Evaluarea de Impact pentru o Societate Care Are ca Obiectiv de Activitate Dezafectarea unui Parc - Extractia de Petrol si Gaze

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluarea de Impact pentru o Societate Care Are ca Obiectiv de Activitate Dezafectarea unui Parc - Extractia de Petrol si Gaze.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

A. Încadrarea proiectului 4
I. Date generale 4
1.1. Denumirea societăţii 4
1.2. Amplasament, suprafaţa ocupată 4
1.3. Profilul de activitate 4
1.4. Forma de proprietate 4
1.5. Regimul de lucru 4
2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului 4
2.1. Activităţi desfăşurate 4
2.1.1. Situaţia existentă 5
2.1.2. Activităţi desfaşurate pe timpul dezafectării 5
2.2. Dotări 6
2.3. Bilanţul de materiale 6
2.4. Utilităţi 6
3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 7
3.1. Protecţia calităţii apelor 7
3.1.1. Sursele de ape uzate 7
3.1.2. Staţii şi instalaţii de epurare 7
3.1.3. Evacuarea apelor 7
4. Protecţia aerului 7
4.1. Surse şi poluanţi pentru aer 7
5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 9
6. Protecţia solului şi subsolului 9
6.1. Surse posibile de poluare a solului şi subsolului 9
7. Protecţia împotriva radiaţiilor 10
8. Protecţia fondului forestier 10
9. Protecţia ecosistemilor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii 10
10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional 10
11. Gestionarea deşeurilor 10
12. Gestionarea substanţelor toxice si periculoase 11
13. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 11
14. Protecţia aşezărilor umane 11
15. Protecţia împotriva incendiilor 11
II. Lista de control 12
2.1. Caracteristicile proiectului 12
2.2. Amplasarea proiectului 17
B. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului ecologic 18
III. Identificarea posibilităţii ca proiectul să aiba efecte asupra mediului 18
1. Informaţii generale 18
1.1. Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei 18
1.2. Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice 19
1.3. Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul 19
2. Procese tehnologice 20
2.1. Procese tehnologice de producţie 20
2.2. Activităţi de dezafectare 22
3. Deşeuri – generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor 22
4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componenţilor mediului şi măsuri de reducere a acestora 23
4.1. Apa. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului 23
4.2. Aerul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului 26
4.3. Solul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului 40
4.4. Geologia subsolului. Măsuri de diminuare a impactului 47
4.5. Biodiversitatea. Măsuri de diminuare a impactului 48
4.6. Peisajul. Măsuri de diminuare a impactului 49
4.7. Mediul social şi economic. Măsuri de diminuare a impactului 50
4.8. Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural 50
5. Analiza altenativelor 51
6. Monitorizarea 51
7. Situaţii de risc 53
8. Descrierea dificultăţilor 55
9. Rezumat fără caracter tehnic 55

Extras din document

Etapele proiectului

A. Incadrarea proiectului

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea societăţii

S.N.P. TURBOGAZ S.A. BUCUREŞTI - SUCURSALA TURBOGAZ MOINEŞTI - strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 75B, judeţul BACĂU, telefon 0234 / 354168, fax 0234 / 365794, e-mail turbogaz_moinesti@yahoo.com, reprezentată de Director General ing. Mihai Săftoiu.

Elaboratorul raportului de evaluare a impactului asupra mediului

S.C. Petrol GROUP S.A. - Inginerie de mediu şi consultanţă în industria extractivă de petrol şi gaze, Bulevardul Bucureşti nr. 23, 2000, Ploieşti, telefon 0244 / 514567, fax 0244 / 526712, reprezentată de Director General ing. Petrescu Andrei.

1.2. Amplasament, suprafaţă ocupată

Parcurile 251 Tazlău şi 1 Foale sunt amplasate din punct de vedere geografic în Depresiunea Tazlău, la poalele munţilor Goşmanu. Parcul 251 Tazlău este situat pe un relief de şes, reprezentat de albia majoră a Tazlăului Sărat. Parcul 1 Foale este amplasat pe versantul stâng al Tazlăului Sărat.

Din punct de vedere administrativ Parcul 251 Tazlău este amplasat în raza localităţii Zemeş, judeţul Bacău, în partea de N-E de zona locuită a localităţii.

Accesul la parcuri se face din DJ 117, pe drumurile petroliere existente.

Lucrările de dezafectare a parcului 251 Tazlău se vor realiza în incinta actualului amplasament al parcului.

