Evaluarea Ciclului de Viata

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Evaluarea Ciclului de Viata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prep. Univ. Ing. Obreja Claudiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Introducere in programul SimaPro 7.
a) familiarizarea cu programul SimaPro 7;
b) înţelegerea noţiunilor generale despre CVP.
2. Obţinerea ambalajelor din PET de 1 litru in programul SimaPro 7.
a) crearea subansamblurilor ambalajului din PET de 1 litru;
b) asamblarea ambalajului din PET de 1 litru.
3. Crearea sfârşitului de viaţă pentru fiecare subansamblu al ambalajului din PET.
4. Dezasamblarea ambalajelor din PET.
5. Crearea ciclului de viaţă al ambalajelor din PET in programul SimaPro 7.
a) analiza ciclurilor de viaţă al ambalajelor din PET.
6. Compararea ciclurilor de viaţă al ambalajelor din PET cu ajutorul programului SimaPro 7.
a) analizarea ciclului de viaţă al ambalajelor din PET;
b) compararea graficelor realizate in urma obţinerii ambalajelor din PET cu graficele realizate in urma obţinerii ambalajelor din sticlă albă, în programul SimaPro 7.
7. Concluzii ale raportului.
a) concluzii in urma comparaţiei ciclului de viaţă pentru sticla albă de 1 litru cu ciclul de viaţă al PET-ului de 1 litru;
b) concluzii ale raportului.

Extras din document

ETAPA 1

INTRODUCEREA ÎN PROGRAMUL SIMA PRO 7.

a) Familiarizarea cu programul Sima Pro 7

Life cycle assessment (LCA) este o metodologie de evaluare a aspectelor de mediu, asociate cu evoluţia ciclului de viaţa al unui produs.

In acest sens, o aplicaţie importantă este reprezentată de analiza contribuţiei stadiilor ciclurilor de viaţă asupra încărcării mediului, cu scopul de a stabili priorităţile asupra îmbunătăţirilor ce trebuie aduse produselor şi proceselor.

In ultimii ani, LCA a devenit un element cheie al politicii de mediu.

Sima Pro este un program care ajută la îmbunătăţirea politicii LCA.

Un studiu LCA constă în :

• definirea scopului si amplitudinii studiului;

• emiterea unui model de ciclu de viaţă al unui produs, cu toate influenţele acestuia asupra mediului;

• înţelegerea impactului asupra mediului;

• interpretarea studiului.

In Sima Pro există trei secţiuni:

• câmpul text în care se pot descrie diferite aspecte legate de definirea şi amplasarea studiului;

• textele introduse aici pot fi copiate şi lipite în raport;

• o secţiune ce cuprinde date standard, potrivite pentru un studiu de caz.

In programul Sima Pro, fiecare secţiune este aptă să descrie scopul şi amplasarea fiecărui element, astfel încât în final să se poată interpreta impactul unui produs asupra mediului.

b) Înţelegerea noţiunilor generale despre Ciclul de viaţă al produsului

Definirea termenului de ,, Ciclu de viaţă al produsului”

Ciclul de viaţă al unui produs reprezintă totalitatea etapelor pe care acesta le parcurge de-a lungul vieţii,incepând de la faza de producţie a produsului, continuînd cu, consumarea pe piaţă si retragerea acestuia.

Ideea unui ciclu de viaţă al produsului recunoaşte faptul ca proiectarea si vânzarea unui produs este doar o parte a poveştii. De fapt, orice produs trece printr-o serie de paşi, între timpul în care este conceput şi timpul în care produsul realizat este retras din uz sau înlăturat.Figura 1. de mai jos arată diferitele etape ale unui ciclu de viaţă al produsului.

Fig.1. Etapele unui ciclu de viaţă al produsului

Impactul ciclului de viaţă al produsului asupra factorilor de mediu

O a treia arie generală a consideraţiilor vieţii este aceea a proiectării produselor prietenoase mediului la retragerea din uz si la înlăturare. Aceasta este o arie relativ nouă, dar activă, a cercetării academice,cu rădăcini în mişcarea ecologică din anii 1960. Ideea principală este ca produsele ar trebui proiectate având in minte înlăturarea, consumul operaţional al resurselor si al poluării precum este luată în considerare eficienţa evaluării in multe proiecte.Aceasta arie s-a maturizat până la punctul in care s-au dezvoltat standardele internaţionale pentru adresarea acestei probleme, incluzând seria ISO 14000 şi în particular ISO 14040 ,,Evaluarea ciclului de viaţă”.

Evaluarea ciclului de viaţă

Evaluarea ciclului de viaţă (ECV) este un instrument pentru evaluarea aspectelor de mediu şi a potenţialelor efecte ale produselor, proceselor sau activităţilor asupra mediului în scopul de a stabili oportunităţile de perfecţionare. EVC analizează întregul ciclu de viaţă al unui produs sau al unei activităţi, acoperind extracţia si prelucrarea materiilor prime, procesele de producţie, transportul si distribuţia, folosirea/refolosirea şi întreţinerea produselor, reciclarea si eliminarea acestora.

EVC implică următoarele etape:

• Stabilirea sferei de cuprindere a ECV, a metodologiei şi a restricţiilor (cum sunt resursele, calitatea şi volumul de date);

• Intocmirea unui inventar al intrărilor şi ieşirilor unui sistem (cuantificarea energiei şi a materiilor prime utilizate şi a deşeurilor evacuate în mediu) şi evaluarea acestora;

• Identificarea şi evaluarea efectelor potenţiale generate de respectivele intrări şi ieşiri asupra mediului (se au în vedere efectele generate prin folosirea resurselor, efecte generate asupra sănătaţii umane, asupra calităţii aerului, a apei şi a terenurilor şi asupra ecosistemelor);

• Interpretarea rezultatelor obţinute in etapele de inventariere şi evaluarea efectelor prin prisma obiectivelor studiului.

ECV se poate efectua la diferite niveluri, extinderea sa variind in funcţie de gradul de detaliu si natura datelor utilizate in studiu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Ciclului de Viata.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BACAU FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA :INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE