Evaluarea Impactului de Mediu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluarea Impactului de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CUPRINS2
I MEMORIU DESCRIPTIV5
1. INTRODUCERE5
2. CADRUL LEGISLATIV.8
3. PROIECT.8
3.1 DENUMIREA PROIECTULUI8
3.2 DETALII DE AMPLASAMENT9
3.3 ARII PROTEJATE9
3.3.1 Fenomene naturale hidrologice şi pedologice10
3.3.2 Clima11
3.4 OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR12
3.5 DESCRIEREA PROIECTULUI.13
3.5.1 Trasarea, măsurarea şi confirmarea execuţiei de calitate a lucrărilor.13
3.5.2 Descrierea lucrărilor proiectate13
3.5.3 Lucrări de infrastructură (săpătura).14
3.5.4 Protecţia exterioară a conductei14
3.5.5 Protecţia pasivă contra coroziunii externe a conductei subterane14
3.5.6 Betonarea conductei.15
3.5.7 Protecţia conductei de transport gaze naturale în albia pârâului Prăpastiei.15
3.5.8 Ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării18
3.5.9 Trasarea lucrărilor.19
3.5.10 Patul lucrărilor de apărare19
3.5.11 Condiţii de execuţie20
3.5.12 Proprietăţi, toleranţe, probe ale materialelor componente lucrării.20
3.6 INFORMAŢII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANŢELE SAU PREPARATELE CHIMICE22
3.7 INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI ŞI BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL,
GENERAŢI DE ACTIVITATEA PROPUSĂ22
3.7.1 Zgomot şi vibraţii22
3.7.2 Radiaţii23
3.7.3 Poluanţi biologici23
3.8 PRINCIPALELE ALTERNATIVE STUDIATE ŞI INICAREA MOTIVELOR ALEGERII UNEIA
DINTRE ELE23
3.8.1 Altenative considerate în vederea stabilirii lucrărilor necesare23
4. DEŞEURI23
5. CONDIŢIILE DE MEDIU24
5.1 APA24
5.2 AERUL25
5.3 SOLUL26
5.4 GEOLOGIE26
5.4.1 Date generale.26
5.4.2 Geologie şi litologie27
5.5 BIODIVERSITATEA28
5.5.1 Fauna.28
5.5.2 Flora30
5.6 PEISAJUL31
6. EVALUAREA ŞI DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI32
6.1 APELE DE SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE32
6.2 CLIMA ŞI CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC32
6.3 SOLUL32
6.4 FLORA ŞI FAUNA.33
6.5 PEISAJUL33
6.6 ALTE TIPURI DE IMPACT34
6.6.1 Zgomot şi vibraţii.34
7. ANALIZA ALTERNATIVELOR.34
8. MONITORIZAREA35
9. SITUAŢII DE RISC37
10. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR38
11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC40
11.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR40
11.2 ANALIZA ALTERNATIVELOR.41
11.3 IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI41
11.4 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI41
II MEMORIU JUSTIFICATIV.44
Calculul debitelor44
ZONA 5 Punctul 1.44
Secţiunea nemodificata44
Secţiunea modificata nr. 1.47
Secţiunea modificata nr. 2.49
Secţiunea modificata nr. 3.51
Secţiunea modificata nr. 4.53
Secţiunea modificata nr. 5.55
Secţiunea modificata nr. 6.58
Dimensionarea zidului de sprijin61
Determinarea fortelor de greutate61
Determinarea actiunilor de calcul61
Verificarea zidului de sprijin.62

Extras din document

MEMORIU DESCRIPTIV

1. INTRODUCERE

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului prezintă impactul rezultat prin implementarea proiectului.

,,EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU DETERMINAT DE EXECUŢIA UNEI LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTRETINERE LA CONDUCTA MAGISTRALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE ÎN PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI.”

Datorită versanţilor abrupţi din bazinul hidrografic al pârâului Prăpastiei, la ploi cu intensitate mare, timpul de concentrare a scurgerilor în albie este foarte mic, fapt ce duce la formarea viiturilor care produc modificări semnificative ale albiei, datorate eroziunilor atât în plan orizontal cât şi vertical.

Fenomenul de erodare a malurilor şi talvegului aduce pagube mari atât proprietarilor de terenuri cât şi proprietarilor de instalaţii si obiective economice aflate în apropierea albiei, în aproape toate cazurile fiind necesare lucrări de consolidare şi protecţie, fapt ce implică în execuţie cheltuieli foarte mari şi durată mare de timp.

Conducta magistrală de transport gaze naturale Ǿ24”Coroi Piteşti are traseul în această zonă prin albie, în aceste puncte traversând albia dinspre un mal spre altul fără a ieşi din albie, fiind dezvelită pe lungimi cuprinse între 10m şi 80m, existând riscul ca înaintarea eroziunii să ia amploare şi la un debit de curgere în regim natural. Siguranţa în exploatare a conductei este compromisă, în vederea asigurării protecţiei conductei în aceste secţiuni este necesară execuţia unor lucrări hidrotehnice (prag de fund, apărări de mal din gabioane si betonarea conductei în fir continuu) care să asigure siguranţa în exploatare şi să prevină eventualele erodări ale albiei.

Din datele de care se dispune, în perioada 11-13 iulie 2009 au fost înregistrate ploi de o deosebită intensitate ce au generat viituri mari care au afectat culoarul Valea Prăpastiilor cuprins între munşii Piatra Craiului şi Postăvarul. Aceste viituri au dus la ieşirea apelor din albie, producând pagube şi modificări ale secţiunii albiei.

În această situţie se impune proiectarea unor lucrări pentru apărarea obiectivelor economice, în cazul de faţă conducta de transport gaze naturale Ǿ24”Coroi Piteşti. Datorită eroziunilor produse în albie, fapt care pereclitează acest obiectiv din zonă, apare necesară consolidarea albiei prin lucrări hidrotehnice şi betonarea unor tronsoane de conductă în şapte secţiuni, tronsoane afectate de viitură, aflate în permanenţă sub acţiunea apelor indiferent de nivel, riscul avarierii conductei fiind permanent.

După viiturile din cursul anului 2009, viituri ale căror debite au fost foarte mari, s-au produs modificări în albia pârâului Prăpastiei şi anume:

-erodarea puternică a albiei atât în plan vertical cât şi orizontal, fapt ce a dus la modificări ale secţiunii albiei;

-eroziune în plan orizontal, albia înaintând in maluri;

-amplificareafenomenelor erozionale, albia râului suferind modificări în această zonă situată la circa 500m de ieşirea din loc. Zărneşti spre loc. Măgura, pe o lungime de 2 km. De la intrarea în defileu înspre Măgura, zona în care are traseul şi conducta de transport gaze naturale.

În momentul de faţă, datorită eroziunii conducta fiind scoasă la suprafaţă în şapte puncte situate în albie, există riscul ca datorită înaintării eroziunii, lungimile de conductă scoasă la suprafaţă să se mărească şi siguranţa în exploatare a conductei să fie compromisă, riscurile de rupere a conductei fiind mari. Menţionăm că în prezent acţiunea distructivă a apelor asupra malurilor se face şi la debite normale de curgere.

În vederea protecţiei conductei în aceste secţiuni sunt necesare execuţia unor lucrări hidrotehnice-prag de fund, apărări de mal din anrocamente,betonarea conductei în fir continuu-care să asigure siguranţa în exploatare a conductei de transport gaze naturale şi să prevină eventualele erodări ale malului.

Observaţiile efecuate asupra evoluţiei în timp a albiei pun în evidenţă procese de eroziune intense, mai ales în plan orizontal, care în prezent au loc la toată gama de debite ce curg în albia râului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Impactului de Mediu.doc

Alte informatii

Universitatea VALAHIA Târgovişte Facultatea Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor