Evaluarea de Impact pentru o Statie de Distributie a Carburantilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluarea de Impact pentru o Statie de Distributie a Carburantilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Panainte Mirela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

A. Încadrarea proiectului 3
1. Date generale 4
1.1 Denumirea unităţii 4
1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată 4
1.3 Profilul de activitate 4
1.4 Forma de proprietate 4
1.5 Regimul de lucru 4
2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului 5
3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 6
4. Protecţia aerului 7
5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 7
6. Protecţia solului şi subsolului 7
7. Protecţia împotriva radiaţiilor 7
8. Protecţia fondului forestier 7
9. Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii 7
10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional 8
11. Gestionarea deşeurilor 8
12. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 8
13. Protecţia împotriva incendiilor 8
B. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 17
1. Informaţii generale 17
1.1 Informaţii despre titularul proiectului: 17
1.2 Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi al raportului la acest studiu 17
1.3 Denumirea proiectului 17
1.4 Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia 18
1.5 Durata etapei de funcţionare 20
1.6 Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei 20
1.7 Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice 21
1.8 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de activitate 22
2. Procese tehnologice 22
3. Deşeuri- generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi recilclarea deşeurilor 23
4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi măsuri de reducere a acestora: 25
5. Analiza alternativelor 31
6. Monitorizarea 32
7. Situaţii de risc 33
8. Descrierea dificultăţilor 34
9. Rezumat fără caracter tehnic 34
10. Bibliografie 35

Extras din document

A. Încadrarea proiectului

1. Date generale

1.1 Denumirea unităţii

S.C. REFILL S.R.L.

1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată

Amplasamentul pentru S.C. REFILL S.R.L. a fost ales în satul Lunca Deasă, com. Năruja, jud. Vrancea. Investiţia cuprinde obiectivele:

• Pavilionul comercial (construcţie parter in partea de nord-est a terenului cu o suprafaţă de 75,52 m2) .

• Pompele de distribuţie carburanţi

• Copertina

• Cuva rezervoarelor (60,27 m2)

• Separator produse petroliere

• Fosă septică vidanjabilă (bazin betonat)

• Trasee tehnologice

• Spaţiu de colectare şi depozitare acumulatori uzati (4m2)

• Spaţiu de colectare şi depozitare ulei uzat (1m2)

• Platforma betonată interioară şi căi de acces

Noua investiţie are ca vecini la N, E şi S păşune, iar la V drumul judeţean DJ 205 A, Năruja-Focşani. Folosinţa actuală a terenului este păşune

Suprafaţa totală de teren care va fi ocupată este de 1000 m2.

1.3 Profilul de activitate

În cadrul investiţiei se vor desfăşura următoarele activităţi:

• Distribuţia de carburanţi

• Vânzările de accesorii auto, produse alimentare şi nealimentare preambalate

• Colectarea şi depozitarea uleiului uzat şi acumulatorilor vechi

1.4 Forma de proprietate

Proprietate privată.

1.5 Regimul de lucru

Unitatea se preconizează să funcţioneze non stop pe o perioadă nedeterminată de timp.

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului

2.1 . Activităţi desfăşurate

2.1.1 . Situaţia existentă

• Aprovizionarea staţiei cu produse petroliere cu autocisterne

• Descărcarea din autocisterne, prin cădere liberă, în rezervoarele de depozitare subterane

• Aspirarea produselor petroliere din rezervoare cu ajutorul pompelor de distribuţie

• Livrarea produselor petroliere în rezervoarele vehiculelor

• Comerţ cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare de larg consum, precum şi piese şi accesorii auto în cadrul pavilionului commercial

2.1.2 . Activităţi desfaşurate pe timpul dezafectării

• Demontare utilaje

• Demolare clădiri

• Demolare platforme betonate

• Demolare fundaţii

• Dezafectare canalizări şi legături utilităţi

• Evacuarea moluzului rezultat prin demolări

• Nivelarea terenului pentru o folosinţă agricolă

2.2 . Dotări

• Pompă bifrontală multiprodus, model NUOVO PIGNONE - DPX – F 2408

• Pompă bifrontală monoprodus, model NUOVO PIGNONE - DPX – F 2408

• Compressor de gaze cu turaţie variabilă

• Rezervor bicompartimentat R2

• Rezervor monocompartimentat R1

• Indicatoare automate de nivel de tip PETROVEND – SITE SENTIEL

• Conducte

o Descărcare produse petroliere

o Aspiraţie pompe

o Aerisire

o De recuperare vapori

• Două butoaie din plastic de 60 L, cu închidere etanşă , rezistente la şocuri mecanice, pentru depozitarea uleiului uzat

• Echipament pentru recuperarea vaporilor de benzină

• Dispozitiv de limitare a umpleriire zervoarelor – valvă limitator de umplere Dn 100

• Dispozitive antiamestec pe racordurile de aerisire a rezervoarelor

• Sistem computerizat de gestionare

• Imprimantă fiscală

• Senzori de detectare a produselor petroliere

• Pistoale de livrare

• Pompe cu comandă şi transmitere date la distanţă

2.3 . Bilanţul de materiale

In cadrul staţiei de distribuţie vor fi comercializate numai produse petroliere ce respectă HG 689-5.05.2004.

Principalele produse petroliere vehiculate vor fi benzina şi motorina.

2.4 . Utilităţi

• Apa potabilă – utilizată în scop menajer

• Energia electrică – utilizată la iluminat, funcţionarea pompelor şi reclame luminoase

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea de Impact pentru o Statie de Distributie a Carburantilor.doc

Alte informatii

proiect la Studiul de impact ecologic prezentat in 2010 la Universitatea "vasile Alecsandri" din Bacau.