 49
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 50
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 51
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 52
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 53
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 54
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 55
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 56
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 57
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 58
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 59
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 60
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 61
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 62
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 63
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 64
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 65
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 66
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 67
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 68
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 69
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 70
Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Compostarea Deșeurilor

1. Introducere 1.1 Scurt istoric Compostarea, ca o practica recunoscuta, dateaza cel putin din timpul Imperiului Roman Timpuriu, de la Pliniu cel...

Monitorizare Biodiversitate

ARGUMENT Prin biodiversitate intelegem intreaga gama a modalitatilor prin care se manifesta viata, cu toate formele ei de existenta si de...

Sisteme de Composta Partial Inchise

COMPOSTAREA DEŞEURILOR SCHEMA PROCESULUI DE COMPOSTARE METODE DE COMPOSTARE Metodele de compostare se deosebesc în principal prin: - tehnica...

Metode si Tehnologie de Gestionare a Deseurilor

Metode de tratare termica Prin procedeele termice din cadrul tratarii deseurilor se numara incinerarea deseurilor, piroliza deseurilor,...

Conceptul de Biodiversitate

Argument Domeniul protecţiei mediului este definit de extensia practică a ecologiei în soluţionarea problemelor determinate de dezvoltarea...

Compostarea în grămezi

1. INTRODUCERE Atunci când îngrăşămintele minerale nu sunt disponibile sau sunt prea scumpe, compostul este cea mai importantă sursă pentru a...

Ai nevoie de altceva?