Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, dwg
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 2753
Mărime: 463.10KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria Vieru
Puncte necesare: 6
Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Urbanism şi Arhitectură Catedra “Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie ”

Cuprins

 1. 1.Partea I Calculul dispersarilor nocevitaţilor evacuate în atmosferă cu gazele de ardere 3
 2. 1.1.Date iniţiale 4
 3. 1.2. Calculul substanţelor nocive evacuate în atmosferă cu gazele de ardere 5
 4. 1.3. Calculul degajărilor maxim admisibile 9
 5. 1.4. Calculul concentraţiei substanţelor nocive în stratul de aer la suprafaţa solului 11
 6. 1.5 Calculul concentraţiei nocivităţilor la distanţa y perpendiculară direcţiei de poluare 13
 7. 2. Partea II Calculul dispersării prafului de la un ciclon tip БЦ 475 „Reţeaua de ventilaţie a secţiei de preambalare a morii” 18
 8. Date iniţiale 18
 9. 1. Calculul determinării tipului clădirii 18
 10. 2. Determinarea tipului sursei de poluare 18
 11. 3. Determinarea înălţimii reale a sursei de pouare 18
 12. 4. Determinarea tipului degajărilor 19
 13. 5. Determinarea concentraţiei maxime a poluanţilor 19
 14. 6. Determinarea distanţei de la sursa de poluare (ciclon) pînă la locul pe axa proiecţiei dispersării unde concentraţia poluanţilor este maximă 19
 15. 7. Determinarea valoarii vitezei vîntului periculoase 20
 16. 8. Determinarea concentraţiei prafului pe axa dispersării în fiecare punct 20
 17. 9. Determinarea distanţei orizontale de la sursa de poluare pînă la locul unde concentraţia este maximă, atunci viteza vintului este egală cu viteza periculoasă 20
 18. 10. Determinarea evacuarii maxim admisibile pentru viteza periculoasă a vîntului şi temperatura aerului exterior în luna iulie 21
 19. 11.Calculul economic 21
 20. Bibliografie 21

Extras din proiect

Partea I

Calculul dispersarilor nocevitaţilor evacuate in atmosferă cu gazele de ardere (de la CT şi clădirea industrială) din oraşul Cantemir.

1.1Date iniţiale

1. Înălţimea coşului de fum H=280m

2. Diametrul coşului de fum D=4.5m

3. Viteza ieşirii gazului din coşul de fum W=19m/s

4. Temperatura gazului la ieşirea din coşul de fum Tgaz =95oC

5. Cantitatea de cărbune ars Bc=1*105t/an

6. Cantitatea de gaze Bg=0.5*105t/an

7. Cantitatea de păcură B =0.33*105t/an

8. Durata lucrului CT τ=320 zi/an

Amplasarea sursei de căldură pe planul general -NE

Distanţa sursei de căldură de la hotarul de construcţie, 0,25km

Varianta planului general - 4

Tipul combustibilului: cărbune –NOVONEDSTROSCHI , păcură VISOCOJERNISTII ,gaz natural IGRIM-PUNGA-SEROV-NIJNII-TAJIL

Cărbune păcură gaz

A- conţinutul de cenuşă 24% 0,14% -

S- conţinului de sulf 0.3% 3,50% -

QH –conţinutul de căldură 7.91 MJ/kg 39.78 MJ/kg 36,47 MJ/kg

1.2 Dispersarea nocivităţilor la arderea combustibilului

În rezultatul arderii combustibilului în atmosferă se elimină:

- la arderea combustibilului lichid se elimină 5 nocivităţi:

1. oxizii de carbon CO, CO2

2. oxizii de azot NO, NO2, NO3

3. oxizii de sulf SO2, SO3

4. particulele solide (praful,cenuşa,zgura)

5. pentaxid de vanadiu V2O5

- la arderea combustibilului solid se elimină 4 nocivităţi:

1. oxizii de carbon CO, CO2

2. oxizii de azot NO, NO2, NO3

3. oxizii de sulf SO2, SO3

4. particule solide

- la arderea combustibilului gazos se elimină 2 nocivităţi:

1. oxizii de carbon CO, CO2

2. oxizii de azot NO, NO2, NO3

1. Cantitatea oxizilor de carbon:

MCO =0,001*B*CCO* (1- q4/100), g/sec

B – cantitatea de combustibil

CCO - cantitatea monoxidului de carbon ce se formează la arderea combustibilului

CCO=q3*R*Q, kg/t

q3- pierderea de căldură prin arderea chimică incompletă ( , , )

R- coeficient ce ţine cont de eliminarile de CO si depinde de constructia cazanului (Rc=1, Rp=0,65, Rg=0,5)

q4- pierderile de căldură prin arderea fizică incompletă ( , , )

- Cărbune: CcCO =0,7*1*7.91=5.537 kg/t

McCO= 0,001*1000000*5.537 (1-4/100) =192.4 g/sec

- Păcură: CpCO=0,5*0,65*39.78= 12.93kg/t

MpCO=0,001*0.33*1000000*12.93(1-0/100) =154.33 g/sec

- Gaz: CgCO=0,5*0,3*36.47= 5.47 kg/t

MgCO=0,001*0.5*1000000*5.47 (1-0/100) =98.92 g/sec

2. Cantitatea oxizilor de azot:

MNOx= 0,001*B*Q*KNOx(1-βNOx), g/sec

KNOx- coeficientul ce caracterizeaza cantitatea oxizilor de azot care se formeaza la 1MJ de caldura , kg/MJ ( , , )

- randamentul filtrului ( =0.95)

MpNOx =0,001*0.33*1000000*39.78*0,096 (1-0,95) =2.28 g/sec

McNOx=0,001*1000000*7.91*0,23 (1-0,95) =3.29g/sec

MgNOx=0,001*0.5*1000000*36.47*0,1 (1-0,95) =3.3 g/sec

3. Masa oxidului de sulf:

MSox =0,02*B*S*(1- )(1- ),g/sec

0,02 – coeficient de transformare

– cota oxizilor de sulf legaţi cu cenuşa zburătoare în cazan ( p=0,02; c=0,01);

– cota oxizilor de sulf captaţi în filtru ( = 0,95 )

S – conţinutul sulfului

McSO2= 0,02*1000000*0.3*(1-0,95)(1-0,1) =97.6 g/sec

Mp SO2 =0,02*0.33*1000000*3.5 (1-0,95)*(1- 0,1) =40.9 g/sec

Mg SO2=0

Preview document

Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 1
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 2
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 3
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 4
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 5
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 6
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 7
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 8
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 9
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 10
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 11
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 12
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 13
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 14
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 15
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 16
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 17
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 18
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 19
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 20
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 21
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 22
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 23
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 24
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 25
Dispersarea nocivităților la arderea combustibilului și pe teritoriul întreprinderii din oraș Cantemir - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Dispersarea Nocivitatilor la Arderea Combustibilului si pe Teritoriul Intreprinderii din Oras Cantemir
  • Dispersarea Nocivitatilor la Arderea Combustibilului si pe Teritoriul Intreprinderii din Oras Cantemir.doc
  • grafic la ecologie.dwg

Ai nevoie de altceva?