Evaluarea Impactului de Mediu si Sanatatii a Motoarelor cu Ardere

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluarea Impactului de Mediu si Sanatatii a Motoarelor cu Ardere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. COGENERAREA ENERGIEI
1.1. Noțiuni generale 5
1.2. Tehnologii de cogenerare 7
1.3. Cogenerarea energiei în baza motoarelor cu ardere internă 11
2. POLUANȚI PRODUȘI DE MOTOARELE CU ARDERE INTERNĂ ȘI NOCIVITATEA LOR
2.1. Considerații generale 13
2.2. Natura și efectele emisiilor produse de motoarele cu ardere internă 15
2.3. Poluarea aerului și praguri nocive 22
2.4. Noțiuni de calitate a aerului și toxicologie clinică 23
2.5. Inventarul emisiilor 28
2.6. Compararea emisiilor m.a.s. și m.a.c. 30
2.7. Poluarea prin zgomot 36
3. EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU PENTRU UN MINI-CET PE BAZA DE M.A.I
3.1. Date inițiale pentru calculul emisiilor de GES a MAI. Schema de principiu a mini- CET-ului 37
3.2. Calculul emisiilor de GES a MAI 38
BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

INTRODUCERE:

O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil să asigure ţara cu resurse energetice şi energie in mod fiabil şi de lungă durată.

Energia în deosebi electricitatea,a penetrat în profunzime viaţa noastră cotidiană, jucînd un rol fundamental în calitatea vieţii, oferindu-ne confort si mobilitate şi, în acelaş timp, contribuind esenţial la dezvoltarea economică. Dependenţa societăţii şi a economiei de energie este în contină creştere,fapt ce generează riscul întreruperilor fizice în aprovizionarea cu energie şi,în cosecinţă,derivă riscuri economice şi chiar politice. Republica Moldova, fiind o ţară fără resurse energetice primare proprii, întodeauna va fi sub presiunea acestei dependențe energetice extreme.

Cu toate calităţile benefice şi atractivitatea energiei, nu putem să nu considerăm faptul că sectorul energetic exercită un impact provocător asupra mediului. În zonele de producere şi consum ale energiei se deteriorizează ecosistemele; nu sunt de neglijat efectele dăunătoare asupra sănătăţii omului. Energia se produce preponderant din conbustibili fosili, la arderea cărora se elimină bioxidul de carbon, care este principalul gaz cu efect de seră.Umiditatea devine tot mai îngrijorată de încălzirea globală şi de pericolul distrugerii mediului.

Se caută soluţii noi pentru producerea şi utilizarea energiei, iar ştiinţa şi dezvoltarea tehnologică vin deja cu tehnologii noi, mai curate din punct de vedere ecologic şi deci, promiţătoare.

Energia ca resursă preţioasă trebuie folosită cît mai eficient. Rezervele de economisire a energiei în toate domeniile activităţii umane sunt enorme şi ele necesită a fi valorificate.

Complexitatea problemelor energetice, gravitatea şi inerţia lor, precum şi inportanţa strategică a sectorului energetic, determină statul, indiferent de forma de proprietate a întreprinderilor energetice, să ţină sub control riguros acest sector şi să intervină de fiecare dată cînd găseşte de cuviinţă.

În condiţiile Republicii Moldova, preocupările-cheie ale statului în domeniul energiei trebuie să ţină de:

1) aprovizionarea fiabilă a ţării cu resurse energetice;

2) înbunătăţirea eficienţei producerii locale a energiei, conservarea energiei şi utilizarea raţională a ei;

3) diminuarea impactului sectorului energetic asupra mediului;

4) perfecţionarea cadrului legislativ-normativ, cerut de creşterea continuă a complexităţii relaţiilor dintre stat, agenţii economici din sectorul energetic şi consumatorii de energie;

5) asigurarea unui serviciu de calitate prestat consumatorilor finali şi protecţia categoriilor defavorizate de consumatori;

6) consolidarea legăturilor energetice transfrontaliere;

7) integrarea europeană, inclusiv în domeniul energiei, ca factor indinspensabil pentru viitorul ţării.

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a acestui sector, o ţară are nevoie de o viziune clară strategică pentru viitor, de o politică energetic activă şi un cadru legislativ-normativ bine dezvoltat şi eficient.

1. COGENERAREA ENERGIEI

1.1 Noțiuni generale

Cogenerarea energiilor electrică si termică constituie metoda cea mai eficientă de reducere a consumului de combustibil în complexul energetic. În procesele de cogenerare energia termică reprezintă parţial un deşeu al producerii energiei electrice. La producerea separată randamentul centralelor electrice este de 35-50%, pe cînd randamentul global al centralelor electrice de termoficare - de 75-90%. Eficienţa înaltă a mini CET-urilor a condus la răspîndirea lor foarte intensivă în ţările industrial dezvoltate. Astfel, în Danemarca, pe baza cogenerării se produce peste 50% din energia electrică, în Olanda - 35%, în Finlanda - 30% din energia electrică si 75% din cea termică. Se construiesc instalaţii mici de cîte 0,05-10 MW, avînd la baza turbine cu gaze sau motoare cu ardere internă de tip Diesel.

În cazul CET-urilor, randamentul nu reprezintă o caracteristică absolută a eficienţei utilizării energiei primare a combustibilului. În acest caz se utilizează un alt indice, cum ar fi "economia de combustibil în comparaţie cu producerea separată a aceloraşi cantităţi de energie (electrică si termică)". Economia de combustibil, în afară de randamentul global, depinde de raportul dintre puterea electrică şi cea termică a instalaţiei şi de raportul dintre cantităţile respective de energie produsă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Impactului de Mediului si Sanatatii a Motoarelor cu Ardere.docx