Epurarea Apelor Uzate

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 16 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 21279
Mărime: 2.12MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Savu D

Cuprins

ARGUMENT

CAP. I. GENERALITĂŢI 1

1.1. Caracteristici fizice 1

1.2. Caracteristici chimice 2

1.3. Caracteristici biologice. 3

CAP. II. GOSPODĂRIREA RESURSELOR DE APĂ 4

2.1. Specificul calităţii surselor naturale de apă 4

2.2. Mecanismul economic în domeniul gospodăririi cantitative a apelor

din România 8

CAP. III. SURSE DE IMPURIFICARE A APEI 9

3.1. Clasificarea surselor de poluare 9

3.1.1. Surse de poluare naturale 10

3.1.2. Surse de poluare artificiale 11

3.2. Substanţe poluante ale apelor 12

CAP. IV. DESCRIEREA STAŢIEI DE EPURARE A APELOR ORĂŞENEŞTI

TG-JIU 15

4.1. Caracteristicile geofizice ale amplasamentului staţiei de epurare a

municipiului Tg-Jiu 15

4.1.1. Situaţia existentă 15

4.1.2. Necesitatea extinderii staţiei 16

4.1.3. Stabilirea emisarului 16

4.1.4. Condiţii de evacuare a apelor uzate în râul Jiu 16

4.2. Descrierea construcţiilor și instalațiilor staţiei de epurare 17

4.3. Caracteristici tehnologice şi tehnice ale obiectelor şi utilajelor principale

existente în staţia de epurare 21

CAP. V. TEHNOLOGII DE TRATARE A APELOR UZATE 24

5.1. Procese şi procedee de epurare a apelor uzate orăşeneşti 24

5.2. Procedee de epurare 26

5.2.1. Procedee de epurare mecanică 26

5.2.2. Procedee de epurare mecano-chimică 27

5.2.3. Procedee de epurare mecano–biologică 27

5.3. Scheme clasice de epurare a apelor uzate 28

CAP. VI. PROBLEME DE MEDIU ÎN CADRUL STAŢIEI DE EPURARE 30

6.1. Influenţa poluanţilor reziduali din apele uzate asupra emisarilor naturali

şi modalităţile de eliminare a acestor 30

6.2. Impactul staţiei de epurare asupra mediului 31

CAP. VII. TEHNOLOGII DE TRATARE A EFLUENŢILOR REZIDUALI 34

7.1. Principii generale 34

7.2. Tratarea preliminară sau pretratarea 35

CAP. VIII. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC ŞI CALCULUL

CINEMATIC AL MECANISMULUI DE ACŢIONARE 42

8.1. Alegerea motorului electric 42

8.2. Determinarea şi distribuirea raportului total de transmisie al MA 43

8.3. Determinarea parametrilor cinematici şi de forţă al arborelor MA 44

8.4. Calculul de proiect al Angrenajului Reductorului 46

8.5. Dimensionarea Angrenajului cu roţi dinţate conice 47

8.6. Calculul forţelor în Angrenaj 50

8.7. Calculul de verificare al Angrenajului 51

8.8. Calculul Arborilor 53

8.8.1. Calculul de predimensionare 53

8.8.2. Calculul de dimensionare 54

8.8.3. Calculul de dimensionare al arborelui-pinion 57

8.8.4. Calculul de dimensionare a arborelui condus 64

8.9. Calculul rulmenţilor 72

8.9.1. Determinarea duratei de funcţionare necesare pentru MA 72

8.9.2. Determinarea capacităţii dinamice portante necesare rulmenţilor 72

8.10. Alegerea finală a rulmenţilor 75

8.11. Proiectarea constructivă a roţii dinţate conice 75

8.12. Calculul asamblărilor prin Pană 76

CAP. IX. PRECESE BIOLOGICE DE EPURARE A APEI 81

9.1. Epurarea biologică aerobă 82

9.1.1. Tehnologia epurării biologice aerobe 83

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

GENERALITATI

Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea apelor naturale este determinata de totalitatea substanțelor minerale sau organice, a gazelor dizolvate, a particulelor in suspensie si organismelor vii prezente in acestea.

Compoziţia apelor uzate determină, în mare măsură, atât dimensiunile staţiilor de epurare, cât şi calitatea apelor de suprafaţă (emisarii cei mai des folosiţi), care pot interveni la alegerea procedeului şi a schemei de epurare.

Compoziţia apelor uzate şi a celor de suprafaţă se stabileşte prin analize de laborator, care:

- determină cantitatea şi starea materiilor, de orice fel, conţinute în apă şi, în special, prezenţa materiilor specifice apelor uzate (materii în suspensie, azot, grăsimi, cloruri etc),

- ajută la urmărirea procesului de descompunere a apelor uzate sau de suprafaţă (prin determinarea consumului biochimic de oxigen, oxigenului, pH etc),

- stabilesc prezenţa şi felul organismelor din apa, în scopul cunoaşterii stadiului epurării, în diferite trepte ale staţiei de epurare.

1.1. Caracteristici fizice

Turbiditatea apei este produsă de particulele solide sub formă de suspensii sau în stare coloidală. Acestea pot fi, sub aspectul naturii lor, minerale sau organice, iar sub aspectul originii lor, naturale (din sol) sau poluante (din reziduuri).

Importanţa acestei caracteristici constă în primul rând în aspectul neplăcut imprimat apei, dar în acelaşi timp particulele solide pot constitui suport pentru microorganismele care persistă astfel mai mult timp în apă.

Culoarea apei este dată de substanţele dizolvate în apă. Si acestea pot avea o provenienţă naturală ca unele săruri minerale sau organisme acvatice care conferă apei o culoare galben-verzuie sau brun-roşcată, dar pot proveni şi ca urmare a poluării apei, mai ales cu substanţe chimice dintre care unele potenţial toxice.

Mirosul apelor uzate proaspete este aproape inexistent. Apele în curs de fermentare au miros, mai mult sau mai putin pronunţat. Mirosul ape este legat, de asemenea de prezenţa în exces a unor elemente naturale sau poluante.

Temperatura apelor uzate oraşeneşti este, de obicei, cu 2-3 grade mai ridicata decat cea a apelor de alimentare.Temperatura apei trebuie să fie cuprinsă între 7 şi 15°C. În mod excepţional, se admite temperatura naturală a sursei utilizate în aprovizionarea populaţiei.

1.2. Caracteristici chimice

Oxigenul dizolvat (OD) este cel mai important parametru de calitate al apei din râuri şi lacuri, deoarece oxigenul are o importanţă vitală pentru ecosistemele acvatice.

Consumul biochimic de oxigen (CBO) reprezintă cantitatea de oxigen, în mg/l, necesară oxidării substanţelor organice din ape, cu ajutorul bacteriilor. Mineralizarea biologică a substanţelor organice este un proces complex, care în apele bogate în oxigen se produce în două trepte.

Consumul chimic de oxigen (CCO) măsoară conţinutul de carbon din toate categoriile de materie organică, prin stabilirea oxigenului consumat de bicromat de potasiu în soluţie acida sau permanganat de potasiu.

Azotul total este alcătuit din amoniac liber, azot organic, nitriţi şi nitraţi.La analiza apei uzate se mai determină şi amoniacul albuminoid.

Sulfurile sunt rezultatul descompunerii substanţelor organice sau anorganice şi provin, de cele mai multe ori, din apele uzate industriale.Sulfurile dau naştere la mirosuri neplăcute.

Clorurile pot fi prezente în apă într-o concentraţie mare, datorită solubilităţii lor ridicate; astfel solubilitatea clorurii de sodiu sau a celei de calciu la temperatura de 25oC este în jur de 26%, respectiv de 46%.

Acizii volatili indică progresul fermentării anaerobe a substanţelor organice.

Grăsimile şi uleiurile, vegetale sau minerale, în cantităţi mari, formează o peliculă pe suprafaţa apei, care poate împiedica aerarea, colmata filtrele biologice, inhibă procesele anaerobe din bazinele de fermentare etc.

Gazele cel mai des întâlnite la epurarea apelor sunt hidrogenul sulfurat, bioxidul de carbon şi metanul.

Preview document

Epurarea Apelor Uzate - Pagina 1
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 2
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 3
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 4
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 5
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 6
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 7
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 8
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 9
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 10
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 11
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 12
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 13
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 14
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 15
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 16
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 17
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 18
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 19
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 20
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 21
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 22
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 23
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 24
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 25
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 26
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 27
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 28
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 29
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 30
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 31
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 32
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 33
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 34
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 35
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 36
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 37
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 38
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 39
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 40
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 41
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 42
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 43
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 44
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 45
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 46
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 47
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 48
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 49
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 50
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 51
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 52
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 53
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 54
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 55
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 56
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 57
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 58
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 59
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 60
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 61
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 62
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 63
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 64
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 65
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 66
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 67
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 68
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 69
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 70
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 71
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 72
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 73
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 74
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 75
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 76
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 77
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 78
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 79
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 80
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 81
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 82
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 83
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 84
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 85
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 86
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 87
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 88
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 89
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 90
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 91
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 92
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 93
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 94
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 95
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 96
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 97
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 98
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 99
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 100
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 101
Epurarea Apelor Uzate - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Epurarea Apelor Uzate
  • Epurare ape
   • ANEXA 1.doc
   • ANEXA 2.doc
   • ANEXA 3.doc
   • ARGUMENT.doc
   • BIBLIOGRAFIE.doc
   • CAP 1.doc
   • CAP 2.doc
   • CAP 3.doc
   • CAP 4.doc
   • CAP 5.doc
   • CAP 6.doc
   • CAP 7.doc
   • CAP 8.doc
   • CAP 9.doc
   • CONCLUZII.doc
   • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Gestiunea Deseurilor

INTRODUCERE Ecologia (din cuvintele grecesti: ecos - casa si logos - stiinta, adica "stiinta studierii habitatului") este o stiinta biologica de...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Managementul Deseurilor in Romania

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Implementarea Tehnicilor de Management a Vizitatorilor în Ariile Protejate

1.Noi abordari in conservarea naturii Aderarea la Uniunea Europeană va necesita numeroase modificări ale legislaţiei şi cadrului instituţional. În...

Apele Industriale în Ecosistemele Urbane

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest termen se are...

Te-ar putea interesa și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Epurarea Apelor Uzate - O Statie de Epurare cu o Capacitate de 20t Apa pe Zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Cercetări privind epurarea apelor uzate urbane și evaluarea riscului de mediu

Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei...

Epurarea Apelor Uzate în Municipiul Tecuci

Introducere Apa este una dintre cele mai preţioase resurse ale planetei noastre. Timp îndelungat s-a considerat că apa este o sursă inepuizabilă,...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Procese de Epurare Biologică și Nitrificare pentru Epurarea Apelor Uzate Industriale

1. Introducere 1.1. Scurt istoric şi evoluţie Pe fondul activităţii antropogene extinse în prezent există o deosebire calitativă şi principială...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Ai nevoie de altceva?