În prezent, parcul 251 Tazlău ocupă o suprafaţă de 8776 m2, teren proprietate S.N.P. TURBOGAZ S.A. (Decret 33/1958). Parcul 1 Foale ocupă o suprafaţă de teren de 1175 m2 aflată în proprietatea S.N.P. TURBOGAZ S.A. în baza Ordinului nr. 161/1963.

Punctul de colectare 1 Foale va fi reamplasat în incinta staţiei de injecţie 1 Foale. Diferenţa dintre suprafaţa de teren ocupată în prezent şi suprafaţa ocupată după modernizare, precum şi terenul ocupat provizoriu în perioada de construcţie şi montaj vor fi redate în circuitul agricol. Suprafaţa care se redă în circuitul agricol, după modernizarea parcului 251 Tazlău este de 7030 m2.

[3]

1.3 Profilul de activitate

S.C. TURBOGAZ S.A. sucursala Moineşti, are ca profil de activitate extracţia ţiţeiului.

S.C. Petrol GROUP S.A. - Inginerie de mediu şi consultanţă în industria extractivă de petrol şi gaze.

1.4. Forma de proprietate

Firmă privată pe acţiuni.

1.5. Regimul de lucru

Durata etapei de construcţii şi montaj, inclusiv dezafectarea parcurilor, este de aproximativ 6 luni. Lucrările de dezafectare în Parcul 251 Tazlău sunt necesare în vederea modernizării parcului. Activitatăţile se desfăşoară 365 zile/an, 3 schimburi/zi, 8 ore/schimb.

2. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DIN CADRUL OBIECTIVULUI

2.1. Activităţi desfăşurate

Etapele prevăzute în cadrul proiectului sunt:

- realizarea organizării de şantier;

- demolări, devieri reţele;

- utilităţile pentru organizarea de şantier;

- redare teren.

2.1.1. Situaţia existentă

Parcul 251 Tazlău care se modernizează este amplasat pe malul stâng al pârâului Tazlău. Prin modernizarea parcului 251 Tazlău nu se ocupă suprafeţe de teren suplimentare faţă de cele existente, acesta amplasându-se pe teren, aflat în proprietatea beneficiarului.

În zona amplasamentului folosinţa terenului este industrială, sediu Secţia a II-a şi silvică (pădure). În cadrul parcului dezafectat consumul de apă industrială este mult mai mic decât consumul actual de apă.[3]

2.1.2 Activităţi desfăşurate pe timpul dezafectării

Demolări, devieri reţele

- în vederea amplasării noilor obiective sunt necesare a fi efectuate următoarele lucrări de demolare şi dezafectare:

a) Demontări utilaje:

- separator vertical;

- rezervoare etalonare;

- rezervor;

- rezervor apă sărată;

- rezervor apă PSI;

- pompe: - vehiculare ţiţei

- vehiculare apă reziduală;

- pompă la decantor;

b) Demontări conducte;

c) Demontări barăci:

- baracă pompe ţiţei;

- baracă parcagiu;

- baracă PSI;

d) Demontare instalaţie electrică de iluminat şi de forţă;

e) Demolări:

- dig pământ;

- împrejmuire;

- decantor îngropat;

- cămine ventile;

f) Devieri reţele şi reamplasare provizoriu a utilajelor funcţionale.

Redare teren

- decopertarea suprafeţelor infestate cu reziduuri petroliere de la claviaturi, separatoare, pompe, decantoare pe adâncimea de până la 30 cm;

- demolarea digurilor din zona rezervoarelor şi nivelarea terenului cu asigurarea unei pante de scurgere a apelor pluviale de 3-4%; pământul rezultat după trierea pietrelor mari (diametrul pietrei 5-8 cm), se va folosi la copertarea suprafeţelor decopertate;

- copertarea cu pământ vegetal pe adâncimea de 15-20 cm; se va folosi pământul rezultat din demolarea digurilor, deficitul de pământ vegetal fiind asigurat din zonă şi se va transporta cu auto până la parc;

- afânarea adâncă a solului la 30-40 cm pe întreaga suprafaţă ocupată de batal, precum şi pe întreaga suprafaţă afectată de scoaterea fundaţiilor din beton;

- aplicarea amendamentelor pe bază de fosfogips în doză de 0,5 - 1,0 kg m² în scopul corectării reacţiei moderat alcaline în arealele de redare;

- grăpatul energic la 10 - 12 cm a suprafeţelor afândate adânc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea de Impact pentru o Societate Care Are ca Obiectiv de Activitate Dezafectarea unui Parc - Extractia de Petrol si Gaze.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Universitatea FACULTATEA DE INGINERIE Specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie