Energii Alternative

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Energii Alternative.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 79 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Definiţie Energii alternative ….…4
Introducere … ….… 4
Prezentare a evoluţiei energiei de-a lungul existenţei umane 5
Impactul revoluţiei industriale 5
Pot energiile alternative satisface cererea omenirii? 6
Energia în Europa 8
Potenţial avem, dar nu-l valorificam , 8
Piaţa certificatelor verzi 9
Regulament pentru calificarea producţiei prioritare
de energie electrică din surse regenerabile de energie … .10
Energia eoliană 21
Siguranţa energiei eoliene 22
Utilizarea energiilor regenerabile în ţările din Europa
şi pe plan mondial 22
Energia solară 26
Cum produce soarele energie 27
Cum este transportată energia pe Pământ 28
Alcătuirea dispozitivelor fotovoltaice 29
Randamentul celulelor fotovoltaice 30
Energia termo-solară 32
Colectori cu taler plat 33
Transformarea energiei termo-solare în energie electrică 34
Energia geotermală 36
Situaţia în România 37
Tipuri de sisteme geotermice 38
Surse geotermale în România 39
Tratarea apelor geotermale 39
Pompa de căldură SOL-APĂ. Căldura Pământului 41
Biomasa 44
Resursele de biomasă 46
Potenţial şi disponibilitate 47
Conversia biomasei 49
Puterea calorică a biomasei 50
Tehnologii de ardere 53
Gazifierea biomasei 55
Piroliza biomasei 57
Procese biochimice de conversie a biomasei 58
Energia apei 64
Producerea propriu-zisă a energiei hidroelectrice 67
Viitorul electricităţii 68
Consideraţii generate privind performanţele hidrocentralelor 68
Principalele elemente ale unei amenajări hidroelectrice 71
Procese tehnologice de obţinere a energiei electrice în centralele hidroelectrice 73
Aplicaţii ale hidroenergiei 77
Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie 79
Bibliografie 79

Extras din document

Energii alternative

Energia alternativă este un termen folosit pentru unele surse de energie şi tehnologii de stocare a energiei. În general el indică energii netradiţionale şi care au un impact scăzut în mediul înconjurător. Termenul de energie alternativă este folosit în contrast cu termenul de combustibil fosil după unele surse, iar alte surse îl folosesc cu sensul de energie regenerabilă.

Introducere

În sectorul energetic în majoritatea statelor europene s-au produs transformari majore determinate de necesitatea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie a consumatorilor, iar în cadrul acestei cerinţe, sursele regenerabile de energie oferă o soluţie viabilă, inclusiv aceea de protecţie a mediului înconjurător.

Siguranţa alimentării cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurată în mod obligatoriu prin luarea în considerare a importurilor, în condiţiile liberalizării pieţei de energie şi în conformitate cu nevoia stringentă de atenuare a impactului asupra mediului climatic planetar.

Necesitatea de asigurare a unei dezvoltari energetice durabile, concomitent cu realizarea unei protecţii eficiente a mediului înconjurator a condus – în ultimii 10 – 15 ani – la intensificarea preocupărilor privind promovarea resurselor regenerabile de energie şi a tehnologiilor industriale suport. Politica UE în acest domeniu, exprimată prin Carta Alba şi Directiva Europeană 2001/77/CE privind producerea de energie din surse regenerabile, prevede ca, până în anul 2010, Uniunea Europeană lărgită va trebui să îşi asigure necesarul de energie în proporţie de circa 12% prin valorificarea surselor regenerabile.

Schimbarea climei este consecinţa cea mai gravă a crizei mediului înconjurător în care trăim pentru că este o cauză care ne priveşte pe toţi.În ultimii 120 de ani, temperatura medie a planetei a crescut de la 14 grade celsius la 15,4 şi nu sunt semnale ca procesul să fie reversibil,din contră este posibilă o creştere ulterioară cu 2-3 grade în urmatorii 100 de ani.Creşterea temperaturii chiar dacă cu puţine grade are un efect major asupra climei terestre,gheţarii polari se topesc şi în consecinţă se înalţă nivelul mării înnecănd vaste regiuni,evaporarea apei creşte şi în consecinţă zonele deja aride vor deveni şi mai uscate în timp ce în alte zone precipitaţiile vor creşte. Taifunurile şi uraganele ultimilor ani par să fie preludiul schimbării generale a climei.

Creşterea temperaturii are ca finalitate creşterea nivelului CO2 în atmosferă ceea ce crează efectul de seră. Începand cu anii 1880 şi până azi conţinutul de bioxid de carbon a crescut cu 23de procente

Previziunile viitorului sunt sumbre şi de aceea multe ţări au semnat Protocolul de la Kioto din 1997 pentru a reduce emisia de bioxid de carbon în atmosferă.

Pincipiul de bază este că mai puţin consum de energie=mai puţină poluare=mai multă caliatate ambientului.Tratatul prevedea reducerea cu 7% a emisiilor în Statele Unite şi cu 8% în Comunitatea Europeană.

Prezentare a evoluţiei energiei de-a lungul existenţei umane. De ce am ajuns să folosim resursele epuizabile?

Fiecare minut de energie solară care ajunge la suprafaţa Pământului satisface cerinţele de energie ale lumii pentru un întreg an. Combină această puternică sursă de energie (sursa vieţii pentru planeta noastră), cu alte surse de energie disponibile, ca cea a vântului, geotermală, şi ajungi să te întrebi cum de populaţia umană depinde în mare parte de arderea combustibililor fosili. Iar schimbări mari nu prea se întrevad.

De ce combustibili fosili? Combustibilii fosili de care depindem noi în mare parte sunt cărbunele, petrolul şi gazele naturale. Ele sunt epuizabile, deoarece noi le folosim mai repede decât ca acestea să se formeze! De 100.000 de ori mai repede, ca să să fim mai exacţi.Totul se întoarce inapoi la primele deprinderi umane de generare a căldurii, luminii şi unui mijloc de preparare a hranei. Pentru primii oameni, focul a fost echivalentul unui mic Soare, oriunde s-ar fi dus aceştia. Cu această energie disponibilă, oricând şi oriunde, oamenii au putut să se răspândească în toată lumea şi să prospere, indiferent de climatul sau de cantitatea de lumină solară disponibilă. A fost condiţia care a asigurat puterea pentru a începe stăpânirea Pământului, distinctiv de restul fiinţelor, mai puţin vulnerabili la extincţie şi cu o capacitate mai mare de a aduce o schimbare - în bine sau în rău.

Impactul revoluţiei industriale

Cărbunele a alimentat Revoluţia Industrială, schimbând pentru totdeauna modul în care oamenii urmau să trăiască şi să utilizeze energia. În timp ce aceasta a propulsat umanitatea la nivele extraordinare, cel care a avut de suferit foarte mult a fost mediul şi tot ce este viu. De abia la jumătatea secolului XX oamenii au realizat că politica de utilizare a energiei trebuia schimbată. Lemnul a fost prima sursă de energie regenerabilă. Biomasa - primul combustibil utilizat pentru foc. Cărbunele a fost cel care a înlocuit biomasa cu resursele epuizabile şi nocive.

Revoluţia industrială de asemenea, marchează începutul unei ere în care lumea începea să explodeze. Strâns legate una de cealaltă au fost acestea două - consumul de energie şi creşterea populaţiei. Populaţia a crescut şi s-a dezvoltat industria. Odată cu aceasta, a crescut şi cererea pentru combustibile.

De la descoperirea combustibililor fosili, oamenii au vrut să creadă că aceştia ar putea exista în cantitaţi infinite, deoarece progresul uman s-a plasat dintotdeauna în jurul exploatării lor. Nu numai că am învăţat să folosim focul pentru a ne satisface cerinţele energetice, dar am devenit dependenţi de întreţinerea acestuia cu resurse fosile.

Astăzi, mulţi dintre noi suntem conştienţi de iminenţa epuizării acestor resurse şi de faptul că am dori să vedem că alte energii, regenerabile şi curate, au luat locul celor pe cale de secare. Dar, se pare că acest lucru se va întampla doar atunci când combustibilii fosili vor fi prea scumpi, iar asta are toate şansele de realizare în cel mai apropiat timp. Importanţa primară a surselor regenerabile de energie este că folosirea lor va extinde viaţa combustibililor fosili şi va oferi alternative sigure într-un final.

Vestea bună este că energia abundă în jurul nostru, resurse de energie pe care nici macar nu am inceput să le luam în considerer(transformarea energiei gravitaţionale – Nikola Tesla, captarea energiei organice – Wilhelm Reich), iar acum avem un mandat pentru a le valorifica, înainte de dispariţia combustibililor fosili. Un lucru este sigur - rasa umană nu va sta in întuneric nicio zi din viaţă pentru că a folosit ultima picătură de petrol sau ultimul cărbune.

Pot energiile alternative satisface cererea omenirii?

Energie şi potenţial energetic există în orice. Energia este, în principiu, fără formă şi nu poate fi văzută, dar putem vedea şi simţi efectele sale. Energia electrică nu este energie, ci mai degrabă, e creată din energie. Energia capturată de la Soare, arderea combustibililor fosili, vântul şi curenţii de apă sunt folosiţi pentru a crea şi a furniza energie electrică. Eliberarea de energie din arderea lemnului sau altor materiale combustibile va îndeplini cerinţele de astăzi.

În termeni simpli, energia este mişcare, de la cele mai mici particule de materie, până la cele enorme din Univers. Orice obiect are potenţialul de a se pune în mişcare şi de a obţine energie cinetică. Mărul lui Newton avea energie potenţială atunci când era în pom, dar odată căzut, acesta a generat energia cinetică. Prin înţelegerea secretă a energiei - cum există, cum este creată, cum acţionează şi chiar unde aceasta poate fi găsită, putem să ducem la bun sfârşit această misiune imposibilă - satisfacerea cerinţelor unei întregi planete. Problema de fapt, constă în modul în care noi obţinem această energie! Toţi combustibilii trebuiesc convertiţi în energie, fie prin intermediul unui procedeu chimic sau fizic. Atunci când obţinerea acestor energii va putea fi înfăptuită cu mult mai puţine eliminări de noxe în atmosferă, o mare parte din problema sănătăţii globale va fi rezolvată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Energii Alternative.doc